Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Menedżer aktualizacji platformy Azure

Centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania na dużą skalę

Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania na maszynach platformy Azure oraz lokalnych i wielochmurowych

Menedżer aktualizacji platformy Azure to usługa, która ułatwia zarządzanie aktualizacjami wszystkich maszyn, w tym tych, które działają w systemach Windows i Linux, na platformie Azure, lokalnie i na innych platformach w chmurze. Monitoruj zgodność aktualizacji z jednego pulpitu nawigacyjnego. Dokonuj aktualizacji w czasie rzeczywistym, planuj aktualizacje w ramach okna obsługi lub automatycznie aktualizuj poza godzinami szczytu.

Przeczytaj blog z ogłoszeniami, aby dowiedzieć się więcej o Menedżerze aktualizacji platformy Azure

Jeden pulpit nawigacyjny wyświetlający zgodność aktualizacji dla całej floty maszyn na platformie Azure, lokalnie i w innych środowiskach w chmurze

Zarządzanie poprawkami na potrzeby natychmiastowego wdrażania aktualizacji krytycznych w celu zabezpieczenia maszyn

Dynamiczne określanie zakresu, zaawansowana możliwość stosowania zaplanowanych poprawek, grupowanie maszyn na podstawie kryteriów i stosowanie aktualizacji na dużą skalę

Elastyczne opcje stosowania poprawek, takie jak automatyczne stosowanie poprawek gościa maszyny wirtualnej, harmonogramy konserwacji i aktualizacje na żądanie 

Uzyskaj centralną widoczność zarządzania aktualizacjami

  • Nadzoruj zgodność aktualizacji dla całej floty maszyn z systemami Windows i Linux, w tym maszyn platformy Azure i serwerów z obsługą usługi Azure Arc, na jednym pulpicie nawigacyjnym.
  • Wyświetlaj stan zgodności dla poszczególnych komputerów, łatwo wdrażaj aktualizacje i śledź wyniki.
Omówienie centrum zarządzania aktualizacjami z wykresami przedstawiającymi stan aktualizacji maszyny według klasyfikacji i nie tylko
Aktualizacje maszyny wirtualnej na platformie Azure

Natywne zarządzanie aktualizacjami na platformie Azure bez konieczności dołączania

  • Zacznij natywnie zarządzać aktualizacjami maszyn na platformie Azure, korzystając z intuicyjnego środowiska użytkownika.
  • Korzystaj z usługi globalnie we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure i usługi Azure Arc.

Stosuj poprawki zabezpieczeń i krytyczne za pomocą kontroli dostępu

  • Zapewniaj szczegółową kontrolę dostępu do zarządzania poprawkami na poziomie poszczególnych zasobów.
  • Deleguj uprawnienia do zadań zarządzania poprawkami przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC).
Lista maszyn i aktualizacji dla użytkownika w centrum zarządzania aktualizacjami
Lista maszyn i aktualizacji dla użytkownika w centrum zarządzania aktualizacjami

Elastyczne zarządzanie aktualizacjami

  • Instaluj aktualizacje od razu, planuj aktualizacje w określonym czasie lub aktualizuj automatycznie poza godzinami szczytu.
  • Synchronizuj cykle poprawek z tzw. „Patch Tuesday” — ten nieoficjalny termin odnosi się do zaplanowanego wydania poprawek zabezpieczeń firmy Microsoft co drugi wtorek.
  • Sprawdzaj oczekujące aktualizacje automatycznie lub na żądanie w witrynie Azure Portal.
  • Implementuj harmonogramy oceny i wdrażania poprawek za pomocą usługi Azure Policy i dynamicznego określania zakresu.

Uzyskaj rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń

  • Zabezpieczaj rozproszone zasoby systemów Windows Server 2012 R2 i programu SQL Server 2012 po ostatecznym terminie końca wsparcia technicznego, korzystając z elastycznych opcji cenowych.
  • Wyświetlaj stan zgodności dla poszczególnych komputerów, łatwo wdrażaj aktualizacje i śledź wyniki.
  • Aka.ms/Arcesudocs
Otwarte okno dialogowe z możliwością włączenia rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń w usłudze Azure Arc

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków otrzymasz darmowe przydziały wielu naszych popularnych usług oraz ponad 55 innych usług, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz mieć nadal dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Często zadawane pytania dotyczące Menedżera aktualizacji platformy Azure

  • Nie. Menedżer aktualizacji jest teraz oferowany jako usługa platformy Azure bez zależności od dzienników usługi Azure Automation lub usługi Azure Monitor.

  • Menedżer aktualizacji jest dostępny bez dodatkowych opłat w ramach konta platformy Azure. W przypadku zasobów usługi Azure Arc cena wynosi do 5 USD za serwer miesięcznie.

  • Aby rozpocząć pracę, zapoznaj się z dokumentacją.

  • Zarządzanie poprawkami to proces stosowania aktualizacji w celu zabezpieczania luk w zabezpieczeniach, naprawiania usterek, poprawiania funkcjonalności i optymalizowania wydajności.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure   
Wypróbuj bezpłatnie platformę Azure