Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Microsoft Entra Domain Services

Hantera dina domänkontrollanter i molnet.

 

Minska kostnaderna och effektivisera arbetet med hanterade domäntjänster

 

Med Microsoft Entra Domain Services (tidigare Azure Active Directory Domain Services) som ingår i Microsoft Entra kan du använda hanterade domäntjänster, till exempel domänanslutning i Windows, grupprincip, LDAP och Kerberos-autentisering, utan att behöva distribuera, hantera eller uppdatera domänkontrollanter.

Åtkomst till hanterade domäntjänster som domänanslutning i Windows, grupprincip, LDAP och Kerberos-autentisering

Möjlighet att ansluta virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Enkel inloggning i appar som är anslutna till din hanterade domän med Microsoft Entra ID-autentiseringsuppgifter (tidigare Azure AD)

Lift and Shift-migrering av äldre program från din lokala miljö till en hanterad domän

Öka driftseffektiviteten

Aktivera domäntjänster för virtuella datorer och katalogbaserade appar distribuerade i Azure med en knapptryckning. Minska kostnaderna för drift och underhåll som är kopplade till hantering a identitetsinfrastruktur för dina virtuella datorer och äldre program.

Skärmbild av Microsoft Entra administrationscenter som visar alternativ för att hantera domäntjänster, skapa en förtroenderelation osv.
Skärmbild av Microsoft Entra administrationscenter med säkerhetsinställningssidan för contoso.com.

Kör äldre program i molnet

Migrera enkelt lokala appar till en hanterad domän. Effektivisera hanteringen av alla appar, både dina äldre, katalogbaserade appar och dina moderna molnappar, med en enda identitetslösning.

Lita på en hanterad tjänst med hög tillgänglighet

Domain Services innehåller flera domänkontrollanter som tillhandahåller hög tillgänglighet för din hanterade domän. Säkerställ affärskontinuiteten med garanterad drifttid för tjänsten och motståndskraft mot fel.

En skärmbild av Microsoft Entra administrationscenter med information om replikeringsuppsättningar i regionen USA, västra.
Skärmbild av gränssnittet i Microsoft Entra administrationscenter som visar alternativ för att mer information om Microsoft Entra, produktserie, installationsguider.

Gör hanteringen av identitetsinfrastrukturen enhetlig

Förenkla hanteringen och skyddet för hela identitetsinfrastrukturen, inklusive Domain Services med Microsoft Entra administrationscenter.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månaderfortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Vanliga frågor och svar om Microsoft Entra Domain Service

  • Domain Services är en del av Microsoft Entra, den nya produktfamiljen för identitets- och åtkomstlösningar i flera moln.

  • Nej. Du kan skapa en enskild hanterad domän som hanteras av Microsoft Entra Domain Services för en enskild Microsoft Entra-klientorganisation.

  • Ja. Domain Services kan aktiveras i ett virtuellt Azure Resource Manager-nätverk. Klassiska virtuella Azure-nätverk är inte längre tillgängliga när du skapar en hanterad domän.

  • Nej. Gästanvändare som bjuds in till din Microsoft Entra-klientorganisation med hjälp av inbjudningsprocessen för Microsoft Entra B2B är synkroniserade med din hanterade Domain Services-domän. Men eftersom lösenorden för de här användarna inte lagras i din Microsoft Entra-klientorganisation, har Domain Services inget sätt att synkronisera NTLM- och Kerberos-hashvärden för de här användarna till din hanterade domän, vilket innebär att de inte kan logga in på eller ansluta datorer till den hanterade domänen.

  • Ja. I varje domän som hanteras av Domain Services ingår två domänkontrollanter. Du varken hanterar eller ansluter till de här domänkontrollanterna. De ingår i den hanterade tjänsten. Om du distribuerar Domain Services i en region som stöder tillgänglighetszoner fördelas domänkontrollanterna över zoner. I regioner som inte stöder tillgänglighetszoner fördelas domänkontrollanterna över tillgänglighetsuppsättningar. Läs mer om tillgänglighetsalternativ för virtuella datorer i Azure.

  • Ändringar som görs i din Microsoft Entra-klientorganisation med antingen Microsoft Entra administrationscenter eller PowerShell synkroniseras automatiskt till din hanterade domän. Den här synkroniseringsprocessen körs i bakgrunden. Det finns ingen angiven tid då synkroniseringen av alla objektändringar ska vara slutförd.

  • Nej. När du har aktiverat en hanterad Domain Services-domän är tjänsten tillgänglig i det valda virtuella nätverket tills du tar bort den hanterade domänen. Det finns inget sätt att pausa tjänsten. Du fortsätter att debiteras per timme tills du tar bort den hanterade domänen.

Nu kan du ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure kostnadsfritt