Azure Bastion

Privat och fullständigt hanterad RDP- och SSH-åtkomst till dina virtuella datorer

Hanterad RDP/SSH till virtuella datorer över SSL med privat IP-adress på den virtuella datorn

Azure Bastion är en fullständigt hanterad PaaS-tjänst som tillhandahåller smidig och säker RDP- och SSH-åtkomst till dina virtuella datorer direkt via Azure-portalen. Azure Bastion etableras direkt i ditt virtuella nätverk (VNet) och stödjer alla virtuella datorer i det virtuella nätverket med SSL utan exponering via offentliga IP-adresser.

Anslut dina RDP- och SSH-sessioner direkt i Azure-portalen med ett enda klick

Logga in på dina virtuella Azure-datorer och undvik offentlig Internetexponering med SSH och RDP med endast privata IP-adresser

Integrera och korsa befintliga brandväggar och säkerhetsperimetrar med en modern, HTML5-baserad webbklient och SSL-standardportar

Använd dina SSH-nycklar för autentisering när du loggar in på dina virtuella Azure-datorer

Begränsa den offentliga exponeringen av IP-adresser för virtuella datorer

Få åtkomst till alla virtuella datorer i ett virtuellt nätverk med en enda, härdad åtkomstpunkt. Att exponera Bastion-värden som primär offentlig åtkomst bidrar till att låsa den offentliga Internetexponeringen och begränsa hot som portgenomsökning och andra typer av skadlig programvara riktad mot dina virtuella datorer.

Ansluta säkert till dina virtuella Azure-datorer med Azure Bastion

Genom att använda en bastionvärd kan du begränsa hot som portgenomsökning och andra typer av skadlig kod som riktar in sig på dina virtuella datorer. I den här videon ser du hur Azure Bastion tillhandahåller smidig och säker RDP- och SSH-åtkomst till dina virtuella datorer. Nu kan du få säker åtkomst till dina virtuella datorer via SSL från Azure-portalen, utan att exponera offentliga IP-adresser.

Fullt hanterad bastionstjänst

Dra nytta av en fullständigt hanterad, automatiskt skalbar och härdar PaaS-tjänst som hjälper dig att säkra RDP- och SSH-anslutningen. Sömlös integrering och enkel engångskonfiguration av nätverkssäkerhetsgrupper (ACL) i dina undernät förhindrar efterföljande kontinuerlig hantering. Azure Bastion utgör ett integrerat plattformsalternativ till att manuellt distribuera och hantera jump-servrar för att skydda dina virtuella datorer. Du kan distribuera Azure Bastion på bara några minuter och börja använda det omedelbart.

RDP och SSH till virtuella Azure-datorer över SSL

Med Azure Bastion kan du ansluta till dina virtuella datorer i ditt virtuella nätverk över SSL, port 443, direkt i Azure-portalen. Detta möjliggör klientlös RDP/SSH-anslutning så att du kan ansluta varifrån du vill, med valfri enhet och plattform, utan att någon ytterligare agent körs i dina virtuella datorer.

Förbättra säkerhet och efterlevnad

 • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.
 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Läs mer om priser för Azure Bastion

Kom igång redan idag

Distribuera Azure Bastion snabbt med hjälp av steg-för-steg-guiden

Anslut till dina virtuella datorer med RDP med Azure Bastion

Anslut till dina virtuella datorer med SSH med Azure Bastion

Utforska dokumentationen till Azure Bastion

Säkra RDP/SSH-åtkomsten till virtuella Azure-datorer

Azure Bastion är en ny, fullständigt plattformshanterad PaaS-tjänst som du tillhandahåller i ditt virtuella nätverk. Den ger säker och smidig RDP/SSH-anslutningsmöjlighet till dina virtuella datorer direkt i Azure-portalen över SSL. När du ansluter via Azure Bastion behöver dina virtuella datorer ingen offentlig IP-adress.

Läs mer

Distribuera Azure Bastion – guide

Läs den här artikeln om du vill skapa en Azure Bastion. När du tillhandahåller tjänsten Azure Bastion i det virtuella nätverket är RDP/SSH tillgängligt för alla virtuella datorer i det nätverket. Distributionen görs per nätverk, inte per prenumeration/konto eller virtuell dator.

Läs mer

Ansluta till din virtuella dator med RDP eller SSH

Läs den här artikeln om du vill använda säker och smidig RDP-åtkomst till de virtuella Windows-datorer i ditt virtuella nätverk med Azure Bastion. Du kan ansluta till en virtuell dator direkt från Azure-portalen. När du använder Azure Bastion behövs ingen klient, agent eller ytterligare programvara för den virtuella datorn.

Läs mer

Bastion-uppdateringar, bloggar och meddelanden

Vanliga frågor och svar

 • Du behöver ingen RDP- eller SSH-klient för att få åtkomst till RDP/SSH till din virtuella Azure-dator i din Azure-portalen. Använd Azure-portalen – länk för att få åtkomst till förhandsversionen av portalen. Då kan du få RDP/SSH-åtkomst till din virtuella dator direkt i webbläsaren.
 • Du behöver inte installera någon agent eller programvara i webbläsaren eller den virtuella Azure-datorn. Tjänsten Bastion är agentlös och ingen ytterligare programvara krävs för RDP/SSH.
 • I förhandsversionen bör du använda någon av webbläsarna Microsoft Edge eller Google Chrome i Windows. För Apple Mac använder du webbläsaren Google Chrome. Microsoft Edge Chromium kan också användas på både Windows och Mac.
 • Du kan distribuera och använda Bastion-resursen i någon av de här regionerna via Azure-portalen – länk.
  • USA, västra
  • USA, östra
  • Europa, västra
  • USA, södra centrala
  • Australien, östra
  • Japan, östra

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto