Seřadit podle:

Filtrovat podle kategorie:

Produkty partnerů:

Azure Marketplace

Produkty Azure

Projděte si náš rostoucí adresář integrovaných služeb, funkcí a balíčků sad Azure. Navštivte stránku Plány Azure do budoucna a podívejte se, co je nového a co se právě chystá.

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Virtual Machines

Služba Azure Virtual Machines umožňuje nasadit do cloudu image Windows Server nebo Linux. Image si můžete vybrat na webu marketplace nebo použít vlastní.

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

App Service

Azure App Service je jedinečná cloudová služba, která umožňuje rychle a jednoduše vytvářet webové a mobilní podnikové aplikace pro libovolnou platformu nebo zařízení a nasazovat je do škálovatelné a spolehlivé cloudové infrastruktury.

SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

SQL Database

Azure SQL Database je služba relační databáze, pomocí které můžete rychle vytvořit, rozšířit a škálovat relační aplikace do cloudu.

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Storage

Azure Storage poskytuje úložiště nerelačních dat, například Blob Storage, Table Storage, Queue Storage a Files.

Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Functions

Azure Functions nabízejí výpočetní prostředí na vyžádání řízené událostmi. Pomocí Azure Functions můžete vytvářet koncové body HTTP, které jsou přístupné pro mobilní zařízení a zařízení IoT.

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Databáze Azure Cosmos

Databáze Azure Cosmos je plně spravovaná databázová služba pro dokumenty typu NoSQL, která nabízí zpracování dotazů a transakcí u neschematických dat a zajišťuje předvídatelný a spolehlivý výkon a rychlý vývoj.

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Azure Active Directory

Azure Active Directory zajišťuje správu identit a řízení přístupu pro cloudové aplikace. Abyste uživatelům usnadnili přístup ke cloudovým aplikacím, můžete synchronizovat místní identity a povolit jednotné přihlašování. Azure Active Directory je k dispozici ve 3 edicích: Free, Basic a Premium.

Backup

Jednoduché a spolehlivé zálohování serveru v cloudu

Backup

Azure Backup chrání data v klientech s Windows a sdílené soubory a složky na firemních přenosných počítačích. Backup ve vašem datovém centru, integrovaném pomocí nástroje System Center Data Protection Manager (DPM), chrání Microsoft SharePoint, Exchange, SQL Server, virtuální počítače Hyper-V a další aplikace.

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

HDInsight

Azure HDInsight je služba, která využívá technologii Hadoop a poskytuje řešení Apache Hadoop pro cloud. Díky cloudové datové platformě, která zvládne správu dat každého typu a velikosti, budete moct maximálně těžit z velkých objemů dat.

Apache Spark pro Azure HDInsight

Apache Spark v cloudu pro stěžejní nasazení

Apache Spark pro Azure HDInsight

Funkce HDInsight

Apache Spark v cloudu pro stěžejní nasazení

Apache Storm pro HDInsight

Jednoduché zpracování streamů v reálném čase pro velké objemy dat

Apache Storm pro HDInsight

Funkce HDInsight

Jednoduché zpracování streamů v reálném čase pro velké objemy dat

R Server pro HDInsight

Prediktivní analýza, machine learning a statistické modelování pro velký objem dat

R Server pro HDInsight

Funkce HDInsight

Prediktivní analýza, machine learning a statistické modelování pro velký objem dat

Batch

Škálujte plánování úloh a správu výpočtů na cloud.

Batch

Azure Batch zjednodušuje spouštění rozsáhlých paralelních úloh ve vysokovýkonném výpočetním prostředí (HPC) v Azure. Batch slouží ke škálování paralelních úloh, správě spouštění úkolů ve frontě a přípravě aplikací k tomu, aby mohly přesměrovat zpracování úkolů do cloudu.

Container Registry

Uložení a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure

Container Registry

Služba Azure Container Registry umožňuje ukládat a spravovat image pro všechny typy kontejnerových nasazení (Mesosphere DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes, App Service, Service Fabric, Azure Batch). Azure Container Registry poskytuje místní úložiště imagí kontejnerů v síťové blízkosti. Opensourcové nástroje rozhraní příkazového řádku Dockeru, které už znáte, můžete s výhodou využít k zadání a vyžádání imagí ze služby Azure Container Registry.

Container Instances

Snadné spouštění kontejnerů jediným příkazem

Container Instances

Jednoduše spouštějte kontejnery jediným příkazem. Se službou Azure Container Instances můžete začít během několika sekund a snížit náklady na infrastrukturu s využitím fakturace po sekundách. Nemusíte se učit pracovat s žádnými nástroji pro orchestraci kontejnerů – jenom vaše aplikace v kontejneru spuštěná v cloudu.

