Virtual Machines

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Wybierz język, obciążenie i system operacyjny

Dzięki obsłudze produktów Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM i SAP usługa Azure Virtual Machines umożliwia elastyczną wirtualizację dla różnych rozwiązań obliczeniowych na potrzeby opracowywania i testowania, uruchamiania aplikacji oraz rozszerzania centrum danych. Pozwala to korzystać ze swobody, jaką oferuje oprogramowanie typu „open source”, oraz skonfigurować oprogramowanie zgodnie z określonymi wymaganiami. Możesz wdrożyć aplikację w ciągu kilku sekund, a nie tygodni, tak jakby znajdowała się w innym miejscu w Twoim centrum danych.

Usługa Azure Virtual Machines obsługuje rozwiązania IBM, Oracle, Red Hat, SAP, SQL Server, Linux i Windows Server

Większy wybór

Ważny jest wybór odpowiedniego rozwiązania dla maszyn wirtualnych. Możesz wybrać system Linux lub Windows. Możesz wybrać środowisko lokalne, chmurę lub oba te środowiska. Możesz wybrać własny obraz maszyny wirtualnej lub pobrać certyfikowany wstępnie skonfigurowany obraz z naszej platformy handlowej. Usługa Virtual Machines zapewnia Ci kontrolę.

Duże możliwości skalowania

Możesz korzystać z wydajności superkomputera klasy światowej razem z możliwością skalowania w chmurze. Skaluj od jednego do tysięcy wystąpień maszyn wirtualnych. Ponadto dzięki coraz większej liczbie regionalnych centrów danych platformy Azure możesz łatwo skalować zawartość globalnie, aby być bliżej swoich klientów.

Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Niskie opłaty minutowe nie zrujnują Twojego budżetu. Płacisz tylko za wykorzystany czas obliczeń.

Wyświetl szczegóły cennika

Zwiększanie bezpieczeństwa i zgodności

Pomożemy w szyfrowaniu poufnych danych, ochronie maszyn wirtualnych przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem, zabezpieczaniu ruchu sieciowego oraz spełnianiu wymagań w zakresie przepisów i zgodności.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

Możesz utworzyć maszynę wirtualną w ciągu kilku sekund. Możesz użyć naszych obrazów lub obrazów udostępnianych przez partnerów i społeczność.

Portal Marketplace usługi Azure Virtual Machines obejmujący obrazy pochodzące z usługi Virtual Machines, od partnerów oraz ze społeczności

Poznaj możliwości chmury hybrydowej

Możesz tworzyć maszyny wirtualne dla serwerów lokalnych lub skalować je w chmurze, aby łatwiej równoważyć zasoby i zwiększyć dostępność aplikacji. Usługa Virtual Machines pozwala zintegrować chmurę platformy Azure z centrum danych na potrzeby globalnego równoważenia obciążenia, gdy to konieczne, oraz zapewnia dostęp do możliwości HPC na żądanie w chmurze.

Praca w środowisku open source z dostępnymi opcjami

Na platformie Azure można wdrażać wiele różnych rozwiązań programowych typu open source i tworzonych metodą społecznościową. Dostępne są dystrybucje systemu Linux (np. Red Hat, Ubuntu i SUSE), a także rozwiązania społecznościowe (np. Chef, Puppet i Docker). Możliwe jest nawet wdrażanie maszyn wirtualnych na potrzeby innych produktów, np. Oracle Database i Oracle WebLogic Server. Platforma Azure jest otwarta i udostępnia wiele opcji.

Dowiedz się więcej o systemie Linux i rozwiązaniach typu open source na platformie Azure

Uruchamiaj aplikacje firmy Microsoft przeznaczone dla przedsiębiorstw i korzystaj ze światowej klasy pomocy technicznej

Wdrażanie aplikacji firmy Microsoft przeznaczonych dla przedsiębiorstw na maszynach wirtualnych jest proste. Uruchamiając programy na platformie Azure (np. Microsoft SharePoint, Dynamics, SQL Server, R Server i System Center), możesz korzystać z niezrównanej stabilności, wydajności i opcji pomocy. Nasz światowej klasy zespół ds. pomocy technicznej będzie stanowić Twoje wsparcie, a nasze elastyczne plany pomocy technicznej obejmują wszystkie elementy — od aplikacji do infrastruktury chmury firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej o aplikacjach firmy Microsoft na platformie Azure

Dowiedz się więcej o planach pomocy technicznej dla platformy Azure

Wystarczające możliwości dla każdej firmy

Skonfiguruj rozmiar i wydajność maszyn wirtualnych, aby sprostać nawet największym wymaganiom biznesowym. Maszyny wirtualne z serii GS zapewniają szybkość operacji we/wy i bardzo małe opóźnienie dzięki wydajności dysków usługi Azure Premium Storage. Maszyny wirtualne serii Dv2 są idealne dla aplikacji wymagających szybszych procesorów CPU, lepszej wydajności dysków lokalnych i większej ilości pamięci.

Dowiedz się więcej o rozmiarach maszyn wirtualnych

Uzyskaj wstępnie skonfigurowane obrazy i topologie rozwiązań w skali produkcyjnej

Znajdź certyfikowane obrazy oprogramowania dla systemów Linux i Windows, opracowane przez firmę Microsoft i innych wiodących dostawców oprogramowania, w witrynie Azure Marketplace.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows Server lub Linux w ciągu kilku sekund