Azure Policy

Aktiv skalanpassad kontroll och styrning för dina Azure-resurser

Azure Policy för AKS finns nu som begränsad förhandsversion, vilket ger dig möjlighet att använda tillämpningar och skydd skalanpassat för AKS-kluster på ett centraliserat, konsekvent sätt.

Produktfunktioner

  • Styr dina Azure-resurser enkelt
  • Använd skalanpassad hantering och säkerhet
  • Tillämpa principer och granska efterlevnad
  • Övervaka efterlevnaden kontinuerligt
  • Skapa anpassade principer med flexibilitet
  • Använd inbyggda principer från Microsoft och communityn

Tillämpa principer proaktivt på dina resurser

Använd nekandeprinciper, där du kan ange skyddsräcken i dina molnmiljöer så att de följer standard helt och hållet.

Använda principer i CI/CD-pipeline

Dra nytta av den interna interna integreringen med Azure DevOps för att lyfta fram principöverträdelser före distribution och utvärderingar av principefterlevnad i molnet efter distribution.

Automatisera reparationer

Se till att bästa praxis följs och få sinnesro genom att använda automatiska reparationsfunktioner inbäddade i plattformen.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Blueprint

Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer

Azure Resource Graph

Få insyn i alla dina resurser snabbt

Kostnadshantering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Hanteringsgrupper i Azure

Tillämpa styrningskontroller och hantera grupper av Azure-prenumerationer enkelt

Resurser

Kom igång med Azure Policy