Hoppa över navigering

Microsoft Dev Box

Effektivisera utvecklingen med säkra, kodklara arbetsstationer i molnet

Aktivera självbetjäning och utveckling på begäran

Microsoft Dev Box är en Azure-tjänst som ger utvecklare åtkomst till färdiga, projektspecifika utvecklardatorer som är förkonfigurerade och centralt hanterade. Stöd hybridutvecklingsteam av alla storlekar med högpresterande molnbaserade arbetsstationer och låt utvecklare fokusera på att skriva kod genom att effektivisera åtkomsten till de verktyg de behöver.

Förkonfigurerade projekt- och uppgiftsbaserade utvecklardatorer kan distribueras på begäran av utvecklare baserat på deras behov

Windows-baserade utvecklardatorer stöder alla verktyg och resurser som behövs för skrivbords-, mobil-, webbappar och spelutveckling

Omfattande åtkomstkontroller och en centraliserad vy över alla utvecklardatorer i organisationen bidrar till att maximera säkerheten

Transformera utvecklararbetsstationen

Stöd alla utvecklararbetsbelastningar med självbetjäning för utvecklardatorer på begäran. Effektivisera utvecklarintroduktionen genom att tillhandahålla ett bibliotek med projekt- och uppgiftsspecifika utvecklardatorer i molnet som är förkonfigurerade med allt som behövs för att börja koda direkt. Skapa utvecklardatorer för att experimentera med ett koncepttest, hålla dina projekt åtskilda och konfigurera parallella uppgifter över flera utvecklardatorer för att undvika att din primära miljö kör fast.

Effektivisera samarbete för utvecklarteam

Skapa och underhåll dev box-avbildningar med alla verktyg och beroenden som dina utvecklare behöver för att skapa och köra appar. Stöd alla projekt, inklusive skrivbordsutveckling och mobil utveckling, spel och IoT, med alla verktyg som körs i Windows. Tilldela snabbt utvecklardatorer baserat på Azure Active Directory-grupper (Azure AD), begränsa åtkomsten för vissa roller samtidigt som du ger andra större kontroll. Skala beräkningsresurser direkt för att uppgradera äldre maskinvara och allokera mer beräkningskraft för krävande arbetsbelastningar.

Hantera och skydda utvecklararbetsstationer

Dra nytta av enhetlig hantering, säkerhet och efterlevnad genom att bygga vidare på Windows 365 för att samverka med Microsoft Intune och Microsoft Endpoint Manager. Kontrollera enkelt behörigheter och principer från en utvecklingsdator till en annan med hjälp av Azure AD och distribuera via det globala Azure-nätverket för att säkerställa en utvecklingsupplevelse med hög kvalitet. Håll utvecklardatorer uppdaterade genom att släppa dag noll-sårbarhetskorrigeringar i hela organisationen och isolera komprometterade utvecklardatorer för att undvika exponering av känsliga data.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över $1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Priser för Microsoft Dev Box

Betala per användning med dina befintliga berättigade Microsoft 365- eller Windows-licenser. Distribuera utvecklardatorer som är skräddarsydda efter dina utvecklares behov utan att behöva bearbeta beräkningar.

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

Starta kostnadsfritt. Få $200 kredit att använda inom 30 dagar. Medan du har din kredit får du kostnadsfria mängder av många av våra mest populära tjänster, plus kostnadsfria mängder på över 40 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

Efter din kredit kan du gå över till betala per användning för att fortsätta skapa med samma kostnadsfria tjänster. Betala bara om du använder mer än dina kostnadsfria månadsbelopp.

Efter 12 månader får du över 40 tjänster utan kostnad— och betalar fortfarande bara för det du använder utöver dina kostnadsfria månadsbelopp.

Vanliga frågor och svar om Microsoft Dev Box

  • Dev Box finns som förhandsversion i Australien, östra, Europa, västra, Japan, östra, Kanada, centrala, Storbritannien, södra, USA, östra, USA, östra 2, USA, södra centrala och USA, västra 3.
  • De flesta moderna enheter med internetanslutning har åtkomst till utvecklardatorer, inklusive enheter som stöds av Windows 10, Windows 11, Mac OS, iOS och Android. Du kan komma åt utvecklardatorer via Microsoft Fjärrskrivbord-appen eller direkt i en HTML5-kompatibel webbläsare. Vissa funktioner kan kräva specifik maskinvara.
  • Dev Box strävar efter att ge utvecklingsteam möjlighet att skapa program på valfri teknisk stack med valfritt verktyg. I förhandsgranskningsläge kan alla verktyg som fungerar på Windows-operativsystemet installeras på en utvecklardator eftersom tjänsten börjar med Windows-support. Utvecklardatorer stöder även utveckling och felsökning av program och plattformsoberoende program som körs på Linux med Windows-undersystem för Linux.
  • Nej, du behöver en Internetanslutning för att kunna använda Dev Box. När Dev Box är kompatibelt med Windows 365 utnyttjar tjänsten den molnbaserade tjänstens innovationer, inklusive offlinesupporten som planeras för en framtida version av Windows 365.
  • Dev Box stöder anpassade avbildningar via Azure Compute Gallery. Utvecklingsinfrastrukturteam kan ansluta ett beräkningsgalleri till tjänsten och använda de anpassade avbildningarna från det specifika beräkningsgalleriet när utvecklardatorer skapas. Planer för att stödja skapande av anpassade avbildningar är på gång.
  • Om du vill använda Dev Box måste varje användare licensieras för Windows 11 Enterprise eller Windows 10 Enterprise, Microsoft Endpoint Manager och Azure Active Directory P1. Förutom att de är tillgängliga separat inkluderas dessa licenser i prenumerationer på Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5, Microsoft 365 Business Premium och Microsoft 365 Education Studentanvändarförmån.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?