Hoppa över navigering

Azure Policy

Aktiv skalanpassad kontroll och styrning för dina Azure-resurser

Lägg till principer för dina resurser

Aktivera inbyggda principer eller skapa egna för att aktivera skalanpassad säkerhet och hantering för Azure-resurser. Begränsa distributionsalternativen för organisationen till vissa datacenter eller möjliggör endast att skapa specifika resurstyper. Etablera taggning av metadata för att driva på ansvarstagande, efterlevnad och mycket mer.

Välj hur du vill skapa principer

Skapa principer i Azure-portalen med fullständigt IntelliSense-stöd eller valfri JSON-redigeringsprogram och importera principer med Bash, PowerShell eller API.

Använd principer i valfri skala

Använd principer för dina Azure-resurser i valfri skala, via en enda prenumerationen till en hanteringsgrupp med kontroll i hela organisationen.

Övervaka efterlevnad

Välj att tillämpa principer eller granska principefterlevnad mot regelverk. Visa principefterlevnaden för enskilda principer eller samla flera principer i ett initiativ och övervaka efterlevnaden för hela initiativet. Se trenden för principernas efterlevnad över tid.

Relaterade produkter och tjänster

Kostnadshantering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av appresurser

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Resurser

Kom igång med Azure Policy