Hoppa över navigering

Azure Stack

Skapa och kör hybridprogram i datacenter, gränsplatser, fjärrkontor och molnet

Azure Stack-lösningar

Utöka Azure-tjänster och funktioner till den miljö du väljer – från datacenter till gränsplatser och fjärrkontor – med Azure Stack. Skapa, distribuera och kör hybridappar och appar för databehandling vid nätverksgränsen på ett enhetligt sätt i ditt IT-ekosystem, med flexibilitet för olika arbetsbelastningar.

Molnhanterad installation

Azure Stack Edge

Kör arbetsbelastningar för gränsberäkning

Få snabba insikter med en Azure-hanterad installation med hjälp av beräkning och maskinvaruaccelererad maskininlärning på gränsplatser för dina IoT- (Internet of Things) och AI-arbetsbelastningar.

Använd Azure Stack Edge för:

  • Maskininlärning vid gränsen
  • Gräns- och IoT-lösningar
  • Nätverksdataöverföring från gränsenheter till molnet
Hyperkonvergerad infrastruktur

Azure Stack HCI

Modernisera ditt datacenter

Uppdatera din virtualiseringsvärd med en hybridbaserad och hyperkonvergerad lösning som är integrerad med Azure.

Använd Azure Stack HCI för:

  • Skalbar virtualisering och lagring
  • Modernisera den lokala arkitekturen
  • Fjärravdelningskontor
  • Högpresterande arbetsbelastningar
Molnbaserat integrerat system

Azure Stack Hub

Använd molntjänster lokalt

Kör ett eget privat, autonomt moln – anslutet eller frånkopplat med molnbaserade appar med hjälp av enhetliga Azure-tjänster lokalt.

Använd Azure Stack Hub för:

  • Anslutna och frånkopplade scenarier
  • Appmodernisering

Se vad som är möjligt för din verksamhet

Azure Stack är en portfölj med produkter som utökar Azures tjänster och funktioner till den miljö du väljer – från datacenter till gränsplatser och fjärrkontor. Skapa och distribuera hybrid- och nätverksgränsprogram och kör dem konsekvent över platsgränserna. Se hur Azure Stack ger dig flexibiliteten att hantera olika arbetsbelastningar.

Azure Stack för olika branscher

Påskynda innovation och skydda kundinformation

Minska kostnaderna för oanvänt kapital, få tillgång till kapacitet på begäran och utöka din geografiska räckvidd med en hybridmolnstrategi på Azure Stack.

Uppfyll efterlevnadskrav och krav på datasuveränitet

Effektivisera efterlevnaden av bransch-, myndighets- och företagsföreskrifter genom att köra molnappar lokalt – och skydda dina data, appar och identiteter.

Modernisera ekonomiappar

Öka effektiviteten i verksamhetskritiska appar, minska riskerna, fatta bättre affärsbeslut och personanpassa kundupplevelsen med Azure-tjänster, containrar, serverlös databehandling och mikrotjänster.

Få en snabbare molnmigrering

Förenkla övergången till molnet och kör molnappar i en lokal miljö med Azures migreringsverktyg, resurser, program och utbildning.

Förbättra medborgartjänsterna och uppfyll sekretesskraven

Tillhandahåll medborgartjänster på ett effektivt sätt genom snabbare innovation samtidigt som du uppfyller kraven på datasekretess.

Uppdatera och utöka äldre program

Dra nytta av den förbättrade säkerheten, skalbarheten och flexibiliteten genom att utöka äldre program till molnet – och förbättra prestanda för lokala program som ännu inte är klara för molnet.

Förbättra medborgartjänster

Ge medborgarna praktiska, förutsägbara och effektiva tjänster genom att förbättra prestanda för din lokal app och databas.

Uppfyll efterlevnadskrav

Du kan säkerställa att särskilda efterlevnads-, regel-, och principkrav följs genom att använda en gemensam uppsättning verktyg för att skapa och hantera data och appar.

Skapa, distribuera och kör intelligenta appar överallt

Kör olika arbetsbelastningar på ett konsekvent sätt och utöka Azure-funktioner nästan var som helst, till exempel i datacenter, på gränsen och på fjärrkontor.

Ta molnet till fabriksgolvet

Effektivisera dina åtgärder och öka effektiviteten genom att köra Azure-tjänster på gränsen från fabriksgolvet, i molnet eller i lokala miljöer – utan att du behöver ansluta till Internet.

