Juridisk information om Microsoft Azure

Senast uppdaterad: augusti 2019

Avtal och villkor för tjänsten

Din användning av Azure-tjänsten styrs av de allmänna villkoren i avtalet under vilket du erhåller tjänsten.

Om du är osäker eller har några frågor kan du kontakta Microsoft Azures support.

Information om erbjudandet

Information om priser och andra allmänna villkor för det särskilda Azure-erbjudandet som du har valt finns i informationen om ditt prenumerationserbjudande.

Integritetsmeddelande

Microsofts integritetsmeddelande beskriver sekretesspolicyn och reglerna för din användning av Azure och Microsofts övriga företagstjänster via Internet, till exempel Office 365 och Intune. Integritetsmeddelandet kan lyda annorlunda för vissa tjänster i Avtalet för tjänster via Internet eller Kompletterande villkor för förhandsgranskning.

Trust Center

Microsoft Trust Center finns detaljerad information om ämnen som säkerhet, integritet och efterlevnad för kunder som använder Azure och andra tjänster via Internet från Microsoft. Service Trust Portal (STP) är en följeslagare till Trust Center som ger tillgång till revisionsrapporter, GDPR-dokumentation, efterlevnadsriktlinjer och relaterade dokument som ger mer detaljerad information om hur Microsoft hjälper till att skydda dina data.

Servicenivåavtal

I servicenivåavtalen beskrivs åtaganden kring drifttid och anslutningsbarhet för Azure.

Kompletterande förhandsgranskningsvillkor

I de kompletterande villkoren för förhandsgranskning ingår ytterligare juridiska villkor som gäller för din användning av Azure-funktioner i betaversion, förhandsgranskning eller funktioner som ännu inte har släppts för allmän tillgänglighet.

Villkor för Microsoft Azure Marketplace

De allmänna villkor som styr din användning av Microsoft Azure Marketplace finns i villkoren för Microsoft Azure Marketplace, som införlivas genom Villkoren för onlinetjänster.

Villkor för Microsoft Azure Germany

Ytterligare allmänna villkor gäller för Microsoft Azure Germany: Tillägg till Villkor för tjänster via Internet, ett uppdaterat Integritetsmeddelande och ett separat Avtal om kundtjänstförvaltare.

Villkor för Microsoft Azure Government

De allmänna villkoren för användningen av Microsoft Azure Government Cloud anges i Microsofts avtal för prenumeration via Internet – US Government Cloud.

Användningsvillkor för webbplatsen

Användningsvillkoren för webbplatsen gäller för din användning av Azure-webbplatsen. Om du har en Azure-prenumeration styrs ditt köp och din användning av Azure-tjänsten av de allmänna villkoren i avtalet under vilket du köpte tjänsten. Se avsnittet Avtal och villkor för tjänsten ovan för mer information. Om du inte har någon Azure-prenumeration gäller även Användningsvillkor för webbplatsen för de begränsade Azure-tjänster som du kan använda utan en prenumeration.

Den här sidan tillhandahålls för din bekvämlighet som en översikt över de allmänna villkor som styr köpet och användningen av Azure. Tillhörande tjänster, programvara och innehåll kan styras av ytterligare eller andra villkor som inte finns med i listan ovan.