Azure Logic Apps Resource GUID and Name Change

Azure Logic Apps pomáhá zákazníkům propojit SaaS a podnikové aplikace, a to prostřednictvím vizuálního návrháře pro vytváření obchodních procesů a pracovních postupů. Díky důkladné podpoře standardů se Logic Apps stává také důležitým nástrojem pro správu obchodních partnerů a smluv.

Od 1. listopadu 2017 se ceny pro akce a konektory oddělí, aby se zajistila vyšší transparentnost. Bude také dostupný nový „základní“ účet podnikové integrace Enterprise Integration pro zpracování XML a méně náročné pracovní postupy B2B.

Doporučujeme vám, abyste do 1. listopadu 2017 provedli odpovídající změny GUID prostředků ve svých vlastních aplikacích. V tabulce dole najdete původní a nové identifikátory GUID pro jednotlivé typy prostředků.

Původní GUID prostředku Název prostředku Původní oblast Nový GUID prostředku Nová oblast
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 43ef502e-4dec-4ef5-93b3-18a7703eba9c Austrálie – východ
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 4119ccfb-7d77-4ff9-a08b-367e7c8b1a4e Austrálie – jihovýchod
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 4439e902-8fbb-4c16-8811-a08fa51e9816 Východní Asie
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální ffb17b0c-abb6-4b4e-acb2-208aa1a553f5 Indie – střed
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 41c752a3-5ae8-4170-ac0e-1fc1d9be394c Indie – jih
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 63375a3f-af7c-4573-9662-319b646d1c6c Indie – západ
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 334b48eb-970f-4609-8894-807cb5367771 Japonsko – východ
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální afc2c736-8fa5-481b-9462-b616f8629d1e Japonsko – západ
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akce Globální 9be71924-a8d1-40a5-a065-2ac0c5d69a07 Brazílie – jih

We’re also making changes to the naming of service types and resource names. Your app won’t require code changes, however you may need to modify billing routines that rely on meter names or resource GUID. See the table below for name changes.

Service Type Název prostředku Resource Guid
Previous Name
New Name
Integration
Standard
Account
Integration Account
d72ce48a-7f30-4f1c-a977-5b8f0578eaf1
Previous Name
New Name
Logic Apps Actions
Akce 155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4
Previous Name
New Name
Enterprise
Connection
Enterprise Connector
f928ef88-0cf4-42f3-91af-fbf61c7d816c