Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Przegląd produktu

  • Analiza zaawansowana i uczenie maszynowe umożliwiają monitorowanie wydajności aplikacji
  • Proaktywnie identyfikuj problemy i automatycznie odpowiadaj na alerty
  • Przeprowadzaj integrację z operacyjnym przepływem pracy i rozszerzaj go

Platforma Azure Monitor integruje teraz możliwości usług Log Analytics i Application Insights w celu zapewnienia zaawansowanej, kompleksowej funkcji monitorowania aplikacji. Niezależnie od tej funkcji możesz nadal korzystać z usług Log Analytics i Application Insights.

Dowiedz się więcej

Pełny wgląd w architekturę

Uzyskaj pełny wgląd w swoje aplikacje, infrastrukturę i sieć dzięki zaawansowanym analizom, pulpitom nawigacyjnym i mapom wizualizacji. Platforma Azure Monitor stanowi centrum identyfikowania błędów sieci, szczytowych obciążeń procesora CPU, przecieków pamięci w kodzie i innych błędów, zanim będą one miały wpływ na Twoją firmę.

Wyniki analizy

Szybciej rozwiązuj problemy i podejmuj lepsze decyzje dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Analizuj, koreluj i monitoruj dane z różnych źródeł, korzystając z zaawansowanego języka zapytań i wbudowanych konstrukcji uczenia maszynowego. Z łatwością przekształcaj dane w szczegółowe informacje z możliwością działania dzięki użyciu funkcji wykrywania anomalii i analizy predykcyjnej.

Optymalizacja proaktywna

Identyfikuj potencjalne wąskie gardła i nowe sposoby poprawiania aplikacji. Analizuj zachowania użytkowników i mierz, jaki wpływ mają na nie wprowadzane przez Ciebie zmiany. Platforma Azure Monitor umożliwia ciągłą iterację procesu tworzenia najlepszego środowiska dla klientów.

Otwarte i rozszerzalne

Platforma Azure Monitor zapewnia gotową do użycia funkcję integracji z popularnymi narzędziami DevOps, zarządzania problemami, ITSM i SIEM. Używaj rozwiązań pakietowych umożliwiających monitorowanie wyspecjalizowanych obciążeń lub twórz własne niestandardowe integracje, korzystając z interfejsów API REST platformy Azure Monitor i elementów webhook.

Szczegółowe, aktualne metryki i dzienniki — z platformy Azure i zasobów lokalnych, aplikacji, systemów operacyjnych oraz danych niestandardowych uzyskiwanych z własnych źródeł.

Wbudowane pulpity nawigacyjne i wizualizacje ułatwiają szybkie rozpoznanie trendów.

Korzystaj z kompleksowego wglądu w aplikację i infrastrukturę dzięki szczegółowym informacjom uzyskanym za pomocą uczenia maszynowego. Użyj zaawansowanej platformy analitycznej, aby przeszukiwać duże ilości danych i wchodzić z nimi w interakcje.

Proaktywnie identyfikuj problemy i automatycznie odpowiadaj na alerty.

Skorzystaj z ponad 20 integracji partnerów i otwartej struktury z interfejsami API oraz pakietami SDK ułatwiających skorzystanie z własnych narzędzi DevOps, ITSM, SIEM i innych narzędzi niestandardowych.

Zobacz, jak klienci korzystają z platformy Azure Monitor

Skorzystaj z integracji partnerów

Integrowanie platformy Azure Monitor z narzędziami SIEM

Ciągłe monitorowanie infrastruktury DevOps za pomocą usług Azure Application Insights oraz Log Analytics: Build 2018

Ujednolicone alerty na platformie Azure Monitor | Piątek z Azure

Już dziś zacznij monitorować swoje zasoby platformy Azure