Přeskočit na hlavní obsah

Změna názvu měřiče Přijaté síťové protokoly nástroje Azure Network Watcher

Azure Network Watcher umožňuje monitorovat a diagnostikovat stav a výkon vaší sítě. Prostřednictvím nástrojů pro diagnostiku sítě a vizualizačních nástrojů vám poskytne komplexní náhled na vaši síť a pomůže vám pochopit vaši síť v Azure, diagnostikovat ji a získat o ní přehled.

S platností od 1. dubna 2018 bude měřič Přijaté síťové protokoly přejmenován. Tyto změny neovlivní údaje o využití měřičů, jejich ceny ani GUID prostředků. Může být potřeba upravit vaše sestavy, aby vyhovovaly novým zásadám vytváření názvů. Podrobné informace o změně názvů si můžete prohlédnout v následující tabulce.

Další informace najdete na webových stránkách s přehledem a cenami.

GUID prostředku Název služby Oblast Starý název prostředku Nový název prostředku Starý název na portálu EA Nový název na portálu EA
1317cfde-fb41-4c4b-ac68-17b3b2c809e6 Network Watcher Německo – střed Přijaté síťové protokoly Shromážděné síťové protokoly Přijaté síťové protokoly nástroje Network Watcher – Německo – střed Shromážděné síťové protokoly nástroje Network Watcher – Německo – střed
4e202314-2745-4231-9be4-a7845b6a2695 Network Watcher US DoD Přijaté síťové protokoly Shromážděné síťové protokoly Přijaté síťové protokoly nástroje Network Watcher – US DoD Shromážděné síťové protokoly nástroje Network Watcher – US DoD
3e69b29d-d8e9-439e-8c33-b66966dfe303 Network Watcher US Gov Přijaté síťové protokoly Shromážděné síťové protokoly Přijaté síťové protokoly nástroje Network Watcher – USGov Shromážděné síťové protokoly nástroje Network Watcher – USGov