Azure Archive Storage

Branschledande prispunkt för att lagra data som sällan används

  • Lowest-priced archive storage tier
  • Data at rest automatically encrypted
  • Seamless integration with hot and cool storage tiers
  • Supported by leading data management partners

Låg kostnad, högt värde

Exponentiell datatillväxt behöver inte innebära exponentiella kostnader för datalagring och hantering. Azure Archive Storage är ett prisvärt sätt att tillhandahålla robust och säker molnlagring med hög tillgänglighet för data som används sällan och har flexibla svarstidskrav. Lagra terabyte med data i molnet till en låg kostnad varje månad, så att du kan använda din lagringsinfrastruktur till andra kritiska affärsmål.

Säkert från början

Bara för att vissa data används sällan är de inte oviktiga. Många branscher kräver att företag bevarar data om ekonomi, medicin eller medarbetare i flera år. När dessa data flyttas till molnet vill du att de ska skyddas med bästa möjliga säkerhetsnivå. Med Archive Storage får du en säker dataöverföring till molnet med hjälp av HTTPS, och data i vila skyddas sedan med 256-bitars AES-nycklar.

Enklare hantering och blobnivåindelning

Azure Archive Storage är ännu en lagringsnivå som är tillgänglig för bloblagring. Frekventa, lågfrekventa och arkiverade objekt kan finnas sida vid sida i samma konto. Tack vare indelningen på blobnivå kan du ändra ett objekts nivå med ett enda klick i Azure Portal, eller så kan du använda REST API:t (eller .NET, Java, Python och en mängd andra SDK:er) och att programmässigt ändra så många objekt du behöver.

Arkivlagring – användningsfall

Långsiktig kvarhållning av säkerhetskopia

Många organisationer har fleråriga samlingar i PB-storlek av server- och datorsäkerhetskopior av data och lagrar dem i dyra lagringsmatriser. Azure Archive Storage ger ett säkert, prisvärt sätt att spara de säkerhetskopiorna och frigöra lagringskapacitet för andra produktiva användningsområden.

Verksamhetsprincipstyrd dataarkivering

Företag kan generera flera PB data under dagliga operationer och för att uppfylla juridiska efterlevnadskrav. Företagsprinciper kan ofta diktera att dessa data (känsliga HR-poster, e-post, bokföring/skatteuppgifter) kvarhålls beständigt. Arkivlagring kan fungera med smarta arkiveringsprodukter från oberoende programleverantörer för att skapa en billig innehållsarkiveringslösning.

Arkivering av hälso- och sjukvårdsdata

Vårdgivare har allt högre krav på sig att lagra patientjournaler i flera år. Lagringskrav för patientdata kan snabbt eskalera när arkivet innehåller högupplösta bilder och ultraljudinnehåll. Med Azure Arkivlagring Archive kan vårdgivare sänka sina kostnader och ändå tillhandahålla säker lagring med global efterlevnad av känslig vårdinformation.

Ersätta magnetband

En infrastruktur med bandlagring är dyr och kräver ofta specialutrustning och -kompetens. Arkivlagring är ett kostnadseffektivt alternativ till bandlagring.

Kvarhållning av innehåll från digitala medier

Skapare kan generera video- och bildinnehåll i PB-skala som används i utvecklingen av ursprungliga digitala medier. Arkivlagring ger skapare en billig lagringsplats för ursprungligt källinnehåll. Blobnivåindelning gör det enkelt att gå över från lågfrekvent till frekvent lagring om behovet uppstår att använda det innehållet i ett annat projekt.

Datakvarhållning för säkerhet/allmän säkerhet

Då hoten mot personers och företags säkerhet blir allt fler och allt mer avancerade växer också behovet av videoövervakning. Företag i offentlig och nu privat sektor genererar övervakningsbilder i TB-skala i sitt arbete med att skydda medborgare och tillgångar. Arkivlagring är ett lågkostnadsalternativ för lagring av dessa data.

Everything you need to get started

Get started with Archive Storage for free, plus a $200 credit, by signing up for a free Azure account.

Learn more about blob storage tiers.

Rehydrate data from an Archive Storage tier.

Partnervänlig

Vi har gjort det enkelt för datahanteringsleverantörer att dra nytta av arkiveringsnivån. Se partnerlösningar med inbyggd support för Azure-arkivnivån.

Kom igång med Azure Archive Storage idag