Produkty Azure

Projděte si náš rostoucí adresář integrovaných služeb, funkcí a balíčků sad Azure.

Služba Compute

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Batch

Škálujte plánování úloh a správu výpočtů na cloud.

Container Instances

Snadné spouštění kontejnerů jediným příkazem

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Virtual Machine Scale Sets

Správa a vertikální navýšení kapacity až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows

Azure Container Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Linux Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů pro Ubuntu, Red Hat a další systémy

SQL Server na virtuálních počítačích

Hostování podnikových aplikací SQL Serveru v cloudu

SAP HANA ve velkých instancích Azure

Spouštění i těch největších úloh SAP HANA libovolného poskytovatele cloudů s hyperškálováním

Content Delivery Network

Zabezpečené a spolehlivé doručování obsahu se širokým globálním dosahem

ExpressRoute

Vyhrazená vláknová připojení privátních sítí k Azure

Azure DNS

Hostování vaší DNS domény v Azure

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě u aplikací

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Ochrana před útoky DDoS v Azure

Chraňte své aplikace před distribuovanými útoky s cílem odepření služeb (DDoS).

Network Watcher

Řešení pro monitorování výkonu a diagnostiku sítě

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Backup

Jednoduché a spolehlivé zálohování serveru v cloudu

StorSimple

Snížení nákladů díky hybridnímu cloudovému úložišti pro podniky

Site Recovery

Organizace ochrany a obnovení privátních cloudů

Data Lake Store

Velkokapacitní úložiště pro velké objemy analytických dat

Blob Storage

Úložiště objektů založené na protokolu REST pro nestrukturovaná data

Diskové úložiště

Možnosti trvalého, zabezpečeného disku s podporou virtuálních počítačů.

Managed Disks

Trvalá a zabezpečená disková úložiště pro virtuální počítače Azure

Queue Storage

Efektivně škálujte aplikace podle provozu

File Storage

Sdílené složky, které využívají standardní protokol SMB 3.0

Azure Data Box

Zabezpečené a robustní zařízení pro přenos dat do Azure

Web a mobilní zařízení

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Content Delivery Network

Zabezpečené a spolehlivé doručování obsahu se širokým globálním dosahem

Media Services

Kódování, ukládání a streamování videa a zvuku škálovatelným způsobem

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Azure Search

Plně spravované hledání jako služba

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

Encoding

Kódování ve studiové kvalitě v cloudovém rozsahu

Live and On-Demand Streaming

Doručování obsahu do všech zařízení v měřítku odpovídajícím vašim firemním potřebám

Azure Media Player

Jeden přehrávač pro všechno, co souvisí s přehráváním

Content Protection

Bezpečné dodávání obsahu pomocí AES, PlayReady, Widevine a Fairplay

Azure Media Indexer

Zjistitelnější a přístupnější multimediální soubory

Web Apps

Rychlé vytvoření a nasazení zásadních webových aplikace se škálováním

Mobile Apps

Sestavování a hostování back-end serveru pro libovolnou mobilní aplikaci

API Apps

Snadné sestavení a používání cloudových rozhraní API

Media Analytics

Odhalte vazby ve videosouborech pomocí služeb pro zpracování řeči a obrazu

Kontejnery

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Batch

Škálujte plánování úloh a správu výpočtů na cloud.

Container Registry

Uložení a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure

Container Instances

Snadné spouštění kontejnerů jediným příkazem

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Azure Container Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Databáze

Azure SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Redis Cache

Obohacení aplikací díky vysoké propustnosti a nízké latenci při přístupu k datům

SQL Server Stretch Database

Dynamické roztažení místních databází SQL Serveru do Azure

Table Storage

Úložiště NoSQL s dvojicí klíč-hodnota s využitím částečně strukturovaných datových sad

Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná databázová služba PostgreSQL pro vývojáře aplikací

Azure Database for MySQL

Spravovaná databázová služba MySQL pro vývojáře aplikací

Azure Database Migration Service

Zjednodušení migrace místních databází do cloudu

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Apache Spark pro Azure HDInsight

Apache Spark v cloudu pro stěžejní nasazení

Apache Storm pro HDInsight

Jednoduché zpracování streamů v reálném čase pro velké objemy dat

R Server pro HDInsight

Prediktivní analýza, machine learning a statistické modelování pro velký objem dat

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku

Log Analytics

Shromažďování, vyhledávání a vizualizace počítačových dat z místních počítačů a cloudu

Data Catalog

Získejte vyšší hodnotu z vašich prostředků podnikových dat

Data Lake Store

Velkokapacitní úložiště pro velké objemy analytických dat

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

Azure Analysis Services

Analytický modul na podnikové úrovni jako služba

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Power BI Embedded

Integrace plně interaktivních ohromujících vizualizací dat do aplikací

AI a Machine Learning

Machine Learning Studio

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Cognitive Services

Přidejte inteligentní funkce rozhraní API, které umožňují kontextové interakce.

Azure Bot Service

Inteligentní robotická služba bez serveru, která se škáluje na vyžádání.

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní Web Language Model API

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Custom Speech Service

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing

Poskytněte svým aplikacím inteligentní možnosti automatických návrhů pro hledání

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro vlastní vyhledávání Bingu

Snadno použitelný komerční vyhledávací nástroj bez reklam umožňující poskytování požadovaných výsledků

Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit

Obohaťte vaše prostředí rozpoznáním a rozšířením informací o entitách z webu.

Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing

Upřesněné výsledky hledání z miliard webových dokumentů

Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing

Kompletní výsledky při hledání videí

Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing

Kompletní výsledky při hledání obrázků

Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing

Kompletní výsledky při hledání aktuálních zpráv

Custom Decision Service

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Rozhraní API pro jazykovou analýzu

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Custom Vision Service

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Azure Batch AI

Snadné experimentování a paralelní trénování obsáhlého learningu a modelů AI ve velkém měřítku

Microsoft Genomics

Výkonné sekvenování a výzkumy genomu

Služby Machine Learning

Přístupná AI pro všechny díky komplexní, škálovatelné a důvěryhodné platformě se správou experimentů a modelů

Internet věcí

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Centrum IoT

Připojení, sledování a řízení miliard prostředků IoT

Machine Learning Studio

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

IoT Suite

Zachycení a analýza neprobádaných dat s cílem zlepšit výsledky podniku

Time Series Insights

Okamžité zkoumání a analýzy dat časových řad

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku

IoT Edge

Rozšíření inteligence z cloudu do hraničních zařízení

Azure Location Based Services

Jednoduchá a bezpečná rozhraní API pro umístění poskytují geoprostorový kontext pro data.

Azure Sphere

Securely connect MCU-powered devices from the silicon to the cloud

Integrace

StorSimple

Snížení nákladů díky hybridnímu cloudovému úložišti pro podniky

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

Data Catalog

Získejte vyšší hodnotu z vašich prostředků podnikových dat

SQL Server Stretch Database

Dynamické roztažení místních databází SQL Serveru do Azure

Logic Apps

Automatizujte přístup a používání dat v cloudech bez zápisu kódu.

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku

Zabezpečení a identita

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Multi-Factor Authentication

Lepší zabezpečení vašich dat a aplikací, aniž byste tím obtěžovali uživatele

Azure Information Protection

Lepší ochrana citlivých informací – kdykoli a kdekoli

Azure Active Directory Domain Services

Připojení virtuálních počítačů Azure k doménám bez řadičů domény

Key Vault

Zabezpečení a zachování kontroly nad klíči a jinými tajnými kódy

Azure Active Directory B2C

Správa identit a přístupu zákazníků v cloudu

Security Center

Zajištění jednotné správy zabezpečení a pokročilé ochrany před hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami

Vývojářské nástroje

Visual Studio Team Services

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Application Insights

Rozpoznávání, třídění a diagnostika problémů s webovými aplikacemi a službami

Azure DevTest Labs

Rychlé vytvoření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů

HockeyApp

Nasazení mobilních aplikací, získávání zpětné vazby a zpráv o chybách a monitorování využití

Centrum aplikací Visual Studio

Rychlejší dodávání aplikací díky automatizaci životního cyklu aplikací

Projekty Azure DevOps

Začněte sestavovat aplikace Azure ve třech rychlých krocích. Projekty DevOps podporují oblíbené aplikační architektury a zahrnují plnou integraci kanálů CI/CD a monitorování výkonu.

Nástroje pro správu

Backup

Jednoduché a spolehlivé zálohování serveru v cloudu

Site Recovery

Organizace ochrany a obnovení privátních cloudů

Application Insights

Rozpoznávání, třídění a diagnostika problémů s webovými aplikacemi a službami

Azure Advisor

Váš modul individuálních doporučení k doporučeným postupům Azure

Scheduler

Spouštění úloh v rámci jednoduchých nebo složitých opakovaných plánů

Automation

Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu.

Log Analytics

Shromažďování, vyhledávání a vizualizace počítačových dat z místních počítačů a cloudu

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Azure Monitor

Vysoce detailní monitorování dat v reálném čase pro libovolné prostředky Azure

Zabezpečení a dodržování předpisů

Povolení detekce a prevence hrozeb prostřednictvím pokročilého cloudového zabezpečení

Ochrana a obnovení

Zajistěte dostupnost aplikací a ochranu dat

Automatizace a řízení

Centrální správa veškerých prostředků konfigurace a automatizace

Přehledy a analýza

Snadné vyhledávání, korelace a analýza dat v cloudu

Network Watcher

Řešení pro monitorování výkonu a diagnostiku sítě

Azure Service Health

Získejte individuální pokyny a podporu v případě, že se vás týkají problémy se službami Azure.

Microsoft Azure Portal

Sestavení, správa a monitorování všech produktů Azure na jediné unifikované konzole

Azure Resource Manager

Zjednodušení správy prostředků aplikací

Cloud Shell

Zjednodušení správy Azure s příkazovým prostředím na základě prohlížeče

Mobilní aplikace Azure

Buďte ve spojení se svými prostředky Azure – kdykoli a kdekoli

Zásady Azure

Implementujte pro prostředky Azure firemní zásady správného řízení a standardy ve velkém měřítku.

Správa nákladů

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Spravované aplikace Azure

Zjednodušení správy cloudových nabídek

Azure Migrate

Snadné zjišťování, vyhodnocení, určení správné velikosti a migrace místních virtuálních počítačů do Azure