Pomiń nawigację

Magazyn dysków

Trwałe, bardzo bezpieczne i niedrogie dyski SSD obsługujące maszyny wirtualne platformy Azure

Uzyskaj trwałość, skalowalność, dostępność i zabezpieczenia dysków twardych i SSD dla wszystkich obciążeń — od obciążeń niezbędnych dla działalności do scenariuszy testowych. Dyski Ultra SSD zapewniają opóźnienie krótsze niż milisekunda i wysoce skalowalną wydajność, dyski SSD w warstwie Premium oferują przestrzeń dyskową o wysokiej wydajności na potrzeby obciążeń produkcyjnych, natomiast dyski SSD w warstwie Standardowa zapewniają stałą wydajność i niskie koszty.

Uproszczone zarządzanie

Wybierz typ i rozmiar dysku wymagany przez obciążenie, a platforma Azure automatycznie utworzy dyski i będzie nimi zarządzać. Możesz łatwo podwyższyć poziom z dysku HDD platformy Azure w warstwie Standardowa do dysku SSD platformy Azure w warstwie Premium wraz ze zmieniającymi się wymaganiami.

Skalowalne dyski dla maszyn wirtualnych

W ciągu kilku minut równocześnie twórz tysiące dysków zarządzanych w ramach pojedynczej subskrypcji platformy Azure. Usługa VM Scale Sets umożliwia wdrożenie jednego dużego klastra na potrzeby obciążeń natywnych dla chmury. Skaluj pojemność dysku SSD w górę bez uszczerbku dla wydajności, używając dysków o rozmiarach do 64 TiB.

Większe bezpieczeństwo

Usługa Azure Managed Disks umożliwia szyfrowanie danych magazynowanych domyślnie za pomocą szyfrowania usługi Storage. Steruj poziomem dostępu użytkowników do dysków platformy Azure za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach pomóż chronić dane przy użyciu kopii zapasowej dla określonego momentu.

Duża trwałość i wysoka dostępność

Dyski platformy Azure zapewniają 99,999% dostępności i stale oferują trwałość klasy korporacyjnej przy wiodącym w branży współczynniku niepowodzeń na poziomie 0% w ujęciu rocznym. Korzystaj z 99,9% dostępności gwarantowanej przez umowę SLA na maszynę wirtualną z jednym wystąpieniem dzięki dyskom w warstwie Premium. Dowiedz się więcej.

Przewaga usługi Azure Disk Storage

Ultra SSD: niesamowicie skalowalna wydajność przy opóźnieniu mniejszym niż milisekunda

Dyski Ultra SSD są przeznaczone dla najbardziej wymagających obciążeń o intensywnym użyciu danych i zapewniają niespotykaną wydajność z niewiarygodną skalowalnością przy opóźnieniu mniejszym niż milisekunda.

Usprawnij transformację cyfrową dzięki dyskowi idealnie dopasowanemu do następnej generacji aplikacji opartych na danych, takich jak SAP HANA, SQL Server, obciążenia o intensywnym użyciu transakcji, złożone modelowanie analityczne, gry, renderowanie i bazy danych z kolejkami o małej głębokości.

SSD w warstwie Premium: przestrzeń dyskowa o wysokiej wydajności dla obciążeń produkcyjnych

Jeśli wydajność ma kluczowe znaczenie, korzystaj z małych opóźnień i wysokiej przepływności oferowanych przez dysk SSD platformy Azure w warstwie Premium.

Dyski SSD w warstwie Premium są dobrym rozwiązaniem dla obciążeń produkcyjnych, takich jak SQL Server, bazy danych Oracle, Microsoft Dynamics, Microsoft Exchange Server, MySQL, Cassandra, MongoDB i SAP Business Suite.

SSD w warstwie Standardowa: niski koszt i stała wydajność

Wdróż dyski SSD w warstwie Standardowa, jeśli potrzebujesz niedrogiego dysku, który może współdziałać z dowolną maszyną wirtualną platformy Azure i zapewnia stałe opóźnienie obciążeń o małej liczbie operacji we/wy na sekundę.

Dyski SSD w warstwie Standardowa obsługują zróżnicowane obciążenia, takie jak serwery internetowe, serwery aplikacji o małej liczbie operacji we/wy na sekundę, aplikacje przedsiębiorstwa o małej intensywności użycia oraz scenariusze tworzenia i testowania. Podwyższ poziom usługi do poziomu dysków SSD w warstwie Premium na potrzeby bardziej wymagających i wrażliwych na opóźnienia obciążeń.

HDD w warstwie Standardowa: niedroga przestrzeń dyskowa na potrzeby rzadkiego dostępu do danych

Dyski zarządzane HDD platformy Azure w warstwie Standardowa są przeznaczone dla niekrytycznych obciążeń wymagających rzadkiego dostępu do danych oraz sytuacji, w których nie jest potrzebna wydajność na poziomie produkcyjnym. Podłącz dyski HDD w warstwie Standardowa do dowolnej maszyny wirtualnej platformy Azure, aby umożliwić ekonomiczne skalowanie do chmury w scenariuszach tworzenia i testowania.

Dyski zarządzane HDD w warstwie Standardowa umożliwiają też wykonywanie kopii zapasowych i archiwizowanie aplikacji.

Rozwiązania partnerskie

Klienci korzystający z usługi Azure Disk Storage

Wprowadzenie do usługi Disk Storage