Azure NetApp Files

Fillagring för företag från NetApp

Kör dina mest krävande Linux- och Windows-filarbetsbelastningar i Azure

Det kan vara svårt att köra prestandaintensiva och svarstidskänsliga filarbetsbelastningar i molnet. Med Azure NetApp Files är det enkelt för företagets experter på verksamhetsspecifika appar och lagring att migrera och köra komplexa, filbaserade program utan någon kodändring. Azure NetApp Files används ofta som en underliggande delad fillagringstjänst i olika scenarier. Det kan vara migrering (Lift and Shift) av POSIX-kompatibla Linux-och Windows-program, SAP HANA, databaser, HPC-infrastrukturer och appar, samt företagets egna webbappar.

Stödet för flera protokoll möjliggör Lift and Shift av både Linux- och Windows-appar för smidig körning i Azure

Med flera prestandanivåer får du en nära anpassning efter kraven för arbetsbelastningens prestanda

Den djupgående integreringen med Azure ger en smidig och mycket säker Azure-upplevelse, utan några inlärnings- eller hanteringskostnader

Ledande certifieringar, inklusive SAP HANA, GDPR och HIPPA, möjliggör migrering av de mest krävande arbetsbelastningarna till Azure

Få extrem filprestanda

Migrera och kör dina mest krävande Linux- och Windows-filarbetsbelastningar i Azure, med NetApps branschledande teknik.

Få Bare Metal-prestanda, svarstid under millisekunden och integrerad datahantering för dina komplexa företagsarbetsbelastningar, inklusive SAP HANA, HPC, verksamhetsspecifika appar, filresurser med höga prestanda och VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

Förenkla lagringshanteringen

Konfigurera på bara några minuter och få en smidig hantering, precis som i andra Azure-tjänster, med hjälp av den bekanta Azure-portalupplevelsen, CLI, PowerShell eller REST API. Stödet för flera fillagringsprotokoll i en enda tjänst, inklusive NFSv3, NFSv4.1 och SMB3.1.x, möjliggör en mängd olika Lift and Shift-scenarier utan att några kodändringar behövs.

Azure NetApp Files levereras med tre prestandanivåer: Standard, Premium och Ultra. Dessa kan etableras med ett enda klick vilket ger en oöverträffad flexibilitet.

Migrera med tillförsikt

Känn dig trygg med branschens ledande säkerhets- och efterlevnadsportfölj. Kritiska funktioner inom detta område är datakryptering som följer FIPS-140-2 för vilande data, rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC), Active Directory-autentisering och exportprinciper för nätverksbaserade åtkomstkontrollistor.

Azure NetApp Files följer ledande branschcertifieringar, som t.ex. HIPPA och GDPR. Med en standardtillgänglighet på 99,99 procent innebär det att du kan känna dig trygg när du migrerar och kör branschprogram i Azure.

Varför ska du lita på Azure NetApp Files?

 • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prestandaanpassad prissättning

 • Azure NetApp Files levereras med tre prestandanivåer – Standard, Premium och Ultra – som kan etableras med ett enda klick. Det innebär att du kan välja en nivå som passar för dina arbetsbelastningskrav och optimera dina utgifter.
 • Köp Azure NetApp Files och få support via ditt befintliga Azure-avtal, utan direktavtal eller separata avtal med andra villkor.

Komma igång med Azure NetApp Files

Vanliga frågor om Azure NetApp Files

 • Azure NetApp Files fortsätter att distribueras i nya Azure-regioner. Se den mest aktuella tillgänglighetsinformationen: Azure-produkter per region.
 • Liksom andra Azure-tjänster kan Azure NetApp Files etableras och förbrukas inom dina befintliga Azure-avtal. På grund av överväldigande efterfrågan och för att ge den bästa upplevelsen kan du för närvarande endast registrera dig via vitlistning. Om du vill begära vitlistning kontaktar du den ansvarige för ditt Microsoft-konto eller skickar in en begäran.
 • Azure NetApp Files har stöd för alla arbetsbelastningar som kräver delad fillagring och följer standarden POSIX. Tjänsten finns i tre prestandanivåer för att passa dina arbetsbelastningar:

  • Standard, för statiskt webbinnehåll, filresurser och säkerhetskopiering av databaser.
  • Premium, jämförbar med vanlig SSD-prestanda och lämplig för SAP HANA, databaser, företagsappar, VDI, analys, tekniska program och meddelandeköer.
  • Ultra, för de flesta prestandaintensiva program som t.ex. de som används vid databehandling med höga prestanda.

  Få mer information om lösningsarkitekturer med Azure NetApp Files.

 • NFS och SMB kan användas tillsammans med Azure NetApp Files för SAP-programlagret. NFSv4.1-filresurser stöds av SAP för användning med SAP HANA-data och loggvolymer med olika typer av HANA-certifierade virtuella Azure-datorer.
 • Replikering mellan regioner i Azure NetApp Files (ANF) är en ny haveriberedskapsfunktion i ANF. Funktionen är för närvarande tillgänglig som en förhandsversion. Om du vill testa den offentliga förhandsversionen går du till https://aka.ms/anfcrrpreviewsignup.

Få extrema filprestanda redan i dag

Kontakta säljavdelningen