Azure Sphere

Omfattande IoT-säkerhetslösning – inklusive maskinvaru- (korsmikrostyrenhet), operativsystems- och molnkomponenter för IoT-enhetssäkerhet – för att aktivt skydda dina enheter, ditt företag och dina kunder

Frigör värdet i IoT med hög enhetssäkerhet

Flera miljarder nya enheter ansluts varje år, och därför är det viktigare än någonsin att säkra din. Få hjälp med att skydda dina data, din sekretess, din fysiska säkerhet och din infrastruktur med Azure Sphere. Det drar nytta av Microsofts långa erfarenhet inom maskinvara, programvara och molntjänster för att leverera en nyckelfärdig säkerhetslösning för IoT-enheter.

Med djupgående skydd kan du svara på hot och skydda dina enheter på flera nivåer.

Med en flexibel distribution kan du skydda befintlig utrustning och integrera skydd i nya IoT-investeringar.

Trådlösa uppdateringar gör det enkelt att implementera nya funktioner och förbättrar prestanda genom hela enhetslivscykeln.

Med felrapportering och automatiska säkerhetsuppdateringar kan du hålla dig uppdaterad om nya hot.

Skydda dina IoT-enheter och din IoT-utrustning med djupgående skydd

 • Azure Sphere – certifierade kretsar från maskinvarupartner har inbyggd säkerhetsteknik från Microsoft som levererar anslutningar och tillförlitlig maskinvara med ROT (Root Of Trust).
 • Azure Sphere-operativsystemet integrerar skyddslager och löpande säkerhetsuppdateringar i en tillförlitlig plattform för nya IoT-upplevelser.
 • Azure Sphere Security Service ger förtroende i kommunikationen från en enhet till molnet, identifierar hot och uppdaterar enheternas IoT-säkerhet.
 • Microsofts förstklassiga säkerhetsexperter övervakar nya hot, utformar uppdateringar och ger ett decennium av löpande underhåll.

Maximera värdet för utrustning som redan finns på plats (brownfield-scenarier)

Ge äldre utrustning som redan finns i tjänst – befintlig utrustning – fördelarna med anslutning utan att exponera den för internet. Med en Azure Sphere-övervakarmodul är det säkrare, mycket enklare och mer kostnadseffektivt än tidigare att anpassa IoT-enheter i efterhand.

Läs mer

Skapa nya IoT-enheter som fortsätter var mycket säkra (greenfield-scenarier)

Med Azure Sphere kan tillverkare och lösningsleverantörer skapa enheter som är säkra från början och som fortsätter vara säkra under enhetens hela livslängd. Ge dina kunder särskilda värden och sinnesro medan företaget växer. Forskning av Greenberg Strategy visar att säkerhet kan bidra till att få en större marknadsandel.

Läs dokumentet

Beställ ett Development Kit

Anslutningsstöd

Trådlös nätverksanslutning: Det första kommersiellt tillgängliga Azure Sphere-kretsen, MediaTek-MT3620, erbjuder inbyggd trådlös nätverksanslutning med dubbla band för 2,4 GHz- och 5 GHz-band. Utöka anslutningen till kabelanslutet Ethernet med en extern Mikrochip ENC28J60-styrenhet.

Ethernet-anslutning: Anslut din Azure Sphere-enhet till ett offentligt 10 Mbit Ethernet-nätverk via standard-TCP- eller UDP-nätverk för att kommunicera med Azure IoT eller dina egna molntjänster.

Bluetooth LE-anslutning: Vissa scenarier kan kräva att du ansluter Azure Sphere till trådlösa nätverk via ytterligare en BLE-krets. Utforska BLE-alternativ med vårt snabbt växande partnerekosystem.

Mobilnätsanslutning: Håll dig säker med Azure Spheres programuppdateringsinfrastruktur, certifikatbaserade autentisering och Azure-integrering när du ansluter via ett mobilnätverk. Utforska alternativ för mobil anslutning via vårt snabbt växande ekosystem för partner.

Vårt maskinvaruekosystem

Ett globalt nätverk med Microsoft-partner levererar revolutionerande ny IoT-maskinvara – från mikrostyrenheter och övergångar till moduler, programutvecklingspaket och övervakarenheter – så att många fler kunder och program kan dra nytta av Azure Sphere.

Kiselkretsar

Microsoft arbetar med silikonpartner som skapar Azure Sphere-certifierade kretsar. Dessa kretsar är hjärtat i alla Azure Sphere-baserade enheter. De innehåller Microsofts säkerhetsteknik som möjliggör säkra anslutningar från slutpunkt till slutpunkt och en maskinvarubaserad förtroenderot.

MediaTek 3620

De här nya mikrostyrenheterna har inbyggd säkerhetsteknik från Microsoft och trådlös nätverksanslutning. De kombinerar flexibiliteten och kapaciteten i en Arm Cortex-A7-processor med den låga kostnaden och realtidsgarantierna hos en processor i Cortex-M-klass.

