Równoważenie obciążenia

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

Uprość równoważenie obciążenia aplikacji

Korzystając z wbudowanego równoważenia obciążenia dla usług w chmurze i maszyn wirtualnych, możesz w kilka minut utworzyć wysoko dostępne i skalowalne aplikacje. Usługa Równoważenie obciążenia Azure obsługuje protokoły TCP/UDP, takie jak HTTP, HTTPS i SMTP, oraz protokoły używane w aplikacjach do komunikacji głosowej i wideo w czasie rzeczywistym.

Wysoka dostępność i stabilna wydajność aplikacji

Usługa Równoważenie obciążenia jest skalowana automatycznie w miarę wzrostu ruchu aplikacji. Aplikacje będą działać lepiej bez konieczności zmiany konfiguracji modułu równoważenia obciążenia lub zarządzania nim.

Wewnętrzny moduł równoważenia obciążenia

Wewnętrzny moduł równoważenia obciążenia może być używany w przypadku ruchu między maszynami wirtualnymi w prywatnych sieciach wirtualnych albo na potrzeby tworzenia wielowarstwowych aplikacji hybrydowych.

Twórz wysoce niezawodne aplikacje

Usługa Równoważenie obciążenia sprawdza kondycję wystąpień aplikacji oraz automatycznie wyłącza z obiegu wystąpienia ze złą kondycją i przywraca je, gdy ich kondycja się poprawi. Usługa Równoważenie obciążenia pozwala znacznie zwiększyć czas działania aplikacji.

Zabezpiecz swoje sieci

Kontroluj przychodzący i wychodzący ruch sieciowy oraz chroń sieci prywatne za pomocą wbudowanego translatora adresów sieciowych. Zintegruj grupy zabezpieczeń sieci z usługą Równoważenie obciążenia, aby zabezpieczyć swoją sieć.

Zwiększanie zasięgu przy użyciu protokołu IPv6

Łączność z Internetem za pomocą protokołu IPv6 z równoważeniem obciążenia aż do natywnych punktów końcowych protokołu IPv6 w usłudze Azure Virtual Machines. Natywne punkty końcowe z obsługą dwóch stosów pomagają spełniać obowiązujące wymagania i dotyczą szybko rosnącej liczby urządzeń na rynkach mobilnych i IoT, mając na celu połączenie się z usługami platformy Azure.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka minut

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta usługi Równoważenie obciążenia