Zestawy skali maszyn wirtualnych

Stosuj skalowanie automatyczne do maszyn wirtualnych w celu zapewnienia wysokiej dostępności

Możliwości kontroli usługi IaaS i skalowania usługi PaaS

Wdrażaj zestawy skali maszyn wirtualnych przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager z obsługą obrazów dla platform Windows i Linux oraz niestandardowych obrazów i rozszerzeń.

Rozmiary i zestawy skali maszyn wirtualnych platformy Azure

Niezawodne wdrażanie i aktualizowanie w dużej skali

Skutecznie wdrażaj setki identycznych maszyn wirtualnych w ciągu kilku minut. Dzięki łatwym aktualizacjom w dużej skali możesz skupić się na tym co istotne — swojej aplikacji — a w mniejszym stopniu na infrastrukturze.

Skalowanie automatyczne na platformie Azure — dostosowywanie rozmiarów maszyn wirtualnych do określonych wymagań

Automatyczne skalowanie

Zestawy skali maszyn wirtualnych zintegrowane z funkcją skalowania automatycznego usługi Azure Insights zapewniają prawdziwe automatyczne skalowanie. Wstępne inicjowanie maszyn wirtualnych nie jest konieczne, dlatego możesz używać tylko zasobów obliczeniowych wymaganych przez aplikację w danej chwili.

Zestawy skali maszyn wirtualnych upraszczają pracę w sieci

Łatwiejsza praca w sieci

Zestawy skali maszyn wirtualnych są zintegrowane z zasobami sieciowymi platformy Azure, takimi jak usługi Azure Load Balancer i Application Gateway. Z łatwością rozkładaj obciążenia między maszynami wirtualnymi w zestawie skali maszyn wirtualnych i konfiguruj reguły translatora adresów sieciowych (NAT), aby łączyć się z określonymi wystąpieniami maszyn wirtualnych w celu rozwiązywania problemów.

Obsługa obciążeń w hiperskali

Obsługa obciążeń w hiperskali

Zestawy skali maszyn wirtualnych charakteryzują się elastycznością i są przeznaczone do obsługi obciążeń skalowanych w poziomie, w tym bezstanowych frontonów sieci Web, koordynowania kontenerów i klastrów mikrousług. W rzeczywistości usługa kontenera platformy Azure i Azure Service Fabric jest uruchamiana przy użyciu zestawów skali maszyn wirtualnych.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka minut

Azure Container Service

Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi za pomocą narzędzi aparatu Docker

Service Fabric

Tworzenie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym

Wprowadzenie do zestawów skali maszyn wirtualnych