Content Protection

Leverera innehåll mycket säkert med multi-DRM (PlayReady, Widevine, FairPlay Streaming) eller kryptering med klartextnyckel för AES

Konfigurera snabbt leverans av nyckel/licens

Det kan vara komplicerat att installera och konfigurera en DRM-licensserver i systemet. Med Azure Content Protection kan du konfigurera stora leveranser av DRM-licenser (Microsoft PlayReady, Widevine och FairPlay Streaming) på några minuter. Du anger vilken typ av licenser du vill ha och vi hanterar infrastrukturen, säkerheten och skalbarheten.

Kryptera medieinnehåll snabbt

Azure Media Services ger dig kryptering direkt för video på begäran (VOD) och direktsända strömmar. Den är även mer kostnadseffektiv än traditionell statisk kryptering och paketering. Det beror på att Media Services endast lagrar en kopia av standard MP4-filer med flera bithastigheter samt använder dynamisk kryptering. Om innehållsnyckeln skulle skadas behöver du bara anropa våra API:er för att ändra nyckeln istället för att omkryptera hela biblioteket.

Certified Widevine Implementation Partner

Stöd för ledande branschstandarder

De flesta moderna webbläsare har stöd för standarden EME (Encrypted Media Extensions) för att spela upp krypterat innehåll i HTML5. Media Services gör det möjligt med gemensam kryptering (CENC) för MPEG-DASH-strömmar med DRM-tekniker för PlayReady och Widevine. Flera olika spelare har stöd för detta, bland annat Azure Media Player. Med Media Services kan du även skydda ditt innehåll med FairPlay Streaming DRM för Apple TV-direktuppspelning.

Fungerar smidigt med Azure Active Directory

Content Protection ger dig tokenbaserad auktorisering för alla typer av leverans av nycklar/licenser. Du kan använda JSON Web Token (JWT) eller Simple Web Token (SWT) för att lägga till eller validera anspråk för dina kunder. För Azure Active Directory-kunder (Azure AD) har vi också släppt exempelkod med detaljerade instruktioner för att vägleda dig i hur du auktoriserar ditt innehåll med hjälp av Azure AD.

Skapa en medielösning idag