Batch

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Få batchbehandlingskraft när du behöver det

Batchbearbetning började med stordatorer och hålkort. Än idag spelar batchdatabearbetning en central roll inom affärsverksamhet, teknik, vetenskap och andra områden där många automatiserade uppgifter måste köras, t.ex. för att bearbeta räkningar och lönelistor, beräkna portföljrisk, utforma nya produkter, återge animerade filmer, testa programvara, söka efter energi, förutse vädret och hitta nya botemedel mot sjukdomar. Tidigare hade bara några få tillgång till databearbetningsfunktioner för dessa scenarier. Med Azure Batch har du tillgång till dessa funktioner när du behöver dem, utan att behöva göra stora investeringar.

Välj ditt operativsystem och verktyg

Välj det operativsystem och de utvecklingsverktyg du behöver för att köra dina storskaliga jobb på Batch. Batch ger ett konsekvent jobbschema och hanteringsupplevelse vare sig du väljer Windows Server eller Linux beräkningsnoder, men låter dig dra nytta av de unika funktionerna för varje miljö. Med Windows använder du din existerande Windows-baserade kod, inklusive .NET för att köra storskaliga batchjobb i Azure. Med Linux väljer du mellan populära distributioner inklusive CentOS, Ubuntu och SUSE Linux Enterprise Server för att köra dina batchjobb eller använder Docker-behållare för att lyfta och växla dina program. Batch levererar SDK:er och har stöd för en rad utvecklingsverktyg, inklusive Python och Java.

Molnaktivera dina klusterprogram

Batch kör de program du använder på arbetsstationer och kluster idag. Det är enkelt att molnaktivera körbara filer och skript för att skala ut. Med Batch får du en kö för att ta emot det arbete som du vill köra och programmen körs. Beskriv de data som behöver flyttas till molnet för bearbetning, hur dessa data ska distribueras, vilka parametrar som ska användas för varje uppgift, och kommandot för att starta processen. Tänk på detta som en sammanställningsrad med flera program. Med Batch är det enkelt att dela data mellan steg och hantera körningen som helhet.

100 gånger snabbare

Du använder en arbetsstation idag, kanske ett litet kluster, eller du väntar i kö för att köra dina jobb. Tänk om du hade tillgång till 16 kärnor, 100 kärnor, 10 000 kärnor eller till och med 100 000 kärnor när du behövde det, och bara behövde betala för det du använde? Med Batch får du precis det. Undvika flaskhalsarna och väntetiden som begränsar din kreativitet. Vad skulle du kunna göra med Azure som du inte kan göra idag?

Berätta för oss vad vi ska köra

I Batch finns en mycket skalbar jobbschemaläggningsmotor tillgänglig som en hanterad tjänst. Använd schemaläggaren i programmet för att skicka ut arbete. Med Batch kan du också schemalägga klusterjobb, eller arbeta via SaaS-tjänsten. Du behöver inte skriva din egen arbetskö, dispatcher eller övervaka. Batch tillhandahåller detta som en tjänst.

Låt Batch ta hand om skalning åt dig

När du är redo att köra ett jobb startar Batch en pool med virtuella datorer för databearbetning och installation av program. Batch organiserar data, kör jobb med det antal uppgifter du har, identifierar fel och skapar nya köer för jobben, samt skalar ned poolen när arbetet är klart. Du får kontroll över skalningen så att du kan hålla deadlines, hantera kostnader och köra med rätt skalning för ditt program.

Leverera lösningar som en tjänst

Batch bearbetar jobb på begäran, inte efter ett fördefinierat schema, så användarna kör jobb i molnet när de behöver. Hantera vem som ska ha tillgång till Batch, hur många resurser de kan använda och garantera att krav som t.ex. kryptering uppfylls. Med kraftfulla övervakningsfunktioner kan du enkelt se vad som är på gång och identifiera problem. Med detaljerad rapportering kan du spåra användning.

TOWERS WATSON

Läs om hur Towers Watson levererade sin försäkringslösning Risk Agility FM med hjälp av Batch

Rendera animeringar snabbt och enkelt

Run your rendering jobs in the cloud using Batch. Avoid the complexities of managing resources and reduce the time needed to complete your jobs. Check out the samples that let you use Batch together with Blender, a free open-source 3D animation suite that supports all of the 3D pipeline—modeling, rigging, animation, simulation and motion tracking, and game creation. Whether you’re an individual or a studio, you can rely on Batch for photorealistic rendering, fast rigging, and excellent simulations and game creation. Batch gives you the resources to render animation in a realistic time frame to meet project deadlines.

Learn how to use the samples

Check out the samples on GitHub

Närliggande tjänster

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Maskininlärning

Kraftfullt verktyg för molnbaserad förutsägande analys som möjliggör förutsägande underhåll

Kom igång med Batch idag