Hoppa över navigering

Azure Database for MySQL

En företagsredo och fullständigt hanterad community-version av MySQL

Med Azure Database for MySQL får du en fullständigt hanterad företagsfärdig community-version av en MySQL-databas som en tjänst. Med Community-versionen av MySQL kan du enkelt använda Lift and Shift-teknik till molnet samt använda språk och ramverk som du vill. Dessutom får du inbyggd hög tillgänglighet och dynamisk skalning, vilket hjälper dig att enkelt anpassa dig efter förändringar i kundefterfrågan. Du får dessutom förmåner i form av oöverträffad säkerhet och efterlevnad, inklusive Azures IP-fördelar och branschledande räckvidd. Allt detta med en flexibel prismodell, så att du kan välja resurser för din arbetsbelastning utan dolda kostnader.

En fullständigt hanterad community-version av MySQL

Kombinera community-utgåvan av MySQL med förmånerna i en fullständigt hanterad tjänst för att frigöra utvecklare från komplicerad hantering av infrastruktur och databaser så att de kan fokusera på att skapa fantastiska appar.

Dina önskade språk och ramverk

Azure Database for MySQL gör det möjligt att använda populära språk och ramverk med öppen källkod, och kan även integreras med Azure Web Apps. Populära hanteringsappar för innehåll som till exempel WordPress och Drupal är fullständigt integrerade och har stöd för dina programutvecklingsbehov.

Skala på nolltid med inbyggd hög tillgänglighet

Etablera på några minuter och skala flexibelt beräkning eller lagring oberoende av varandra på några sekunder. Azure Database for MySQL är utformat för att ge hög tillgänglighet med ett serviceavtal på 99,99 % och kräver ingen extra konfiguration, replikering eller kostnad för att garantera att dina appar körs när du behöver dem.

Skydda databasen med inbyggd intelligens

Azure Database for MySQL erbjuder avancerad hotidentifiering övervakar din databas dygnet runt och identifierar potentiell skadlig aktivitet, samt varnar dig direkt så att du kan vidta nödvändiga åtgärder.

Enkel och flexibel prissättning

Allt du behöver ingår med en enkel, flexibel prismodell. Azure Database for MySQL tillhandahåller de funktioner du behöver, till exempel automatisk uppdatering av databaser, automatisk säkerhetskopiering. inbyggd övervakning, säkerhet och mycket mer, utan extra kostnad.

Oöverträffad säkerhet och räckvidd

Kör dina appar i en infrastruktur i toppklass och världens mest tillförlitliga moln. Azure Database for MySQL är en helt integrerad tjänst som hjälper dig ansluta till Microsofts globala nätverk av datacenter med oöverträffad säkerhet och övervakning dygnet runt.

Se hur företag frigör sin potential med Azure Database for MySQL

Utvecklarresurser

Distribuera webbapp med behållare och Azure Database for MySQL

Anslut behållare som körs i Kubernetes till Azure Database for MySQL med hjälp av Open Service Broker for Azure

Migrera dina program till Azure Database for MySQL med minimal stilleståndstid

Vad kan du skapa med Azure Database for MySQL?

Lär dig mer om användarsituationer nedan:

Smarta appar

Utveckla sofistikerade omvandlingsappar med avancerade maskininlärningsalgoritmer och integrerade visualiseringsverktyg för att få analyser och information som du kan agera efter.

Läs mer

Azure Database for MySQL을 사용한 지능형 앱최신 기계 학습 알고리즘 및 통합 시각화 도구를 사용하여 정교한 혁신적인 앱을 개발함으로써 실행 가능한 정보 및 분석을 얻으세요.

Detaljhandel och näthandel

Skapa säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller kraven från såväl kunderna som verksamheterna i sig. Engagera kunderna genom anpassade produkter och erbjudanden, hantera transaktioner snabbt och säkert, och fokusera på att betjäna kunderna och uppfylla deras behov.

Läs mer

Azure Database for MySQL을 사용한 소매 및 전자상거래고객과 비즈니스의 요구 사항을 모두 충족하는 안전하고 확장성 있는 전자상거래 솔루션을 빌드하세요. 사용자 지정된 제품 및 제안을 통해 고객과 교류하고, 거래를 빠르고 안전하게 처리하고, 이행 및 고객 서비스에 집중하세요.BrowserAzure Database for MySQL(Product Catalog)Azure Database for MySQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure StorageAzure HD Insight(Game Analytics)

Skalbara webb- och mobilprogram

Skapa snabbt engagerande och skalbara appar för olika plattformar och inbyggda appar för iOS, Android, Windows eller Mac.

Läs mer

Azure Database for MySQL을 사용한 확장성 있는 웹 및 모바일 응용 프로그램iOS, Android, Windows 또는 Mac용의 유용하고 성능 기준에 맞으며 확장성 있는 플랫폼 간 및 네이티브 앱을 신속하게 빌드하세요.BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

Digital marknadsföring

Kommunicera med kunder över hela världen via rika och anpassade digitala marknadsföringsupplevelser. Skapa och lansera snabbt digitala kampanjer som skalanpassas automatiskt utifrån kundbehovet.

Läs mer

Azure Database for MySQL을 사용한 디지털 마케팅개인 설정된 다양한 디지털 마케팅 환경을 통해 전 세계 고객과 소통하세요. 고객 요구에 따라 자동으로 확장되는 디지털 캠페인을 빠르게 만들어 실행하세요.BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

Finansiera hanteringsappar

Lagra känsliga data säkert och tillhandahåll analys och information av högt värde om sammanställda data till användarna med hjälp av inbyggd säkerhet och prestanda.

Läs mer

Azure Database for MySQL을 사용한 재무 관리 앱기본 제공 보안 및 성능을 사용하여 안전하게 중요한 데이터를 저장하고 집계된 데이터에 대한 높은 가치의 분석 및 정보를 사용자에게 제공하세요.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Spel

Skala databaser elastiskt för att hantera oförutsägbara trafiktoppar och leverera spelupplevelser med korta svarstider för flera deltagare.

Läs mer

Azure Database for MySQL을 사용한 게임예기치 않은 갑작스러운 트래픽 증가를 수용하기 위해 데이터베이스 크기를 탄력적으로 조정하고 대기 시간이 짧은 멀티플레이어 환경을 제공하세요.Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

Relaterade produkter och tjänster

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

Azure Cache for Redis

Kraftfulla program med dataåtkomst med stora dataflöden och låg fördröjning

Skapa en MySQL-databasserver