StorSimple

Snížení nákladů díky hybridnímu cloudovému úložišti pro podniky

StorSimple

Azure StorSimple je jedinečné řešení hybridního cloudového úložiště, které poskytuje primární úložiště, archivaci a zotavení po havárii. StorSimple optimalizuje celkové náklady na úložiště a ochranu dat. Mějte na paměti, že licenci ke StorSimple řady 8000 je třeba získat nezávisle na službách Azure.

Visual Studio Team Services

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services nabízí cloudové řešení správy životního cyklu aplikací (ALM) zahrnující všechno od úložišť hostovaného kódu a sledování problémů až po zátěžové testování a automatizované sestavování. Je přístupná téměř odkudkoli a vytvoření účtu je zdarma. Licence ke službě Visual Studio Team Services se poskytuje nezávisle na službách Azure.

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

API Management

Azure API Management umožňuje publikovat rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance bezpečným a škálovatelným způsobem.

Centrum IoT

Připojení, sledování a řízení miliard prostředků IoT

Centrum IoT

Zprovozněte rychle svůj projekt Internetu věcí pomocí Centra IoT Microsoftu. Připojte, monitorujte a řiďte miliardy prostředků IoT, které běží na širokém spektru operačních systémů a protokolů. S těmito prostředky budete moct navázat spolehlivou obousměrnou komunikaci, i když se připojují třeba jenom přerušovaně, abyste mohli analyzovat příchozí telemetrická data a na jejich základě jednat. Vylepšete zabezpečení svých řešení IoT tím, že využijete ověřování podle zařízení ke komunikaci se zařízeními, která mají příslušné přihlašovací údaje. Můžete taky odebrat přístupová práva ke konkrétním zařízením a udržovat tak integritu svého systému.

Content Delivery Network

Zabezpečené a spolehlivé doručování obsahu se širokým globálním dosahem

Content Delivery Network

Síť Azure Content Delivery Network vám díky globální síti datových center umožňuje poskytovat uživatelům na celém světě širokopásmový obsah s nízkou latencí a vysokou dostupností.

ExpressRoute

Vyhrazená vláknová připojení privátních sítí k Azure

ExpressRoute

Azure ExpressRoute umožňuje vytvořit privátní připojení mezi datacentry Azure a infrastrukturou ve vašich vlastních prostorách nebo v okolním prostředí.

Site Recovery

Organizace ochrany a obnovení privátních cloudů

Site Recovery

Azure Site Recovery vám pomůže chránit důležité aplikace koordinací replikace a obnovení privátních cloudů díky jednoduchému a nákladově efektivnímu zotavení po havárii.

Azure DNS

Hostování vaší DNS domény v Azure

Azure DNS

Azure DNS umožňuje hostovat vaše domény DNS společně s vašimi aplikacemi Azure a spravovat záznamy DNS s použitím stávajícího předplatného Azure. Globální síť názvových serverů od Microsoftu nabízí potřebný dosah, škálování a redundanci, které jsou potřebné k zajištění ultrarychlých odpovědí DNS a vysoké dostupnosti domén. S Azure DNS máte jistotu, že váš server DNS bude vždycky rychlý a dostupný.

Machine Learning Studio

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Machine Learning Studio

Azure Machine Learning umožňuje jednoduše navrhnout, testovat, zprovoznit a spravovat prediktivní analytická řešení v cloudu.

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Service Fabric

Service Fabric je platforma mikroslužeb, která slouží pro sestavování škálovatelných a spolehlivých aplikací pro cloud se snadnou správou. Platforma Service Fabric, která se zaměřuje na problematiku vývoje a správy cloudových aplikací, umožňuje vývojářům vyhnout se řešení složitých problémů s infrastrukturou a místo toho se soustředit na implementaci důležitějších a náročných úloh.

Multi-Factor Authentication

Lepší zabezpečení vašich dat a aplikací, aniž byste tím obtěžovali uživatele

Multi-Factor Authentication

Služba Azure Multi-Factor Authentication poskytuje další úroveň ověřování a pomáhá tak zabránit neoprávněnému přístupu k místním i cloudovým aplikacím. Umožňuje používat firemní standardy bezpečnosti a dodržování předpisů a zároveň vyhovět požadavkům uživatelů na pohodlný přístup.

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

SQL Data Warehouse

Azure SQL Data Warehouse je pružný datový sklad poskytovaný jako služba s funkcemi na úrovni pro velké podniky, které jsou založeny na výkonné architektuře paralelního zpracování SQL Serveru. Umožňuje škálovat data, a to buď místně, nebo v našem cloudu. Jde o první cloudový datový sklad, který se může dynamicky zvětšovat nebo zmenšovat, takže platíte pouze takový výkon dotazů, jaký potřebujete a jenom když ho potřebujete, a to až do kapacity několika petabajtů. SQL Data Warehouse vám umožňuje uplatnit stávající zkušenosti s jazykem T-SQL (Transact-SQL) a integrovat dotazy napříč strukturovanými i nestrukturovanými daty. SQL Data Warehouse je možné integrovat s našimi nástroji datové platformy, jako je Azure HDInsight, Machine Learning, Data Factory a Microsoft Power BI. Zákazníci tak získají kompletní řešení datových skladů a business intelligence v cloudu. S SQL Data Warehouse si můžete zvolit, zda chcete uchovávat data v cloudu, nebo místně, a to na základě vašich požadavků na výkon, zabezpečení a škálování.

