Pomiń nawigację

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Przekształć swoją firmę, korzystając z nowoczesnego monitorowania

Zbieraj i analizuj dane telemetryczne z platformy Azure i środowisk lokalnych oraz przekształcaj te dane. Usługa Azure Monitor pomaga zmaksymalizować wydajność i dostępność Twoich aplikacji, a także proaktywnie identyfikować problemy w kilka sekund.

Zunifikowane

Przechowuj i analizuj wszystkie swoje operacyjne dane telemetryczne w scentralizowanym, w pełni zarządzanym, skalowalnym magazynie danych zoptymalizowanym pod kątem wydajności i kosztów

Inteligentne

Testuj hipotezy i odkrywaj ukryte wzorce, korzystając z zaawansowanego aparatu analitycznego, interaktywnego języka zapytań i wbudowanych konstrukcji uczenia maszynowego

Otwarte

Skorzystaj z integracji z popularnymi narzędziami DevOps, narzędziami do zarządzania problemami, usługami IT, informacjami o zabezpieczeniach oraz zdarzeniami

Monitoruj swoje aplikacje

Uzyskaj dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz do monitorowania dostępności, wydajności i użycia aplikacji internetowych, niezależnie od tego, czy są one hostowane na platformie Azure, czy lokalnie. Platforma Azure Monitor obsługuje popularne języki i struktury programowania, takie jak .NET, Java i Node.js, oraz zapewnia integrację z procesami i narzędziami metodyki DevOps, takimi jak Azure DevOps, Jira i PagerDuty. Śledź na żywo strumienie metryk, żądania i czasy odpowiedzi oraz zdarzenia.

Monitoruj swoją infrastrukturę

Analizuj i optymalizuj wydajność swojej infrastruktury, w tym maszyn wirtualnych, usług Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure Storage oraz baz danych. Monitoruj swoje maszyny wirtualne z systemem Linux i Windows oraz ich kondycję i występujące między nimi zależności — wszystko na jednej mapie.

Monitoruj swoją sieć

Monitoruj i diagnozuj problemy z siecią bez konieczności logowania się na maszynach wirtualnych. Wyzwalaj przechwytywanie pakietów, diagnozuj problemy z routingiem, analizuj dzienniki przepływu sieciowej grupy zabezpieczeń, uzyskuj wgląd w sieć platformy Azure oraz utrzymuj nad nią kontrolę.

Jak działa usługa Azure Monitor

Usługa Azure Monitor gromadzi dane telemetryczne monitorowania z wielu źródeł lokalnych i znajdujących się na platformie Azure. Narzędzia do zarządzania znajdujące się na przykład w usługach Azure Security Center i Azure Automation również wypychają dane dzienników na platformę Azure Monitor. Usługa agreguje i przechowuje dane telemetryczne w magazynie danych dzienników zoptymalizowanym pod względem kosztów i wydajności. Analizuj dane, konfiguruj alerty, uzyskuj kompleksowe widoki aplikacji i korzystaj z uczenia maszynowego. Wszystkie te szczegółowe informacje pomagają w szybkim identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów.

Przeczytaj szczegółowy przegląd

Uzyskuj wgląd w dane

Pozyskuj i analizuj szczegółowe informacje z ogromnych ilości danych operacyjnych uzyskiwanych w ciągu kilku sekund oraz wchodź z nimi w interakcje za pomocą zaawansowanej platformy analitycznej i rozszerzonego języka zapytań. Izoluj anomalie i szybko wykrywaj problemy za pomocą inteligentnych algorytmów analitycznych i uczenia maszynowego.

Ekosystem naszych partnerów

Korzystaj z usługi Azure Monitor ze wszystkimi ulubionymi narzędziami.

Grafana
IBM QRadar
Influx DB
Signal FX
DataDog
Splunk

Dlaczego warto zaufać platformie Azure ze względów bezpieczeństwa?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy zajmują się wyłącznie ochroną danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów zgodności niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Monitor

Ceny za usługę Azure Monitor zależą od ilości zbieranych danych monitorowania. Dodatkowa opłata jest pobierana w na podstawie liczby i typów używanych reguł alertów oraz powiadomień.

Rozpocznij pracę w trzech krokach

Zarejestruj się w usłudze Azure Monitor. Nie masz jeszcze subskrypcji? Utwórz bezpłatne konto.

Poznaj narzędzia do dołączania i dokumentację.

Zobacz, jak klienci korzystają z platformy Azure Monitor

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Monitor

  • Tak. Usługa Azure Monitor obsługuje maszyny wirtualne z systemami Linux i Windows.
  • Application Insights — funkcja monitorowania wydajności aplikacji w usłudze Azure Monitor — obsługuje wiele języków programowania, w tym .NET, Java, JavaScript i Node.js. Z pomocą rozległej społeczności deweloperów możesz również uzyskać obsługę innych języków, takich jak Python i Ruby. Zobacz pełną listę obsługiwanych języków.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.