Media Services

I Azure Media Services kan du enkelt använda tjänster för kodning och strömning av HD-video, så att du når ut till din målgrupp på de enheter som används mest idag. Med Azure Media Services kan du även extrahera mer informationsrik metadata via video-AI:n samt förbättra tillgänglighet, distribution och skalbarhet. Det bästa är att ditt innehåll samtidigt skyddas.

Produktlista

Lösningsarkitekturer

Liveuppspelning av digitala media

Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences, and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Kunder som använder Azure Media Services

Redo att sätta igång?

Läs om hur Azure Media Services kan hjälpa dig att hantera media i appar och arbetsflöden. Det finns självstudier, API-referenser och annan dokumentation där du får lära dig att på ett säkert sätt använda tjänster för kodning och strömning av HD-video. Läs om hur du kan skydda ditt innehåll och extrahera mer informationsrik metadata via video-AI:n som förbättrar tillgängligheten, distributionen och skalbarheten.

Skapa ett Azure Media Services-konto med Azure Portal