Hoppa till huvudinnehåll

Meddelandetjänster i Azure

Anslut dina moderna program – skrivna på olika språk och med olika placering – med en omfattande uppsättning meddelandetjänster i Azure.

Anslut tryggt hybridprogram med meddelandetjänster

Meddelandetjänster i Azure ger anslutning mellan komponenter och program som är skrivna på olika språk och som finns i samma moln, flera moln eller lokalt. Använd meddelandeköer eller ämnen för att skicka meddelanden utan att behöva tänka på konsumenttillgänglighet och för att balansera ett varierande arbetsflöde för arbetsbelastningar.

Du kan enkelt migrera dina lokala lösningar för företagsmeddelanden till molnet med hjälp av vanliga branschtekniker och öppna protokoll, till exempel ISO/IEC Advanced Message Queueing Protocol (AMQP) och Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).

Tillgodose behoven hos ditt växande företag genom att använda skalbara meddelandetjänster i Azure. Hantera miljontals meddelanden och händelser utan att behöva tänka på infrastrukturhantering eller åtgärder.

Fortsätt att komma åt lokala och molnbaserade resurser från flera moln med direkt anslutning genom brandväggar, utan att kompromissa med säkerheten. Meddelandetjänster i Azure har stöd för hybridanslutning genom att skapa förfrågningar från konsumenten.

Bygg moderna, reaktiva mikrotjänster med händelser från Azure eller från dina egna program. Minska tiden och komplexiteten med händelsedrivna program, som bara körs när händelser skickas till den serverlösa komponenten.

Läs mer om produkter för meddelandetjänster i Azure

Service Bus

Anslut lokala och molnbaserade appar på en plattform för företagsmeddelandekö och publicering/prenumeration med öppna protokoll.

Event Grid

Skapa händelsedrivna appar som ansluter Azure-tjänster och tjänster från tredje part med en fullständigt hanterad publicerings-/prenumerationstjänst.

Event Hubs

Mata in, dirigera och lagra strömmar med miljontals händelser för analys i realtid och appar. Stöder Apache Kafka-arbetsbelastningar.

Azure Relay

Anslut appar mellan olika webbplatser, datacenter och nätverksgränser utan komplexa lösningar på nätverksnivå.

Queue Storage

Frikoppla komponenter med enkla köer med enorm kapacitet.

Azure SignalR Service

Lägg till realtidsfunktioner i din webbapp, till exempel chattrum, samtidig redigering, liveinstrumentpaneler och omedelbar sändning.

HDInsight

Kör en intern Apache Kafka-distribution i en hanterad miljö för maximal kontroll över Kafka-konfigurationer och inställningar.

Notification Hubs

Skicka anpassade push-meddelanden till valfri mobil plattform från valfri serverdel.

Azure IoT Hub

Möjliggör dubbelriktad kommunikation mellan IoT-enheter och Azure.

Azure Web PubSub

Skapa enkelt webbprogram för realtidsmeddelanden med WebSockets och publicera/prenumerera-mönstret.

Lösningsarkitekturer för meddelandetjänster i Azure

Upptäck hur meddelandetjänster kan hjälpa dig att förenkla och skala infrastrukturen för olika företagsanvändningsfall.

Företagsintegrering i Azure med hjälp av meddelandeköer och händelser

Lösning för asynkron kommunikation med hjälp av en asynkron meddelandekö möjliggör skalbarhet för serverprocessorer, belastningsutjämning och frikoppling av program.

Pipeline för strömbearbetning med Azure Stream Analytics

Appar, enheter och system genererar ständigt data. Mata in miljontals händelser per sekund som dataströmmar som kan analyseras, sparas och visualiseras.

Händelsebaserad molnautomatisering i Azure

Händelsedrivna program drar nytta av skalbarheten i serverlös databehandling för att hantera diskreta händelser som kommer från olika system.

IoT och dataanalys i byggbranschen

Azure IoT Hub möjliggör säker dubbelriktad kommunikation mellan ditt IoT-program (Sakernas Internet) och de enheter som det hanterar.

Få de senaste nyheterna och resurserna för meddelandetjänster

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med meddelandetjänsterna i Azure

Zeiss

"The solution needed to be simple. The ZEISS team did not want to add to the complexity faced by the users of their highly advanced devices. Yet the small development team wanted to work quickly, so they created an Enterprise Service Bus in the cloud, capable of integrating the various devices and customer touch points via standard REST-based APIs."

Kai Walter, Lead Solution Architect, Carl Zeiss AG
Zeiss

Bridgestone

Bridgestone utökar en säker och effektiv rörlighet med Tirematics som använder Azure Event Hubs för meddelanden om avvikelser i realtid.

Bridgestone

Interswitch

Företag som hanterar digitala betalningar svarar på frågor om hur de använder Azure Blockchain Workbench för att bidra till en framgångsrik utveckling i Afrika

Interswitch

Vanliga frågor och svar

  • Meddelanden bär på en avsikt eller överför tillståndet mellan komponenter, medan händelser är observationer om vad som har hänt. Läs mer.
  • En meddelandekö ger en asynkron FIFO-kanal (först in, först ut) för punkt-till-punkt-kommunikation. Med ämnen kan du använda asynkron FIFO-kommunikation, men de ger även möjlighet för producenterna att publicera meddelanden som sedan en eller flera konsumenter kan prenumerera på.
  • Händelsedistribution ger distribution av diskreta händelser. En diskret händelse beskriver en viss åtgärd som har vidtagits av utgivaren. Händelseströmning medför informationsdatapunkter som element i en kontinuerligt publicerad ström.

Prova Service Bus för meddelandeköer

Börja skapa skalbara och pålitliga molnappar med köer och ämnen.

Bygg händelsedrivna appar med Event Grid

Förenkla dina händelsebaserade program med en skalbar tjänst för händelsepublicering/-prenumeration med push-baserade prenumerationer.

Redo när du är

Nu konfigurerar vi ditt kostnadsfria Azure-konto.

Kan vi hjälpa dig?