GitHub i Azure

Främja samarbetet med dina team och communityn för öppen källkod, automatisera arbetsflöden för kod till moln och skydda kod med avancerade funktioner från GitHub

Ta steget mot framtiden inom programvaruutveckling

Öppen källkod förändrar sättet att utveckla programvara eftersom du kan fokusera på den kod som är viktig för din verksamhet. Med GitHub kan du förbättra dina teams samarbete både internt och med communityn för öppen källkod, detta tack vare metoder och verktyg som har stöttat communityns tillväxt i över 10 år. Kombinationen av GitHub-arbetsflödet från kod till moln, GitHub Actions och en helhetsmetod för säkerhet gör att du kan påskynda innovationen och samtidigt minska riskerna med sårbarheter.

Samarbeta med öppen källkod och innersource

Automatisera dina arbetsflöden för kod till moln

Skydda försörjningskedjan för programvara

Distribuera snabbare med interna Azure-integreringar

Bryter ned silor

Inför på ett säkert sätt öppen källkod och bästa praxis i dina företagsprojekt. Påskynda programvaruutvecklingen via komponenter med öppen källkod och samarbete med communityn för öppen källkod. Öka utvecklarhastigheten med innersourcing och skapa program som de bästa utvecklingsteamen i världen. Flexibla kontroller för säkerhet, efterlevnad och distribution gör det enkelt för ditt team att använda GitHub när det behövs.

Communitydriven automation av arbetsflöden

Minska transaktionskostnaden för programvaruutveckling med hjälp av GitHub Actions. Automatisera livscykeln för programvaruutveckling för alla tillgängliga API:er som utlöses av GitHub-händelser. Tack vare inbyggda CI/CD-funktioner ger GitHub Actions en kraftfull och fullständigt anpassningsbar automationsplattform från kod till moln. Skapa egna åtgärder och arbetsflöden eller börja med någon av de tusentals som skapats och delats av GitHub-communityn.

Skydda programvara tillsammans

Skydda försörjningskedjan för programvara med hjälp av GitHubs communitydrivna säkerhetsmetod. Från underhållare för öppen källkod till distribuerad kod – GitHub har lösningar som hjälper till att identifiera, åtgärda och undvika upprepning av sårbarheter i din kod. Underhållarrekommendationer, automatiserade säkerhetskorrigeringar, GitHub-beroendegrafen samt LGTM-motorn för variantanalys hjälper tillsammans till att skydda din kod och dina kunder.

Interna Azure-integreringar

Framtvinga en säker arbetsplatsidentitet genom att synkronisera grupper med GitHub-användare via Azure Active Directory (Azure AD). Planera smartare och leverera snabbare med hjälp av arbetsflöden för samarbete och en uppsättning moderna utvecklingstjänster. Anslut din GitHub-lagringsplats till Azure Boards och börja koppla incheckningar och pull-begäranden till arbetsuppgifter. Med GitHub Actions för Azure skapar du arbetsflöden från kod till moln som du distribuerar till Azure.

Identifiera, åtgärda och förhindra sårbarheter

  • Underhållarrekommendationer gör att underhållare för öppen källkod kan varna GitHub-communityn om sårbarheter.
  • Säkerhetsaviseringar och automatiserade pull-begäranden påskyndar åtgärdandet av sårbarheter i påverkade lagringsplatser.
  • Automatiserad tokengenomsökning hjälper till att skydda autentiseringsuppgifter från oavsiktlig exponering.

Konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto