Virtual Machines

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Wybierz język, obciążenie i system operacyjny

Dzięki obsłudze produktów Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM i SAP usługa Azure Virtual Machines umożliwia elastyczną wirtualizację dla różnych rozwiązań obliczeniowych na potrzeby opracowywania i testowania, uruchamiania aplikacji oraz rozszerzania centrum danych. Pozwala to korzystać ze swobody, jaką oferuje oprogramowanie typu „open source”, oraz skonfigurować oprogramowanie zgodnie z określonymi wymaganiami. Możesz wdrożyć aplikację w ciągu kilku sekund, a nie tygodni, tak jakby znajdowała się w innym miejscu w Twoim centrum danych.

Usługa Azure Virtual Machines obsługuje rozwiązania IBM, Oracle, Red Hat, SAP, SQL Server, Linux i Windows Server

Większy wybór

Ważny jest wybór odpowiedniego rozwiązania dla maszyn wirtualnych. Możesz wybrać system Linux lub Windows. Możesz wybrać środowisko lokalne, chmurę lub oba te środowiska. Możesz wybrać własny obraz maszyny wirtualnej lub pobrać certyfikowany wstępnie skonfigurowany obraz z usługi Azure Marketplace. Usługa Virtual Machines zapewnia Ci kontrolę.

Wyświetl serie maszyn wirtualnych platformy Azure

Duże możliwości skalowania

Możesz korzystać z wydajności superkomputera razem z możliwością skalowania w chmurze. Skaluj od jednego do tysięcy wystąpień maszyn wirtualnych. Dzięki coraz większej liczbie regionalnych centrów danych platformy Azure możesz łatwo skalować zawartość globalnie, aby być bliżej swoich klientów.

Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Niskie opłaty minutowe nie zrujnują Twojego budżetu. Płacisz tylko za wykorzystany czas obliczeń.

Wyświetl szczegóły cennika

Zwiększanie bezpieczeństwa i zgodności

Szyfruj poufne dane, chroń maszyny wirtualne przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem, zabezpieczaj ruch sieciowy oraz spełniaj wymagania w zakresie przepisów i zgodności.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

Możesz utworzyć maszynę wirtualną w ciągu kilku sekund. Możesz użyć naszych obrazów lub obrazów udostępnianych przez partnerów i społeczność.

Portal Marketplace usługi Azure Virtual Machines obejmujący obrazy pochodzące z usługi Virtual Machines, od partnerów oraz ze społeczności

Poznaj możliwości chmury hybrydowej

Możesz tworzyć maszyny wirtualne dla serwerów lokalnych lub skalować je w chmurze, aby łatwiej równoważyć zasoby i zwiększyć dostępność aplikacji. Usługa Virtual Machines pozwala zintegrować chmurę platformy Azure z centrum danych na potrzeby globalnego równoważenia obciążenia, gdy to konieczne, oraz zapewnia dostęp do obliczeń o wysokiej wydajności na żądanie w chmurze.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Stack

Praca w środowisku open source z dostępnymi opcjami

Wdrażaj na platformie Azure wiele różnych rozwiązań programowych typu open source i tworzonych metodą społecznościową. Dostępne są różne dystrybucje systemu Linux (np. Red Hat, Ubuntu i SUSE), a także rozwiązania społecznościowe (np. Chef, Puppet i Docker). Wdrażaj maszyny wirtualne na potrzeby innych produktów, np. Oracle Database i Oracle WebLogic Server. Platforma Azure jest otwarta i udostępnia wiele opcji.

Dowiedz się więcej o systemie Linux i rozwiązaniach typu open source na platformie Azure

Uruchamiaj aplikacje firmy Microsoft przeznaczone dla przedsiębiorstw i korzystaj ze światowej klasy pomocy technicznej

Wdrażanie aplikacji firmy Microsoft przeznaczonych dla przedsiębiorstw na maszynach wirtualnych jest proste. Uruchamiając programy na platformie Azure (np. Microsoft SharePoint, Dynamics, SQL Server, Machine Learning Server i System Center), możesz korzystać z niezrównanej stabilności, wydajności i opcji pomocy. Nasz światowej klasy zespół ds. pomocy technicznej będzie stanowić Twoje wsparcie, a nasze elastyczne plany pomocy technicznej obejmują wszystkie elementy — od aplikacji do infrastruktury chmury firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej o aplikacjach firmy Microsoft na platformie Azure

Dowiedz się więcej o planach pomocy technicznej dla platformy Azure

Wystarczające możliwości dla każdej firmy

Skonfiguruj rozmiar i wydajność maszyn wirtualnych, aby sprostać największym wymaganiom biznesowym. Maszyny wirtualne z serii GS zapewniają szybkość operacji we/wy i bardzo małe opóźnienie dzięki wydajności dysków usługi Azure Premium Storage. Maszyny wirtualne serii Dv2 są idealne dla aplikacji wymagających szybszych procesorów CPU, lepszej wydajności dysków lokalnych i większej ilości pamięci.

Dowiedz się więcej o rozmiarach maszyn wirtualnych

Bezpieczne i dobrze zarządzane maszyny wirtualne

Wykonaj proste kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo środowisku platformy Azure i dobrze nim zarządzać. Zabezpiecz swoje maszyny wirtualne, aplikacje i obciążenia za pomocą usługi Azure Security Center. Chroń swoje dane przed oprogramowaniem wymuszającym okup i błędami ludzkimi za pomocą usługi Azure Backup. Monitoruj kondycję i wydajność swojej chmury za pomocą usług monitorowania platformy Azure, takich jak Azure Log Analytics i Azure Application Insights. Upewnij się, że masz nadzór i że spełniasz wymagania zewnętrznych i wewnętrznych regulacji w usłudze Azure Policy.

Dowiedz się więcej o bezpiecznej i dobrze zarządzanej chmurze

Rezerwuj maszyny wirtualne z wyprzedzeniem i oszczędzaj pieniądze

Zaoszczędź do 80% dzięki zarezerwowanym wystąpieniom maszyn wirtualnych platformy Azure w połączeniu z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server lub zaoszczędź do 72% na wszystkich maszynach wirtualnych. Po prostu wybierz swój region, serię maszyn wirtualnych i czas. Usprawnij budżetowanie i prognozowanie dzięki jednej płatności z góry, zachowując elastyczność na wypadek, gdyby w firmie pojawiła się potrzeba dokonania zmian. W dowolnej chwili łatwo wymieniaj lub anuluj zarezerwowane wystąpienia maszyn wirtualnych platformy Azure.

Dowiedz się więcej o zarezerwowanych wystąpieniach maszyn wirtualnych platformy Azure

Uzyskaj wstępnie skonfigurowane obrazy i topologie rozwiązań w skali produkcyjnej

Znajdź certyfikowane obrazy oprogramowania dla systemów Linux i Windows, opracowane przez firmę Microsoft i innych wiodących dostawców oprogramowania, w witrynie Azure Marketplace.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Lab Services

Skonfiguruj laboratoria na potrzeby zajęć, wersji próbnych, programowania i testowania oraz innych scenariuszy

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows Server lub Linux w ciągu kilku sekund