Hoppa över navigering

Microsoft Genomics

Hantera genomsekvensering och forskningsinsikter

  • Molnimplementering av Burrows-Wheeler Aligner (BWA) och Genome Analysis Toolkit (GATK) för sekundär analys
  • ISO-certifierat och omfattas av Microsoft i enlighet med HIPAA BAA
  • Global täckning för att möta dina behov av landsbaserad placering
  • Betala bara för det du använder utan åtagande
  • Användarvänligt API för integrering med partnerlösningar

Stöd dina mest krävande sekvenseringsbehov

Istället för att hantera dina egna datacenter kan du dra nytta av skalan och erfarenheten hos Microsoft för att köra arbetsbelastningar i exabyteskala. Eftersom Microsoft Genomics finns på Azure har du tillgång till den prestanda och skalbarhet som förknippas med superdatacenter i världsklass – på begäran i molnet. Använd serverdelsnätverket med MPI-svarstid på under tre mikrosekunder och icke-blockerande dataflöde på 32 Gbit/s (gigabyte per sekund). Detta serverdelsnätverk innefattar RDMA-teknik som gör det möjligt för parallellprogram att skala till tusentals kärnor. Azure ger dig extra minne och HPC-klassade CPU:er för att hjälpa dig att få resultat snabbt. Skala automatiskt upp och ned efter behov och minska kostnaderna genom att endast betala för det du använder.

Uppfyll branschspecifika efterlevnadsstandarder

Hantera krav för landsbaserad placering av data med ett globalt nätverk med Azure-datacenter och följ efterlevnadskraven – Microsoft Genomics är certifierat enligt ISO 27001, ISO 27018 och ISO 9001 och tillhandahålls av Microsoft i enlighet med HIPAA Business Associate Agreement (BAA).

Arbeta med dina befintliga verktyg

Integrera enkelt i din befintliga pipeline-kod med ett REST-baserat API och enkelt Python-klient eller dra fördel av ett växande ekosystem med lösningspartners som redan har integrerat med Microsoft Genomics.

Ge dina sekvenseringsprojekt förutsägbara priser

Användningsbaserad betalning utan åtagande i förskott. Säkerställ förutsägbara priser med en enkel faktureringsmodell per genom som baseras på antalet gigabaser i dina exempel. Med den enkla miljön för fakturering och support är det enkelt att hålla koll på projekten och se till att budgeten inte överskrids.

Dra nytta av innovationer från Microsoft Research

Använd en tjänst som inte bara använder ett årtionde av genomanalysforskning, utan ger ständiga uppdateringar för att göra databehandlingsinnovationer baserade på forskningsinvesteringar tillgängliga för dig direkt.

Kom igång med Microsoft Genomics

Kan vi hjälpa dig?