Azure Maps

Enkla och säkra plats-API:er ger geospatial kontext till data

Lägg till kartor, sökning, routning och trafikfunktioner till dina appar med API:er för geospatiala tjänster som integreras smidigt med andra Azure-verktyg och -tjänster.

Skapa platsmedvetna program i Azure

Sök

Skapa appar som ger information om en orienteringspunkt (POI), däribland kontaktinformation, öppettider, en plats som är utmärkt på en karta och vägbeskrivningar till platsens adress. Sök efter företag via namn, kategori eller vad som ligger närmast.

Trafik

Utveckla lösningar för mobilitet som förbättrar restiden och undviker trafikkaos. Du får flera alternativa vägar kring trafikstockningar, information om reservruttens tid och hur lång tid det tar att köra den, plus snabbare resor under rusningstid.

Maps

Integrera tydliga, lättlästa kartor i dina lösningar med API:er för JavaScript Map Control eller rendering. Kartorna uppdateras dynamiskt – dina kunder får uppdaterad information kontinuerligt.

Routning

Ge dina lösningar möjligheten att navigera till de kortaste eller snabbaste vägarna som finns – till flera destinationer åt gången – eller att tillhandahålla anpassade vägar för fotgängare, cyklister och nyttofordon. Använd dig av sofistikerade funktioner som isokroner, matrisroutning och batchroutning för optimala ruttberäkningar.

Geokodning

Skapa appar som omvandlar koordinater för latitud och longitud till gatuadresser – och som omvandlar gatuadresser till kartkoordinatorer. Använd dessa data för att garantera att kunder, varor och chaufförer kommer fram i tid.

Tidszoner

Se vilken tid det är på olika platser i världen. Välj en plats för att se tidszonen, dess tidsskillnad mot Coordinated Universal Time (UTC), samt justeringar vid sommartid.

Geolocation Service Förhandsversion

Identifiera vilket land en IP-adress tillhör. Anpassa innehåll och tjänster beroende på var användaren befinner sig och få insikter kring kundernas geografiska fördelning.

Avancerade funktioner

Distribuera storskaliga företagslösningar och verksamhetskritiska program med batchtjänster och avancerad geospatial analys.

Geofencing Förhandsversion

Skapa realtidsaviseringar som visar när mobila tillgångar korsar geografiska gränser – användbart för leveransmeddelanden, säkerhetsvarningar och spårning av tillgångar.

Azure Active Directory-autentisering Förhandsversion

Säkra dina lösningar och hantera användaråtkomst med Azure Active Directory-autentisering och identitetstjänster.

Spatial Operations Förhandsversion

Öka din platsintelligens med ett bibliotek med vanliga geospatiala matematiska beräkningar, bland annat närmaste punkt, stort cirkelavstånd och buffertar.

Azure Maps Data Service Förhandsversion

Lagra geospatiala data för användning med Spatial Operations eller bildkomposition för att minska svarstiden och öka produktiviteten.

See it in action

Routing:

We were unable to find the address you provided, please try another one

Address field is empty, please enter an address

Remove


Please set the time to be a future date

Truck parameters:

Search for a point of interest:


We were unable to find the address you provided, please try another one

Address field is empty, please enter an address

Limit by travel time:

Mode of transportation:

Truck parameters:

ETA:

Travel time:

Travel distance:

Couldn't find a route with the selected configuration. Please adjust the address or time and try again.

No results found, please enter another address or choose another point of interest.

Azure Maps is not available in your region, please visit our region availability page to learn more.

There was an error processing your request, please try again in about a minute.

Skapa platsintelligenslösningar i världsklass för IoT och AI

Utveckla säkra, skalbara IoT- och mobilitetslösningar med dynamiska, platsbaserade tjänster. Aktivera allt från fordonsroutning och spårningstjänster för tillgångar till POI-information och trafikdata i realtid – som drivs av TomTom.

Skapa rika, anpassade datavisualiseringar för dina webb- och mobilappar

Hantera och anpassa dina datarepresentationer med flera kartskikt, till exempel termisk karta, bildskikt, HTML-markeringar med mera. Välj bland visuellt rika bildformat, bland annat satellitbilder, gråskala och naturliga jordkartrutor.

Använd Azure Maps med välbekanta verktyg och tjänster

Skapa dina platsmedvetna lösningar med en smidig utvecklingsupplevelse. Integrera enkelt andra Azure-tjänster för IoT, avancerade analyser och andra funktioner. Få Azure-säkerhet och -skala med inbyggd Azure Active Directory-autentisering och GDPR-efterlevnad.

Relaterade produkter och tjänster

Azure SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som en tjänst

Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Azure IoT Edge

Använd molnintelligens och -analys på gränsenheter

Azure Time Series Insights

Utforska och analysera Time Series-data från IoT-enheter

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Prova Azure Maps utan kostnad