Azure Backup

Enkel och pålitlig molnintegrerad säkerhetskopiering som en tjänst

Kunder som använder Azure Backup

Vad är Azure Backup?

Azure Backup är en enkel och kostnadseffektiv säkerhetskopieringstjänst som kombinerar beprövade lokala verktyg med funktionsrika och kraftfulla molnverktyg. Lösningen skyddar kundernas data oavsett var de finns: i företagsdatacenter, på fjärrkontor och avdelningskontor, eller i det offentliga molnet – samtidigt som dessa scenariers unika krav uppfylls. Azure Backup, nu i en sömlös portal med Azure Site Recovery, kräver minimalt underhåll och erbjuder kostnadseffektiva, enhetliga verktyg för säkerhetskopiering på annan plats och driftåterställning, samt enhetlig programtillgänglighet och dataskydd.

Skydda dina viktiga tillgångar oavsett var de finns

Dina data och program finns överallt – på servrar, klienter och i molnet. Backup kan skydda dina viktiga program, till exempel SharePoint, Exchange och SQL Server, filer och mappar, Windows-servrar och klienter samt virtuella Azure IaaS-datorer (infrastruktur som en tjänst).

Azure Backup erbjuder ett intressant molnbaserat alternativ för säkerhetskopiering, jämfört med säkerhetskopiering på band

Intressant molnbaserat säkerhetskopieringsalternativ till band

På grund av verksamhets- eller efterlevnadskrav måste organisationer skydda sina data i flera år, och med tiden växer dessa data exponentiellt. Traditionellt har band använts för långsiktig kvarhållning. Backup är ett intressant alternativ till band med avsevärda kostnadsbesparingar, kortare återställningstider och upp till 99 års kvarhållning.

Säker och tillförlitlig säkerhetskopiering och dataåterställning online – Backup som en tjänst

Säker och pålitlig säkerhetskopiering som en tjänst

Dina säkerhetskopierade data är säkra både under överföringen och när de kommit på plats. Säkerhetskopierade data lagras i geo-replikerade lagringsutrymmen som innehåller sex exemplar av dina data i två olika Azure-datacenter. Med 99,9 % tillgänglighet ger Backup driftstrygghet.

Azure Backup är en effektiv och flexibel onlinetjänst för säkerhetskopiering

Effektiva och flexibla onlinetjänster för säkerhetskopiering

Backup är effektivt över nätverket och på hårddisken. När de första startvärdena har genererats skickas bara inkrementella ändringar med definierade intervall. Inbyggda funktioner som komprimering, kryptering, längre lagringstid och bandbreddsbegränsning hjälper till att öka IT-effektiviteten.

Relaterade produkter och tjänster

Site Recovery

Dirigera skydd och återställning av privata moln

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag

Enkel och pålitlig säkerhetskopieringstjänst i molnet