Juridisk information om Microsoft Azure

Senast uppdaterad: Oktober 2020

Avtal och villkor för tjänsten

Din användning av Azure-tjänsten styrs av de allmänna villkoren i avtalet under vilket du erhåller tjänsten.

  • Om du köper eller förnyar en prenumeration från Microsoft (inklusive kostnadsfri utvärdering) online regleras din användning av antingen Microsofts kundavtal eller Microsoft Online-prenumerationsavtal (MOSA). Din användning regleras av det senare om MCA inte är tillgängligt där du finns. Besök MCA-sidan för uppgifter om tillgänglighet. Både MCA och MOSA införlivar villkoren för Onlinetjänster (OST) och Dataskyddstillägget för Onlinetjänster (DPA). Aktuella versioner av dessa dokument finns på sidan Licensvillkor.
  • Om du köper via ett annat volymlicensavtal, t.ex. ett Enterprise-avtal, styrs din användning av volymlicensavtalet under vilket du köpte tjänsterna, där OST och DPA ingår. Du kan få en kopia av ditt volymlicensieringsavtal genom att kontakta Microsofts kontorepresentant eller volymlicensiering.
  • Om du inte har någon Azure-prenumeration styr Microsofts användningsvillkor din användning av de begränsade Azure-tjänster som kan användas utan en prenumeration.

Om du är osäker eller har några frågor kan du kontakta Microsoft Azures support.

Information om erbjudandet

Information om priser och andra allmänna villkor för det särskilda Azure-erbjudandet som du har valt finns i informationen om ditt prenumerationserbjudande.

Integritetsmeddelande

I Microsofts sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter som Microsoft behandlar, hur Microsoft behandlar dem och för vilka ändamål. Ditt tillämpliga Tjänstavtal eller Kompletterande villkor för förhandsgranskning kan ange mindre eller andra sekretessåtgärder för vissa Förhandsgranskningstjänster.

Data Protection

Parterna avtalar att detta Dataskyddstillägg för Onlinetjänster (DPA) anger dina och Microsofts skyldigheter beträffande behandling av och säkerhet för kunddata och personuppgifter i anknytning till Azure. Det är införlivat i OST genom referens. På Microsoft Trust Center finns mer information om ämnen som säkerhet, integritet och efterlevnad för kunder som använder Azure och andra Microsoft Onlinetjänster. Service Trust Portal (STP) är en följeslagare till Trust Center som ger tillgång till revisionsrapporter, GDPR-dokumentation, efterlevnadsriktlinjer och relaterade dokument som ger mer detaljerad information om hur Microsoft hjälper till att skydda dina data.

Servicenivåavtal

I servicenivåavtalen beskrivs åtaganden kring drifttid och anslutningsbarhet för Azure.

Kompletterande förhandsgranskningsvillkor

I de kompletterande villkoren för förhandsgranskning ingår ytterligare juridiska villkor som gäller för din användning av Azure-funktioner i betaversion, förhandsgranskning eller funktioner som ännu inte har släppts för allmän tillgänglighet.

Villkor för Microsoft Azure Marketplace

De allmänna villkor som styr din användning av Microsoft Azure Marketplace finns i villkoren för Microsoft Azure Marketplace, som införlivas genom OST.

Villkor för Microsoft Azure Government

De allmänna villkoren för användningen av Microsoft Azure Government Cloud anges i Microsofts avtal för prenumeration via Internet – US Government Cloud.

Användningsvillkor för webbplatsen

Microsofts användningsvillkor gäller för din användning av Azure-webbplatsen. De gäller även för de begränsade Azure-tjänster som du kan använda utan en prenumeration.

Den här sidan tillhandahålls för din bekvämlighet som en översikt över de allmänna villkor som styr köpet och användningen av Azure. Tillhörande tjänster, programvara och innehåll kan styras av ytterligare eller andra villkor som inte finns med i listan ovan.