Citrix Virtual Apps and Desktops with Azure

A service from Citrix that simplifies the delivery of virtual desktops and applications on Azure by extending Azure Virtual Desktop

Kostnadseffektiva hybridmolnappar och -skrivbord

Citrix Virtual Apps and Desktops för Azure är en tjänst för virtualisering av skrivbord och appar som är tillgänglig via Azure Marketplace eller avtal med Citrix. Använd välbekanta verktyg för att hantera lokala Citrix-distributioner tillsammans med Windows Virtual Desktop på Azure, med stöd för molnmodernisering samtidigt som du maximerar din befintliga investering. Sänk kostnaderna, förenkla hanteringen och erbjud stöd för fler användare snabbare när du migrerar till Azure.

Stöd för hybridmoln för att hantera lokala distributioner och Azure-distributioner från en plats för en enhetlig upplevelse

Effektiv hantering för distributioner av virtuella skrivbord i valfri skala för att förenkla det dagliga arbetet

Avancerade säkerhets- och övervakningsfunktioner som hjälper dig att hålla koll på risker och incidenter

Citrix HDX-teknik (High-Definition eXperience) för en optimerad användarupplevelse på alla anslutningar och enheter

Modernisera infrastrukturen med Azure

Flytta miljön med virtuella skrivbord och appar till Azure för att sänka infrastrukturkostnaderna och minska maskinvaruhanteringen. Distribuera snabbt, skala snabbare och dra nytta av enhetlig hantering i hela hybridmiljön när du använder Azure och Citrix tillsammans.

Leverera en Windows 10-upplevelse och minska kostnaderna

Give your users the Windows 10 experience they expect with Azure Virtual Desktop on Azure. If you use Windows and Microsoft 365 E3 or greater, take advantage of your existing licensing for Windows to reduce costs. Citrix autoscaling optimizations ensure that you pay only for what you use.

Optimera IT-säkerhet och -åtgärder

Förbättra din säkerhetsstatus med avancerade principer och kontroller som uppfyller dina krav på efterlevnad. Spara på driftskostnader genom att använda omfattande verktyg för miljöhantering och support, kontroller för snabb avbildningsetablering och underhåll av programlivscykel.

Leverera en högupplöst upplevelse på alla enheter

Använd Citrix HDX-teknik (High-Definition eXperience) för att säkerställa en effektiv fjärrgrafikupplevelse i virtuella skrivbord eller program. Inbyggda optimeringar för enhetliga kommunikationsverktyg, till exempel Microsoft Teams, garanterar video och röst med god återgivning från valfri plats och enhet.

Skydda din miljö i Citrix-konsolen

  • Realtidsprincipmotorn anpassas utifrån ändrade åtkomstförhållanden, till exempel plats, identitet, enhet och hot.
  • Med kontinuerlig övervakning och analys i realtid kan du vidta åtgärder innan en säkerhetsincident inträffar.
  • Anpassningsbara säkerhets-, data- och programprinciper tillämpas automatiskt lokalt och i Azure.

Betrott av företag i alla storlekar

City of Corona skapar affärskontinuitet

"With this hybrid infrastructure, we utilize on-prem resources as well as the cloud, and with Citrix it's seamless to the end user. Azure Virtual Desktop allows us to have our desktops in the cloud and provide the Windows 10 desktop experience."

Kyle Edgeworth, Deputy Chief Information Officer, Corona
City of Corona

Centrica förbättrar slutanvändarnas databehandling och upplevelse

"Operating from a global desktop provides many business benefits. Cloud-first international energy company Centrica has utilized Citrix in order to fast-track new desktops from design to deployment."

Mike Young, Group Chief Information Officer, Centrica
Centrica

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Citrix Virtual Apps and Desktops för Azure

Vanliga frågor och svar

  • Yes. Azure Virtual Desktop session host virtual machines (VMs), including Citrix Virtual Apps and Desktops for Azure, are charged at Linux compute rates for Windows 10 single, Windows 10 multi-session, and Windows Server. See Azure Virtual Desktop pricing for information on licensing, and see the Virtual Desktop documentation to learn how to apply your license to a deployment.
  • Yes, you can use Windows 10 Enterprise multi-session for Azure-based virtual machines deployed using Citrix Virtual Apps and Desktops for Azure with an applicable license. See Azure Virtual Desktop pricing for information on licensing.
  • Mer information finns på sidan Citrix på Azure.

Testa Citrix Virtual Apps and Desktops för Azure

Kom igång redan idag