Přeskočit navigaci

Produkty Azure

Procházet nebo hledat produkty Azure

AI a Machine Learning

Služby Machine Learning

Přístupná AI pro všechny díky komplexní, škálovatelné a důvěryhodné platformě se správou experimentů a modelů

Machine Learning Studio

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Azure Batch AI

Snadné experimentování a paralelní trénování obsáhlého learningu a modelů AI ve velkém měřítku

Azure Bot Service

Inteligentní robotická služba bez serveru, která se škáluje na vyžádání.

Microsoft Genomics

Výkonné sekvenování a výzkumy genomu

Cognitive Services

Přidejte inteligentní funkce rozhraní API, které umožňují kontextové interakce.

Azure Search

Plně spravované hledání jako služba

Automatické návrhy Bingu

Poskytněte svým aplikacím inteligentní možnosti automatických návrhů pro hledání

Vlastní vyhledávání Bingu

Snadno použitelný komerční vyhledávací nástroj bez reklam umožňující poskytování požadovaných výsledků

Vyhledávání entit Bingu

Obohaťte vaše prostředí rozpoznáním a rozšířením informací o entitách z webu.

Vyhledávání obrázků Bingu

Kompletní výsledky při hledání obrázků

Vyhledávání zpráv Bingu

Kompletní výsledky při hledání aktuálních zpráv

Zpracování řeči Bingu

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Kontrola pravopisu Bingu

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Vyhledávání videí Bingu

Kompletní výsledky při hledání videí

Webové vyhledávání Bingu

Upřesněné výsledky hledání z miliard webových dokumentů

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Custom Speech

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Emotion

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Lingvistická analýza

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Rozpoznávání mluvčího

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Speech

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Web Language Model

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Virtuální počítače pro vědecké zpracování dat

Bohaté předem nakonfigurované prostředí pro vývoj AI

Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Power BI Embedded

Integrace plně interaktivních ohromujících vizualizací dat do aplikací

Azure Analysis Services

Analytický modul na podnikové úrovni jako služba

Apache Spark pro Azure HDInsight

Apache Spark v cloudu pro stěžejní nasazení

Apache Storm pro HDInsight

Jednoduché zpracování streamů v reálném čase pro velké objemy dat

R Server pro HDInsight

Prediktivní analýza, machine learning a statistické modelování pro velký objem dat

Log Analytics

Shromažďování, vyhledávání a vizualizace počítačových dat z místních počítačů a cloudu

Data Catalog

Získejte vyšší hodnotu z vašich prostředků podnikových dat

Azure Data Lake Storage Gen2

Data Lake Storage s rozsáhlou škálovatelností

Databáze

Azure SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku

Redis Cache

Obohacení aplikací díky vysoké propustnosti a nízké latenci při přístupu k datům

SQL Server Stretch Database

Dynamické roztažení místních databází SQL Serveru do Azure

SQL Server na virtuálních počítačích

Hostování podnikových aplikací SQL Serveru v cloudu

Table Storage

Úložiště NoSQL s dvojicí klíč-hodnota s využitím částečně strukturovaných datových sad

Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná databázová služba PostgreSQL pro vývojáře aplikací

Azure Database for MySQL

Spravovaná databázová služba MySQL pro vývojáře aplikací

Azure Database Migration Service

Zjednodušení migrace místních databází do cloudu

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Azure Information Protection

Lepší ochrana citlivých informací – kdykoli a kdekoli

Azure Active Directory Domain Services

Připojení virtuálních počítačů Azure k doménám bez řadičů domény

Azure Active Directory B2C

Správa identit a přístupu zákazníků v cloudu

Integrace

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

Internet věcí

Centrum IoT

Připojte, monitorujte a spravujte miliardy prostředků IoT.

IoT Edge

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení

IoT Central

Vyzkoušejte si sami, jak jednoduché jsou služby SaaS pro IoT, které nevyžadují žádné zkušenosti s cloudem

Akcelerátory řešení IoT

Vytváření plně přizpůsobitelných řešení s šablonami pro běžné scénáře IoT

Azure Sphere

Zabezpečené připojení zařízení využívajících MCU z křemíku do cloudu

Time Series Insights

Zkoumání a analýzy dat časových řad ze zařízení IoT

Azure Maps

Jednoduchá a bezpečná rozhraní API pro umístění poskytují geoprostorový kontext pro data.

Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku

Windows 10 IoT Core Services

Dlouhodobá podpora operačního systému a služby pro správu aktualizací zařízení a hodnocení jejich stavu

Služby Machine Learning

Přístupná AI pro všechny díky komplexní, škálovatelné a důvěryhodné platformě se správou experimentů a modelů

Machine Learning Studio

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Kontejnery

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Batch

Škálujte plánování úloh a správu výpočtů na cloud.

