Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Web Apps

Skapa och distribuera affärskritiska webbappar som kan skalas med företaget.

Skapa, distribuera och hantera kraftfulla webbappar

  • Kontinuerlig distribution med Git, Team Foundation Server, GitHub och DevOps

  • Stöd för WordPress, Umbraco, Joomla! och Drupal

  • Stöder Windows-plattformar och Linux-plattformar

  • Inbyggda funktioner för automatisk skalning och belastningsutjämning

  • Automatisk korrigering ger hög tillgänglighet

Kom snabbt igång med att skapa appar

Få ut webbapparna till användarna snabbare med .NET, Java, Node.js, PHP och Python på Windows eller .NET Core, Node.js, PHP och Ruby på Linux. Använd en fullständigt hanterad plattform för att utföra operativsystemsuppdateringar, kapacitetsetablering, servrar och belastningsutjämning. Konfigurera från CLI eller Azure Portal, eller använd färdiga mallar för att distribuera med ett klick.

Öka produktivitet för utvecklare

Kom igång snabbt och slutför ännu snabbare med källkodsintegrering från GitHub, live-felsökning och publicering med ett klick direkt från Microsoft Visual Studio IDE. Anslut enkelt till valfri databas och få tillgång till ett ekosystem av OSS-paket, API:er, anslutningar och tjänster via Azure Marketplace, vilket ger snabbare utveckling. Lägg snabbt till egna domäner och SSL, integrering av enkel inloggning (SSO) med populära identitetsprovidrar och övervakning av programhälsa i dina appar med Azure Portal.

Leverera uppdateringar snabbare

Automatisera distributioner med CI/CD-funktioner (Continuous Integration/Continuous Deployment) med hjälp av DevOps, Bitbucket och GitHub. App Service skapar en koppling till vald lagringsplats, så att dina appar uppdateras varje gång källkoden ändras. Schemalägg prestanda- och kvalitetstester med mellanlagringsmiljöer, använd distributionsfack för att växla från mellanlagring till produktion på några sekunder, och återställ till tidigare versioner utan avbrott.

Uppnå global skala på begäran

Få hög tillgänglighet inom och mellan Azure-regioner när du distribuerar data och lagrar tjänster på flera platser med ett musklick. Skala automatiskt lodrätt och vågrätt baserat på programprestanda eller anpassningsbara regler för att hantera toppar i arbetsbelastning automatiskt samtidigt som kostnader minimeras under perioder med låg belastning. Uppfyll stränga krav på apprestanda och -skalbarhet med det nya beräkningsalternativet i D-serien.

Få användbara insikter och analyser

Visa heltäckande programprestanda och -hälsa, så att du kan fatta de beslut som gör företaget bättre. Azure Monitor innehåller detaljerade vyer för resursanvändning, medan Application Insights ger djupare insikter om appens dataflöde, svarstider, minnes- och processorutnyttjande och feltrender.

Dra nytta av hybridkonsekvens

Använd en flexibel och enhetlig strategi för att skapa och hantera appar som kan köras både i molnet och lokalt. Distribuera appar till App Service i valfritt moln – Azure, nationella Azure-moln eller till och med lokalt med Azure Stack. Kör appar säkert i Azure Virtual Network i stor skala med förbättrad sekretess, kraft och prestanda med hjälp av en App Service-miljö.

Välj tjänster i företagsklass

Lagra dina appar på en molnplattform med hög säkerhet som följer ISO-standarder för informationssäkerhet, SOC2-standarder för redovisning och PCI-standarder för säkerhet. Du kan dessutom räkna med att App Service uppfyller ett serviceavtal på företagsnivå. Använd Azure Active Directory, samt andra populära identitetsprovidrar, för att autentisera och auktorisera appåtkomst. Azure AD tillhandahåller identitetshantering och säker integrering av enkel inloggning (SSO) med tusentals SaaS-molnprogram, till exempel Office 365, Salesforce, Dropbox och Concur.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Kunder som kör Web Apps på Azure i dag

Använd det innehållshanteringssystem som du älskar

Hitta och distribuera populära innehållshanteringssystem på Azure Marketplace så att du snabbt kan lansera din digitala marknadsföringsupplevelse.

Utforska andra App Service-appar

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er

Web App for Containers

Distribuera och kör containerbaserade webbappar.

Relaterade produkter och tjänster

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet.

Content Delivery Network

Säkerställa säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd.

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto