Hoppa över navigering

Azure Maps

Geospatiala API:er för att lägga till kartor, rumslig analys och mobilitetslösningar till dina appar

Använd platsintelligens i ditt företag

Skapa platsmedvetna webb- och mobilappar med enkla och säkra geospatiala tjänster, API:er och SDK:er i Azure. Skapa smidiga upplevelser med geospatiala data med inbyggd platsintelligens från mobilitetsteknikpartner i världsklass.

Titta på översiktsvideon och se hur företag över hela världen använder Azure Maps, och hur du kan börja använda det idag.

Använd plats- och mobilitetsteknik i världsklass

Skapa lösningar med platsintelligens i realtid med mobilitetsteknikpartner i världsklass: TomTom och AccuWeather. Integrera enkelt avancerade plats- och mobilitetsfunktioner i dina appar med geospatiala tjänster som är inbyggda i Azure Maps.

Skapa platsintelligenslösningar för IoT och AI

Utveckla säkra, skalbara IoT- och AI-lösningar med dynamiska, platsbaserade tjänster. Aktivera allt från fordonsrutter och spårningstjänster för tillgångar till POI-information och analys av satellitbilder.

Skapa rika datavisualiseringar för dina webb- och mobilappar

Hantera och anpassa dina datarepresentationer med flera kartskikt, till exempel termisk karta, bildskikt och HTML-markeringar. Välj bland visuellt rika bildformat, bland annat satellitbilder, gråskala och kartrutor med skuggrelief.

Använd Azure Maps med öppen källkod och andra välbekanta kartkontroller

Skapa dina platsmedvetna lösningar med en smidig utvecklingsupplevelse. Integrera enkelt kartkontroller med öppen källkod eller andra kartkontroller, som OpenLayers, Leaflet och Cesium, och även Open Geospatial Consortium-standarder som GeoJSON och KML.

Azure Maps-tjänster

Sök

Skapa appar som ger information om närmaste plats av intresse (POI), rendera platser på en karta och geokoda (eller bakåtgeokoda) adresser för att få fram motsvarande latitud- och longitudkoordinater.

Trafik

Utveckla lösningar för mobilitet som förbättrar restiden och undviker trafikkaos. Ge flera alternativa vägar vid trafikstockning, information om reservruttens längd och hur lång tid det tar att köra den samt snabbare resor under rusningstid.

Maps

Integrera tydliga och lättlästa kartor i dina lösningar med API:er för JavaScript Map Control eller rendering. Kartorna uppdateras dynamiskt, så att dina kunder får uppdaterad information kontinuerligt. Skapa webb- och mobilappar med SDK:er för webben och Android.

Routning

Presentera de kortaste eller snabbaste vägarna som finns – till flera destinationer åt gången – eller tillhandahåll anpassade vägar och information för fotgängare, cyklister och nyttofordon. Optimera ruttberäkning med isokroner, matrisroutning och batchroutning.

Tidszoner

Gör det enkelt för användarna att se vad klockan är på olika platser i världen. Välj en plats för att se tidszonen, dess tidsskillnad mot Coordinated Universal Time (UTC), samt justeringar vid sommartid.

Höjning

Hitta elevationsdata om platser var som helst på jordens yta. Skapa värdefulla dataprodukter och appar som bygger på globalt konsekventa digitala datamängder med terrängmodeller som är tillgängliga via Azure Maps-API:er.

Spatial Operations

Förbättra platsintelligensen med ett bibliotek med vanliga geospatiala matematiska beräkningar, bland annat geofencing, närmaste punkt, stort cirkelavstånd och buffertar.

Geoplats

Identifiera vilket land en IP-adress tillhör. Anpassa innehåll och tjänster beroende på var användaren befinner sig och få insikter kring kundernas geografiska fördelning.

Data Service Förhandsversion

Ladda upp och lagra geospatiala data för användning med rumsliga åtgärder eller bildkomposition för att minska svarstiden, öka produktiviteten och möjliggöra nya scenarion med dina appar.

Vädertjänst

Få information om aktuella väderförhållanden, väderprognoser och väder längs en rutt så att du kan fatta väderbaserade beslut i dina program.

Creator

Skapa och publicera dina kartor och behåll kontrollen över design, distribution, skalning och åtkomst genom att konvertera till olika filformat för användning med Azure Maps och andra Azure-tjänster.

Hjälp till att hålla dina plats- och mobilitetslösningar säkra

 • Skydda dina data med Azure-säkerhet och skala med inbyggd Azure Active Directory-autentisering och rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC).
 • Förbättra datasekretess och dataskydd med stöd för GDPR-efterlevnad.
 • Microsoft sysselsätter över 3 500 säkerhetsexperter som fokuserar på att skydda data och säkerhet för dina spel.

Azure Maps-prissättning

Hantera kostnader och distribution för Azure Maps på ett flexibelt sätt genom att välja mellan många olika konfigurationsalternativ.

 • Ingen startkostnad
 • Inga uppsägningsavgifter
 • Betala bara för det du använder

Se Azure Maps-prissättning

Kom igång

Titta på översiktsvideon och se hur företag över hela världen använder Azure Maps, och hur du kan börja använda det idag.

Följ den här snabbstarten för att skapa en interaktiv sökkarta med hjälp av Azure Maps.

Utforska webbkontrollexempel med öppen källkod i Azure Maps.

Dokumentation, utbildningsresurser och community

Dokumentation för Azure Maps

Snabbstarter, guider, självstudier och API-referensdokumentation.

Utforska dokumentationen

Utvecklarguide

Hitta de resurser du behöver för att komma igång och arbeta med tekniska utmaningar i en praktisk utvecklarguide.

Guide till att komma igång med Azure Maps-kartkontrollen

IoT-teknikcommunity

Ställ frågor till och få svar från Microsoft-utvecklare och experter i Azure-communityn.

Samverka med communityn

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Azure Maps

 • Azure Maps har byggts i samarbete med mobilitets- och platsteknikpartner i världsklass, bland andra TomTom och Moovit, som tillhandahåller den underliggande platsinformationen för kartor, POI, trafik, lokaltrafik och vägdata.
 • Ja, du behöver en licens. Se licensvillkor och dokumentation för eventuella användningsbegränsningar. Azure Maps har förbrukningsbaserad prissättning och ingen initial kostnad. Du betalar bara för det du använder och kan enkelt integrera din Azure Maps-förbrukning i en Azure-prenumeration eller ett Enterprise-avtal som du redan har.
 • Gen2 är den senaste prisnivån för Azure Maps och ger användarna åtkomst till alla kartfunktioner med volymbaserade rabatter. Det finns ingen begränsning och du betalar bara för de tjänster som du använder. De äldre Gen1-erbjudandena med prisnivåerna S0 och S1 är fortfarande tillgängliga. För mindre program kan prisnivån S0 vara rätt för dig om de centrala geospatiala API:erna motsvarar dina tjänstkrav. För mer avancerade krav kan du överväga Gen2-priser. Mer information finns på sidan med priser.
 • Geokodningstäckningen varierar mellan olika regioner och beror på vägdatatäckningen och på geokodningstjänstens precision. Mer information finns i täckningsdokumentationen.
 • Azure Maps har stöd för många språk, men språkstödet varierar mellan olika funktioner. Se den fullständiga listan över språkstöd.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto