Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

 • Natychmiast zwiększ skalę swoich aplikacji
 • Równoważ obciążenie powodowane przez ruch internetowy i ruch w sieci prywatnej
 • Zwiększ niezawodność aplikacji dzięki kontroli kondycji
 • Elastyczne reguły translatora adresów sieciowych zapewniają większe bezpieczeństwo
 • Bezpośrednia integracja z maszynami wirtualnymi i usługami w chmurze
 • Pomoc techniczna dotycząca natywnego protokołu IPv6

Uprość równoważenie obciążenia aplikacji

Korzystając z wbudowanego równoważenia obciążenia aplikacji dla usług w chmurze i maszyn wirtualnych, możesz w kilka minut utworzyć wysoko dostępne i skalowalne aplikacje. Usługa Azure Load Balancer obsługuje protokoły TCP/UDP, takie jak HTTP, HTTPS i SMTP, oraz protokoły używane w aplikacjach do komunikacji głosowej i wideo w czasie rzeczywistym.

Wysoka dostępność i stabilna wydajność aplikacji

Usługa Równoważenie obciążenia jest skalowana automatycznie w miarę wzrostu ruchu aplikacji. Aplikacje będą działać lepiej bez konieczności zmiany konfiguracji modułu równoważenia obciążenia lub zarządzania nim.

Wewnętrzny moduł równoważenia obciążenia

Wewnętrzny moduł równoważenia obciążenia może być używany w przypadku ruchu między maszynami wirtualnymi w prywatnych sieciach wirtualnych albo na potrzeby tworzenia wielowarstwowych aplikacji hybrydowych.

Twórz wysoce niezawodne aplikacje przy użyciu globalnego frontonu emisji dowolnej

Usługa Load Balancer sprawdza kondycję wystąpień aplikacji oraz automatycznie wyłącza z obiegu wystąpienia ze złą kondycją i przywraca je, gdy ich kondycja się poprawi. Użyj globalnego modułu równoważenia obciążenia dla dystrybucji ruchu opartej na opóźnieniu w ramach wielu wdrożeń regionalnych lub użyj go, aby zwiększyć czas pracy aplikacji z nadmiarowością regionalną.

Zabezpiecz swoje sieci

Kontroluj przychodzący i wychodzący ruch sieciowy oraz chroń sieci prywatne za pomocą wbudowanego translatora adresów sieciowych. Zabezpiecz swoją sieć i zintegruj sieciowe grupy zabezpieczeń z usługą Load Balancer.

Zwiększanie zasięgu przy użyciu protokołu IPv6

Łączność z Internetem za pomocą protokołu IPv6 z równoważeniem obciążenia aż do natywnych punktów końcowych protokołu IPv6 na maszynach wirtualnych platformy Azure. Natywne punkty końcowe z obsługą dwóch stosów pomagają spełniać obowiązujące wymagania prawne i stanowią odpowiedź na szybko rosnącą liczbę urządzeń na rynkach mobilnych i IoT, które łączą się z usługami platformy Azure.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z platformy Azure

Pearl Abyss
Mercedes-Benz
Eni
LightSail
MARS
Alaska Airlines
Medpoint

Dlaczego warto zaufać usłudze Load Balancer?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Równoważenie obciążenia

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Rozpocznij pracę z 750 bezpłatnymi godzinami usługi Load Balancer warstwy Standardowa oraz środkami w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Load Balancer, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Load Balancer o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure