Virtual Machine Scale Sets

Stosuj skalowanie automatyczne do maszyn wirtualnych w celu zapewnienia wysokiej dostępności

 • Twórz tysiące identycznych maszyn wirtualnych w ciągu kilku minut
 • Szybko skaluj duże wystąpienia obliczeniowe i aplikacje obsługujące dane big data
 • Korzystaj ze zintegrowanej funkcji równoważenia obciążenia i skalowania automatycznego
 • Dołączaj dodatkowe dyski danych zgodnie z wymaganiami aplikacji
 • Wdrażaj maszyny wirtualne i aktualizacje w dużej skali
 • Obsługa obrazów i rozszerzeń dla systemów Linux i Windows
 • Możliwość uruchamiania rozwiązań Cassandra, Cloudera, Hadoop, MongoDB i Mesos
 • Przeprowadzaj wdrożenia w różnych strefach dostępności, aby zapewnić ochronę przed awariami centrum danych

Możliwości kontroli usługi IaaS i skalowania usługi PaaS

Wdrażaj usługę Virtual Machine Scale Sets przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager z obsługą obrazów dla platform Windows i Linux oraz niestandardowych obrazów i rozszerzeń.

Niezawodne wdrażanie i aktualizowanie w dużej skali

Możesz skutecznie wdrażać setki identycznych maszyn wirtualnych w ciągu kilku minut. Dzięki łatwym aktualizacjom w dużej skali możesz skupić się na tym, co istotne, czyli swojej aplikacji, a w mniejszym stopniu na infrastrukturze.

Automatyczne skalowanie

Usługa Virtual Machine Scale Sets zintegrowana z funkcją automatycznego skalowania usługi Azure Insights daje prawdziwe automatyczne skalowanie. Wstępne inicjowanie maszyn wirtualnych nie jest konieczne, dlatego możesz używać tylko zasobów obliczeniowych wymaganych przez aplikację w danej chwili.

Łatwiejsza praca w sieci

Usługa Virtual Machine Scale Sets integruje się z zasobami sieciowymi platformy Azure, takimi jak usługi Azure Load Balancer i Application Gateway. Z łatwością rozkładaj obciążenia między maszynami wirtualnymi w zestawie skalowania maszyn wirtualnych i konfiguruj reguły translatora adresów sieciowych (NAT), aby łączyć się z określonymi wystąpieniami maszyn wirtualnych w celu rozwiązywania problemów.

Obsługa obciążeń w hiperskali

Usługa Virtual Machine Scale Sets charakteryzuje się elastycznością i jest przeznaczona do obsługi obciążeń skalowanych w poziomie, w tym bezstanowych frontonów internetowych, orkiestracji kontenerów i klastrów mikrousług. Usługi Azure Kubernetes Service i Azure Service Fabric są uruchamiane przy użyciu usługi Virtual Machine Scale Sets.

Dlaczego warto zaufać usłudze Virtual Machine Scale Sets?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Virtual Machine Scale Sets — cennik

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Rozliczanie za sekundę

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Virtual Machine Scale Sets, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Virtual Machine Scale Sets o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby

Powiązane produkty i usługi

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uproszczenie wdrażania i obsługi platformy Kubernetes oraz zarządzania nią

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Virtual Machine Scale Sets

Wprowadzenie do usługi Virtual Machine Scale Sets