Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Modern apputveckling

Reagera snabbare på ändringar, optimera kostnaderna och leverera säkert.

Vad är modern apputveckling?

Modern programutveckling är en metod som gör att du snabbt kan skapa nya lösningar med hjälp av molnbaserade arkitekturer med löst kopplade mikrotjänster, hanterade databaser, AI, DevOps-stöd och inbyggd övervakning. Tillgodose kundernas föränderliga behov med program som ger en anpassad upplevelse och svarar dynamiskt på händelser i realtid.

Bättre tillförlitlighet och säkerhet

Leverera konsekvent kvalitet och prestanda oavsett skala med fullständigt hanterade databaser med inbyggd hög tillgänglighet, säkerhetskopiering till specifika tidpunkter och svarstider på enstaka millisekunder. Kompilera säkrare genom att integrera kontroller i dina DevOps-processer. Skydda dina data med avancerad hotidentifiering och dataskydd.

Minska kostnaderna

Betala bara för det du behöver och delegera underhållet med hjälp av verktyg du använder på begäran samt serverlös beräkning och databaser. Minska utvecklingskostnaderna med kodsnåla lösningar. Få proaktiva och användbara rekommendationer om kostnadsoptimering och resurshantering, även när du kan använda kostnadsfria nivåer och instanser för oanvänd kapacitet.

Använd fjärrutveckling

Kom igång med projekt på några minuter i fullständigt konfigurerade, molnbaserade utvecklingsmiljöer. Samarbeta i realtid om kodgranskningar och parprogrammering i miljöer där identiteter och åtkomst hanteras. Automatisera arbetsflöden för kodöverföring till molnet och övervaka hälsotillstånd och prestanda innan det uppstår några problem.

Byggstenarna i den moderna programutvecklingen

Molnbaserad arkitektur

Den molnbaserade arkitekturen gör att du kan testa fler nya idéer, reagera snabbare på nya behov och enklare köra elastiska och skalbara program. Genom att paketera programkod och beroenden i containrar och distribuera dem som mikrotjänster gör du arkitekturen mer portabel så att du kan distribuera programmen i olika miljöer med få eller inga ändringar. Du kan göra ändringar i enskilda komponenter med lägre risk för hela programmet.

Kubernetes hjälper dig att hantera containrar i stor skala. Lansera nya versioner och skala om snabbare med hjälp av DevOps-processer och verktyg för att kompilera, testa och leverera mikrotjänster automatiskt.

Användargränssnitt och programlogik med AI-stöd

Använd AI i både användargränssnittet och affärslogiken för att ge användarna en bättre upplevelse och generera djupare affärsinsikter. Nå ut till en global publik med hjälp av översättningar, chattrobotar och röststyrning i användargränssnitt med AI-funktioner. Förbättra affärslogiken med AI i scenarier som sökning, anpassning, dokumentbearbetning, bildanalys, avvikelseidentifiering och talanalys.

I den moderna programutvecklingen kan utvecklare oavsett kompetensnivå enkelt lägga till AI-funktioner i sina appar med färdiga och anpassningsbara AI-modeller för tal, datorseende, språk och beslutsfattande.

Integrering med färdiga anslutningsappar och API-hantering

Moderna integreringsfunktioner med färdiga anslutningsappar och API:er som gör dig mer produktiv. Du får snabb tillgång till data och kan hålla systemen uppdaterade i realtid. Anslutningsappar är färdiga integreringsfunktioner som gör det enklare att ansluta appar till SaaS, system och data var de än finns, antingen lokalt eller i molnet.

Med tunna API:er kan du integrera protokoll som REST och OAuth. De gör det enklare att hämta och dela data mellan tjänster utan att du behöver någon otympligare meddelandebuss. Använd dig av befintliga API:er på företaget och exponera dem säkert via en gateway med hybridfunktioner för att få åtkomst till API:er på gränsenheter, i den lokala miljön eller i andra moln.

