Mikrotjänster i Azure

Förenkla utvecklingen av dina distribuerade molnprogram. Förlita dig på inbyggd säkerhet och autoskalning på företagsnivå.

Vad är mikrotjänster?

Mikrotjänster är en typ av programarkitektur i vilken programmen skapas av små fristående moduler som kommunicerar med varandra med hjälp av väldefinierade API-kontrakt. Dessa tjänstmoduler är väl isärkopplade byggstenar som är tillräckligt små för att implementera en enskild funktion.

Syftet med mikrotjänstarkitektur är att göra det enklare att utveckla och skalanpassa program. Mikrotjänstarkitekturer underlättar samarbete mellan autonoma grupper och gör det möjligt för dem att snabbare få ut nya funktioner på marknaden.

Varför ska man använda mikrotjänster?

Skapa tjänster oberoende av varandra

Mikrotjänstbaserade program skapas som en samling av helt isärkopplade tjänster som var och en hanterar en enskild åtgärd. Grupper kan självständigt skapa, verifiera, distribuera och övervaka varje enskild tjänst.

Skala tjänster autonomt

Fristående tjänster kan skalningsanpassas efter sina respektive behovsbilder utan att det påverkar övergripande prestanda genom att en hel app måste skalas upp eller ned.

Använda den bästa metoden

Utvecklingsgrupperna vinner flexibilitet genom att de kan använda bästa möjliga distributionsmetod, språk, plattform och programmeringsmodell för varje enskild tjänst.

Isolera felpunkter

Genom att mikrotjänstarkitekturen isolerar potentiella problemområden till enskilda tjänster förbättras säkerheten och tillförlitligheten. Tjänsterna kan ersättas och dras tillbaka utan att det påverkar den övergripande strukturen.

Leverera värde snabbare

Grupper kan snabbt distribuera små fristående moduler. Flera grupper kan arbeta med olika tjänster samtidigt och snabbare sätta in nya funktioner i produktionen.

Skapa bättre och snabbare med mikrotjänster i Azure

Förenkla programmets livscykel

Förbättra flexibilitet och samarbete och minska tiden till marknad med hjälp av Azures hanterade tjänster och utvecklingsverktyg.

Förlita dig på en betrodd plattform

Utveckla säkra och tillförlitliga program på en kompatibilitetscertifierad plattform.

Skala efter behov

Förbättra övergripande prestanda genom att aktivera automatisk och fullständigt hanterad skalning på begäran.

Vinn flexibilitet

Anpassa snabbare till affärsbehoven genom att välja det bästa tillvägagångssättet och den bästa tekniken för respektive tjänst.

Välj den bästa mikrotjänstlösningen för din verksamhet

Service Fabric

Skaffa automatisk skalning, rullande uppgraderingar och självåterställning från fel med ett specialanpassat mikrotjänstramverk.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Använd en fullständigt hanterad Kubernetes-tjänst för att hantera etablering, uppgradering och skalning av resurser på begäran.

Azure Functions

Skapa appar med enkla serverlösa funktioner som kan skalas på begäran utifrån antalet körningar – utan att du behöver hantera infrastrukturen.

API Management

Exponera och publicera specifika delar av dina program som API:er oavsett var implementeringen görs.

Få en utvecklingsupplevelse från slutpunkt till slutpunkt

Visual Studio

En IDE för utveckling av moderna appar med avancerade felsökningsfunktioner.

Azure DevOps

En molnbaserad lösning för hantering av programs livscykel, vilken hanterar värdhanterade kodlagringsplatser, ärendespårning, belastningstest och automatiskt skapande.

Visual Studio-kod

En enkel källkodsredigerare för redigering och felsökning av valfritt operativsystem.

Våra kunder åstadkommer fantastiska saker med mikrotjänster i Azure

Mikrotjänstresurser

E-bok

Lär dig att utveckla Azure från första dagen

Läs e-boken

Webbseminarium

Leverera appar med hjälp av mikrotjänstarkitekturer i Azure

Titta på webbseminariet

Designguide

Utforma, bygga och använda mikrotjänster i Azure

Läs dokumentationen

Relaterade lösningar

DevOps

Sammanför människor, processer och produkter för att ge dina kunder och kollegor en kontinuerlig värdeleverans.

Databearbetning utan server

Bygg appar snabbare genom att inte behöva hantera infrastrukturen.

Verksamhetsspecifika appar

Modernisera de interna verksamhetsspecifika apparna för att uppfylla nya affärsutmaningar.

Utveckling/testning

Förenkla och påskynda utveckling och testning av appar (dev/test) på alla plattformar.

Kom igång med mikrotjänster i Azure