Container Registry

Uložení a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure

Container Instances

Jednoduché spouštění kontejnerů v Azure bez správy serverů

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Web Apps

Rychlé vytváření a nasazování důležitých webových aplikací ve velkém měřítku

Mobile Apps

Sestavování a hostování back-end serveru pro libovolnou mobilní aplikaci

API Apps

Snadné sestavení a používání cloudových rozhraní API

Služba Web App for Containers

Snadné nasazení a spouštění kontejnerizovaných webových aplikací, které se škálují podle potřeb vašeho podniku

Média

Media Services

Kódování, ukládání a streamování videa a zvuku škálovatelným způsobem

Encoding

Kódování ve studiové kvalitě v cloudovém rozsahu

Live and On-Demand Streaming

Doručování obsahu do všech zařízení v měřítku odpovídajícím vašim firemním potřebám

Azure Media Player

Jeden přehrávač pro všechno, co souvisí s přehráváním

Content Protection

Bezpečné dodávání obsahu pomocí AES, PlayReady, Widevine a Fairplay

Media Analytics

Odhalte vazby ve videosouborech pomocí služeb pro zpracování řeči a obrazu

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Site Recovery

Organizace ochrany a obnovení privátních cloudů

Správa nákladů

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Azure Database Migration Service

Zjednodušení migrace místních databází do cloudu

Azure Migrate

Snadné zjišťování, vyhodnocení, určení správné velikosti a migrace místních virtuálních počítačů do Azure

Data Box

Zabezpečené a robustní zařízení pro přenos dat do Azure

Mobilní technologie

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Azure Maps

Jednoduchá a bezpečná rozhraní API pro umístění poskytují geoprostorový kontext pro data.

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Web Apps

Rychlé vytváření a nasazování důležitých webových aplikací ve velkém měřítku

Mobile Apps

Sestavování a hostování back-end serveru pro libovolnou mobilní aplikaci

API Apps

Snadné sestavení a používání cloudových rozhraní API

Mobilní aplikace Azure

Buďte ve spojení se svými prostředky Azure – kdykoli a kdekoli

Centrum aplikací Visual Studio

Rychlejší dodávání aplikací díky automatizaci životního cyklu aplikací

Xamarin

Ještě rychlejší vytváření mobilních aplikací s využitím cloudu

Služba Web App for Containers

Snadné nasazení a spouštění kontejnerizovaných webových aplikací, které se škálují podle potřeb vašeho podniku

Nástroje pro správu

Backup

Jednoduché a spolehlivé zálohování serveru v cloudu

Application Insights

Rozpoznávání, třídění a diagnostika problémů s webovými aplikacemi a službami

Site Recovery

Organizace ochrany a obnovení privátních cloudů

Azure Advisor

Váš modul individuálních doporučení k doporučeným postupům Azure

Scheduler

Spouštění úloh v rámci jednoduchých nebo složitých opakovaných plánů

Automation

Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu.

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Log Analytics

Shromažďování, vyhledávání a vizualizace počítačových dat z místních počítačů a cloudu

Azure Monitor

Vysoce detailní monitorování dat v reálném čase pro libovolné prostředky Azure

Network Watcher

Řešení pro monitorování výkonu a diagnostiku sítě

Azure Service Health

Individuální pokyny a podpora v případě, že se vás týkají problémy se službami Azure

Microsoft Azure Portal

Sestavení, správa a monitorování všech produktů Azure na jediné unifikované konzole

Azure Resource Manager

Zjednodušení správy prostředků aplikací

Cloud Shell

Zjednodušení správy Azure s příkazovým prostředím na základě prohlížeče

Mobilní aplikace Azure

Buďte ve spojení se svými prostředky Azure – kdykoli a kdekoli

Zásady Azure

Implementujte pro prostředky Azure firemní zásady správného řízení a standardy ve velkém měřítku.

Správa nákladů

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Spravované aplikace Azure

Zjednodušení správy cloudových nabídek

Azure Migrate

Snadné zjišťování, vyhodnocení, určení správné velikosti a migrace místních virtuálních počítačů do Azure

Content Delivery Network

Zabezpečené a spolehlivé doručování obsahu se širokým globálním dosahem

ExpressRoute

Vyhrazená vláknová připojení privátních sítí k Azure

Azure DNS

Hostování vaší DNS domény v Azure

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě u aplikací

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Ochrana před útoky DDoS v Azure

Chraňte své aplikace před distribuovanými útoky s cílem odepření služeb (DDoS).

Network Watcher

Řešení pro monitorování výkonu a diagnostiku sítě

Azure Firewall

Funkce nativní brány firewall s integrovanou vysokou dostupností, neomezenou škálovatelností cloudu a nulovou údržbou

Virtual WAN

Optimalizace a automatizace připojení mezi jednotlivými pobočkami prostřednictvím Azure

Služba Compute

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Batch

Škálujte plánování úloh a správu výpočtů na cloud.

