Encoding

Kodning i studioklass och i molnskala

  • Koda till flera format
  • Skalbar batchbearbetning
  • Skapa miniatyrbilder, överlägg, häftningar och klipp
  • Kodning med hög prestanda
  • Stöd för professionella och webb- och broadcastarbetsflöden
  • ISO- och CDSA-certifierad säker kodningsplattform

Direktsänd kodning i molnet

Direktsänd kodning expanderar på den beprövade livemolnplattformen och kan kombineras med dynamisk paketering, dynamisk kryptering, underklippning, manipulering av dynamiskt manifest, infogad reklam och effektiv övergång från livevideo till video på begäran för att skapa omfattande live- och molnbaserade DVR-arbetsflöden. Vanliga användningsområden är evenemangsbaserad strömning med dynamiskt infogad reklam och direktströmning med krav på molnbaserad DVR. Direktsänd kodning har använts vid många stora evenemang, till exempel Super Bowl 2015 och vinter-OS i Sotji 2014.

Skalbar molnkodning med hög prestanda

Överför bara snabbt dina krävande arbetsflöden för kodning i webb- eller studioklass via molnet. Skicka kodningsjobben till molnet för batchbearbetning på våra högprestandadatorer. Du har full kontroll över prestandanivån och antalet samtidiga kodningsuppgifter.

Säkra kodningsarbetsflöden för webbutvecklare, broadcasters och studior

Från enkel webbleverans för HTML5 till invecklad medielösningslogik för att lösa krävande studio-arbetsflöden – Azure Media Services låter dig definiera dina egna kodningsarbetsflöden. Med hjälp av skrivbordsverktyg som Azure Media Explorer och vår avancerade grafiska arbetsflödesdesigner kan du definiera exakta kodningsarbetsflöden som möter företagets krav. Kör sedan arbetsuppgifterna enligt önskad skala.

Betala för det du kodar

Få tillgång till en fullständig uppsättning kodningsfunktioner, men betala endast för vad du använder. Priserna baseras på varaktigheten (minuter) för utdata så att du enkelt kan förstå din faktura och göra beräkningar, oavsett vilka funktioner och kodningsalternativ du väljer. Enkel skalning upp eller ner utifrån företagets eller arbetsflödets krav.

Koda en gång och leverera överallt

Koda allt innehåll till standard MP4-filer med flera bithastigheter för smidig leverans till de senaste protokollen med direktuppspelning med anpassningsbar bithastighet. Strömning med anpassad bithastighet ger en bättre användarupplevelse för kunderna genom att anpassa videouppspelningen enligt den tillgängliga bandbredden. Det här betyder inga fler buffringsmeddelanden och en smidig, professionell uppspelning från molnet.

Stöd för flera format

Vi tillhandahåller bred support för de flesta populära filformaten för indata. Vår Standard-kodare stöder en rad olika webbleveransformat och Premium-kodaren stöder ännu fler broadcast- och studio-filformat för att möta videobranschens alla krav.

Spara pengar på kodning och lagringsutrymme med dynamisk paketering

Som standard skapar alla våra förinställningar för kodning standard MP4-filer med flera bithastigheter. Det gör att du sparar pengar på lagringsutrymme och minskar risken för dubbla kodningskostnader. Du behöver bara koda och lagra filer i standardbaserat MP4-filformat så konverterar vi dem snabbt till de strömningsprotokoll som du väljer. Lägg bara till en reserverad enhet för strömning och leverera filer i MPEG-DASH, Apple HLS och Smooth Streaming utan att någonsin behöva koda dem på nytt. Du kan till och med lägga till kryptering snabbt så att du undviker ompaketering.

Avancerade kodningsfunktioner

Skapa miniatyrbilder, bild- och ljudöverlägg och underklipp eller häfta ihop flera klipp. Det är bara några exempel på de avancerade funktionerna i Azure Media Encoder. Använd arbetsflödesdesignern för att skapa invecklade förinställningar för kodning som kan fatta beslut utifrån metadata från inkommande källfiler eller dina egna specialrecept.

Skapa en medielösning idag