Programutvecklingspaket

Kom igång snabbt och testa enkelt olika maskinvarukonstruktioner. Azure Sphere-utvecklingspaket har LED-lampor och knappar på kretskortet, lättanvända anslutningar och integrerade programmerings- och felsökningskretsar som är kompatibla med Azure Sphere SDK.

Avnet MT3620 Starter Kit

Anslutningsprogram har bra utökningsmöjligheter och flera olika MikroE Click- och Grove-moduler.

Seeed MT3620 Dev Board

Expansionsskydd som tillägg ger stöd för Ethernet-anslutningar och Grove-moduler.

Seeed MT3630 Mini Dev Board

Det här kretskortet är designat för mindre prototyper och har skapats baserat på AI-Link-modulen som påskyndar förloppet från prototyp till kommersialisering.

qiio PoC i en förpackning

Det mobila development kit är utvecklingsversionen av q200 Guardian med ytterligare anslutningar för snabba prototyper av lösningar, WiFi och GNSS som ingår tillsammans med mobilnät.

Moduler för nya IoT-enheter

Skapa nya, anslutna enheter med Azure Sphere-moduler. En av utmaningarna med enhetsdesign är att säkerställa att Wi-Fi fungerar bra och uppfyller kraven för tillämpliga bestämmelser. De här modulerna tar bort detta hinder och minskar tiden till marknad genom att erbjuda ett testat och produktionsklart radioundersystem för Wi-Fi som är utformat runt en Azure Sphere-certifierad krets. Moduler ger flera integrerade funktioner och regelcertifieringar för specifika användningsexempel.

Avnet AES-MS-MT3620

Den här produktionsklara modulen med Dual Band Wi-Fi finns i två versioner: med en integrerad antenn och en extern anslutning för U.FL-antenn. Båda versionerna är hål- och storlekskompatibla. Stiftsdesignen med pläterade hål förenklar kvalitetssäkring.

AI-Link WF-M620-RSC1

Den här Wi-Fi-modulen med ett band är utformad för kostnadskänsliga enheter. Den förenklar kvalitetssäkringen med en stiftsdesign med pläterade hål.

USI Wi-Fi-modul med Bluetooth-alternativ

Den här modulen har stöd för Wi-Fi-, Bluetooth Low Energy- och Bluetooth 5-nät och kan även fungera som en NFC-tagg för Bluetooth-länkning och enhetsetablering utan kontakt. Tillgänglig för prototypframtagning.

qiio Concentrator XN

Produkten är utformad för helt nya appar och stöder mobilnäten (2G, 3G, 4G), dual-band WiFi, Ethernet (WAN) för att ansluta till Microsoft Azure. För geo-positionering förses den med GNSS och qMAPS. Den här produkten är stiftkompatibel med sin 5G IoT-följeslagare, Concentrator XNL.

qiio Concentrator XNL

5G IoT-följeslagaren för Concentrator XN stöder mobilnäten (5G IoT (LTE-M, NB2)), dual-band WiFi, ethernet (WAN) för att ansluta till Azure. För geo-positionering förses den med GNSS och qMAPS. Den här produkten är stiftkompatibel med sin LTE IoT-följeslagare, Concentrator XN.

Övervakarmoduler för att anpassa befintlig utrustning i efterhand

Övervakarmoduler påskyndar förloppet för säker anslutning av befintlig utrustning som antingen inte stöder anslutning eller som saknar säkert stöd för anslutning. En övervakarmodul fungerar som en mellanhand genom att den fysiskt ansluts till utrustningen via befintlig kringutrustning och till internet via Wi-Fi eller Ethernet. Den kritiska utrustningen exponeras aldrig själv för internet. Övervakarmoduler levereras ofta som kompletta maskinvarulösningar.

Avnet Guardian 100

Avnet Guardian 100 ansluts till och skyddar befintlig utrustning via Ethernet eller USB och överför data på ett säkert sätt till och från molnet via Dual Band Wi-Fi.

qiio q200 Guardian

Den här mobila enheten för befintliga IoT-enheter fungerar över hela världen samt från gränsen till molnet när den har levererats. Den levereras med inbäddad programvara och är helt integrerad med Azure. Måste först tillverkas som prototyper med qiio development Kit.

Betrott av företag i alla storlekar

"Any time we can create additional moments of connection between our partners and customers we want to explore and activate. Our machines are what allow our partners to create that special beverage, and ensuring they are working properly is critical."

Natarjan ”Venkat” Venkatakrishnan, VP of Global Equipment, Starbucks
Starbucks

"We work hand-in-hand with hospital IT staff and take a defense-in-depth approach. Azure Sphere will allow us to really button up that last leg of our stack—hardware—to ensure we have the best protection against any potential security risks."

Jason Slater, Technology Solutions Architect, PURELL SMARTLINK Technology
Purell

"EBBY, built around Azure Sphere, is the first Personal Energy Manager—an HEMS solution that works 24/7 to clean the electricity and protects against grid noise, surges, or lightning. It automatically allows us to reduce energy and natural gas consumptions and get conscious of our habits."