Container Instances

Jednoduché spouštění kontejnerů v Azure bez správy serverů

Azure Batch AI

Snadné experimentování a paralelní trénování obsáhlého learningu a modelů AI ve velkém měřítku

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Virtual Machine Scale Sets

Správa a vertikální navýšení kapacity až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows

Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Web Apps

Rychlé vytváření a nasazování důležitých webových aplikací ve velkém měřítku

Mobile Apps

Sestavování a hostování back-end serveru pro libovolnou mobilní aplikaci

API Apps

Snadné sestavení a používání cloudových rozhraní API

Linux Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů pro Ubuntu, Red Hat a další systémy

SQL Server na virtuálních počítačích

Hostování podnikových aplikací SQL Serveru v cloudu

SAP HANA ve velkých instancích Azure

Spouštění i těch největších úloh SAP HANA libovolného poskytovatele cloudů s hyperškálováním

Azure CycleCloud

Vytváření, správa, provoz a optimalizace clusterů HPC a Big Compute libovolného rozsahu

Úložiště

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Backup

Jednoduché a spolehlivé zálohování serveru v cloudu

StorSimple

Snížení nákladů díky hybridnímu cloudovému úložišti pro podniky

Azure Data Lake Storage Gen2

Data Lake Storage s rozsáhlou škálovatelností

Blob Storage

Úložiště objektů založené na protokolu REST pro nestrukturovaná data

Diskové úložiště

Možnosti trvalého, zabezpečeného disku s podporou virtuálních počítačů.

Managed Disks

Trvalá a zabezpečená disková úložiště pro virtuální počítače Azure

Queue Storage

Efektivně škálujte aplikace podle provozu

File Storage

Sdílené složky, které využívají standardní protokol SMB 3.0

Data Box

Zabezpečené a robustní zařízení pro přenos dat do Azure

Průzkumník služby Storage

Zobrazení prostředků služby Azure Storage a interakce s nimi

Úložiště archivu

Špičková cenová hladina pro ukládání zřídka používaných dat

Azure NetApp Files

Sdílené složky výkonného hybridního systému souborů NFS (Network File System)

Vývoj a provoz

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Azure Pipelines

Průběžně sestavujte, testujte a nasazujte na libovolnou platformu a cloud

Azure Boards

Plánujte, sledujte a diskutujte vaši práci napříč vašimi týmy

Azure Repos

Získejte pro váš projekt neomezená privátní úložiště Git hostovaná v cloudu

Azure Artifacts

Vytvářejte, hostujte a sdílejte balíčky se svým týmem

Azure Test Plans

Testujte a dodávejte s jistotou s využitím sady nástrojů pro ruční a průzkumné testování

Azure DevTest Labs

Rychlé vytvoření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů

Integrace nástrojů DevOps

Použití oblíbených nástrojů DevOps v prostředí Azure

Application Insights

Rozpoznávání, třídění a diagnostika problémů s webovými aplikacemi a službami

Vývojářské nástroje

Visual Studio

Výkonné a flexibilní prostředí pro vývoj aplikací v cloudu

Visual Studio Code

Výkonný a nenáročný editor kódu pro cloudový vývoj

Sady SDK

Získejte potřebné sady SDK a nástroje příkazového řádku

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Rozhraní příkazového řádku

Vytvoření, nasazení, diagnostika a správa škálovatelných aplikací a služeb pro víc platforem

Azure Pipelines

Průběžně sestavujte, testujte a nasazujte na libovolnou platformu a cloud

Azure Lab Services

Nastavení testovacích prostředí pro učebny, zkušební verze, vývoj a testování a další scénáře

Azure DevTest Labs

Rychlé vytvoření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů

Integrace vývojářských nástrojů

Použití vývojářských nástrojů, které znáte, včetně Eclipse, IntelliJ a Mavenu, v prostředí Azure

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Content Delivery Network

Zabezpečené a spolehlivé doručování obsahu se širokým globálním dosahem

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Azure Search

Plně spravované hledání jako služba

Web Apps

Rychlé vytváření a nasazování důležitých webových aplikací ve velkém měřítku

Mobile Apps

Sestavování a hostování back-end serveru pro libovolnou mobilní aplikaci

API Apps

Snadné sestavení a používání cloudových rozhraní API

Služba Web App for Containers

Snadné nasazení a spouštění kontejnerizovaných webových aplikací, které se škálují podle potřeb vašeho podniku

Služba Azure SignalR

Snadné doplnění webových funkcí v reálném čase

Zabezpečení

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Azure Information Protection

Lepší ochrana citlivých informací – kdykoli a kdekoli

Azure Active Directory Domain Services

Připojení virtuálních počítačů Azure k doménám bez řadičů domény

Key Vault

Zabezpečení a zachování kontroly nad klíči a jinými tajnými kódy

Security Center

Zajištění jednotné správy zabezpečení a pokročilé ochrany před hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Ochrana před útoky DDoS v Azure

Chraňte své aplikace před distribuovanými útoky s cílem odepření služeb (DDoS).

Rozšířená ochrana před internetovými útoky Azure

Detekování a vyšetřování sofistikovaných útoků místně i v cloudu