Virtual Network

Zřízení privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Virtual Network

Azure Virtual Network umožňuje vytvářet privátní sítě v cloudu s úplnou kontrolou nad IP adresami, servery DNS, pravidly zabezpečení a provozními toky. Virtuální síť můžete zabezpečeně připojit k místním sítím s použitím tunelu VPN nebo soukromě s použitím služby ExpressRoute.

Media Services

Kódování, ukládání a streamování videa a zvuku škálovatelným způsobem

Media Services

Azure Media Services nabízí cloudová řešení pro média, včetně funkcí pro přijetí, kódování, převod formátů, ochranu obsahu a streamování na vyžádání i v živém přenosu.

Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

Stream Analytics

Azure Stream Analytics je modul pro zpracování událostí, který v reálném čase získává poznatky ze zařízení, čidel, cloudové infrastruktury a vlastností existujících dat. Díky okamžité integraci s Event Hubs dokáže kombinované řešení přijmout miliony událostí a analyzovat je. To pomáhá lépe porozumět opakovaným vzorům, pracovat s řídicím panelem, zjišťovat anomálie nebo spustit akci během streamování dat v reálném čase.

Azure Active Directory Domain Services

Připojení virtuálních počítačů Azure k doménám bez řadičů domény

Azure Active Directory Domain Services

Služba Azure Active Directory Domain Services poskytuje škálovatelné, vysoce výkonné služby spravované domény, jako jsou připojení k doméně, LDAP, Kerberos, integrované ověřování Windows a podpora zásad skupiny. Správci mohou kliknutím na tlačítko povolit služby spravované domény pro virtuální počítače a aplikace používající adresáře nasazené ve službách infrastruktury Azure. Služba Azure Active Directory Domain Services je vytvořena na stejné základní technologii jako Windows Server Active Directory a poskytuje snadný způsob, jak migrovat tradiční místní aplikace do cloudu.

Azure Advisor

Váš modul individuálních doporučení k doporučeným postupům Azure

Azure Advisor

Azure Advisor je přizpůsobený modul doporučení, který pomáhá dodržovat osvědčené postupy Azure. Analyzuje konfiguraci prostředků Azure a telemetrii využití a na jejich základě poskytuje doporučení, která mohou zajistit snížení nákladů a vylepšení výkonu, zabezpečení a spolehlivosti vašich aplikací.

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Event Hubs

Azure Event Hubs nabízí milionům zařízení a událostí flexibilní škálování z hlediska zpracování příjmu telemetrických dat a dat o událostech s využitím výkonné vyrovnávací paměti a s celkovou latencí do jedné sekundy.

Data Factory

Organizace a správa transformace a přesunu dat

Data Factory

Azure Data Factory je spravovaná služba, která poskytuje důvěryhodné informace z nezpracovaných dat v cloudu nebo místních zdrojích. Budete moct snadno vytvářet, organizovat a plánovat vysoce dostupné, vůči chybám odolné pracovní postupy pro činnosti spojené s přesuny a transformací dat. Budete mít okamžitý přehled o stavu služeb a datových kanálech díky bohaté paletě vizuálních prvků nabízených přes web Azure Portal.

Key Vault

Zabezpečení a zachování kontroly nad klíči a jinými tajnými kódy

Key Vault

Azure Key Vault nabízí jednoduchý a cenově výhodný způsob ochrany klíčů a dalších tajných kódů v cloudu za použití modulů zabezpečení hardwaru (HSM). Pomocí klíčů uložených v modulech HSM můžete chránit kryptografické klíče a menší tajné kódy, jako jsou hesla. Pokud chcete mít větší jistotu, můžete naimportovat nebo generovat své klíče v modulech HSM certifikovaných na FIPS 140-2 úrovně 2 a podle standardů Common Criteria EAL4+. Vaše klíče tak neopustí hranice modulu HSM. Key Vault je navržený tak, aby Microsoft vaše klíče neviděl ani je nemohl extrahovat. V řádu minut dokážete vytvářet nové klíče pro vývoj a testování a hladce je migrovat na produkční klíče spravované operacemi zabezpečení. Key Vault se škáluje, aby vyhověl potřebám vašich cloudových aplikací, a není při tom nutné zřizovat, nasazovat ani spravovat moduly HSM a software pro správu klíčů.

