Pomiń nawigację

Magazyn dysków

Opcje trwałych, wysoce bezpiecznych dysków obsługujących maszyny wirtualne

Bez względu na to, czy uruchamiasz krytyczne dla działalności aplikacje, czy pracujesz ze scenariuszami testowymi, usługa Azure Disk Storage oferuje trwałość, dostępność i bezpieczeństwo Twoich maszyn wirtualnych. W przypadku aplikacji wymagających wielu operacji wejścia/wyjścia, dla których małe opóźnienia i wysoka przepustowość mają kluczowe znaczenie, wybierz usługę Disk Storage w warstwie Premium (SSD). W przypadku podstawowych obciążeń produkcyjnych, które wymagają spójnej wydajności, wybierz dysk SSD w warstwie Standardowa. Możesz również używać go jako niedrogiego rozwiązania do obsługi scenariuszy związanych z programowaniem i testowaniem.

Proste zarządzanie

Utwórz dysk zarządzany, określając typ magazynu i potrzebny rozmiar dysku. Usługa Azure Storage utworzy go dla Ciebie i będzie nim zarządzała.

Omówienie usługi Managed Disks

Bardzo trwałe, dostępne i bezpieczne

Dyski platformy Azure zaprojektowano tak, aby zapewniały 99,999% dostępności. Śpij spokojnie, wiedząc, że masz trzy repliki danych, co zapewnia wysoką trwałość. Jeśli w jednej lub nawet w dwóch replikach wystąpią błędy, pozostałe repliki pomogą w zapewnieniu trwałości danych i dużej tolerancji w przypadku awarii. Ta architektura pomogła platformie Azure w zapewnieniu niezawodności klasy korporacyjnej dla dysków IaaS przez długi czas z rocznym współczynnikiem awarii w wysokości 0%, co stawia ją w czołówce branży. A dodatkowo Twoje dane są automatycznie zabezpieczane dzięki funkcji szyfrowania nieużywanych danych.

Dlaczego warto wybrać usługę Azure Disk Storage?

Każdy magazyn dysków w chmurze jest inny. Platforma Azure oferuje:

Proste skalowanie na żądanie

Migruj lokalną aplikację klasy korporacyjnej do chmury i nie zajmuj się dłużej zarządzaniem sprzętem i infrastrukturą. W dowolnym momencie skaluj magazyn w górę i w dół na maszynie wirtualnej i obsługuj nieoczekiwane zwiększenia ruchu i wzrost rozmiaru magazynu danych. Zmigruj cały model infrastruktury metodą „lift-and-shift” — w systemie Windows lub Linux — i korzystaj z wysoko skalowanego, globalnie dostępnego magazynu w chmurze.

Dowiedz się więcej o usłudze IaaS platformy Azure

Magazyn z małymi opóźnieniami i dużą przepływnością

Jeśli wydajność ma kluczowe znaczenie, potrzebujesz małych opóźnień i wysokiej przepustowości oferowanych przez usługę Disk Storage w warstwie Premium (SSD). Utwórz swoją bazę danych o wysokiej wydajności, korzystając z dużych maszyn wirtualnych Azure (z serii GS), aby uzyskać szybkość niezbędną do obsługi obciążeń przedsiębiorstwa. Maksymalna przepływność dysku na maszynę wirtualną wynosi nawet 80 000 operacji we/wy na sekundę i 2000 MB na sekundę, a z buforowaniem jest jeszcze szybciej.

Omówienie usługi Premium Storage

Niski koszt i stała wydajność dla wszystkich rozmiarów maszyn wirtualnych platformy Azure

Dyski SSD w warstwie Standardowa na platformie Azure to ekonomiczna oferta dysków SSD — rozwiązanie Azure Managed Disks — zoptymalizowana pod kątem testowania oraz podstawowych obciążeń produkcyjnych wymagających niezmiennego opóźnienia. Dyski SSD w warstwie Standardowa mają następujące cechy:

  • Zapewniają krótszy czas oczekiwania w porównaniu z dyskami HDD w warstwie Standardowa.
  • Mogą być stosowane w przypadku obciążeń związanych z danymi big data wymagającymi wysokiej przepływności.
  • Zwiększają niezawodność i skalowalność Twoich aplikacji.
  • Oferują wiodącą w branży trwałość i dostępność, jakiej oczekujesz od usługi Azure Disk Storage.
  • Mogą być zmieniane na dyski SSD w warstwie Premium na potrzeby bardziej wymagających i wrażliwych na opóźnienia obciążeń.

Omówienie dysku SSD w warstwie Standardowa

"By upgrading to Azure Premium Storage for our Slim4 inventory control application, we halved processing time and gained the assurance that this critical application will run smoothly."

Anthony Lewkowicz, architekt techniczny i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji w firmie Chronodrive

Wypróbuj usługę Disk Storage