Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure SaaS Development Kit

Få en snabbare övergång till SaaS-modellen (programvara som en tjänst) med ett kit med färdiga, modulära resurser som kan konfigureras och distribueras på 15 minuter eller mindre.

Påskynda flytten till SaaS

Förenkla migreringen till SaaS (programvara som en tjänst) med hjälp av färdiga, modulära resurser och mallar i ett development kit. Det innehåller fullständigt dokumenterad öppen källkod så att du kan skapa med exempel eller göra ändringar för ett visst scenario.

Underlätta resan till SaaS med Azure för oberoende programvaruleverantörer (ISV:er).

Blanda och matcha distributionsbara SaaS-komponenter

Förkorta tiden för utveckling med färdiga SaaS-standardmoduler som identitetshantering, registrering, administration och klienthantering.

Utöka öppen källkod till dina scenarier

Skapa via exempel med transparent kod med öppen källkod. Ändra och utöka koden för specialbyggda lösningar.

Använd noggrant dokumenterad kod som guide

Få självbetjäningsinsikter och kunskap från Azure-tekniker med tusentals timmars expertis baserat på hundratals SaaS-byggprojekt.

SaaS-lösningsarkitekturer

Kom igång med att utveckla SaaS-appar i Azure med de här vanliga scenarierna.

Blockdiagram för webbapp för SaaS-utveckling

Startwebbapp för SaaS-utveckling

Använd den här arkitekturen för att modernisera ett befintligt program så att det har fullständigt stöd för flera klientorganisationer, utveckla ett nytt SaaS-erbjudande eller migrera ett SaaS-erbjudande till Azure.

Blockdiagram över SaaS för flera klientorganisationer i Azure

SaaS med flera klientorganisationer på Azure

Bygg en egen lösning för flera klientorganisationer för att hantera ett antal klienter samtidigt och allokera tillräckligt med resurser för att bearbeta alla klientbegäranden effektivt.

Relaterade produkter

Microsoft Entra ID (tidigare Azure AD)

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning.

Azure SQL Database

Hanterat, intelligent SQL i molnet.

Azure App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen.

Lansera ditt SaaS-program

Använd Azure SaaS Development Kit för att lansera ditt SaaS-erbjudande på högst 15 minuter.

Redo när du är det

Nu ställer vi in ditt kostnadsfria Azure-konto.