Přeskočit navigaci

Změna GUID a názvů prostředků služby Azure Logic Apps

Azure Logic Apps pomáhá zákazníkům propojit SaaS a podnikové aplikace, a to prostřednictvím vizuálního návrháře pro vytváření obchodních procesů a pracovních postupů. Díky důkladné podpoře standardů se Logic Apps stává také důležitým nástrojem pro správu obchodních partnerů a smluv.

Od listopadu 2017 se ceny pro akce a konektory oddělí, aby se zajistila vyšší transparentnost. Bude také dostupný nový „základní“ účet podnikové integrace Enterprise Integration pro zpracování XML a méně náročné pracovní postupy B2B.

Doporučujeme vám, abyste do listopadu 2017 provedli odpovídající změny GUID prostředků ve svých vlastních aplikacích. V tabulce dole najdete původní a nové identifikátory GUID pro jednotlivé typy prostředků.

Původní GUID prostředku Název prostředku Původní oblast Nový GUID prostředku Nová oblast
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 43ef502e-4dec-4ef5-93b3-18a7703eba9c Austrálie – východ
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 4119ccfb-7d77-4ff9-a08b-367e7c8b1a4e Austrálie – jihovýchod
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 4439e902-8fbb-4c16-8811-a08fa51e9816 Východní Asie
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální ffb17b0c-abb6-4b4e-acb2-208aa1a553f5 Indie – střed
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 41c752a3-5ae8-4170-ac0e-1fc1d9be394c Indie – jih
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 63375a3f-af7c-4573-9662-319b646d1c6c Indie – západ
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 334b48eb-970f-4609-8894-807cb5367771 Japonsko – východ
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální afc2c736-8fa5-481b-9462-b616f8629d1e Japonsko – západ
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 9be71924-a8d1-40a5-a065-2ac0c5d69a07 Brazílie – jih

Taky provádíme změny názvů typů služeb a prostředků. Vaše aplikace nebude vyžadovat změny kódu. Budete ale možná muset upravit fakturační postupy, které využívají názvy měřičů nebo GUID prostředků. Změny názvů si můžete prohlédnout v následující tabulce.

Typ služby Název prostředku GUID prostředku
Předchozí název Integrace Účet d72ce48a-7f30-4f1c-a977-5b8f0578eaf1
Nový název Standard Účet integrace
Předchozí název Akce Logic Apps Akce 155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4
Nový název
Předchozí název Enterprise Připojení f928ef88-0cf4-42f3-91af-fbf61c7d816c
Nový název Podnikový konektor