Få information direkt

Säkerställ kvalitetskontroller och förhindra produktskada genom att övervaka defekter i realtid direkt i produktionslinjen med Azures intelligens, säkerhet, skalbarhet och prestanda.

Minska kostnaderna för att skapa appar

Minska kostnaderna för apputveckling för smart tillverkning och flytta gigantiska datavolymer till molnet. Minska belastningen på nätverkstrafiken genom att bearbeta data direkt på fabriksgolvet.

Förbättra återförsäljningen i butik och online

Förnya återförsäljningen genom att maximera tillgängligheten på hyllorna och minska inkuransen genom att utöka Azure-funktionerna till valfri miljö.

Skapa oförglömliga upplevelser

Öka kundnöjdheten med hjälp av intelligenta data som gör att du kan öka effektiviteten i verksamheten. Få djupare insikter om antal besökare, besökstid och produktplacering i dina fysiska butiker.

Maximera tillgängligheten på hyllorna

Varna butiksansvariga om varor börjar gå åt snabbt innan lagret tar slut genom att övervaka lagret med kameror och annan utrustning i butiken.

Minska inkuransen

Minska lagerförluster och annan inkurans med information och insikter om stöld, byte av prislappar, returbedrägerier och falska returer.

Förbättra patientresultatet och vårdupplevelsen

Påskynda förnyelse av sjukvård, lös problem med svarstider och bearbetningshastighet och förbättra skyddet av lokal hälsoinformation.

Förbättra hanteringen av analyser och journaler

Minska svarstiden och bearbetningstiden, och aggregera, bearbeta och lagra poster lokalt. Och använd AI- och analysfunktioner i realtid inom specialområden som patologi, bildtagning, forskning och genomik.

Modernisera äldre system

Anslut medicinsk utrustning och program till IT-nätverk inom hälso- och sjukvården. Aggregera viktiga data i varje enhet och skydda patienter mot utrustningsfel genom att minimera datafördröjningar.

Uppdatera kliniska miljöer

Förbättra väntetiderna på akutavdelningen, optimera användningen av operationssalar och sängplatser och ta bort flaskhalsar i patientflödet genom att flytta äldre infrastrukturer och IT-miljöer till molnet.

Se hur kunderna använder Azure Stack

"When we needed capacity, we pushed our workloads into the cloud. I didn't worry about waiting months for hardware. I knew I had capacity."

Rajeev Siddappa, VP Infrastructure, Molina Healthcare
Molina

"With Azure Stack and Azure, we have the flexibility to adapt to change, no matter where change comes from."

Dag Jørgensen, Chief Information Officer, KPMG Norge
KPMG

"We clearly needed a hybrid solution, but we wanted to use the same tool set, administration, and training for both platforms. Only Microsoft checked all the boxes. That's why we chose Azure Stack HCI solutions."

Christopher Rivers, Director, Information Technology, Canadian Museum for Human Rights
Canadian Museum for Human Rights

"We empower decision makers with knowledge so they don't have to wrestle with technology and can just get on with saving lives, opening up roads, and addressing other urgent needs."

John Leipper, Director of Product Strategy, Haivision
Haivision

"There was simply no other company that had the capability and the infrastructure to meet our comprehensive data, analytics, and security needs than Microsoft."

Scott Rechler, styrelseordförande och VD, RXR Realty
RXR

Resurser och dokumentation för Azure Stack

Webbseminarium om Azure Stack-portföljen

Titta på det här webbseminariet om hur Azure Stack-portföljen hjälper dig att skapa, distribuera och köra hybridprogram och program för databehandling vid nätverksgränsen konsekvent över platsgränser för att hantera olika arbetsbelastningar.

Läs mer

E-boken Molnet överallt

Läs den här e-boken som utforskar möjligheterna att implementera en hybridmolninfrastruktur i din organisation.

Läs e-boken Cloud anywhere

Azure-hybridgrafik

Se hur Azure ger dig flexibilitet lokalt, i flera moln och i nätverksgränsen.

Läs mer

Azure Stack-blogg

Gå med i Tech-communityn och få senaste nytt från våra tekniska team.

Besök Azure Stack-bloggen

Läs mer om Azure Stack

Azure Stack Hub

Molnbaserat integrerat system

Azure Stack HCI

Hyperkonvergerad infrastruktur

Azure Stack Edge

Molnhanterad installation

Kan vi hjälpa dig?