Azure Database for MySQL

En företagsredo och fullständigt hanterad community-version av MySQL

Med Azure Database for MySQL får du en fullständigt hanterad företagsfärdig community-version av en MySQL-databas som en tjänst. Med Community-versionen av MySQL kan du enkelt använda Lift and Shift-teknik till molnet samt använda språk och ramverk som du vill. Dessutom får du inbyggd hög tillgänglighet och dynamisk skalning, vilket hjälper dig att enkelt anpassa dig efter förändringar i kundefterfrågan. Du får dessutom förmåner i form av oöverträffad säkerhet och efterlevnad, inklusive Azures IP-fördelar och branschledande räckvidd. Allt detta med en flexibel prismodell, så att du kan välja resurser för din arbetsbelastning utan dolda kostnader.

En fullständigt hanterad community-version av MySQL

Kombinera community-utgåvan av MySQL med förmånerna i en fullständigt hanterad tjänst för att frigöra utvecklare från komplicerad hantering av infrastruktur och databaser så att de kan fokusera på att skapa fantastiska appar.

Dina önskade språk och ramverk

Azure Database for MySQL gör det möjligt att använda populära språk och ramverk med öppen källkod, och kan även integreras med Azure Web Apps. Populära hanteringsappar för innehåll som till exempel WordPress och Drupal är fullständigt integrerade och har stöd för dina programutvecklingsbehov.

Skala på nolltid med inbyggd hög tillgänglighet

Etablera på några minuter och skala flexibelt beräkning eller lagring oberoende av varandra på några sekunder. Azure Database for MySQL är utformat för att ge hög tillgänglighet med ett serviceavtal på 99,99 % och kräver ingen extra konfiguration, replikering eller kostnad för att garantera att dina appar körs när du behöver dem.

Skydda databasen med inbyggd intelligens

Azure Database for MySQL erbjuder avancerad hotidentifiering övervakar din databas dygnet runt och identifierar potentiell skadlig aktivitet, samt varnar dig direkt så att du kan vidta nödvändiga åtgärder.

Enkel och flexibel prissättning

Allt du behöver ingår med en enkel, flexibel prismodell. Azure Database for MySQL tillhandahåller de funktioner du behöver, till exempel automatisk uppdatering av databaser, automatisk säkerhetskopiering. inbyggd övervakning, säkerhet och mycket mer, utan extra kostnad.

Oöverträffad säkerhet och räckvidd

Kör dina appar i en infrastruktur i toppklass och världens mest tillförlitliga moln. Azure Database for MySQL är en helt integrerad tjänst som hjälper dig ansluta till Microsofts globala nätverk av datacenter med oöverträffad säkerhet och övervakning dygnet runt.

Se hur företag frigör sin potential med Azure Database for MySQL

Utvecklarresurser

Distribuera webbapp med container och Azure Database for MySQL

Anslut containrar som körs i Kubernetes till Azure Database for MySQL med hjälp av Open Service Broker for Azure

Migrera dina program till Azure Database for MySQL med minimal stilleståndstid

Smarta appar

Utveckla sofistikerade omvandlingsappar med avancerade maskininlärningsalgoritmer och integrerade visualiseringsverktyg för att få analyser och information som du kan agera efter.

Läs mer

Aplicaciones inteligentes con Azure Database for MySQLDesarrolle sofisticadas aplicaciones de transformación con herramientas de visualización integradas y algoritmos de Machine Learning de última generación para obtener información y análisis útiles.

Detaljhandel och näthandel

Skapa säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller kraven från såväl kunderna som verksamheterna i sig. Engagera kunderna genom anpassade produkter och erbjudanden, hantera transaktioner snabbt och säkert, och fokusera på att betjäna kunderna och uppfylla deras behov.

Läs mer

Venta al por menor y comercio electrónico con Azure Database for MySQLCree soluciones de comercio electrónico seguras y escalables que satisfagan las exigencias de los clientes y la empresa. Interactúe con los clientes a través de productos y ofertas personalizados, procese transacciones de forma rápida y segura y céntrese en el cumplimiento y en el servicio al cliente.

Skalbara webb- och mobilprogram

Skapa snabbt engagerande och skalbara appar för olika plattformar och inbyggda appar för iOS, Android, Windows eller Mac.

Läs mer

Aplicaciones web y móviles escalables con Azure Database for MySQLCree rápidamente atractivas aplicaciones nativas y multiplataforma de alto rendimiento para iOS, Android, Windows o Mac.BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

Digital marknadsföring

Kommunicera med kunder över hela världen via rika och anpassade digitala marknadsföringsupplevelser. Skapa och lansera snabbt digitala kampanjer som skalanpassas automatiskt utifrån kundbehovet.

Läs mer

Marketing digital con Azure Database for MySQLInteractúe con clientes de todo el mundo con experiencias de marketing digital personalizadas y enriquecidas. Cree e inicie rápidamente campañas digitales que escalen automáticamente basándose en la demanda del cliente.

Finansiera hanteringsappar

Lagra känsliga data säkert och tillhandahåll analys och information av högt värde om sammanställda data till användarna med hjälp av inbyggd säkerhet och prestanda.

Läs mer

Aplicaciones de administración financiera con Azure Database for MySQLAlmacene datos críticos de forma segura y ofrezca a los usuarios análisis e información de gran valor con datos agregados, con seguridad y rendimiento integrados.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Spel

Skala databaser elastiskt för att hantera oförutsägbara trafiktoppar och leverera spelupplevelser med korta svarstider för flera deltagare.

Läs mer

Juegos con Azure Database for MySQLEscale con total flexibilidad sus bases de datos para admitir ráfagas de tráfico impredecibles y ofrecer experiencias multijugador de baja latencia.Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

Relaterade produkter och tjänster

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

Azure Cache for Redis

Kraftfulla program med dataåtkomst med stora dataflöden och låg fördröjning

Skapa en MySQL-databasserver