Pomiń nawigację

Azure Monitor

Uzyskuj szczegółowe, aktualne dane monitorowania — wszystko w jednym miejscu

Łatwe wyświetlanie wszystkich danych monitorowania i zarządzanie nimi

Obserwuj natychmiast szczegóły każdego zdarzenia dzięki usłudze Azure Monitor — wszystko za pomocą jednego pulpitu nawigacyjnego. Otrzymujesz szczegółowe, aktualne dane dotyczące wydajności i użycia, dostęp do dziennika aktywności, który śledzi każde wywołanie interfejsu API, oraz dzienniki diagnostyczne ułatwiające debugowanie błędów w zasobach platformy Azure. Wszystkie dane monitorowania potrzebne do używania i obsługi zasobów platformy Azure są dostępne w jednym miejscu dzięki usłudze Azure Monitor.

Konfigurowanie alertów i wykonywanie zautomatyzowanych akcji

Lepiej wykryć problem, zanim będzie miał wpływ na Twoją firmę. Za pomocą usługi Azure Monitor możesz konfigurować alerty i aktywnie odpowiadać na zdarzenia przez skonfigurowanie zautomatyzowanych akcji, takich jak automatyczne skalowanie zasobów, uruchamianie elementu runbook usługi Azure Automation lub wywoływanie elementu webhook.

Szybkie diagnozowanie problemów operacyjnych

W przypadku wystąpienia problemu musisz szybko znaleźć jego źródło. Usługa Azure Monitor zapewnia podstawowe narzędzia potrzebne do analizy i diagnozowania wszelkich problemów operacyjnych, aby umożliwić ich skuteczne rozwiązywanie. Twórz pulpity nawigacyjne z wykresami lub metrykami wydajności, wyszukuj aktywności dotyczące subskrypcji i udostępniaj szczegółowe dane innym użytkownikom.

Integracja z istniejącymi narzędziami

Połączenie usługi Azure Monitor ze znanymi narzędziami analizy pozwala uzyskać zaawansowane możliwości monitorowania i analizy. Usługa Azure Monitor integruje się z usługą Application Insights, usługą Insight & Analytics pakietu Operations Management Suite i różnymi narzędziami partnerów. Dodatkowo oferuje interfejsy API REST i elementy webhook, które mogą być używane na potrzeby tworzenia niestandardowych integracji.

Już dziś zacznij monitorować swoje zasoby platformy Azure