Fullständigt hanterade databaser

Ge användarna en personligt anpassad digital upplevelse utan att hantera komplexa databasinfrastrukturer eller säkerhetskonfigurationer. Fullständigt hanterade och molnbaserade databaser har obegränsad skala, korta svarstider till data och avancerat dataskydd, och allt är inbyggt oavsett vilket språk eller ramverk du använder. Välj de datamodeller, API:er, lagringsstrukturer och distributionsalternativ som passar bäst för dina programmönster.

Elastiska och ständigt aktiva databaser med stöd för affärskontinuitet och bättre anpassning till föränderliga miljöer. De hjälper driftteamet att hantera tillgänglighet och svarstider utan grovjobbet med databashanteringen, vilket sänker den totala ägandekostnaden.

Leverans av programvara med DevOps-metoder

Marknadens snabba ändringar gör det viktigt med korta leveranscykler för nya versioner utan att du kompromissar med kvaliteten, stabiliteten eller säkerheten. Verktyg och processer för kontinuerlig integrering och leverans (CI/CD) gör det enklare att planera, hantera risker, anpassa dig efter nya behov hos kunderna och göra systemen stabilare. Lansera nya versioner snabbt, konsekvent och tillförlitligt med hjälp av produktiva verktyg, automatisering av rutinmässiga och manuella steg samt att iterera i små steg via kontinuerlig testning och integrering.

Planera, utveckla, distribuera och driva

Tillämpa policyer och kontroller proaktivt, och ställ in automatiserade portar i pipelinen för att smidigt flytta program mellan olika stadier tills de görs tillgängliga för kunderna.

Maximal automation i driften

Dagens miljöer blir allt mer komplexa, så med automation kan du göra driften mer effektiv, identifiera problem innan de påverkar kunderna och snabbt åtgärda problem när de inträffar. Fullständigt hanterade plattformar ger dig automatisk loggning, skalning och hög tillgänglighet. I den moderna programutvecklingen är det viktigt med omfattande telemetri, aviseringar du kan agera på och full insyn i både appar och underliggande system.

Maximera automatiseringen med observerbarhet, aviseringar, felsökning, distribution utan avbrottstid, systemtillförlitlighet och hög tillgänglighet

Automatisera regelbundna kontroller och använd regelverk för infrastruktur som kod och tillförlitlighetsteknik för platser. Det ger dig elasticitet och möjlighet att reagera på incidenter med minsta möjliga nedtid och dataförlust.

Säkerhet i flera lager

I moderna program krävs säkerhet i flera lager som täcker koden, pipelines för leverans, körningsmiljöer och databaser. Börja med att ge utvecklarna säkra utvecklingsboxar med hanterade identiteter. I DevOps-livscykeln använder du automatiserade verktyg för att undersöka beroenden i koddatalager och söka efter sårbarheter när du distribuerar appar till målmiljön. Hanteringen av hemligheter och policyer i företagsklass krypterar programmen och gör att driftteamet kan tillämpa policyer centralt.

Med fullständigt hanterade tjänster för databehandling och databaser är säkerhetskontrollen inbyggd, och hotidentifieringen körs i realtid.

Tillbaka till flikar

Vanliga scenarier inom modern programutveckling

Läs mer i exempel på lösningsarkitekturer.

IoT data streaming

Mata enkelt in och bearbeta en dataström i realtid med miljontals datapunkter som samlas in av sensorer. Utför snabba analyser och beräkningar för att utveckla insikter till komplexa scenarier snabbt.

Line-of-business app modernization

Håll medarbetarna produktiva och se till att de kan fatta snabba beslut med hjälp av verksamhetsspecifika appar som samlar in data från olika affärssystem och visar dem i klienter på webben och i mobilen.

Personalized recommendations

Träna upp en rekommendationsmodell med Azure Databricks och distribuera den som ett API med Azure Cosmos DB, Azure Machine Learning och Azure Kubernetes Service (AKS).

