Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Meddelandetjänster i Azure

Anslut dina moderna program – skrivna på olika språk och installerade på olika platser – med Azures omfattande uppsättning meddelandetjänster.

Anslut tryggt hybridprogram med meddelandetjänster

Meddelandetjänster i Azure ger anslutning mellan komponenter och program som är skrivna på olika språk och som finns i samma moln, flera moln eller lokalt. Använd meddelandeköer eller ämnen för att skicka meddelanden utan att bekymra dig om konsumenttillgänglighet och för att balansera olika flöden för arbetsbelastningar.

Ett serverrum med ledningar på vardera sida

Du kan enkelt migrera dina lokala lösningar för företagsmeddelanden till molnet med hjälp av vanliga branschtekniker och öppna protokoll, till exempel ISO/IEC Advanced Message Queueing Protocol (AMQP) och Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).

Personer i ett mötesrum med en TV som visar data

Tillgodose behoven hos ditt växande företag genom att använda skalbara meddelandetjänster i Azure. Hantera miljontals meddelanden och händelser utan att behöva tänka på infrastrukturhantering eller åtgärder.

En person som pekar på data på en stor skärm

Fortsätt att komma åt lokala och molnbaserade resurser från flera moln med direkt anslutning genom brandväggar, utan att kompromissa med säkerheten. Meddelandetjänster i Azure stöder hybridanslutningar genom begäranden från konsumenten.

Tre personer vid ett skrivbord tittar på en bildskärm

Bygg moderna, reaktiva mikrotjänster med händelser från Azure eller från dina egna program. Minska tiden och komplexiteten med händelsedrivna program, som bara körs när händelser skickas till den serverlösa komponenten.

Tillbaka till flikar

Läs mer om produkter för meddelandetjänster i Azure

Service Bus

Service Bus

Anslut lokala och molnbaserade appar till en meddelandekö för företag och publicerings-/prenumerationsplattform med öppna protokoll.

Event Grid

Event Grid

Skapa händelsedrivna appar som ansluter Azure och tjänster från tredje part med hjälp av en fullständigt hanterad publicerings- och prenumerationstjänst.

Event Hubs

Event Hubs

Mata in, dirigera och lagra strömmar med miljontals händelser för realtidsanalys och appar. Stöder Apache Kafka-arbetsbelastningar.

Azure Relay

Azure Relay

Koppla samman appar mellan olika platser, datacenter och nätverksgränser utan komplexa lösningar på nätverksnivå.

Queue Storage

Queue Storage

Frikoppla komponenter med enkla köer med enorm kapacitet.

Azure SignalR Service

Azure SignalR Service

Lägg till realtidsfunktioner i dina webbappar – som chattrum, samtidig redigering, liveinstrumentpaneler och direktsändningar.

HDInsight

HDInsight

Kör en intern Apache Kafka-distribution i en hanterad miljö för maximal kontroll över Kafka-konfigurationer och -inställningar.

Notification Hubs

Notification Hubs

Skicka anpassade push-meddelanden till valfri mobil plattform från valfri serverdel.

Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Möjliggör dubbelriktad kommunikation mellan IoT-enheter och Azure.

Azure Web PubSub

Azure Web PubSub

Skapa enkelt webbprogram för realtidsmeddelanden med WebSockets och publicera/prenumerera-mönstret.

Lösningsarkitekturer för meddelandetjänster i Azure

Upptäck hur meddelandetjänster kan hjälpa dig att förenkla och skala infrastrukturen för företagets olika användningsfall.

Företagsintegrering i Azure med hjälp av meddelandeköer och händelser

Lösning för asynkron kommunikation med hjälp av en asynkron meddelandekö möjliggör skalbarhet för serverprocessorer, belastningsutjämning och frikoppling av program.

Pipeline för strömbearbetning med Azure Stream Analytics

Appar, enheter och system genererar ständigt data. Mata in miljontals händelser per sekund som dataströmmar som kan analyseras, sparas och visualiseras.

Händelsebaserad molnautomatisering i Azure

Händelsedrivna program drar nytta av skalbarheten i serverlös databehandling för att hantera diskreta händelser som kommer från olika system.

IoT och dataanalys i byggbranschen

Azure IoT Hub möjliggör säker dubbelriktad kommunikation mellan ditt IoT-program (Sakernas Internet) och de enheter som det hanterar.

Få de senaste nyheterna och resurserna för meddelandetjänster

Vanliga frågor och svar

  • Meddelanden bär på en avsikt eller överför tillståndet mellan komponenter, medan händelser är observationer om vad som har hänt. Mer information.

  • En meddelandekö tillhandahåller en asynkron FIFO-kommunikationskanal (först in, först ut). Även om ämnen låter dig utföra asynkron FIFO-kommunikation kan producenter dessutom publicera meddelanden som sedan kan prenumereras på av en eller flera konsumenter.

  • Händelsedistribution tillhandahåller distribution av diskreta händelser. En diskret händelse beskriver en specifik åtgärd som har utförts av utgivaren. Händelseströmning innehåller informationsdatapunkter som element i en kontinuerligt publicerad dataström.

Prova Service Bus för meddelandeköer

Börja skapa skalbara och pålitliga molnappar med köer och ämnen.

Skapa händelsedrivna appar med Event Grid

Förenkla dina händelsebaserade program med en skalbar tjänst för händelsepublicering/-prenumeration med push-baserade prenumerationer.

Redo när du är det

Nu konfigurerar vi ditt kostnadsfria Azure-konto.