Daniele Perlini, styrelseordförande på Elettrone
Elettrone

Sju egenskaper hos enheter med hög säkerhet

Vår forskning om att använda säkerhet med högt värde till lågkostnadsenheter identifierade sju viktiga egenskaper som krävs för att säkra enheter. Inkludera enkelt de här egenskaperna i dina IoT-enheter med Azure Sphere.

 • Maskinvarubaserad förtroenderot

 • Skydd på djupet

 • Liten betrodd datorbas

 • Uppdelning

 • Certifikatbaserad autentisering

 • Felrapportering

 • Förnybar säkerhet

Priser för Azure Sphere

Kom åt den heltäckande IoT-enhetssäkerhetslösningen till låg kostnad utan förbrukningsavgifter.

Börja använda Azure Sphere

Skaffa ett programutvecklingspaket för maskinvaran och följ installationsstegen för Azure Sphere.

Lär dig mer med dokumentation och snabbstarter.

Bygg ditt första program.

Dokumentation, utbildningsresurser och community

Dokumentation

Utforska snabbstarter, instruktioner, självstudier och API-referensdokumentation.

Utforska nu

IoT-teknikcommunity – blogg

Kolla in de senaste funktionerna, demonstrationerna och tekniska uppdateringarna.

Nyheter

White paper-faktablad

Läs faktablad om Azure Sphere.

Hämta nu

IoT Show

Titta på direktsända event som beskriver hur du utvecklar IoT-lösningar och lär dig mer om IoT-scenarier som intelligent nätverksgräns, DevOps och tillgångsspårning.

Börja titta

Center för enhetspartner

Hämta information om licensiering. Observera att du måste registrera dig för att få åtkomst.

Visa information om licensiering

Supportalternativ

Upptäck omfattande supportalternativ som är tillgängliga för att uppfylla dina behov.

Få support

Webbinarier

Få mer information om de affärsmässiga och tekniska möjligheter som Azure Sphere tillhandahåller i olika branscher.

Registrera dig nu

Uppdateringar om Azure Sphere, bloggar och meddelanden

Vanliga frågor och svar om Azure Sphere

 • Komponenterna i Azure Sphere är nära integrerade och säljs tillsammans till en engångskostnad. Azure Sphere levererar en lösning med hög säkerhet för utveckling av anslutna enheter och skalning av IoT-distributioner.
 • De specialiserade Azure Sphere-certifierade kretsarna är avsedda för flera olika branscher och utvecklas i samarbete med en rad erfarna maskinvarutillverkare och deras omfattande leverantörsnätverk. Utförliga undersökningar och testning ligger bakom säkerhetstekniken och arkitekturen i varje krets.
 • Du debiteras inga löpande kostnader för Azure Sphere. Engångskostnaden som du betalar för MCU-kretsen ger åtkomst till Azure Sphere-operativsystemet och Azure Sphere-säkerhetstjänsten, samt operativsystemsuppdateringar under kretsens livslängd.
 • Om enheter och utrustning som kan ansluta redan har distribuerats inom organisationen, eller om du överväger att ansluta enheter för första gången, kan Azure Sphere hjälpa dig att skydda dina enheter med övervakarmoduler.

  Övervakarmoduler är fysiska tillbehör som bara kräver lite eller ingen ny design av utrustningen. De bearbetar data och kontrollerar utrustning utan att någonsin exponera utrustningen för nätverket. Övervakarmoduler skyddar driftsmiljön mot skadliga attacker, förenklar enhetsanpassningsprojekt och ökar effektiviteten med trådlösa uppdateringar och IoT-anslutningar.

 • Azure Sphere är utformat att integrera med alla slags molntjänster, både offentliga och privata. Du kan ansluta till andra moln för att få tillgång till appdata när du kör Azure Sphere eller maximera effektiviteten genom att använda Azure Sphere tillsammans med Visual Studio och Azure IoT.
 • Azure Sphere är ett komplement till Windows IoT. Med Windows IoT får du en överlägsen lösning för enheter med bearbetningskraft i MPU-klass eller sofistikerade användarupplevelser. Azure Sphere gör IoT-enheter säkrare med Microsofts säkerhetsinnovationer och expertis inom maskinvara, programvara och molnet.
 • Azure Sphere arbetar för ett samordnat avslöjande av sårbarheter och uppmuntrar ansvarsfull rapportering till Microsoft av forskare och kunder i säkerhetsfrågor. Om du tror att du kan ha identifierat eller påverkats av en säkerhetsrelaterad sårbarhet med Azure Sphere kontaktar du Microsoft direkt på secure@microsoft.com. Beskriv tydligt och kortfattat reproducerbara steg antingen i skrift eller i videoformat så att vårt säkerhetsteam snabbt kan reproducera, förstå och komma till rätta med problemet.

Kom igång med Azure Sphere

Beställ ett Development Kit