Mobile workforce app

Skapa en robust och effektiv app som gör att fältingenjörer kan visa och redigera tilldelade jobb i offlineläge. Den mycket tillgängliga API-serverdelen har stöd för både mobila och webbaserade klienter.

Handling spikes in demand

Ge kunderna en snabb och tillförlitlig tjänstkvalitet även under säsongsspecifika och andra perioder med hög efterfrågan. Hantera toppar i trafik och försäljning med hjälp av direkt och elastisk skalning, utan att behöva hantera infrastrukturen.

Chatbots

Skapa konversationsgränssnitt och bearbeta kundernas frågor i rätt sammanhang med hjälp av text och röst. Lägg till tjänsten för taligenkänning om du vill ha stöd för röstkommandon.

Secure DevOps

Genom att implementera säker DevOps med Kubernetes i Azure kan du uppnå en balans mellan hastighet och säkerhet och snabbt leverera kod i stor skala. Accelerera feedbackloppen med konstant övervakning.

Serverless event processing

Utforma en händelsedriven arkitektur som matar in en dataström, bearbetar den och skriver resultatet till en databas i serverdelen med hög tillgänglighet och korta svarstider.

DevOps for machine learning (MLOps)

Distribuera maskininlärningslösningar snabbare och gör dem enklare att hantera med MLOps. Implementera en pipeline för CI/CD och omträning av ett AI-program med Azure DevOps och Azure Machine Learning.

Highly scalable web app

Använd beprövade metoder för att förbättra skalbarhet och prestanda i en Azure App Service-webbapp. Använd elastisk etablering av beräkningskapacitet och cachelagra offentligt tillgängligt innehåll för att korta ned svarstiden.

Document processing

Effektivisera dina affärsprocesser genom att automatisera extraheringen av information. Extrahera text, nyckel/värde-par och tabeller från dokument korrekt så att du minskar behovet av manuell granskning och kan undvika kostsamma misstag.

Knowledge-mining apps

Upptäck dolda insikter från alla typer av innehåll med hjälp av AI-driven molnsökning i utvecklingen av mobilappar och webbappar. Extrahera och förbättra sökbar, indexerad text från ostrukturerade datakällor.

Våra kunder åstadkommer fantastiska saker med den moderna programutvecklingen i Azure

Mars Petcare

"Azure-tjänster har gjort det möjligt för oss att tillhandahålla en säker, fullständigt övervakad, företagsklar grund för vår implementering."

Adam Lind, Vice President of Software Development, VCA

En veterinär som undersöker en hund

Finxact

"Den förenklade och enkla driften som tillhandahålls av den hanterade Azure Database for PostgreSQL-tjänsten möjliggör hög tillgänglighet och geografiskt fjärrredundans som distribueras med enkla infrastrukturskript."

Jonathan Turwy, Senior DevOps Engineer, Finxact

En person som står framför en vägg med fönster med en mobiltelefon.

BBC

"Azure ger oss den flexibilitet och kontroll vi behövde för att skapa en naturlig, varumärkesanpassad röstassistent samtidigt som den nödvändiga integriteten bibehålls för våra kunders data."

Jeremy Walker, Head of Technology Transformation, BBC

Färgglada arbetspoddar på BBC-kontoret

Chipotle Mexican Grill

"Flytten till tjänsterna .NET Core, Visual Studio Code, TypeScript och Azure fungerade precis som vi hade planerat. Vår nya webbplats ger oss mer flexibilitet och hjälper oss fokusera på Chipotles verksamhetsmål: att ge våra kunder hållbar och klassisk mat på sunda ingredienser."

Mike Smith, Lead Software Developer, Chipotle Mexican Grill

En uppifrån och ned-vy över tacos och burrito-bowls.

Bosch

"När vi började vår resa i Azure var vi ett riktigt litet team som bara var en eller två utvecklare. Vårt samarbete med Microsoft, supporten från deras rådgivningsteam, den fantastiska AKS-dokumentationen och företagsexpertisen hjälpte oss mycket att lyckas."