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

Service Bus

Azure Service Bus je infrastruktura zasílání zpráv umístěná mezi aplikacemi, kterým umožňuje výměnu zpráv a tím i lepší škálovatelnost a odolnost.

Azure Active Directory B2C

Správa identit a přístupu zákazníků v cloudu

Azure Active Directory B2C

Azure Active Directory je cloudová služba s osvědčenou schopností obsluhovat miliardy ověřování denně, která rozšiřuje svou nabídku služeb o správu identit zákazníků: Azure Active Directory B2C, nyní ve verzi Public Preview. Azure Active Directory B2C je ucelené řešení správy identit pro vaše zákaznické aplikace, které je možné snadno integrovat do libovolné platformy a které je dostupné z libovolného zařízení. Během období Public Preview bude služba zdarma.

Scheduler

Spouštění úloh v rámci jednoduchých nebo složitých opakovaných plánů

Scheduler

Azure Scheduler umožňuje aktivovat akce, které volají koncové body HTTP/S nebo odesílají zprávy do fronty úložiště podle kteréhokoli plánu. Můžete vytvářet úlohy, které spolehlivě volají služby v rámci i mimo Azure, a spouštět je okamžitě, podle pravidelného či nepravidelného plánu nebo k datu v budoucnu.

Azure DevTest Labs

Rychlé vytvoření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs usnadňují rychlé vytváření prostředí pro nasazování a testování aplikací. Pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů můžete sestavovat prostředí pro Windows a Linux s minimálním plýtváním a minimálními náklady na řízení.

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Notification Hubs

Škálovatelný modul pro zasílání nabízených oznámení umožňuje rychle rozesílat miliony zpráv.

Automation

Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu.

Automation

Azure Automation umožňuje automatické vytváření, nasazování, sledování a údržbu prostředků v prostředí Azure pomocí vysoce škálovatelného a spolehlivého prováděcího modulu.

Log Analytics

Shromažďování, vyhledávání a vizualizace počítačových dat z místních počítačů a cloudu

Log Analytics

Azure Log Analytics umožňuje shromažďovat, korelovat a vizualizovat všechna počítačová data, jako jsou protokoly událostí, síťové protokoly, údaje o výkonu a spousta dalších, z místních i cloudových prostředků.

Security Center

Zajištění jednotné správy zabezpečení a pokročilé ochrany před hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami

Security Center

Zajištění jednotné správy zabezpečení a pokročilé ochrany před hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Traffic Manager

S Azure Traffic Managerem můžete příchozí provoz směrovat napříč několika hostovanými službami Azure spuštěnými ve stejném datacentru nebo i v různých datacentrech po celém světě.

Redis Cache

Obohacení aplikací díky vysoké propustnosti a nízké latenci při přístupu k datům

Redis Cache

Azure Redis Cache stojí na oblíbené open source mezipaměti Redis a dává vám přístup k zabezpečené vyhrazené mezipaměti pro aplikace Azure.

Azure Search

Plně spravované hledání jako služba

Azure Search

Azure Search je plně spravovaná služba, která umožňuje přidat k webu a mobilním aplikacím důmyslné vyhledávací funkce bez obvyklých složitostí spojených s fulltextovým vyhledáváním.

Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě u aplikací

Load Balancer

Azure Load Balancer distribuuje internetový a soukromý síťový provoz mezi funkční instance cloudových služeb nebo virtuálních počítačů. Umožňuje dosáhnout větší spolehlivosti a plynule přidávat vašim aplikacím větší kapacitu.

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst

VPN Gateway

Azure VPN Gateway umožňuje bezpečně spojovat různá místa ve virtuální síti v rámci Azure a v místní infrastruktuře IT.

Application Gateway

Vytvoření škálovatelných a dostupných webových front-endů v Azure

Application Gateway

Azure Application Gateway je řešení ve vrstvě 7 spravované v Azure, které umožňuje vyrovnávat zatížení HTTP, ukončovat SSL a sdružovat soubory cookie podle relací pro internetové nebo interní webové aplikace.

Data Catalog

Získejte vyšší hodnotu z vašich prostředků podnikových dat

Data Catalog

Azure Data Catalog je plně spravovaná služba, která slouží jako systém registrace a systém zjišťování pro podnikové zdroje dat. Umožňuje uživatelům (od analytiků a odborníků na data po vývojáře) registrovat, zjišťovat a orientovat se ve zdrojích dat a používat je. Na základě poznámek a metadat získaných formou crowdsourcingu můžete zachycovat interní znalosti o vaší organizaci. Budete si moct posvítit na skrytá data a lépe zhodnotit firemní zdroje dat.

Virtual Machine Scale Sets

Správa a vertikální navýšení kapacity až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows

Virtual Machine Scale Sets

Sady škálování virtuálních počítačů usnadňují vytváření vysoce škálovatelných aplikací, protože umožňují snadno nasadit a spravovat stejné virtuální počítače jako sadu. Sady škálování virtuálních počítačů využívají model nasazení Azure Resource Manageru a jsou plně integrované s automatickým škálováním a vyrovnáváním zatížení Azure. Podporují Windows, Linux, vlastní image a rozšíření.

Data Lake Store

Velkokapacitní úložiště pro velké objemy analytických dat

Data Lake Store

Data Lake Store představuje jediné úložiště, kde můžete jednoduše zachytit data libovolné velikosti a typu při libovolné rychlosti, aniž byste museli při škálování dat vynucovat změny v aplikaci. V úložišti můžete sdílet data se spolupracovníky při zabezpečení na podnikové úrovni. Je také určeno pro vysoce výkonné zpracování a analýzu z nástrojů a aplikací HDFS (jako jsou služby Azure HDInsight, Data Lake Analytics, Hortonworks, Cloudera, MapR), včetně podpory úloh s nízkou latencí. Data můžete třeba přijímat v reálném čase ze senzorů a zařízení pro řešení IoT nebo z webů online obchodů a na rozdíl od aktuálně dostupných nabídek na trhu je ukládat v úložišti bez omezení pevně stanovenými velikostmi souborů nebo účtů.

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

Data Lake Analytics

Služba analýzy Data Lake je nová distribuovaná služba analýzy vytvořená na základě Apache YARNu, který se dynamicky škáluje tak, abyste se mohli zaměřit na svoje obchodní cíle a nemuseli se zabývat distribuovanou infrastrukturou. Místo nasazování, konfigurace a ladění hardwaru píšete dotazy na transformaci vašich dat a extrahujete cenné detaily. Služba analýzy může okamžitě zpracovávat úlohy libovolného rozsahu jednoduše tak, že na číselníku nastavíte hodnotu požadovaného výkonu. Platíte jenom za spuštěnou úlohu. Proto je toto řešení nákladově efektivní. Služba analýzy podporuje Azure Active Directory, takže můžete jednoduše spravovat přístup a role integrované do vašeho místního systému identit. Zahrnuje taky jazyk U-SQL, který spojuje výhody SQL s formulačními možnostmi uživatelského kódu. Škálovatelný distribuovaný modul runtime jazyka U-SQL umožňuje efektivně analyzovat data v úložišti a přistupovat k SQL Serverům v Azure, Azure SQL Database a Azure SQL Data Warehouse.

Cognitive Services

Přidejte inteligentní funkce rozhraní API, které umožňují kontextové interakce.

Cognitive Services

Portfolio rozhraní API a sad SDK, které vývojářům umožňuje přidat do řešení inteligentní služby, jako jsou možnosti zpracování řeči, jazyka, vidění, znalostí a hledání.

Azure Bot Service

Inteligentní robotická služba bez serveru, která se škáluje na vyžádání.

Azure Bot Service

Azure Bot Service umožňuje rychlý vývoj inteligentních robotů díky spojení síly Microsoft Bot Framework a služby Azure Functions. Vytvářejte, propojujte, nasazujte a spravujte inteligentní roboty, kteří budou přirozeně komunikovat se zákazníky, ať už jsou kdekoliv. Umožněte svým robotům škálování podle potřeby a plaťte jen za skutečně využité zdroje.

Azure Container Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Azure Container Service (AKS)

Azure Container Service je prostředí pro hostování kontejnerů optimalizované pro Azure, které umožňuje nasazení, škálování a orchestraci kontejnerových aplikací pomocí oblíbených opensourcových nástrojů, které už znáte – Docker Swarm a Apache Mesos.

SQL Server Stretch Database

Dynamické roztažení místních databází SQL Serveru do Azure

SQL Server Stretch Database

SQL Server Stretch Database umožňuje dynamicky roztahovat transakční data warm i cold z Microsoft SQL Serveru do Azure. Na rozdíl od typických úložišť pro data cold jsou vaše data vždy po ruce. Stretch Database umožňuje zajistit delší dobu uchování než obvyklá podniková úložiště, aniž by vás to zruinovalo. Podle toho, jak často data potřebujete, vyberte vhodnou úroveň služeb a potom podle potřeby vertikálně navyšte nebo snižte kapacitu. Použití Stretch Database nevyžaduje žádné změny aplikací. Stretch Database můžete taky využít s novou technologií Always Encrypted, která pomáhá chránit aktivní i neaktivní uložená data. Rozšíření dat je potom bezpečnější a pro vás bez starostí.

HockeyApp

Nasazení mobilních aplikací, získávání zpětné vazby a zpráv o chybách a monitorování využití

HockeyApp

HockeyApp umožňuje distribuovat beta verze, shromažďovat hlášení o selhání v reálném čase a získávat zpětnou vazbu od skutečných uživatelů. Díky tomu můžete sestavit nejlepší mobilní aplikace na světě.

