Hoppa över navigering

Azure-testningsplaner

Testa och leverera säkert med ett manuellt och undersökande hjälpmedel för testning

Planerad och undersökande testningslösning

Förbättra kodkvaliteten med planerade och undersökande testningstjänster för dina appar.

Fånga detaljerade data

Fånga detaljerade scenariodata när du kör tester och gör identifierade defekter handlingsbara.

Testa på webb och skrivbord

Testa program genom att köra tester på skrivbords- eller webbappar.

Få heltäckande spårbarhet

Dra nytta av heltäckande spårbarhet och kvalitet för dina berättelser och funktioner.

Få manuella och undersökande testningsverktyg

Planerad manuell testning

Planera, kör och spåra skriptbaserade tester med handlingsbara defekter och heltäckande spårbarhet. Utvärdera kvalitet under hela utvecklingslivscykeln genom att testa skrivbords- eller webbapparna.

Undersökande tester

Utforma och kör tester samtidigt för att maximera kvalitet i moderna processer för programvaruutveckling med hjälp av undersökande testsessioner.

Vill du ha automatiserad testning för ditt CI/CD-arbetsflöde? Använd Azure Pipelines.

Läs mer om Azure Pipelines
Tata

We are now able to develop more effectively and release new features to our customers quicker.

Brad Engholt, produktchef

Så genomförs DevOps hos Microsoft

Se hur Microsofts team implementerar DevOps genom att eliminera silor mellan team, tänka i vidare banor och förändra genom teknik. Se vilka utmaningar Microsofts team ställdes inför när de implementerade DevOps, och vilka lärdomar de tog med sig.