Bernhard Rode, Software engineer, Bosch

En mobiltelefon monterad i en bil som visar en varning som säger "Förare som kör åt fel håll i närheten?”
Tillbaka till flikar

Ge personalen tillgång till moderna ingenjörsmetoder

DevOps är den tekniska grunden till dagens moderna programutveckling. Genom att anta en DevOps-kultur och använda DevOps-metoder och -verktyg kan teamen reagera snabbare på kundernas behov, känna sig säkrare på apparna de skapar och nå affärsmålen snabbare. Här är några av de metoder som är viktiga i en effektiv DevOps.

Utveckla teamets omfattning

 • Byt till en SRE-modell (site reliability engineering). Utvecklarna får ansvar för eventuella ändringars prestanda och stabilitet.
 • Möjliggör ett bättre samarbete med hjälp av programvara med öppen källkod och metoder för intern källkod.
 • Underlätta för olika arbetssätt så att produktiviteten inte blir lidande vid distansarbete.

Skapa en kultur där kunden står i fokus

 • Samla in telemetridata för att utvärdera vilket värde dina produkter ger till kunderna.
 • Lyssna på dina kunder på sociala forum och se till att ingenjörerna tidigt och ofta får ta del av olika synpunkter.
 • Skapa förtroende hos kunderna genom att berätta om incidenter och skapa sätt att hålla kunderna informerade.

Tänk tillväxt

 • Använd en metod för kontinuerlig inlärning som gör att teamen kan lära sig av sina misslyckanden och skapa bättre processer som påskyndar innovationen.
 • Uppmuntra utvecklarna att testa och experimentera med nya idéer. Håll granskningsmöten efter lanseringen för att mäta framgången.
 • Ge utvecklarna tillgång till de verktyg som är mest effektiva och produktiva för olika arbetssätt och som gör att de kan koda var de än befinner sig.

Vanliga frågor och svar

 • Moderna program är molnbaserade arkitekturer som utnyttjar paketerad kod och beroenden i containrar och distribuerar dem som mikrotjänster för att öka utvecklareffektiviteten med hjälp av DevOps-metoder. Moderna program utnyttjar automatisering genom att införliva kontinuerlig integrering, leverans och distribution tillsammans med automatiserad säkerhet för att säkerställa att utvecklingsteamen kan producera snabbare och leverera på ett säkert sätt.

 • Börja med en domänmodell. En domänmodell är en abstrakt modell av företagsdomänen som organiserar domänkunskap och tillhandahåller ett gemensamt språk för utvecklare och domänexperter. Du kan härleda mikrotjänster från domänmodellen. Det är en process i fyra steg. Använd länken nedan för att lära dig hur du skapar en domänmodell i rätt mikrotjänster för dig.

  Mer information om gränser för mikrotjänster.

 • Moderna arkitekturer ger bättre säkerhet eftersom de inkluderar säkerhet i ALM-processen (Application Lifecycle Management). Den är förankrad i design-, utvecklings-, testnings- och lanserings- och utvärderingsfaserna. Det innebär att säkerheten hela tiden granskas för att säkerställa efterlevnad. Automatisering av säkerhet och utlösare under ALM-processen och i CI/CD-pipelinen säkerställer fortsatt säkerhetsövervakning och minskar manuell arbetsbelastning och potentiella fel.

  Läs mer om säkerhetsrutiner för serverlös databehandling.

 • Om du har en lokal app och inte vill modernisera den kan du exportera den till en container och köra den på Kubernetes. Detta kräver minimala kodändringar. Appen körs på ett liknande sätt, men kan skalas mycket enklare. Om du vill att din lokala app ska ha Azure Functions måste du skriva lite kod för att ta med händelser och utlösare. Du kan också köra Azure Functions i Kubernetes-containrar, vilket kräver en flytt till molnet.

  Läs mer om Azure Functions och AKS.

Börja skapa moderna program redan idag