Maszyny wirtualne

Twórz maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux w kilka sekund i obniż koszty.

Wybierz odpowiednią maszynę wirtualną dla danego obciążenia i obniż koszty

Przeprowadź migrację obciążeń biznesowych oraz obciążeń o znaczeniu krytycznym do infrastruktury platformy Azure i zwiększ wydajność operacyjną. Uruchom oprogramowanie SQL Server, SAP i Oracle® oraz aplikacje o wysokiej wydajności obliczeń w usłudze Azure Virtual Machines. Wybierz swoją ulubioną dystrybucję systemu Linux lub Windows Server.

Wdrażaj maszyny wirtualne liczące nawet 416 procesorów wirtualnych i 12 TB pamięci. Uzyskaj do 3,7 mln operacji we/wy w magazynie lokalnym na sekundę dla każdej maszyny wirtualnej. Korzystaj z sieci Ethernet o maksymalnej przepustowości 30 Gb/s i pierwszego wdrożenia w chmurze sieci InfiniBand 200 Gb/s.

Zobacz pełną listę typów maszyn wirtualnych platformy Azure

Niskie opłaty sekundowe nie zrujnują Twojego budżetu. Płacisz tylko za wykorzystany czas obliczeń

Skaluj od jednego do tysięcy wystąpień maszyny wirtualnej w ciągu kilku minut dzięki usłudze VM Scale Sets

Szyfruj poufne dane, chroń maszyny wirtualne przed złośliwymi zagrożeniami, zabezpieczaj ruch sieciowy oraz spełniaj wymagania w zakresie przepisów i zgodności

Możesz wybrać system Linux lub Windows. Wdróż własny obraz maszyny wirtualnej lub pobieraj obrazy z witryny Azure Marketplace

Optymalizacja infrastruktury i oszczędność pieniędzy

Ograniczaj koszty — nawet o 72% w porównaniu do cen w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — korzystając z cen terminowych odstępnych w usłudze Azure Reserved Virtual Machine Instances. Używaj ponownie swoich licencji lokalnych do uruchamiania maszyn wirtualnych z systemem Windows Server na platformie Azure za pomocą Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure oraz łącz wystąpienia zarezerwowane z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure, aby zaoszczędzić nawet 80% wydatków. Skorzystaj z cen bieżących usług Azure Virtual Machines i VMSS, aby uruchamiać nieprzerwane obciążenia według stawek z dużymi rabatami w porównaniu ze stawkami zgodnymi z rzeczywistym użyciem. Optymalizuj wydatki na chmurę przy użyciu usługi Azure Cost Management. Uzyskaj dodatkowe trzy lata bezpłatnych rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 podczas migracji na platformę Azure.

Odkryj, dlaczego platforma Azure to najbardziej ekonomiczna chmura dla systemu Windows Server

Zobacz, co nowego w usłudze Azure Compute

Usługa Virtual Machine Scale Sets umożliwia tworzenie skalowalnych aplikacji. Ogranicz wydatki na chmurę dzięki maszynom wirtualnym typu spot i zarezerwowanym wystąpieniom. Utwórz chmurę prywatną za pomocą usługi Dedicated Host. Uruchamiaj aplikacje o krytycznym znaczeniu na platformie Azure, aby zwiększyć odporność.

Computing options for every workload on Microsoft Azure

 Discover the broad range of compute options that Microsoft Azure can offer and tap into a diversified range of Azure virtual machines able to accommodate every workload including the applications you create. 

Running mission critical workloads – like SAP – in Azure for business resilience

 Organizations are migrating business-critical applications like SAP, e-commerce sites, and systems of record to Azure. Learn how you can scale your core applications on Azure while protecting your most valuable data. 

What’s new in Azure Compute

 Thousands of organizations rely on Azure Compute services (IaaS) to run core business applications. The Azure portfolio continues to expand to help you increase the cost efficiency, scalability, performance, and resiliency of your applications.  

Build scalable applications with virtual machine scale sets

 Develop dynamically scalable applications with Virtual Machine Scale Sets. ‘Rightsize’ your infrastructure based on demand while optimizing costs. Simplify management and increase the resiliency of your business-critical applications at scale.  

Azure Virtual Machines — co nowego?

