Przejdź do głównej zawartości

Centrum zarządzania aktualizacjami WERSJA ZAPOZNAWCZA

Centralnie zarządzaj aktualizacjami i zgodnością na dużą skalę.
 

Zarządzanie aktualizacjami dla maszyn platformy Azure, lokalnych i wielochmurowych

Centrum zarządzania aktualizacjami (wersja zapoznawcza) to ujednolicona usługa ułatwiająca zarządzanie aktualizacjami wszystkich maszyn i nadzór nad nimi. Monitoruj zgodność aktualizacji systemów Windows i Linux we wszystkich wdrożeniach na platformie Azure, lokalnie i na innych platformach w chmurze z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego. Wprowadź aktualizacje w czasie rzeczywistym lub zaplanuj je w zdefiniowanym oknie obsługi.

Zaktualizuj zgodność dla całej floty maszyn na platformie Azure, lokalnie i w innych środowiskach chmury

Natychmiastowe wdrożenie aktualizacji krytycznych na potrzeby zabezpieczenia maszyn

Elastyczne stosowanie poprawek, takie jak automatyczne stosowanie poprawek gościa do maszyn wirtualnych na platformie Azure poprawki na gorąco i harmonogramy konserwacji zdefiniowane przez klienta

Uzyskaj centralną widoczność zarządzania aktualizacjami

 • Nadzoruj zgodność aktualizacji dla całej floty maszyn z systemami Windows i Linux, w tym maszyn platformy Azure i serwerów z obsługą usługi Azure Arc, na jednym pulpicie nawigacyjnym.
 • Wyświetlaj stan zgodności dla poszczególnych komputerów, łatwo wdrażaj aktualizacje i śledź wyniki.
Omówienie centrum zarządzania aktualizacjami z wykresami przedstawiającymi stan aktualizacji maszyny według klasyfikacji i nie tylko
Aktualizacje maszyny wirtualnej na platformie Azure

Natywnie zarządzaj aktualizacjami na platformie Azure bez dołączania

 • Zacznij natywnie zarządzać aktualizacjami maszyn na platformie Azure, korzystając z intuicyjnego środowiska użytkownika.
 • Korzystaj z centrum zarządzania aktualizacjami globalnie we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure i usługi Azure Arc.

Stosuj poprawki zabezpieczeń i krytyczne za pomocą kontroli dostępu

 • Zapewnij szczegółową kontrolę dostępu do stosowania poprawek na poziomie poszczególnych zasobów.
 • Deleguj uprawnienia do zadań zarządzania poprawkami przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC).
Lista maszyn i aktualizacji dla użytkownika w centrum zarządzania aktualizacjami
Lista maszyn i aktualizacji dla użytkownika w centrum zarządzania aktualizacjami

Elastycznie zarządzaj aktualizacjami

 • Podejmij natychmiastowe działania, instalując aktualizacje od razu lub zaplanuj je na późniejszy termin.
 • Sprawdzaj aktualizacje automatycznie lub na żądanie.
 • Pomóż zabezpieczyć maszyny za pomocą nowych sposobów stosowania poprawek, takich jak automatyczne stosowanie poprawek gościa do maszyn wirtualnych na platformie Azurepoprawki na gorąco lub niestandardowe harmonogramy konserwacji.
 • Korzystaj z okresowej oceny i zaplanowanego stosowania poprawek na dużą skalę za pomocą usługi Azure Policy.
 • Synchronizuj cykle aktualizacji w odniesieniu do wtorkowej aktualizacji — nieoficjalnego terminu dla zaplanowanego wydania poprawki zabezpieczeń firmy Microsoft w każdy drugi wtorek.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy koncentrują się na ochronie danych i prywatności.

Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń
 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

 • Centrum zarządzania aktualizacjami jest bezpłatne w wersji zapoznawczej

  Centrum zarządzania aktualizacjami jest oferowane bez dodatkowych kosztów w publicznej wersji zapoznawczej. Model cen zostanie wprowadzony, gdy stanie się on ogólnie dostępny.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Często zadawane pytania dotyczące centrum zarządzania aktualizacjami

 • Nie. Centrum zarządzania aktualizacjami jest teraz oferowane jako usługa platformy Azure bez uzależnienia od usługi Azure Automation lub dzienników usługi Azure Monitor.

 • Centrum zarządzania aktualizacjami jest bezpłatne w wersji zapoznawczej. Model cen zostanie wprowadzony, gdy stanie się on ogólnie dostępny.

 • Aby rozpocząć pracę, zapoznaj się z dokumentacją.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure