Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Governance

Få de mest avancerade styrningsfunktionerna hos valfri molnleverantör.

Skapa och skala dina program snabbt och behåll kontrollen

Dra nytta av inbyggda och anpassade principer för att ange skyddsräcken i dina prenumerationer. Distribuera enkelt fullständigt styrda miljöer i din organisation med Azure Blueprints. Du kan även hantera kostnader genom att få insyn i dina molnutgifter så att du får ut mesta möjliga från dina molninvesteringar.

Funktioner och tjänster i Azure Governance

Implementera styrning i dina miljöer.

Skapa hierarkier

Tillämpa principer med flexibla hierarkier för flera prenumerationer.

Tillämpa principer

Implementera principbaserad hantering för alla Azure-tjänster.

Lägga till principer och roller till mallar

Skapa enkelt miljöer som fullständigt följer standarder och tillämpa grupprinciper på nya Azure-prenumerationer.

Gör lagerhantering

Få insyn i alla dina resurser – snabbt.

Optimera kostnader

Analysera kostnader och övervaka användning från en enda instrumentpanel.

Säkerställ efterlevnad enkelt med Azure Blueprints

Se till att följa interna och externa regler genom att konfigurera dina mallar med principer, åtkomstkontroller och resurser och sedan distribuera dem. Garantera enhetliga utvecklingsmiljöer proaktivt via principframtvingande. Skapa granskningsspårning för att identifiera efterlevnadsproblem, meddela intressenter och åtgärda problem snabbt. Hantera uppdateringar till skisser via versionskontroll. Dra nytta av den mest omfattande uppsättningen med efterlevnadserbjudanden, däribland inbyggda skisser för efterlevnad som ISO-27001.

Sammanfattning av ett misslyckat test för en pipeline i Azure

Ge DevOps möjlighet att vara mer produktiv

Håll utvecklarna fokuserade på att skapa innovativa produkter och tjänster – inte på efterlevnadsrelaterade uppgifter – tack vare självbetjäningsfunktioner för etablering och infrastrukturhantering. Flytta efterlevnadsprocessen till början av DevOps-livscykeln med inbyggda principer.

Skydda och optimera dina kostnader

Azures styrningstjänster är kostnadsfria för Azure-prenumeranter. Skapa anpassade instrumentpaneler för att visa och analysera din molnanvändning och dina molnutgifter. Öka effektiviteten genom att storleksändra dina virtuella datorer rätt och köpa reserverade instanser.

En kostnadsanalys i Azure
Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure med affärsrisker, principer och efterlevnad, process

Lär dig att skapa en styrningsstrategi

Styrning är en bred teori. Få metodtips från Microsoft om hur du implementerar din styrningsstrategi och dra nytta av fördelarna med Azures styrningstjänster.

Ytterligare resurser

Microsoft EU Data Boundary

Läs mer om det nya åtagandet för våra offentliga och kommersiella kunder i EU och EFTA.

Kom igång med styrning i Azure