Azure Disk Storage

Trwałe dyski o wysokiej wydajności przeznaczone dla usługi Azure Virtual Machines

Wybierz odpowiedni magazyn dysków dla swojego obciążenia

Uzyskaj trwałość, skalowalność, dostępność i zabezpieczenia wymagane dla wszystkich danych — od scenariuszy testowych do obciążeń niezbędnych dla działalności. Dyski typu Azure Ultra Disk Storage zapewniają opóźnienie krótsze niż milisekunda i wysoce skalowalną wydajność, dyski Azure SSD w warstwie Premium oferują przestrzeń na potrzeby obciążeń produkcyjnych, natomiast dyski Azure SSD w warstwie Standardowa zapewniają stałą wydajność i niskie koszty.

Poznaj opcje magazynu dysków

Automatyczne tworzenie dysków i zarządzanie nimi — wystarczy wybrać wymagany typ dysku i rozmiar

Równoczesne tworzenie tysięcy dysków zarządzanych w ramach pojedynczej subskrypcji w ciągu kilku minut

Domyślne szyfrowanie danych magazynowanych

Dostępność na poziomie 99,999% i niezawodność klasy korporacyjnej

Magazyn dysków na każde obciążenie

Uzyskaj opcje magazynu dysków dla dowolnych obciążeń maszyn wirtualnych. Skorzystaj z największej w swojej klasie przepływności i szybkości, a także ze stałego, niskiego opóźnienia na potrzeby tworzenia baz danych, skalowania i uruchamiania aplikacji krytycznych dla działalności firmy, a także pracy ze scenariuszami testowania oprogramowania.

Dysk o największej wydajności w chmurze

Dysk SSD w warstwie Premium zapewnia wysoką wydajność i małe opóźnienia. Jest idealny dla maszyn wirtualnych przeznaczonych do obciążeń intensywnie korzystających z operacji wejścia/wyjścia i wymagających małych opóźnień rzędu jednej milisekundy. Dzięki dyskom Ultra Disk Storage można dynamicznie zmieniać wydajność dysku i uzyskiwać dużą liczbę operacji we/wy na sekundę na potrzeby maszyn wirtualnych IaaS na platformie Azure.

Poznaj typy dysków na platformie Azure

Eliminuj ryzyko i oszczędzaj pieniądze

Zmniejsz ryzyko utraty danych podczas migracji, wybierając jedno z ekonomicznych rozwiązań dyskowych, które pomogą Ci łatwo przeprowadzić migrację aplikacji firmy Microsoft lub innych firm na platformę Azure za pomocą certyfikowanych rozwiązań do wdrażania.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Backup

Uzyskaj wskazówki od społeczności partnerów

Dołącz do ekosystemu partnerów oferujących szeroki zakres rozwiązań do migracji baz danych, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii.

Znajdź partnera

Zwiększone zabezpieczenia i zgodność

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Uzyskaj potrzebną moc, kontrolę i możliwość dostosowania w konkurencyjnych cenach

Funkcja Dyski zarządzane na platformie Azure to nowa, polecana oferta magazynu na dyskach przeznaczonego do trwałego przechowywania danych w usłudze Azure Virtual Machines. Do wyboru są cztery typy dysków zarządzanych — Ultra Disk Storage, SSD w warstwie Premium, SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa. Każda maszyna wirtualna może współpracować z wieloma dyskami zarządzanymi. Ceny odzwierciedlają rabaty na elementy w wersji zapoznawczej. Po zakończeniu okresu zapoznawczego będą obowiązywać ceny wersji ogólnie dostępnej.

Zobacz cennik usługi Azure Disk Storage

Wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo rozpocząć pracę

Eksploruj funkcję Dyski zarządzane na platformie Azure

Poznaj kluczowe korzyści płynące z używania dysków zarządzanych podczas migracji obciążeń do chmury.

Wybieranie właściwego dysku dla maszyn wirtualnych IaaS

Dowiedz się, jak wybrać właściwy typ dysku zarządzanego na platformie Azure w zależności od konkretnych potrzeb biznesowych.

Uzyskiwanie wysokiej wydajności i skalowalności

Twórz aplikacje o wysokiej wydajności, korzystając z magazynu w warstwie Premium, i dowiedz się więcej o skalowalności lokalizacji docelowych na potrzeby dysków danych maszyn wirtualnych.

Zasoby dla deweloperów

Dokumentacja

Uzyskaj zasoby umożliwiające zarządzanie dyskami platformy Azure, takie jak samouczki, przykłady kodu i dokumentacja.

Microsoft Learn

Uzyskaj bezpłatne, praktyczne samouczki krok po kroku dotyczące usług Azure Virtual Machines i Dyski platformy Azure.

Zaufanie firm każdej wielkości

Często zadawane pytania dotyczące funkcji Dyski zarządzane na platformie Azure

  • Dyski zarządzane upraszczają zarządzanie dyskami dla maszyn wirtualnych IaaS platformy Azure, ponieważ wspierają proces zarządzania kontami magazynu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przegląd dysków zarządzanych.
  • Tak. Opłata jest naliczana za każdą transakcję. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę cennika.
  • Opłata jest naliczana na podstawie aprowizowanej pojemności dysku. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę cennika.
  • Ceny dysków zarządzanych w warstwie Premium są takie same jak ceny dysków niezarządzanych w warstwie Premium.
  • Tak. Typ konta magazynu dysków zarządzanych można zmienić za pomocą witryny Azure Portal, programu PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Wprowadzenie do magazynu dysków