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Cloud Services

Služba Azure Cloud Services eliminuje nutnost provádět správu serverové infrastruktury. Pomocí webových rolí a rolí pracovních procesů umožňuje rychlé vytvoření, nasazení a správu moderních aplikací.

IoT Suite

Zachycení a analýza neprobádaných dat s cílem zlepšit výsledky podniku

IoT Suite

Zachycení a analýza neprobádaných dat s cílem zlepšit výsledky podniku

Centrum IoT

Machine Learning Studio

Stream Analytics

Notification Hubs

Power BI Embedded

Databáze Azure Cosmos

Encoding

Kódování ve studiové kvalitě v cloudovém rozsahu

Encoding

Funkce Media Services

Kódování ve studiové kvalitě v cloudovém rozsahu

Live and On-Demand Streaming

Doručování obsahu do všech zařízení v měřítku odpovídajícím vašim firemním potřebám

Live and On-Demand Streaming

Funkce Media Services

Doručování obsahu do všech zařízení v měřítku odpovídajícím vašim firemním potřebám

Azure Media Player

Jeden přehrávač pro všechno, co souvisí s přehráváním

Azure Media Player

Funkce Media Services

Jeden přehrávač pro všechno, co souvisí s přehráváním

Content Protection

Bezpečné dodávání obsahu pomocí AES, PlayReady, Widevine a Fairplay

Content Protection

Funkce Media Services

Bezpečné dodávání obsahu pomocí AES, PlayReady, Widevine a Fairplay

Azure Media Indexer

Zjistitelnější a přístupnější multimediální soubory

Azure Media Indexer

Zjistitelnější a přístupnější multimediální soubory

Úložiště blobů

Úložiště objektů založené na protokolu REST pro nestrukturovaná data

Úložiště blobů

Úložiště objektů založené na protokolu REST pro nestrukturovaná data

Diskové úložiště

Možnosti trvalého, zabezpečeného disku s podporou virtuálních počítačů.

Diskové úložiště

Funkce Storage

Možnosti trvalého, zabezpečeného disku s podporou virtuálních počítačů.

Web Apps

Rychlé vytvoření a nasazení zásadních webových aplikace se škálováním

Web Apps

Funkce App Service

Rychlé vytvoření a nasazení zásadních webových aplikace se škálováním

Mobile Apps

Sestavování a hostování back-end serveru pro libovolnou mobilní aplikaci

Mobile Apps

Funkce App Service

Sestavování a hostování back-end serveru pro libovolnou mobilní aplikaci

API Apps

Snadné sestavení a používání cloudových rozhraní API

API Apps

Funkce App Service

Snadné sestavení a používání cloudových rozhraní API

Linux Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů pro Ubuntu, Red Hat a další systémy

Linux Virtual Machines

Funkce Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů pro Ubuntu, Red Hat a další systémy

Windows Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů pro SQL Server, SharePoint a další

Windows Virtual Machines

Funkce Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů pro SQL Server, SharePoint a další

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní Text Analytics API

Funkce Cognitive Services

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní Recommendations API

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Recommendations API

Funkce Cognitive Services

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Rozhraní Academic Knowledge API

Funkce Cognitive Services

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Funkce Cognitive Services

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Content Moderator

Funkce Cognitive Services

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní Emotion API

Funkce Cognitive Services

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozhraní Face API

Funkce Cognitive Services

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní Speech API služby Bing

Funkce Cognitive Services

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní Web Language Model API

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní Web Language Model API

Funkce Cognitive Services

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Funkce Cognitive Services

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího

Funkce Cognitive Services

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Custom Speech Service

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Custom Speech Service

Funkce Cognitive Services

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing

Poskytněte svým aplikacím inteligentní možnosti automatických návrhů pro hledání

Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing

Funkce Cognitive Services

Poskytněte svým aplikacím inteligentní možnosti automatických návrhů pro hledání

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Funkce Cognitive Services

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Media Analytics

Odhalte vazby ve videosouborech pomocí služeb pro zpracování řeči a obrazu

Media Analytics

Funkce Media Services

Odhalte vazby ve videosouborech pomocí služeb pro zpracování řeči a obrazu

SQL Server na virtuálních počítačích

Hostování podnikových aplikací SQL Serveru v cloudu

SQL Server na virtuálních počítačích

Funkce Virtual Machines

Hostování podnikových aplikací SQL Serveru v cloudu

Queue Storage

Efektivně škálujte aplikace podle provozu

Queue Storage

Funkce Storage

Efektivně škálujte aplikace podle provozu

File Storage

Sdílené složky, které využívají standardní protokol SMB 3.0

File Storage

Funkce Storage

Sdílené složky, které využívají standardní protokol SMB 3.0

Table Storage

Úložiště NoSQL s dvojicí klíč-hodnota s využitím částečně strukturovaných datových sad

Table Storage

Funkce Storage

Úložiště NoSQL s dvojicí klíč-hodnota s využitím částečně strukturovaných datových sad

