Azure-pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt

Har du redan ett konto?

Få tillgång till molnbaserade pipelines för Linux, macOS och Windows. Utveckla webb-, dator- och mobilprogram. Distribuera till valfritt moln eller lokalt.

Automatisera dina byggen och distributioner med Pipelines – lägg mindre tid på de tekniska detaljerna och mer tid på själva skapandet.

Alla språk, alla plattformar

Skapa, testa och distribuera appar med Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++, .NET, Android och iOS. Kör parallellt på Linux, macOS och Windows.

Containrar och Kubernetes

Skapa och överför enkelt avbildningar till containerregister som Docker Hub och Azure Container Registry. Distribuera containrar till enskilda värdar eller till Kubernetes.

Stöd för utökning

Utforska och implementera ett brett utbud av communitybyggda uppgifter för byggen, testning och distribution samt hundratals olika tillägg från Slack till SonarCloud.

Distribuera till vilket moln som helst

Implementera kontinuerlig leverans (CD, Continuous Delivery) av din programvara till vilket moln som helst, inklusive Azure, AWS och GCP. Visualisera distribution till valfritt antal steg som är beroende av varandra.

Det bästa valet för öppen källkod

Använd pipelines med snabb kontinuerlig integrering/kontinuerlig leverans (CI/CD) för alla projekt med öppen källkod. Få 10 kostnadsfria parallelljobb med obegränsat med byggtidsminuter för alla projekt med öppen källkod.

Avancerade arbetsflöden och funktioner

Dra nytta av enkel byggeslänkning och byggen med flera faser. Stöd för YAML, testintegrering, lanseringsgrindar, rapporter och mer.

Skapa och distribuera snabbare med Pipelines

Kraftfulla arbetsflöden med inbyggt stöd för containrar

Få blixtsnabba byggen med körning av parallelljobb och tester. Använd containerjobb för att skapa konsekventa och tillförlitliga byggen med precis de verktyg du behöver. Skapa enkelt nya containrar och överför dem till valfritt register.

Linux-, macOS- och Windows-agenter – med Microsoft som värd

Förenkla hanteringen av maskinvara och virtuella datorer med hjälp av Microsofts molnbaserade agenter. Få fullständigt stöd för CI/CD-pipelines för alla de vanligaste plattformarna och verktygen.

Flexibla distributioner till Kubernetes, serverlöst eller virtuella datorer

Distribuera till Kubernetes, virtuella datorer, Azure Functions, Azure Web Apps eller valfritt moln. Använd steg, grindar och godkännanden för att skapa en distributionsstrategi som passar dig och ger kvalitet i hela processen. Det går även att distribuera från andra CI-system, till exempel Jenkins.

Skapa på Linux, macOS och Windows med Pipelines

Projekt med öppen källkod

10 kostnadsfritt

Parallella jobb med obegränsat med minuter per månad

CI/CD som Microsoft-tjänst

1 kostnadsfritt

Parallellt jobb med upp till 1 800 minuter per månad

Därefter $40 per extra parallellt jobb

CI/CD med egen värd

1 kostnadsfritt

Parallellt jobb med obegränsat med minuter per månad

Därefter $15 per extra parallellt jobb

Behöver du mer?

Läs mer om prissättning

Använder du GitHub? I så fall har vi det du behöver.

Skapa, testa och distribuera allt du skapar på GitHub. Få snabba, tillförlitliga byggen på alla plattformar via djup integrering med GitHubs pull-begäranden, kontroller och statusar.

GitHub Marketplace

Utforska mer av Azure DevOps

Azure DevOps handlar om mer än bara Pipelines. Upptäck hur de integrerade verktygen hjälper ditt team från början till slut så att ni kan leverera programvara snabbare.

Atom

We were previously using three different CI services to build Atom releases for Windows, macOS, and Linux. Moving to Azure DevOps enabled us to produce release builds for those platforms and automate our nightly release process, all in a single CI job.

David Wilson
Senior Application Engineer, GitHub, Atom Editor

The 15 CDRA providers that matter most

Läs Forrester Wave™: Kontinuerlig leverans och automatiserade utgivningar,
fjärde kvartalet 2018 för att se varför Azure DevOps rankas som ledande
bland 15 betydande leverantörer.

Get the report

Kontinuerlig leverans i Java

Viktiga verktyg och regelverk för distribution av kod till produktionen

Ladda ned e-boken

Kom igång med Pipelines

Konfigurera enkelt pipelines för att skapa, testa och distribuera kod till valfri plattform.