Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Business Intelligence

Realisera värdet av organisationsdata genom att omvandla dem till insikter så att alla kan fatta beslut baserat på fakta i stället för åsikter.

Visa dina data på ett begripligt sätt via Microsoft BI-lösningar

Business Intelligence-lösningar (BI) från Microsoft hjälper alla organisationer att omvandla data till intelligenta, lättanvända visualiseringar som visas där beslut fattas.

En person som står framför en projektorskärm och håller en presentation i ett rum med kollegor

Erbjud alla i organisationen – från affärsanalytiker och BI-proffs till affärsanvändare – kraftfulla självbetjäningsverktyg för analys och BI så att ni uppnår bättre och snabbare beslutsfattande i företaget. Fäst ditt mest relevanta innehåll, använd Power BI-mobilappen och bädda in rapporter i samarbetsverktyg som Microsoft Teams och SharePoint så att data kan användas för besluten.

Händer som vilar på en bärbar dator som visar data i PowerBI

Förbered och modellera data enkelt genom inbyggd automatisering och intelligens. Få liv i dina data genom hundratals datavisualiseringar, AI-baserade funktioner och varumärkesalternativ så att din rapport passar dina användare. Sprid resultaten till teammedlemmar både inom och utanför organisationen så att alla arbetar utifrån samma information.

En person håller en surfplatta som visar datainsikter

Skapa fantastiska funktioner för datautforskning som ser ut och fungerar som andra Microsoft-tekniker du använder varje dag, vilket gör att du snabbt kan komma igång. Använd vårt bibliotek med datakopplingar för att få åtkomst till populära molnkällor och lokala källor, till exempel Excel, SharePoint, Azure SQL Database, Dynamics 365 och Salesforce, samt lägg till andra.

Upprätthåll dataprecision och säkerhet

Business Intelligence-system använder dina mest värdefulla affärsdata och kräver strikta säkerhets- och sekretessfunktioner. Använd skydd för dina Business Intelligence-data och förhindra dataförlust. Skydda dina data bättre så att de uppfyller efterlevnadsstandarderna och certifieringarna för din bransch, samtidigt som du använder nationella moln för att uppfylla lokala föreskrifter om tjänstleveranser, datahemvist, åtkomst och kontroll.

Tillbaka till flikar

Lär dig mer om Microsoft Business Intelligence-produkter och -tjänster

Power BI

Överbrygga klyftan mellan data och beslut med användarvänliga rapporter som visas där beslut fattas.

Power BI Embedded

Ge kunderna analysfunktioner i världsklass utan att behöva skapa dem själv.

Azure Analysis Services

Bläddra i enorma mängder data med en helt hanterad plattform som tillhandahåller datamodeller i företagsklass i molnet.

Azure Synapse Analytics

Hantera data för omedelbara BI- och maskininlärningsbehov genom enhetliga funktioner.

Lösningsarkitekturer

Enterprise BI i Azure med Azure Synapse Analytics lösningsarkitektur

Enterprise BI i Azure med Azure Synapse Analytics

Azure Synapse är ett distribuerat system som är utformat för att utföra analyser på stora datamängder. Det stöder massiv parallell bearbetning (MPP), som gör det lämpligt för att köra analyser med höga prestanda.

Avancerad analysarkitektur

Avancerad analysarkitektur

Omvandla dina data till användbara insikter med klassledande Machine Learning-verktyg. Den här arkitekturen gör att du kan kombinera valfria data i valfri skala och skapa och distribuera anpassade Machine Learning-verktyg i skala.

Få de senaste Business Intelligence-resurserna

En person sitter på soffan och använder en mobiltelefon och en Surface-enhet
TITTA
Händer som skriver på en bärbar dator
TITTA

Vanliga frågor och svar om Microsoft BI-lösningar

  • Business Intelligence är en analysprocess för affärsinformation (strategier och verktyg) som skapar insikter i affärsdata.

  • Datavisualisering ger liv åt data med hjälp av liveinstrumentpaneler, interaktiva rapporter, diagram, grafer och andra visuella representationer. Du kan snabbt och effektivt upptäcka viktiga affärsinsikter.

  • För att börja identifiera insikter från dina data behöver du två saker: ett Business Intelligence-verktyg och en datakälla. När du har anslutit verktyget till datakällan kan du börja skapa datavisualiseringar. Dessa interaktiva visualiseringar hjälper användarna att förstå precis vad som händer, så att de kan fatta välgrundade beslut.

  • Power BI är utformat för att fungera där beslut fattas, så instrumentpaneler kan placeras nästan var som helst. Instrumentpaneler är tillgängliga i molnet, lokalt och på mobila enheter via inbyggda appar. Instrumentpaneler kan också läggas till i samarbetsverktyg som Teams och SharePoint, på webbplatser eller i SaaS-program som Salesforce och Dynamics 365. De lättförståeliga instrumentpanelerna kan också läggas till i PowerPoint-presentationer.