Zabezpečení a dodržování předpisů

Povolení detekce a prevence hrozeb prostřednictvím pokročilého cloudového zabezpečení

Zabezpečení a dodržování předpisů

Povolení detekce a prevence hrozeb prostřednictvím pokročilého cloudového zabezpečení

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Translator Speech API

Funkce Cognitive Services

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Translator Text API

Funkce Cognitive Services

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Dynamics 365 for Customer Insights

Transformace dat zákazníků na užitečné přehledy

Dynamics 365 for Customer Insights

Transformace dat zákazníků na užitečné přehledy

SAP HANA ve velkých instancích Azure

Spouštění i těch největších úloh SAP HANA libovolného poskytovatele cloudů s hyperškálováním

SAP HANA ve velkých instancích Azure

Funkce Virtual Machines

Spouštění i těch největších úloh SAP HANA libovolného poskytovatele cloudů s hyperškálováním

Ochrana před útoky DDoS v Azure

Chraňte své aplikace před distribuovanými útoky s cílem odepření služeb (DDoS).

Ochrana před útoky DDoS v Azure

Ochrana před útoky DDoS v Azure umožňuje nepřetržité monitorování a automatické zmírnění síťových útoků. Tato služba používá adaptivní ladění založené na jedinečných přehledech platformy Azure a poskytuje rozšířenou telemetrii a upozornění související s útoky DDoS prováděnými na vaše aplikace.

Network Watcher

Řešení pro monitorování výkonu a diagnostiku sítě

Network Watcher

Network Watcher je služba, která vám umožní monitorovat a diagnostikovat podmínky na úrovni síťového scénáře. Nástroje pro vizualizaci a diagnostiku sítě, které Network Watcher nabízí, vám umožní zajistit zachytávání paketů ve virtuálním počítači a pomůže zjistit, jestli IP tok je na vašem virtuálním počítači povolený nebo zakázaný, zjistit, kam se bude paket z virtuálního počítače směrovat, a získat přehled o topologii vaší sítě.

Time Series Insights

Okamžité zkoumání a analýzy dat časových řad

Time Series Insights

Okamžité zkoumání a analýzy dat časových řad v řešeních IoT

Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná databázová služba PostgreSQL pro vývojáře aplikací

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL nabízí spravovanou databázovou službu pro vývoj a nasazení aplikací, která vám umožňuje vytvoření databáze PostgreSQL během několika minut a průběžné škálování – v nejdůvěryhodnějším cloudu.

Azure Database for MySQL

Spravovaná databázová služba MySQL pro vývojáře aplikací

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL nabízí spravovanou databázovou službu pro vývoj a nasazení aplikací, která vám umožňuje vytvoření databáze MySQL během několika minut a průběžné škálování – v nejdůvěryhodnějším cloudu.

Rozhraní API pro vlastní vyhledávání Bingu

Snadno použitelný komerční vyhledávací nástroj bez reklam umožňující poskytování požadovaných výsledků

Rozhraní API pro vlastní vyhledávání Bingu

Funkce Cognitive Services

Snadno použitelný komerční vyhledávací nástroj bez reklam umožňující poskytování požadovaných výsledků

Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit

Obohaťte vaše prostředí rozpoznáním a rozšířením informací o entitách z webu.

Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit

Funkce Cognitive Services

Obohaťte vaše prostředí rozpoznáním a rozšířením informací o entitách z webu.

Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing

Upřesněné výsledky hledání z miliard webových dokumentů

Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing

Funkce Cognitive Services

Upřesněné výsledky hledání z miliard webových dokumentů

Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing

Kompletní výsledky při hledání videí

Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing

Funkce Cognitive Services

Kompletní výsledky při hledání videí

Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing

Kompletní výsledky při hledání obrázků

Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing

Funkce Cognitive Services

Kompletní výsledky při hledání obrázků

Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing

Kompletní výsledky při hledání aktuálních zpráv

Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing

Funkce Cognitive Services

Kompletní výsledky při hledání aktuálních zpráv

Custom Decision Service

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Custom Decision Service

Funkce Cognitive Services

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Funkce Cognitive Services

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Knowledge Exploration Service

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Knowledge Exploration Service

Funkce Cognitive Services

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API

Funkce Cognitive Services

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Rozhraní API pro jazykovou analýzu

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Rozhraní API pro jazykovou analýzu

Funkce Cognitive Services

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Video Indexer

Funkce Cognitive Services

Odhalení nových poznatků z videí

Custom Vision Service

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Custom Vision Service

Funkce Cognitive Services

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Azure Service Health

Získejte individuální pokyny a podporu v případě, že se vás týkají problémy se službami Azure.

Azure Service Health

Získejte individuální pokyny a podporu v případě, že se vás týkají problémy se službami Azure.

