Xamarin med Azure

Skapa kraftfulla och skalbara ursprungliga mobilappar med .NET och Azure

Mobilappar med .NET

Xamarin är en kostnadsfri plattformsoberoende plattform för mobilappar med öppen källkod som används för att skapa ursprungliga Android- och iOS-appar med .NET och C#. Med Xamarin och Azure kan du snabbt komma igång med olika tjänster, från autentisering till lagring och Azure Cognitive Services för att tillhandahålla en fantastisk upplevelse som skräddarsys efter dina användares behov.

Få fullständig åtkomst till enhetsfunktioner och plattformsspecifik maskinvara. Xamarin-appar kompileras för ursprunglig prestanda

Dela mer än 95 procent av din kod mellan plattformar med Xamarin.Forms och designmönstret MVVM

Azure tillhandahåller den skalbara, effektiva och mångsidiga serverdelen – från lagring till autentisering, intelligenta tjänster och mer

Xamarin är tillgängligt på alla plattformar och har verktyg som tillhandahåller en bra .NET-utvecklingsmiljö för både Windows och Mac

Utveckla på macOS och Windows

Xamarin är en plattform med öppen källkod som används för att skapa mobilappar för en rad olika enheter med hjälp av C# eller F#. Visual Studio och Visual Studio för Mac tillhandahåller refaktorisering i världsklass och funktioner för kodrensning samt IntelliSense för att förbättra utvecklarnas produktivitet. De har även kraftfulla felsökningsfunktioner för att skapa, distribuera och felsöka appar på emulatorer eller simulatorer, eller direkt på fysiska enheter.

Visual Studio-verktyg för Xamarin

Skapa intressanta och plattformsoberoende appar

Xamarin.Forms är ett ramverk med öppen källkod och ett mobilt gränssnitt som används för att skapa iOS- och Android-appar med .NET från en enda delad kodbas. Maximera din produktivitet och effektivitet och få samtidigt ett enhetligt utseende på alla olika plattformar. Med Xamarin får du tillgång till plattformsspecifika API:er och kan återanvända befintliga C/C++-bibliotek för att skapa mobilappar och spel som drivs av .NET och Azure.

Läs mer om Xamarin.Forms

Förstklassiga DevOps-verktyg

Implementera en CI/CD-lösning, lägg till övervakning och rapportering för dina mobilappar med dina favoritverktyg från DevOps och påskynda utvecklingsprocessen genom hela appens livscykel. Välj bland de mest produktiva utvecklingsverktygen, inklusive GitHub, Azure DevOps och Visual Studio App Center. De är alla utformade för att hjälpa dig att skapa, testa, distribuera och övervaka dina appar så att du kan fokusera på det som är viktigt – att skapa fantastiska upplevelser för dina användare.

CI/CD med Azure DevOps

Intelligenta appar med Azure Cognitive Services

Omvandla hur användarna interagerar med dina appar och deras miljö genom att lägga till intelligenta algoritmer. Integrera avancerade funktioner för att se, höra, tala till, förstå och tolka användarnas behov genom naturlig kommunikation i dina appar. Använd SDK:er eller REST-API:er för att dra nytta av det intelligenta molnet med endast några få rader kod.

Utforska Cognitive Services

Bygg på branschledande Azure-säkerhet

  • Microsoft investerar över USD 1 miljarder USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Kom igång redan idag

Få direkt åtkomst kostnadsfritt och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Kom igång med Xamarin och Azure med hjälp av den här korta videoserien.

Ladda ned informationsgrafiken om Xamarin och Azure, en praktisk informationskälla som hjälper dig att komma igång snabbt.

Utvecklingsresurser för Xamarin och Azure

En omfattande uppsättning resurser som hjälper dig att komma igång snabbt och effektivt

Bläddra bland kodexempel

Hitta lösningar på vanliga problem.

Dokumentation

Du får tillgång till populära utvecklarresurser som snabbstarter, kodexempel, självstudier och arkitekturguider.

Microsoft Learn

Lär dig hur du kan skapa molnbaserade mobilappar kostnadsfritt med praktiska, stegvisa inlärningsmoduler från Microsoft Learn.

Vanliga frågor om Xamarin

  • Xamarin är ett ramverk med öppen källkod som är tillgängligt överallt på Windows och macOS.
  • Ja, Xamarin är kostnadsfritt att ladda ned och använda. Du behöver dock antingen Visual Studio eller Visual Studio för Mac för att skapa, felsöka och distribuera mobilappar som skapats med Xamarin. Dessa produkter är inte nödvändigtvis kostnadsfria.
  • Ja, Xamarin har ett aktivt community som besvarar frågor, skapar exempel, skriver självstudier och mer. Eftersom Xamarin är en del av ekosystemet för .NET-utvecklare kan du även använda NuGet-bibliotek, verktyg och ramverk som du gillar för att skapa mobila lösningar.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto