Hoppa över navigering

Juridisk information om Microsoft Azure

Senast uppdaterad i juli 2018

Serviceavtal och villkor

Din användning av Azure-tjänsten regleras av villkoren i det avtal som du anskaffade tjänsterna genom.

  • För kunder som köper eller förnyar en prenumeration (inklusive kostnadsfria utvärderingsversioner) online från Microsoft, regleras användningen av prenumerationsavtalet för Microsoft Online, som införlivar villkoren för Online Services.
  • För kunder som köper via ett annat volymlicensieringsavtal, t.ex. ett Enterprise Agreement, regleras användningen av det volymlicensieringsavtal som ligger till grund för köpet av tjänsterna, som införlivar Online Services-villkoren. Du kan få en kopia av ditt volymlicensieringsavtal genom att kontakta den som är kontoansvarig på Microsoft eller volymlicensiering.
  • Om du inte har någon Azure-prenumeration regleras din användning av Azure-tjänsten av Användningsvillkor för Microsoft Azure Website.

Om du är osäker eller har andra frågor kan du kontakta Microsoft Azure-supporten.

Erbjudandeinformation

Priser och andra villkor för det Azure-erbjudande du väljer finns beskrivna i erbjudandeinformationen för din prenumeration.

Sekretesspolicy

I Microsofts sekretesspolicy beskrivs den sekretesspolicy och praxis som reglerar användningen av Azure och Microsofts andra onlinetjänster för företag, till exempel Office 365 och Intune. Online Services-avtalet eller tilläggsvillkoren för förhandsversionen kan hänvisa till en annan sekretesspolicy för några av tjänsterna.

Säkerhetscenter

I Microsoft Säkerhetscenter finns information om säkerhet, sekretess och efterlevnad för Azure-kunder och andra Microsoft Online Services-kunder. Service Trust Portal (STP) är en systerfunktion till Säkerhetscenter som ger tillgång till granskningsrapporter, GDPR-dokumentation, efterlevnadsguider och relaterade data som ger mer detaljerad information om hur Microsoft skyddar dina data.

Serviceavtal

I serviceavtalen beskrivs åtaganden rörande aktiv tid och anslutningsmöjlighet för Azure.

Visa kompletterande villkor

I de kompletterande villkoren för förhandsversioner ingår ytterligare juridiska villkor som gäller för din användning av funktioner i Azure som är beta- eller förhandsversion eller i övrigt inte ännu är allmänt tillgängliga.

Villkor för Microsoft Azure Marketplace

Allmänna villkor som regleras din användning av Microsoft Azure Marketplace anges i villkoren för Microsoft Azure Marketplace , som införlivar villkoren för Online Services.

Villkor för Microsoft Azure Germany

Ytterligare allmänna villkor som reglerar Microsoft Azure Germany: Tillägg till Online Services-villkoren, en uppdaterad sekretesspolicy och ett separat kunddataförvaltaravtal.

Villkor för Microsoft Azure Government

Allmänna villkor som gäller din användning av Microsoft Azure Government-molnet finns i prenumerationsavtalet för Microsoft Online – US Government-molnet.

Användningsvillkor för webbplatsen (sidan kan vara på engelska)

Användningsvillkoren för webbplatsen gäller för användningen av Azure-webbplatsen. Om du har en Azure-prenumeration regleras ditt köp och din användning av Azure-tjänsten av villkoren i det avtal som ligger till grund för ditt köp av tjänsten. Mer information finns i avsnittet om tjänstavtal och villkor ovan. Om du inte har någon Azure-prenumeration gäller användningsvillkoren för webbplatsen även för de begränsade Azure-tjänster som du kan använda utan prenumeration.

Den här sidan är avsedd som en översikt över villkoren som reglerar köp och användning av Azure. Extra tjänster, program och innehåll kan regleras av ytterligare eller andra villkor än de som nämns ovan.