Azure Backup

Inbyggd säkerhetskopiering för alla dina resurser

Enklare dataskydd mot utpressningstrojaner och mänskliga fel

En kostnadseffektiv lösning för säkerhetskopiering med ett enda klick. Azure Backup förenklar dataåterställning och är enklare att aktivera än andra molntjänster för säkerhetskopiering.

Säkerhetskopiera lokalt och i Azure

Säkerhetskopiera Azure Virtual Machines, SQL-arbetsbelastningar och lokala VMware-datorer utan någon extra infrastruktur

Programkonsekvens

Återställ data med programkonsekvens med VSS-ögonblicksbild (Windows) och fsfreeze (Linux)

Skydd för säkerhetskopierade data i molnet

Kryptera och lagra data under längre perioder, även efter behörig borttagning, genom multifaktorautentisering

Hantera säkerhetskopiering i molnet

Hantera resurser och aktiviteter centralt i Azure-portalens hantering av säkerhetskopiering

Inbyggd säkerhetskopiering

Azure Backup är enkelt eftersom det ingår i plattformen. Du får säkerhetskopiering med bara ett klick för SQL-databaser och virtuella datorer som körs i Azure. Med Azure Backup får du en mer kostnadseffektiv och enklare lösning för säkerhetskopiering i molnet, där dina data skyddas mot utpressningstrojaner och mänskliga fel.

Visa den animerade videon

Direkt säkerhetskopiering i molnet

Aktivera Azure Backup i Azure-portalen för direkt säkerhetskopiering och återställning av Azure SQL Database, enskilda filer, mappar och hela virtuella datorer. Övervaka dina tillgångar kontinuerligt med dynamiska rapporter.

Visa en demo

Sänk dina kostnader

Azure Backup är enkelt eftersom det ingår i plattformen. Du får säkerhetskopiering med bara ett klick för SQL-databaser och virtuella datorer som körs i Azure. Med Azure Backup får du en mer kostnadseffektiv och enklare lösning för säkerhetskopiering i molnet, där dina data skyddas mot utpressningstrojaner och mänskliga fel.

Se vad IDC säger om affärsvärdet

Skydda mot utpressningstrojaner

Aktivera multifaktorautentisering med en säkerhets-PIN-kod från Azure-portalen. Vid misstänkta aktiviteter kring molnsäkerhetskopiering utlöses en avisering, och obehörigt borttagna säkerhetskopior hålls kvar i upp till 14 dagar, medan dina data krypteras som standard.

Utforska säkerhetsfunktioner för att skydda säkerhetskopior i molnet

Varför ska du välja Azure för säkerhet?

  • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Se hela listan.

Mer information om säkerhet i Azure

Utvecklarresurser

Kom igång med Azure Backup i tre steg

Aktivera Azure Backup.
Utforska dokumentationen.

Hur kunderna använder Azure Backup

Livsmedelsproducent jobbar snabbt och innoverar snabbare

Smithfield, som har en omsättning på 15 miljarder USD, migrerade snabbt hundratals program med hjälp av Azure Backup för båda lokala servrar och Azure-servrar.

Läs berättelsen

Smithfield Foods

Fordonsföretag fokuserar på affärskontinuitet och sänker sina kostnader

Se hur Maresa i Ecuador sänkte sina IT-kostnader med nästan 35 % genom att implementera Azure Backup.

Läs berättelsen

Maresa

Holländska städer gör det enklare för sig att säkerhetskopiera data

Se hur tre städer samlade sina serverdelsresurser på Azure och använde Azure Backup som täckning.

Läs berättelsen

Duo

Rekryteringsföretag flyttar sin säkerhetskopiering till molnet

"We don't have to worry about managing space on expensive, purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, Lead Engineer, Distributed Infrastructure Team, Russell Reynolds

Läs berättelsen

Russell Reynolds Associates

Brittisk kommun säkerhetskopierar arbetsbelastningar till Azure

Somerset säkerhetskopierar 2 790 systemströmmar – inklusive virtuella VMware-datorer och Microsoft SQL Server-databaser – med Azure Backup, vilket ger en sexsiffrig kostnadsbesparing.

Läs berättelsen

Somerset County Council

Gruvföretag skyddar stora SAP-arbetsbelastningar i molnet

Rio Tinto kör SAP i en Azure IaaS-miljö som omfattar Azure Virtual Machines, Azure Virtual Network, Azure Storage och Azure Backup.

Läs berättelsen

Rio Tinto
  • Azure Backup har stöd för Azure Virtual Machines, SQL-arbetsbelastningar samt lokala VMware-datorer. Se hela listan med resurser som stöds.
  • Ett Recovery Services-valv är en lagringsenhet i Azure för lagring av data som datakopior och konfigurationsinformation för virtuella datorer, arbetsbelastningar, servrar och arbetsstationer. Läs mer.
  • Ja. Det ingår roller för deltagare, operator och läsare i Azure Backup för att styra hanteringen av molnsäkerhetskopiering. Visa mer information.
  • Både Azure Backup och Azure Site Recovery stöder affärskontinuitet och haveriberedskap, men Azure Backup har utformats särskilt för att säkerhetskopiera och återställa data, medan Site Recovery har utformats för sömlöst haveriberedskap för program. Få mer information.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto