Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

Uprość równoważenie obciążenia aplikacji

Korzystając z wbudowanego równoważenia obciążenia dla usług w chmurze i maszyn wirtualnych, możesz w kilka minut utworzyć wysoko dostępne i skalowalne aplikacje. Usługa Azure Load Balancer obsługuje protokoły TCP/UDP, takie jak HTTP, HTTPS i SMTP, oraz protokoły używane w aplikacjach do komunikacji głosowej i wideo w czasie rzeczywistym.

Wysoka dostępność i stabilna wydajność aplikacji

Usługa Równoważenie obciążenia jest skalowana automatycznie w miarę wzrostu ruchu aplikacji. Aplikacje będą działać lepiej bez konieczności zmiany konfiguracji modułu równoważenia obciążenia lub zarządzania nim.

Wewnętrzny moduł równoważenia obciążenia

Wewnętrzny moduł równoważenia obciążenia może być używany w przypadku ruchu między maszynami wirtualnymi w prywatnych sieciach wirtualnych albo na potrzeby tworzenia wielowarstwowych aplikacji hybrydowych.

Twórz wysoce niezawodne aplikacje

Usługa Load Balancer sprawdza kondycję wystąpień aplikacji oraz automatycznie wyłącza z obiegu wystąpienia ze złą kondycją i przywraca je, gdy ich kondycja się poprawi. Dzięki usłudze Load Balancer możesz zwiększyć czas dostępności aplikacji.

Zabezpiecz swoje sieci

Kontroluj przychodzący i wychodzący ruch sieciowy oraz chroń sieci prywatne za pomocą wbudowanego translatora adresów sieciowych. Zabezpiecz swoją sieć i zintegruj sieciowe grupy zabezpieczeń z usługą Load Balancer.

Zwiększanie zasięgu przy użyciu protokołu IPv6

Łączność z Internetem za pomocą protokołu IPv6 z równoważeniem obciążenia aż do natywnych punktów końcowych protokołu IPv6 na maszynach wirtualnych platformy Azure. Natywne punkty końcowe z obsługą dwóch stosów pomagają spełniać obowiązujące wymagania prawne i stanowią odpowiedź na szybko rosnącą liczbę urządzeń na rynkach mobilnych i IoT, które łączą się z usługami platformy Azure.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Już dziś zwiększ skalę swoich aplikacji za pomocą usługi Load Balancer