Seria maszyn wirtualnych

Platforma Azure zapewnia rozmaite maszyny wirtualne spełniające wszystkie wymagania w zakresie aplikacji

Seria A

Podstawowe ekonomiczne maszyny wirtualne do tworzenia i testowania aplikacji

Maszyny wirtualne serii A zapewniają wydajność procesora CPU i konfiguracje pamięci, które są najlepsze w przypadku obciążeń podstawowych, takich jak tworzenie i testowanie aplikacji. Są ekonomiczne i zapewniają niewymagające wysokich nakładów rozpoczęcie pracy z platformą Azure.

Przykładowe przypadki użycia obejmują serwery do obsługi tworzenia i testowania aplikacji, serwery internetowe o niewielkim ruchu, małe i średnie bazy danych, serwery do obsługi rozwiązań prototypowych i repozytoria kodu.

Seria A
od
$11.68 miesięcznie
Optymalizacja pod kątem obliczeń

Seria D

Rozwiązania obliczeniowe ogólnego zastosowania

Maszyny wirtualne serii D są wyposażone w dyski półprzewodnikowe (SSD), szybkie procesory CPU i optymalną konfigurację procesora CPU oraz pamięci, dzięki czemu są odpowiednie w przypadku większości aplikacji do zastosowań ogólnych. Część maszyn wirtualnych serii D obsługuje także większą ilość pamięci przypadającą na procesor CPU, co pozwala na używanie ich w przypadku aplikacji wymagających większej ilości pamięci.

Przykładowe przypadki użycia obejmują większość aplikacji, relacyjne bazy danych, wewnątrzpamięciową pamięć podręczna i analizę.

Seria Dv2 — następna generacja rozwiązań obliczeniowych ogólnego zastosowania

Wystąpienia serii Dv2 stanowią najnowszą generację wystąpień serii D, które mają bardziej wydajne procesory (średnio o 35% szybsze niż w przypadku wystąpień serii D) oraz takie same konfiguracje pamięci i dysków co w przypadku serii D. Wystąpienia serii Dv2 są oparte na procesorach najnowszej generacji Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,2 GHz. Wersja DSv2 serii Dv2 obsługują magazyn Premium Storage.

Przykładowe przypadki użycia obejmują serie Dv2 i D, które są doskonałe do zastosowań wymagających szybszych procesorów CPU, wyższej wydajności lokalnych dysków lub większej ilości pamięci i stanowią wydajną platformę dla wielu aplikacji przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

Seria E

Zoptymalizowana pod kątem hiperwątkowych aplikacji w pamięci

Maszyny wirtualne platformy Azure z rodziny serii E są zoptymalizowane pod kątem aplikacji generujących duże obciążenia w pamięci, np. SAP HANA. Te maszyny wirtualne są skonfigurowane w taki sposób, że ich stosunek pamięci do liczby rdzeni jest wysoki. Dzięki temu są one odpowiednie dla serwerów relacyjnych baz danych ze średnimi i dużymi pamięciami podręcznymi oraz analizą w pamięci. Maszyny wirtualne z serii E mają od 2 do 64 wirtualnych procesorów vCPU oraz, odpowiednio, od 16 do 432 GiB pamięci RAM.

Przykłady zastosowań obejmują wystąpienia oprogramowania SAP HANA, SAP S/4 HANA, SQL Hekaton i inne kluczowe dla działalności obciążenia w pamięci.

Seria E
od
$97.09 miesięcznie
Optymalizacja pod kątem pamięci

Seria F

Maszyny wirtualne oferujące zoptymalizowane możliwości obliczeniowe

Rozmiary maszyn wirtualnych serii F zapewniają dużą moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Oferują one 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci na lokalnym dysku półprzewodnikowym (SSD) na każdy rdzeń procesora CPU. Są zoptymalizowane pod kątem dużych obciążeń obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii F są oparte na procesorze 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), który może osiągnąć prędkość do 3,1 GHz przy użyciu technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0.

Przykładowe przypadki użycia obejmują scenariusze związane z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami.

Seria F
od
$36.5 miesięcznie
Optymalizacja pod kątem obliczeń

Seria G

Maszyny wirtualne oferujące zoptymalizowaną pamięć i magazyn

Maszyny wirtualne z serii G oferują najnowszą rodzinę procesorów Intel® Xeon® E5 w wersji 3, dwukrotnie więcej pamięci i czterokrotnie większy magazyn oparty na dyskach półprzewodnikowych (SSD) niż seria D przeznaczona do zastosowań ogólnych. Seria G zapewnia nawet ½ TB pamięci RAM, 32 rdzenie procesora CPU, niezrównaną wydajność obliczeniową, dużą ilość pamięci i lokalny magazyn SSD, dzięki czemu idealnie nadaje się do obsługi najbardziej wymagających aplikacji.

Przykładowe przypadki użycia obejmują duże bazy danych SQL i NoSQL, systemy ERP i SAP oraz rozwiązania z zakresu magazynowania danych.

Seria H

Maszyny wirtualne o wysokiej wydajności

Rodzina serii H to następna generacja maszyn wirtualnych o wysokiej wydajności obliczeniowej. Idealnie sprawdzają się one w przypadku najwyższych potrzeb obliczeniowych, na przykład w modelowaniu molekularnym, analizach obliczeniowych dynamiki płynów i podobnych zastosowaniach. Te maszyny wirtualne wykorzystują technologię procesora Intel Haswell, a konkretnie procesory E5-2667 V3. Maszyny wirtualne z 8 lub 16 rdzeniami wyposażone są w pamięć DDR4 i lokalny magazyn oparty na dyskach SSD. Seria H oferuje, obok znacznej mocy procesora CPU, różnorodne opcje dla technologii RDMA i sieci obsługujących niskie opóźnienia, korzystając z sieci InfiniBand wraz z kilkoma konfiguracjami pamięci do obsługi obliczeń wymagających znacznego wykorzystania pamięci.

Przykładowe przypadki użycia obejmują obliczenia o wysokiej wydajności, przetwarzanie wsadowe, analizy, modelowanie molekularne i analizy dynamiki płynów.

Seria H
od
$581.08 miesięcznie
Optymalizacja pod kątem obliczeń

Seria L

Maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem magazynu

Maszyny wirtualne platformy Azure z serii L są zoptymalizowane pod kątem magazynu. Są idealne w zastosowaniach wymagających małych opóźnień, dużej przepływności i magazynu dysków lokalnych o dużej pojemności. Te maszyny wirtualne są zbudowane na bazie procesorów w technologii Intel Haswell, a konkretnie procesorów E5 Xeon v3. Maszyny wirtualne mogą mieć następującą liczbę rdzeni: 4, 8, 16 i 32. Maszyny z serii L obsługują do 6 TB miejsca na lokalnym dysku SSD i oferują niezrównaną wydajność operacji we/wy magazynu.

Przykładowe przypadki użycia obejmują bazy danych NoSQL, takie jak Cassandra, MongoDB, Cloudera i Redis. Świetnie sprawdzają się także w przypadku aplikacji do przechowywania danych, a także dużych transakcyjnych baz danych.

Seria L
od
$227.76 miesięcznie
Optymalizacja pod kątem magazynu

Seria M

Największe maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem pamięci

Maszyny wirtualne platformy Azure z serii M to największe jak dotąd maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem pamięci. Te maszyny wirtualne są idealne do obsługi dużych obciążeń w pamięci, takich jak SAP HANA. Seria M zapewnia największe dostępne pojemności pamięci: od 1 TiB pamięci RAM w jednej maszynie wirtualnej. Ponadto te maszyny wirtualne są wyposażone w największą liczbę procesorów wirtualnych, do 128 procesorów vCPU w jednej maszynie wirtualnej, aby umożliwiać wysoce wydajne przetwarzanie równoległe.

Przykłady zastosowań obejmują wystąpienia oprogramowania SAP HANA, SAP S/4 HANA, SQL Hekaton i inne kluczowe dla działalności obciążenia w pamięci wymagające olbrzymiej mocy obliczeniowej do przetwarzania równoległego.

Seria M
od
$4868.37 miesięcznie
Optymalizacja pod kątem pamięci

Seria N

Maszyny wirtualne obsługujące procesor GPU

Seria N to rodzina maszyn wirtualnych platformy Azure zapewniająca możliwości procesora GPU. Procesory GPU świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając klientom we wprowadzaniu innowacji, takich jak wysokiej klasy zdalna wizualizacja, uczenie głębokie i analiza predykcyjna. Seria N, która jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej, będzie korzystać z przyspieszonej platformy NVIDIA Tesla oraz technologii NVIDIA GRID 2.0, dzięki czemu zapewni obsługę grafiki najwyższej klasy dostępnej teraz w chmurze. Jedna z maszyn wirtualnych serii N ma interfejs sieciowy zapewniający niskie opóźnienia i wysoką przepływność (RDMA). Jest on dostrojony na potrzeby ściśle sprzężonych równoległych obciążeń obliczeniowych.

Przykładowe przypadki użycia obejmują renderowanie grafiki, edycję wideo, zdalną wizualizację oraz obliczenia i analizy o wysokiej wydajności.

Seria N
od
$657 miesięcznie
Obsługa procesora GPU

Zasoby