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku

Event Grid

Sestavujte proaktivní aplikace řízené událostmi s využitím plně spravované služby směrování událostí. Vytvářejte bohatší scénáře aplikací propojením logiky bez serveru s událostmi z více zdrojů.

Microsoft Azure Portal

Sestavení, správa a monitorování všech produktů Azure na jediné unifikované konzole

Microsoft Azure Portal

Sestavení, správa a monitorování všech produktů Azure na jediné unifikované konzole

Azure Resource Manager

Zjednodušení správy prostředků aplikací

Azure Resource Manager

Zjednodušení správy prostředků aplikací

Cloud Shell

Zjednodušení správy Azure s příkazovým prostředím na základě prohlížeče

Cloud Shell

Azure Cloud Shell je příkazové prostředí založené na prohlížeči, které běží v cloudu, které vám pomůže spravovat prostředky Azure. Cloud Shell zahrnuje podporu pro oblíbené nástroje příkazového řádku a programovací jazyky v prostředí, které Microsoft udržuje a aktualizuje. Soubory je možné zachovat pomocí připojené služby Azure File Storage. Když ho používáte spolu se známým grafickým uživatelským rozhraním webu Azure Portal, přidává Cloud Shell výkon ověřeného příkazového prostředí pro vyšší flexibilitu. Cloud Shell vás zbaví starostí s konfigurací a údržbou vlastního počítače správce díky tomu, že nabízí čisté příkazového prostředí, které je vždycky a v podstatě kdekoli připravené k použití.

Zásady Azure

Implementujte pro prostředky Azure firemní zásady správného řízení a standardy ve velkém měřítku.

Zásady Azure

Zapněte integrované zásady nebo vytvořte vlastní a umožněte škálovatelnou správu a zabezpečení prostředků Azure. Použijte zásady na skupinu prostředků, předplatné nebo dokonce skupinu správy, která zahrnuje celou vaši organizaci.

Správa nákladů

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Správa nákladů

Spravujte své náklady na cloud transparentně a přesně. Azure Cost Management (označuje se také jako Cloudyn) pomáhá využít Azure a další cloudy na maximum tím, že poskytuje nástroje pro monitorování, přidělování a optimalizaci nákladů na cloud, abyste mohli bez obav urychlit budoucí investice.

Spravované aplikace Azure

Zjednodušení správy cloudových nabídek

Spravované aplikace Azure

Sestavujte a spravujte kompletní řešení Azure. Nabídněte zákazníkům řešení prostřednictvím Marketplace nebo interního katalogu.

Azure Batch AI

Snadné experimentování a paralelní trénování obsáhlého learningu a modelů AI ve velkém měřítku

Azure Batch AI

Trénujte obsáhlý learning a další modely AI zároveň s Batch AI, a to s využitím libovolné architektury. Azure Batch AI zpracovává rutinní úlohy pro snadné experimentování ve velkém měřítku.

Microsoft Genomics

Výkonné sekvenování a výzkumy genomu

Microsoft Genomics

Zbavte se složité správy vlastních datových center a podporujte potřeby náročného sekvenování. Využijte výhod cloudových úložišť a výpočetních a analytických služeb se škálovatelnou a zabezpečenou kompatibilní službou pro porovnávání sekvencí a detekci variant genomu.

Centrum aplikací Visual Studio

Rychlejší dodávání aplikací díky automatizaci životního cyklu aplikací

Centrum aplikací Visual Studio

Dodávejte aplikace pro iOS, Android, Windows a macOS rychleji a s větší jistotou díky automatizaci jejich životního cyklu. Připojte své úložiště a během několika minut můžete sestavovat v cloudu, testovat na tisících skutečných zařízení, distribuovat testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi a monitorovat skutečné využití pomocí dat o chybách a analytických dat. Vše na jednom místě.

IoT Edge

Rozšíření inteligence z cloudu do hraničních zařízení

IoT Edge

Rozšíření inteligence z cloudu do hraničních zařízení

Azure Database Migration Service

Zjednodušení migrace místních databází do cloudu

Azure Database Migration Service

Zrychlete svou cestu ke cloudu. Zjednodušte migraci do cloudu pomocí komplexního, a přesto jednoduchého, samostatně prováděného migračního procesu, který umožňuje snadný a zabezpečenější přesun místních databází SQL Serveru a Oracle do cloudu.

Azure Migrate

Snadné zjišťování, vyhodnocení, určení správné velikosti a migrace místních virtuálních počítačů do Azure

Azure Migrate

Snadné zjišťování, vyhodnocení, určení správné velikosti a migrace místních virtuálních počítačů do Azure

Azure Location Based Services

Jednoduchá a bezpečná rozhraní API pro umístění s bezproblémovou integrací do Microsoft Azure

Azure Location Based Services

Jednoduchá a bezpečná rozhraní API pro umístění s bezproblémovou integrací do Microsoft Azure