Przeprowadzasz transformację cyfrową? Przenosisz swoją firmę do chmury? Jakie są opcje usługi Azure Virtual Machines? Znajdź nowe rodziny maszyn wirtualnych i ich docelowe obciążenia oraz wypróbuj ich możliwości.

Azure Dedicated Host - Your very own private cloud in Azure

 With Azure Dedicated Host, you can control the maintenance window, gain visibility over the underlying infrastructure, and place your Azure VMs on a single tenant server to satisfy specific compliance or regulatory requirements. 

Nadzoruj i monitoruj środowiska maszyn wirtualnych oraz twórz ich kopie zapasowe

Zapewnij zgodność i szybciej wdrażaj aplikacje w całej firmie za pomocą usługi Azure Blueprints. Uzyskaj rekomendacje dotyczące wysokiej dostępności, zabezpieczeń, wydajności i kosztu dla wszystkich maszyn wirtualnych dzięki usłudze Azure Advisor. Chroń dane przed oprogramowaniem wymuszającym okup, korzystając z usługi Azure Backup. Aktywnie identyfikuj problemy i uzyskuj inteligentny wgląd w informacje dzięki usłudze Azure Monitor.

Kontrola zasobów za pomocą usługi Azure Policy

Wdrażaj spójne technologie chmury hybrydowej

Zwiększaj pojemność centrum danych za pomocą maszyn wirtualnych platformy Azure, aby uzyskać dostęp do wydajnych funkcji obliczeniowych na żądanie w chmurze. Twórz, testuj, uruchamiaj i obsługuj aplikacje chmury hybrydowej spójnie na platformie Azure i w środowisku lokalnym. Stosuj proste i ekonomiczne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych w chmurze oraz odzyskiwania po awarii, aby uniknąć przerw w działaniu firmy. Spełniaj wymagania prawne i dotyczące zasad dla maszyn wirtualnych, opracowując je na platformie Azure i wdrażając lokalnie za pomocą usługi Azure Stack.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Stack

Skalowanie infrastruktury bez jej komplikowania

Skonfiguruj wysoce dostępne, centralnie zarządzane i skalowane usługi dla obciążeń wykonujących intensywne obliczenia, danych big data i kontenerów, używając do tego zestawów skalowania maszyn wirtualnych. Obniż koszt i skróć czas odtwarzania z obrazów maszyn wirtualnych dla swoich aplikacji bezstanowych dzięki efemerycznym dyskom systemu operacyjnego. Zarządzaj globalną replikacją i udostępnianiem obrazów na dużą skalę, korzystając z usługi Shared Image Gallery. Skracaj czas rozruchu i instalacji, używając maszyn wirtualnych 2. generacji. Uzyskaj ekstremalną moc obliczeniową dla swojej sztucznej inteligencji oraz obciążeń zdalnej wizualizacji, korzystając z maszyn wirtualnych z włączoną obsługą procesorów GPU.

Dowiedz się więcej na temat obliczeń o wysokiej wydajności na platformie Azure

Zwiększanie bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami

Chroń dane maszyn wirtualnych, gdy są w użyciu, posługując się poufnym przetwarzaniem na platformie Azure. Monitoruj obciążenia oraz znajduj i usuwaj luki w zabezpieczeniach za pomocą usługi Azure Security Center. Spełniaj liczne, międzynarodowe i branżowe, standardy zgodności, takie jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ISO 27001, HIPAA, FedRAMP i SOC 2. Wdrażaj maszyny wirtualne platformy Azure na dedykowanym hoście platformy Azure — serwerze fizycznym używanym wyłącznie przez Twoją organizację. Korzystaj z licznych umów dotyczących poziomu usług dla maszyn wirtualnych: od maszyn wirtualnych o pojedynczych wystąpieniach na poziomie 99,9% do 99,99% w przypadku maszyn wirtualnych wdrażanych w co najmniej dwóch strefach dostępności platformy Azure.

