Azure-snabbstartmallar

Få mer gjort genom att distribuera Azure-resurser via resurshanteraren i Azure med mallar som communityt har bidragit med. Utveckla, lär, experimentera och bidra själv.

Vad är Azure Resource Manager

Med Azure Resource Manager kan du etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall för att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Läs mer

448-mallarna överensstämmer med ditt filter.

Microsoft OMS

Deploys all OMS Services to a Resource Group

krnese av Kristian Nese,
Senast uppdaterad: 2017-01-19

Deploy instance of Spinnaker on a Linux VM

This template allows you to deploy an instance of Spinnaker on a Linux Ubuntu 14.04 LTS VM. This will deploy a D2_v2 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM. You will have to manually configure the instance to target a deployment environment.

EricJizbaMSFT av Eric Jizba,
Senast uppdaterad: 2017-01-17

Cloudera Director

This template deploys Cloudera Director, a MySQL server, and a BIND DNS server on a single VM.

jasonbw av Jason Wang,
Senast uppdaterad: 2017-01-13

Cloudera Cluster

This template deploys a multi VM Cloudera cluster, with one node running Cloudera Manager, two name nodes, and N data nodes.

jasonbw av Jason Wang,
Senast uppdaterad: 2017-01-13

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service fabric Cluster running Windows server 2012 R2 Data center on a Standard_D2 Size VMs.

ChackDan av Chacko Daniel,
Senast uppdaterad: 2017-01-11

Create an new AD Domain with 2 Domain Controllers

This template creates 2 new VMs to be AD DCs for a new Forest and Domain

simongdavies av Simon Davies,
Senast uppdaterad: 2017-01-04

Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

gbowerman av Guy Bowerman,
Senast uppdaterad: 2017-01-03

Deploy instance of Jenkins targeting Azure Platform

This template will deploy an instance of the Jenkins CI tool configured to target the Azure platform onto a Linux VM in Azure and

arroyc av Arjun Roy Chaudhuri,
Senast uppdaterad: 2016-12-30

Chef-Automate Solution Template

Chef end to end solution template launches a devops stack that provides an automated provisioning, configuration and integration of multiple products (Chef Server, Chef Compliance & Chef Automate) that are needed for Continuous Delivery & Compliance of application as well as infrastructure code.

uday-sg av uday-sg,
Senast uppdaterad: 2016-12-27

BOSH Setup

This template helps you setup a development environment where you can deploy BOSH and Cloud Foundry.

bingosummer av Bin Xia,
Senast uppdaterad: 2016-12-21

MongoDB Sharding Cluster

This template deploys a MongoDB Sharding Cluster on CentOS and enables Zabbix monitoring

251744647 av 251744647,
Senast uppdaterad: 2016-12-21

Create a Site-to-Site VPN Connection

This template allows you to create a Site-to-Site VPN Connection using Virtual Network Gateways

cvs79 av Chris,
Senast uppdaterad: 2016-12-20

S2D Management Solution

Enables monitoring of S2D clusters with OMS.

slavizh av Stanislav Zhelyazkov,
Senast uppdaterad: 2016-12-20

Deploy Custom Images At Scale

This template allows you to deploy custom images at scale with options to use VM Scale Sets, regular VMs, or regular VMs in an availability set.

AlanSt av Alan,
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Deploy a Windows VMSS with Azure Application Gateway

This template allows you to deploy a simple Windows VM Scale Set integrated with Azure Application Gateway

gbowerman av Guy Bowerman,
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Deploy a VM Scale Set with a Windows custom image

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set usng a custom Windows image. These VMs are behind a load balancer with HTTP load balancing (by default on port 80)

simongdavies av Simon Davies,
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Deploy a simple VM Scale Set with Windows VMs and a Jumpbox

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Windows VMs using the lastest patched version of serveral Windows versions. This template also deploys a jumpbox with a public IP address in the same virtual network. You can connect to the jumpbox via this public IP address, then connect from there to VMs in the scale set via private IP addresses.

gatneil av Neil Sant Gat,
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Deploy a simple VM Scale Set with Linux VMs and a Jumpbox

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Linux VMs using the latest patched version of Ubuntu Linux 15.10 or 14.04.4-LTS. There is also a jumpbox to enable connections from outside of the VNet the VMs are in.

gatneil av Neil Sant Gat,
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Deploy a VM Scale Set with Linux VMs behind ILB

This template allows you to deploy a VM Scale Set of Linux VMs using the latest patched version of Ubuntu Linux 15.10 or 14.04.4-LTS. These VMs are behind an internal load balancer with NAT rules for ssh connections.

gatneil av Neil Sant Gat,
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Apprenda 6.0 Small Cluster

This is the express version of Apprenda, running a three-node cluster of Apprenda

dutronlabs av Chris Dutra,
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Create, configure and deploy Web Application to an Azure VM

Create and configure a Windows VM with SQL Azure database, and deploy web application to the environment using PowerShell DSC

CawaMS av Catherine Wang,
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Scalable Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild av Sunitha Muthukrishna,
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Deploy multiple VM Scale Sets of Linux VMs.

This template allows you to deploy multiple VM Scale Sets of Linux VMs.

gatneil av Neil Sant Gat,
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Deploy a simple VM Scale Set with Windows VMs

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Windows VMs using the lastest patched version of various Windows Versions. These VMs are behind a load balancer with NAT rules for rdp connections.

gatneil av Neil Sant Gat,
Senast uppdaterad: 2016-12-19