Innehållsskydd

Leverera innehåll säkert med multi-DRM (PlayReady, Widevine, FairPlay Streaming) eller kryptering med klartextnyckel för AES

  • Skyddar innehåll från molnöverföring till uppspelning
  • Stöder klartextnyckel för AES och multi-DRM (PlayReady, Widevine och FairPlay Streaming)
  • Förenklar nyckelhantering och tillåter dynamisk kryptering direkt
  • Integrerar med Active Directory eller ditt eget autentiseringssystem
  • Ger dig möjlighet att konfigurera skyddsregler med enkla API:er eller webbportalen
  • Levererar säker uppspelning med ursprunglig HTML5 eller klient-SDK:er för alla enheter

Konfigurera snabbt leverans av nyckel/licens

Det kan vara komplicerat att installera och konfigurera en DRM-licensserver i systemet. Med innehållsskyddet i Azure kan du konfigurera stora leveranser av DRM-licenser (PlayReady, Widevine och Fairplay Streaming) på några minuter. Du anger vilken typ av licenser du vill ha och vi hanterar all infrastruktur, säkerhet och skalbarhet.

Kryptera medieinnehåll snabbt

Azure Media Services är den enda molnlösningen för media som erbjuder snabb kryptering för både VOD (Video On Demand) och strömning i realtid. Den är även mer kostnadseffektiv än traditionell statisk kryptering och paketering. Det beror på att Media Services endast lagrar en kopia av standard MP4-filer med flera bithastigheter samt använder dynamisk kryptering. Om innehållsnyckeln skulle skadas behöver du bara anropa våra API:er för att ändra nyckeln istället för att omkryptera hela biblioteket.

Certified Widevine Implementation Partner

Stöd för ledande branschstandarder

De flesta moderna webbläsare har stöd för standarden EME (Encrypted Media Extensions) för att spela upp krypterat innehåll i HTML5. Media Services gör det möjligt med gemensam kryptering (CENC) för MPEG-DASH-strömmar med DRM-tekniker för både PlayReady och Widevine. Flera olika spelare har stöd för detta, bland annat Azure Media Player. Med Media Services kan du även skydda ditt innehåll med FairPlay Streaming DRM för Apple TV-direktuppspelning.

Fungerar smidigt med Azure Active Directory

Content Protection tillhandahåller tokenbaserad auktorisering för alla typer av leverans av nycklar/licenser. Du kan använda JWT- eller SWT-tokens för att lägga till eller verifiera krav för dina användare. För Azure Active Directory-användare (Azure AD) har vi också släppt exempelkod med detaljerade instruktioner som beskriver hur du auktoriserar ditt innehåll med hjälp av Azure AD.

Skapa en medielösning idag