Dowiedz się więcej o ochronie maszyn wirtualnych

Uzyskaj potrzebną moc, kontrolę i możliwość dostosowania w konkurencyjnych cenach

Maszyny wirtualne z możliwością okresowego zwiększania wydajności—B1S

Najbardziej ekonomiczne

Maszyny wirtualne z serii Bs stanowią ekonomiczne, niedrogie rozwiązanie do obsługi obciążeń, które w normalnych warunkach nie potrzebują dużo mocy procesora, ale sporadycznie muszą obsłużyć większe zadania. Bezpłatnie przez 12 miesięcy.

Optymalizacja pod kątem obliczeń—Fsv2

Pierwotna moc obliczeniowa

Fsv2 to najnowsza, zoptymalizowana pod kątem mocy obliczeniowej rodzina maszyn wirtualnych, która korzysta z procesorów Intel Skylake. Maszyny wirtualne Fsv2 wykorzystują pierwotną moc obliczeniową najnowszych procesorów firmy Intel.

Zastosowania ogólne—Dv3

Zrównoważone zasoby procesorów i pamięci

Rodzina Dv3 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia. Sprawdza się w przypadku wielu różnych obciążeń.

Optymalizacja pod kątem pamięci—Ev3

Duża ilość pamięci na rdzeń

Ev3 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych zoptymalizowanych pod kątem pamięci. Świetnie sprawdza się w przypadku serwerów relacyjnych baz danych, pamięci podręcznych oraz analizowania w pamięci.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, odwiedź strony cenników maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux. Możesz również skorzystać z tego kalkulatora cen, aby skonfigurować maszyny wirtualne platformy Azure i oszacować ich koszty.

Zaufanie firm każdej wielkości

Przyspieszanie badań nad rakiem dzięki nieograniczonej mocy obliczeniowej

Firma BC Cancer używa platformy Azure jako uzupełnienia dla swojego lokalnego centrum danych, skracając w ten sposób czas przetwarzania danych z 7 do zaledwie 2 dni.

BC Cancer

Rozwiązywanie problemów z komputerem mainframe

Działalność firmy GEICO jest prowadzona przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki platformie Azure wydania co sześć tygodni to już przeszłość. W większości przypadków zmiany są wdrażane bez wyłączania systemów.

GEICO

Zwiększanie szybkości kalibracji za pomocą uczenia maszynowego

Dowiedz się, jak szkocka firma energetyczna Wood skróciła o 80% czas kalibracji mierników dzięki platformie Azure.

Wood

Integrowanie danych ze źródeł hybrydowych na dużą skalę

Firma Adobe utworzyła swoje jezioro danych za pomocą usługi Azure Data Lake Store oraz ofert infrastruktury jako usługi (IaaS) na platformie Azure, takich jak Azure Virtual Machines.

Adobe

Podróż do chmury

Firma Forever 21 skalowała w górę do 120 000 równoczesnych sesji w celu sprostania sezonowemu zapotrzebowaniu. W wyniku tego osiągnęła bezprecedensowy przychód. Natomiast po świętach skalowała w dół do zaledwie 16 serwerów, obniżając koszty i generując oszczędności, które przekazuje klientom.

Forever 21

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę z maszynami wirtualnymi

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się z 5-minutowych samouczków szybkiego startu i dokumentacji, jak aprowizować pierwszą maszynę wirtualną dla systemów Windows i Linux.

Rozszerz możliwości maszyny wirtualnej o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

5-minutowe przewodniki Szybki start

Linux

Utwórz serwer internetowy NGINX na maszynie wirtualnej z systemem Ubuntu, używając następujących zasobów:

Windows

Utwórz serwer internetowy IIS na maszynie wirtualnej z systemem Windows Server 2016, używając następujących zasobów:

Moduły szkoleniowe

Dowiedz się, jak aprowizować maszyny wirtualne na platformie Azure, korzystając z przewodnika krok po kroku dostępnego w środowisku Microsoft Learn.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Wstępnie aprowizowane maszyny wirtualne i rozwiązania partnerskie

Łącz się z certyfikowanymi partnerami i wybieraj spośród tysięcy aplikacji oraz obrazów maszyn wirtualnych w następujących usługach:

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Virtual Machines

Często zadawane pytania dotyczące platformy Azure i maszyn wirtualnych platformy Azure

 • Usługa Azure Virtual Machines to wystąpienia usług obrazów, które zapewniają na żądanie skalowalne zasoby obliczeniowe w cenach zależnych od stopnia użytkowania.

  Mówiąc szerzej, maszyna wirtualna zachowuje się jak serwer: jest ona komputerem wewnątrz komputera, który zapewnia użytkownikowi takie samo środowisko obsługi, jakie miałby on w głównym systemie operacyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, maszyny wirtualne są wydzielane z systemu w trybie piaskownicy, co oznacza, że oprogramowanie wewnątrz maszyny wirtualnej nie może uciec ani naruszać samego serwera podstawowego.

  Każda maszyna wirtualna ma swój własny sprzęt wirtualny, w tym procesory CPU, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe i inne urządzenia.

 • Na platformę Azure można zmigrować cały szereg systemów operacyjnych gościa, w tym wersje systemów Linux i Windows Server zatwierdzone dla platformy Azure. Korzystając z usługi Azure Migrate, możesz migrować serwery fizyczne lub maszyny wirtualne ze środowisk VMware i Microsoft Hyper-V. Maszyny wirtualne zmigrowane z tych lokalnych platform wirtualizacji działają jako natywne maszyny wirtualne infrastruktury jako usługi (IaaS) na platformie Azure i są niezależne od lokalnej funkcji hypervisor.

 • Skrót vCPU oznacza wirtualną centralną jednostkę obliczeniową (procesor wirtualny). Procesor wirtualny to udział procesora fizycznego przypisany do maszyny wirtualnej. Maszyna wirtualna platformy Azure może zawierać jeden lub więcej procesorów wirtualnych.

 • Niektóre maszyny wirtualne platformy Azure obsługują wielowątkowość. Wielowątkowość zwiększa możliwości równoległego przetwarzania obliczeń wykonywanych na mikroprocesorach z rodziny x86. W przypadku każdego rdzenia fizycznego procesora system operacyjny adresuje dwa rdzenie wirtualne i dzieli obciążenie między nimi. Lista maszyn wirtualnych platformy Azure obsługujących wielowątkowość jest dostępna w dokumentacji usługi Azure Virtual Machines.

 • Oprócz różnych wersji systemu Windows Server, platforma Azure obsługuje wszystkie najważniejsze dystrybucje systemu Linux, takie jak Red Hat Enterprise Linux, CentOS, CoreOS, Debian, Oracle Linux, SUSE Linux Enterprise, openSUSE i Ubuntu.

 • Platforma Azure oferuje szeroką gamę maszyn wirtualnych — dla każdego rodzaju obciążenia istnieje maszyna wirtualna. Wyświetl cały zestaw serii maszyn wirtualnych platformy Azure albo przeczytaj dokumentację maszyn wirtualnych z systemem Linux lub maszyn wirtualnych z systemem Windows, aby dowiedzieć się więcej.

 • Pojęcie jednostki obliczeniowej platformy Azure (Azure Compute Unit, ACU) umożliwia porównywanie wydajności obliczeniowej (procesora CPU) maszyn wirtualnych platformy Azure o różnych rozmiarach. Pomaga to łatwo zidentyfikować, które maszyny wirtualne Azure najprawdopodobniej spełnią wymagania dotyczące wydajności. Jednostka ACU jest obecnie standaryzowana na małej maszynie wirtualnej (Standardowa_A1) jako równa 100, a większe liczby oznaczają w przybliżeniu, o ile szybciej te produkty mogą uruchomić standardowy test porównawczy.

 • Istnieje kilka narzędzi firmy Microsoft i jej partnerów oraz duży ekosystem partnerów pomagających w migracji lokalnych maszyn wirtualnych na platformę Azure. Odwiedź centrum migracji platformy Azure, aby dowiedzieć się więcej.

 • Zestawy dostępności to funkcje grupowania logicznego, które zapewniają izolację zawartych w tej grupie maszyn wirtualnych wdrożonych w centrum danych platformy Azure.

  Maszyny wirtualne platformy Azure umieszczone w zestawach dostępności korzystają z wielu serwerów fizycznych, regałów obliczeniowych, jednostek magazynowych i przełączników sieciowych.

