Hoppa över navigering

Azure Policy

Uppnå molnkompatibilitet i realtid i stor skala med konsekvent resursstyrning

Tillämpa riktlinjerna för alla dina resurser på ett enkelt sätt

Minska den tid som behövs för att granska dina miljöer genom att förvara alla efterlevnadsdata på en och samma plats. Skapa riktlinjer för resurserna som säkerställer molnefterlevnad, minskar risken för felkonfigurationer och ger en konsekvent resursstyrning. Minska antalet processer för externt godkännande genom att implementera principer i kärnan av Azure-plattformen så att du får högre utvecklingsproduktivitet. Kontrollera och optimera molnutgifterna och få mer avkastning på dina investeringar.

Framtvingande och utvärdering av princip i realtid

Hantering av molnprinciper och säkerhet i stor skala

Automatiserade åtgärder för befintliga resurser i stor skala

Omfattande efterlevnadsvy över alla dina resurser

Framtvinga principer på dina resurser

Få tillgång till resursstyrning i hela organisationen genom att skapa principer i Azure som styr varje befintlig eller framtida resurs som distribueras. Hantera principer på en central plats där du kan spåra deras efterlevnadsstatus och undersöka specifika ändringar som orsakat bristande efterlevnad för resurser. Skapa riktlinjer genom att framtvinga principer på resurser och se därigenom till att framtida konfigurationer efterlever organisationens eller externa standarder och regler.

Använda principer i CI/CD-pipeline

Dra nytta av den interna integreringen med GitHub och Azure DevOps för att hantera principer som kod och avslöja utvärderingar av principefterlevnad i distributionsarbetsflöden. Ge utvecklarna större flexibilitet, minska antalet godkännandeprocesser vid versionslanseringar och beskriv orsaker till bristande efterlevnad.

Åtgärda icke-kompatibla resurser automatiskt

Skapa efterlevnad för resurserna med hjälp av massåtgärder i stället för att gå igenom ett konfigurationsfel i taget. Minimera avvikelser genom att konfigurera automatiserade åtgärdsuppgifter via Azure-portalen, PowerShell eller CLI. Skriv anpassade principdefinitioner som uppfyller dina särskilda behov.

Skydda och hantera AKS-kluster i stor skala

Kontrollera och utvärdera efterlevnad i alla AKS-kluster i stor skala. Detaljgranska dina AKS-kluster och tillämpa principer för poddar, namnområden och ingress som uppfyller resursstyrningskraven. Välj antingen granskning eller framtvingande av principer för att spåra efterlevnadsstatus eller framtvinga konfigurationer i dina AKS-kluster.

Läs mer om Azure Policy för AKS

Säkerhet genom effektiv resursstyrning

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prissättning för Azure Policy

Azure Policy erbjuds utan extra kostnad för Azure-prenumeranter.

Kom igång med Azure Policy

Tilldela dina resurser en inbyggd princip.

Lär dig bästa praxis för styrning via Cloud Adoption Framework.

Dokumentation, utbildning och migreringsresurser

Dokumentation, utbildning och migreringsresurser

Besök Azure Migration Center och få resurser för att migrera appar, data och infrastruktur i din egen takt. Använd våra kostnadsfria verktyg för utvärdering, migrering och kostnadshantering för att flytta dina lokala arbetsbelastningar till virtuella Azure-datorer.

Och betala även mindre med Azure: Amazon Web Services (AWS) är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server.

Utvecklardokumentation

Lär dig att programmatiskt skapa Azure-principer.

Vanliga frågor och svar om Azure Policy

  • Azure Policy är allmänt tillgängligt i alla regioner där Azure är tillgängligt, däribland nationella moln.
  • Ja. I Azure Policy ingår en uppsättning inbyggda principer, men du kan även skapa anpassade principer.
  • Azure Policy har stöd för alla Azure-resurser.
  • Ja, du kan exkludera en resurs, resursgrupp, prenumeration eller hanteringsgrupp från principtilldelningen.

Skapa din första princip i dag med Azure Policy

Kan vi hjälpa dig?