Magazyn dysków

Trwałe, bardzo bezpieczne i niedrogie dyski SSD obsługujące maszyny wirtualne platformy Azure

Uzyskaj trwałość, skalowalność, dostępność i zabezpieczenia dysków twardych i SSD dla wszystkich obciążeń — od obciążeń niezbędnych dla działalności do scenariuszy testowych. Dyski Ultra Disk zapewniają opóźnienie krótsze niż milisekunda i wysoce skalowalną wydajność, dyski SSD w warstwie Premium oferują przestrzeń dyskową o wysokiej wydajności na potrzeby obciążeń produkcyjnych, natomiast dyski SSD w warstwie Standardowa zapewniają stałą wydajność i niskie koszty.

W przypadku obciążeń, które intensywnie korzystają z danych, zarejestruj się, aby używać dysku Ultra Disk na platformie Azure

Uproszczone zarządzanie

Wybierz typ i rozmiar dysku wymagany przez obciążenie, a platforma Azure automatycznie utworzy dyski i będzie nimi zarządzać. Możesz łatwo podwyższyć poziom z dysku HDD platformy Azure w warstwie Standardowa do dysku SSD platformy Azure w warstwie Premium wraz ze zmieniającymi się wymaganiami.

Skalowalne dyski dla maszyn wirtualnych

W ciągu kilku minut równocześnie twórz tysiące dysków zarządzanych w ramach pojedynczej subskrypcji platformy Azure. Usługa VM Scale Sets umożliwia wdrożenie jednego dużego klastra na potrzeby obciążeń natywnych dla chmury. Skaluj pojemność dysku SSD w górę bez uszczerbku dla wydajności, używając dysków o rozmiarach do 64 TiB.

Większe bezpieczeństwo

Funkcja Dyski zarządzane platformy Azure umożliwia szyfrowanie danych magazynowanych domyślnie za pomocą szyfrowania usługi Storage. Steruj poziomem dostępu użytkowników do dysków platformy Azure za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach pomóż chronić dane przy użyciu kopii zapasowej dla określonego momentu.

Duża trwałość i wysoka dostępność

Dyski platformy Azure zapewniają 99,999% dostępności i stale oferują trwałość klasy korporacyjnej przy wiodącym w branży współczynniku niepowodzeń na poziomie 0% w ujęciu rocznym. Korzystaj z 99,9% dostępności gwarantowanej przez umowę SLA na maszynę wirtualną z jednym wystąpieniem dzięki dyskom w warstwie Premium. Dowiedz się więcej.

Przewaga usługi Azure Disk Storage

 • Uruchamiaj niezbędne dla działalności aplikacje i pracuj w ramach scenariuszy tworzenia i testowania. Oferta usługi Azure Disk Storage może sprostać zróżnicowanym wymaganiom w zakresie obciążenia maszyn wirtualnych.
 • Korzystaj ze sprawdzonych rozwiązań. Dyski platformy Azure zapewniają obsługę wielu platform systemów Linux i Windows oraz kompleksową integrację z zaufanymi aplikacjami firmy Microsoft i innych wiodących firm, łącznie z niestandardowymi obrazami aplikacji.
 • Zmniejsz ryzyko związane z migracją. Oferta niedrogich dysków ułatwia migrowanie aplikacji firmy Microsoft i innych firm na platformę Azure dzięki certyfikowanym rozwiązaniom do wdrażania migracji metodą „lift-and-shift”.
 • Korzystaj z możliwości większej społeczności. Dyski platformy Azure są już używane przez szeroką sieć partnerów, aby ułatwić organizacjom ochronę danych i odzyskiwanie po awarii.

Ultra Disk: niesamowicie skalowalna wydajność przy opóźnieniu mniejszym niż milisekunda

Dyski Ultra Disk są przeznaczone dla najbardziej wymagających obciążeń o intensywnym użyciu danych i zapewniają niespotykaną wydajność z niewiarygodną skalowalnością przy opóźnieniu mniejszym niż milisekunda.