  Jeśli wystąpi awaria sprzętu lub oprogramowania platformy Azure, będzie ona miała wpływ tylko na podzestaw maszyn wirtualnych. Zestawy dostępności są funkcją niezbędną do tworzenia niezawodnych rozwiązań w chmurze. Aby zapewnić nadmiarowość aplikacji, zalecane jest zgrupowanie co najmniej dwóch maszyn wirtualnych w zestawie dostępności.

  • W przypadku wszystkich maszyn wirtualnych, które mają co najmniej dwa wystąpienia wdrożone w co najmniej dwóch strefach dostępności w tym samym regionie platformy Azure, łączność maszyn wirtualnych z co najmniej jednym wystąpieniem jest gwarantowana przez co najmniej 99,99% czasu.
  • W przypadku wszystkich maszyn wirtualnych, które mają co najmniej dwa wystąpienia wdrożone w tej samej strefie dostępności, gwarantowana jest łączność z co najmniej jednym wystąpieniem maszyny wirtualnej przez co najmniej 99,95% czasu.
  • W przypadku maszyn wirtualnych o pojedynczym wystąpieniu, które korzystają z magazynu w warstwie Premium dla wszystkich dysków z systemem operacyjnym i dysków z danymi, łączność maszyn wirtualnych jest gwarantowana przez co najmniej 99,9% czasu.

  Więcej szczegółów na temat umów dotyczących poziomu usług dla maszyn wirtualnych platformy Azure można znaleźć tutaj.

 • Większość maszyn wirtualnych platformy Azure jest dostarczana z tymczasowym, nietrwałym magazynem lokalnym. Ponadto platforma Azure oferuje magazyn danych oparty na dyskach twardych i dyskach SSD. Dowiedz się więcej na temat portfolio produktów Azure Managed Disk Storage. Zapoznaj się z dokumentacją techniczną maszyn wirtualnych platformy Azure (maszyn wirtualnych z systemem Linux i maszyn wirtualnych z systemem Windows), aby dowiedzieć się więcej na temat dysków platformy Azure dostępnych dla poszczególnych serii maszyn wirtualnych.

 • Po przeniesieniu obciążeń na platformę Azure dzięki Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure możesz ponownie wykorzystać dotychczasowe licencje systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance lub Windows Server Subscriptions, aby uzyskać znaczne oszczędności. W przypadku każdej licencji platforma Azure pokryje koszt systemu operacyjnego na maksymalnie dwóch maszynach wirtualnych, a Ty poniesiesz tylko koszty według podstawowej stawki obliczeniowej za maszyny wirtualne.

 • Zestawy skalowania maszyn wirtualnych umożliwiają tworzenie grup identycznych maszyn wirtualnych z równoważeniem obciążenia i skalowaniem automatycznym oraz zarządzanie tymi grupami. Wdrażaj zestawy skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager, która obsługuje obrazy dla platform Windows i Linux oraz niestandardowe obrazy i rozszerzenia.

 • Naturalnie. Utwórz bezpłatne konto platformy Azure, aby dowiedzieć się, jak działa ta platforma, wypróbować produkty i usługi w chmurze oraz wyświetlić samouczki na temat sposobu wdrażania pierwszego rozwiązania w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Rozpoczęcie pracy.

 • Platforma Azure ma wbudowane funkcje zabezpieczeń i ochrony prywatności. Firma Microsoft dba o zapewnienie najwyższego poziomu zaufania, przejrzystości, zgodności ze standardami i zgodności z przepisami dzięki najbardziej kompleksowemu zestawowi ofert zgodności spośród wszystkich dostawców usług w chmurze. Dowiedz się więcej.

 • Nie ma żadnych kosztów ponoszonych z góry — płacisz wyłącznie za rzeczywiste użycie. Platforma Azure zapewnia elastyczne opcje zakupu i cen dla wszystkich scenariuszy chmurowych, takie jak Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i usługa Azure Reserved Virtual Machine Instances. Platforma Azure oferuje także kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających zarządzanie wydatkami na chmurę. Dowiedz się więcej.

 • Platforma Azure to jedyna spójna chmura hybrydowa. Ma więcej regionów niż jakikolwiek dostawca chmury, zapewnia deweloperom niezrównaną wydajność i oferuje większą zgodność w wielu obszarach, m.in. spełnia wymagania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Porównaj platformę Azure z platformą AWS.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.