Azure Policy

Realtidskontroll och molnstyrning i stor skala

Tillämpa enkelt skyddsräcken i alla dina resurser

Minska den tid som behövs för att granska dina miljöer genom att förvara alla efterlevnadsdata på en och samma plats. Skapa skyddsräcken i resurser för att säkerställa molnefterlevnad och undvika felkonfigurationer. Minska antalet processer för externt godkännande genom att implementera principer i kärnan av Azure-plattformen så att du får högre utvecklingsproduktivitet. Kontrollera och optimera molnutgifterna och få mer avkastning på dina investeringar.

Framtvingande och utvärdering av princip i realtid

Hantering av molnprinciper och säkerhet i stor skala

Automatiserade åtgärder för befintliga resurser i stor skala

Omfattande efterlevnadsvy över alla dina resurser

Framtvinga principer på dina resurser

Skapa principer i kärnan av Azure så att du kan styra alla befintliga resurser eller resurser som ska distribueras. Hantera principer på en central plats där du kan spåra deras efterlevnadsstatus och undersöka specifika ändringar som orsakat bristande efterlevnad för resurser. Skapa skyddsräcken genom att framtvinga principer på resurser, och se därigenom till att framtida konfigurationer efterlever organisationens eller externa standarder och regler.

Använda principer i CI/CD-pipeline

Dra nytta av den interna integreringen med Azure DevOps för att avslöja principöverträdelser före distribution och få utvärderingar av principefterlevnad i molnet efter distribution. Ge utvecklarna större flexibilitet, minska antalet godkännandeprocesser vid bygglanseringar, och förklara orsaker till bristande efterlevnad.

Åtgärda icke-kompatibla resurser automatiskt

Skapa efterlevnad för resurserna med hjälp av massåtgärder i stället för att gå igenom dem en i taget. Minimera avvikelser genom att konfigurera automatiserade åtgärdsuppgifter via Azure-portalen, PowerShell eller CLI. Skriv anpassade principdefinitioner som uppfyller dina särskilda behov.

Skydda och hantera AKS-kluster i stor skala

Kontrollera och utvärdera efterlevnad i alla AKS-kluster i stor skala. Gå in på djupet i dina AKS-kluster och tillämpa principer för poddar, namnrymder och inkommande händelser så att de uppfyller styrningskraven. Välj antingen granskning eller framtvingande av principer för att spåra efterlevnadsstatus eller framtvinga konfigurationer i dina AKS-kluster.

Läs mer om Azure Policy för AKS

Säkerhet genom effektiv styrning

  • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prissättning för Azure Policy

Azure Policy erbjuds utan extra kostnad för Azure-prenumeranter.

Kom igång med Azure Policy

Tilldela dina resurser en inbyggd princip.

Lär dig bästa praxis för styrning via Cloud Adoption Framework.

Dokumentation, utbildning och migreringsresurser

Migrera till Azure

Besök Azure Migration Center och få resurser för att migrera appar, data och infrastruktur i din egen takt. Använd våra kostnadsfria verktyg för utvärdering, migrering och kostnadshantering för att flytta dina lokala arbetsbelastningar till virtuella Azure-datorer.

Och betala även mindre med Azure: Amazon Web Services (AWS) är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server.

Utvecklardokumentation

Lär dig att programmatiskt skapa Azure-principer.

Praktiska labbuppgifter som du utför i din egen takt

Lär dig färdigheter som du behöver i din egen takt med våra kostnadsfria labbuppgifter om styrning.

  • Azure Policy är allmänt tillgängligt i alla regioner där Azure är tillgängligt, däribland nationella moln.
  • Ja. I Azure Policy ingår en uppsättning inbyggda principer, men du kan även skapa anpassade principer.
  • Azure Policy har stöd för alla Azure-resurser.
  • Ja, du kan exkludera en resurs, resursgrupp, prenumeration eller hanteringsgrupp från principtilldelningen.

Skapa din första princip i dag med Azure Policy