 • Dostępne są dyski o rozmiarach od 4 GiB do 64 TiB
 • Uzyskaj optymalną wydajność poszczególnych dysków nawet przy małej pojemności przestrzeni dyskowej.
 • Przejmij kontrolę nad wydajnością dysku bez konieczności ponownego uruchamiania maszyn wirtualnych dzięki elastycznej i innowacyjnej architekturze oferującej następujące możliwości:
  • Przepływność od 1 MB do 2 000 MB na sekundę.
  • Liczba operacji we/wy na sekundę: od 100 do 160 000.

Usprawnij transformację cyfrową dzięki dyskowi idealnie dopasowanemu do następnej generacji aplikacji opartych na danych, takich jak: SAP HANA, SQL Server, obciążenia o intensywnym użyciu transakcji, złożone modelowanie analityczne, gry, renderowanie i bazy danych z kolejkami o małej głębokości. Dysk Ultra Disk jest teraz obsługiwany w oprogramowaniu SAP HANA.

SSD w warstwie Premium: przestrzeń dyskowa o wysokiej wydajności dla obciążeń produkcyjnych

Jeśli wydajność ma kluczowe znaczenie, korzystaj z małych opóźnień i wysokiej przepływności oferowanych przez dysk SSD platformy Azure w warstwie Premium.

 • Utwórz swoją bazę danych o wysokiej wydajności, korzystając z wielu maszyn wirtualnych platformy Azure, aby uzyskać szybkość niezbędną do obsługi obciążeń przedsiębiorstwa.
 • Uzyskaj maksymalną aprowizowaną wydajność dysku do 20 000 operacji we/wy na sekundę i 750 MB na sekundę.
 • Korzystaj z maksymalnej przepływności dysku na maszynę wirtualną na poziomie nawet 80 000 operacji we/wy na sekundę i 2 000 MB na sekundę, a z buforowaniem jest jeszcze szybciej.
 • Wdróż dysk SSD w warstwie Premium wraz z maszynami wirtualnymi serii DS, aby korzystać z unikatowej architektury buforowania zapewniającej małe opóźnienie i zwiększoną wydajność.

Dyski SSD w warstwie Premium są dobrym rozwiązaniem dla obciążeń produkcyjnych, takich jak SQL Server, bazy danych Oracle, Microsoft Dynamics, Microsoft Exchange Server, MySQL, Cassandra, MongoDB i SAP Business Suite.

SSD w warstwie Standardowa: niski koszt i stała wydajność

Wdróż dyski SSD w warstwie Standardowa, jeśli potrzebujesz niedrogiego dysku, który może współdziałać z dowolną maszyną wirtualną platformy Azure i zapewnia stałe opóźnienie obciążeń o małej liczbie operacji we/wy na sekundę.

 • Zwiększają niezawodność i skalowalność Twoich aplikacji.
 • Zapewniają krótszy czas oczekiwania w porównaniu z dyskami HDD w warstwie Standardowa.
 • Korzystaj z wiodącej w branży trwałości i dostępności, jakiej oczekujesz od usługi Azure Disk Storage.

Dyski SSD w warstwie Standardowa obsługują zróżnicowane obciążenia, takie jak serwery internetowe, serwery aplikacji o małej liczbie operacji we/wy na sekundę, aplikacje przedsiębiorstwa o małej intensywności użycia oraz scenariusze tworzenia i testowania. Podwyższ poziom usługi do poziomu dysków SSD w warstwie Premium na potrzeby bardziej wymagających i wrażliwych na opóźnienia obciążeń.

HDD w warstwie Standardowa: niedroga przestrzeń dyskowa na potrzeby rzadkiego dostępu do danych

Dyski zarządzane HDD platformy Azure w warstwie Standardowa są przeznaczone dla niekrytycznych obciążeń wymagających rzadkiego dostępu do danych oraz sytuacji, w których nie jest potrzebna wydajność na poziomie produkcyjnym. Podłącz dyski HDD w warstwie Standardowa do dowolnej maszyny wirtualnej platformy Azure, aby umożliwić ekonomiczne skalowanie do chmury w scenariuszach tworzenia i testowania.

Dyski zarządzane HDD w warstwie Standardowa umożliwiają też wykonywanie kopii zapasowych i archiwizowanie aplikacji.

Rozwiązania partnerskie

Klienci korzystający z usługi Azure Disk Storage

Wprowadzenie do usługi Disk Storage