Hoppa till huvudinnehåll

Integrering av DevOps-verktyg

Använd dina DevOps-favoritverktyg som är integrerade i Azure

  • Fortsätt att använda de DevOps-verktyg du redan kan
  • Få konkreta råd och exempel på arkitekturer
  • Distribuera internt i Azure-tjänster
  • Använd dig av de många verktygen i Azure Cloud Shell

Använd de verktyg och språk du redan kan

Azure har integrerade funktioner för populära verktyg och tjänster med öppen källkod eller från tredje part i hela DevOps-arbetsflödet. Ägna mindre tid åt integrering och mer åt att snabbt få ut programvara av hög kvalitet.

Arbeta med verktyg för kontinuerlig integrering och leverans

Använd Azure Pipelines eller distribuera direkt till Azure-plattformen från din favoritlösning för kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans, till exempel Jenkins.

Få ut mesta möjliga genom automatisering av infrastrukturen och konfigurationshantering

Förutom att använda Azure Resource Manager till infrastruktur som kod kan du etablera och hantera Azure-infrastruktur direkt från dina favoritverktyg från tredje part, som Ansible, Chef, Puppet och Terraform.

Få konkreta råd och exempel på arkitekturer

Azure-tjänster, DevOps-verktyg från tredje part och relaterade produkter kan användas tillsammans för att uppfylla de vanligaste behoven och scenarierna för företag – och dig. Kom igång snabbt med Azures DevOps-lösningar som ger dig tillgång till arkitekturer, självstudier, dokumentation, exempel, mallar, partnerföretag och andra resurser.

Kunder åstadkommer fantastiska saker med DevOps och Azure

Relaterade produkter och tjänster

Application Insights

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Integrering av utvecklarverktyg

Använd de utvecklingsverktyg som du redan känner till – till exempel Eclipse, IntelliJ och Maven – med Azure

Kom igång med att skapa i dina DevOps-favoritverktyg i Azure

Kan vi hjälpa dig?