Seria maszyn wirtualnych

Platforma Azure zapewnia rozmaite maszyny wirtualne spełniające wszystkie wymagania w zakresie aplikacji

Seria A

Podstawowe ekonomiczne maszyny wirtualne do tworzenia i testowania aplikacji

Maszyny wirtualne serii A zapewniają wydajność procesora CPU i konfiguracje pamięci, które są najlepsze w przypadku obciążeń podstawowych, takich jak tworzenie i testowanie aplikacji. Są ekonomiczne i zapewniają niewymagające wysokich nakładów rozpoczęcie pracy z platformą Azure. Av2 Standard to najnowsza generacja maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora, ale z większą pamięcią RAM na procesor wirtualn i szybszymi dyskami.

Przykładowe przypadki użycia obejmują serwery do obsługi tworzenia i testowania aplikacji, serwery internetowe o niewielkim ruchu, małe i średnie bazy danych, serwery do obsługi rozwiązań prototypowych i repozytoria kodu.

Seria Bs

Maszyny wirtualne z możliwością okresowego zwiększania wydajności ekonomicznej

Seria B to ekonomiczne maszyny wirtualne, które stanowią niedrogą alternatywę dla obciążeń normalnie potrzebujących do działania niskiego lub średniego bazowego użycia procesorów, ale niekiedy, gdy zapotrzebowanie wzrasta, wymagających skorzystania z dużo wyższego użycia procesorów.

Przykładowe przypadki użycia obejmują serwery do obsługi tworzenia i testowania aplikacji, serwery internetowe o niewielkim ruchu, małe bazy danych, mikrousługi, serwery do obsługi rozwiązań prototypowych i serwery kompilacji.

Seria D

Rozwiązania obliczeniowe ogólnego zastosowania

Rozmiary maszyn wirtualnych platformy Azure z serii D oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Maszyny wirtualne D v3 zapewniają hiperwątkowe maszyny wirtualne ogólnego przeznaczenia, które opierają się na procesorze Intel® XEON® E5-2673 v4 (Broadwell) o szybkości 2,3 GHz. Mogą one osiągać szybkości 3,5 GHz dzięki zastosowaniu technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0.

Maszyny wirtualne D v4 i Dd v4 są oparte na niestandardowym procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL, który działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni. Rozmiary maszyn wirtualnych z serii Dd v4 zapewniają szybki, duży, lokalny magazyn SSD (do 2400 GiB) i są odpowiednie dla aplikacji korzystających z magazynu lokalnego o małych opóźnieniach i dużej szybkości. Rozmiary maszyn wirtualnych D v4 nie mają żadnego magazynu tymczasowego.

Serie Da v4 i Das v4 maszyn wirtualnych platformy Azure korzystają z procesora AMD EPYC™ 7452 i udostępniają do 96 procesorów wirtualnych, 384 GiB pamięci RAM oraz 2400 GiB magazynu tymczasowego opartego na dyskach SSD.

Maszyny wirtualne z serii Ds, Dds i Das obsługują zarówno dyski SSD w warstwie Premium platformy Azure, jak i magazyn Ultra Disk w zależności od dostępności regionalnej.

Przykładowe przypadki użycia obejmują wiele aplikacji klasy korporacyjnej, relacyjne bazy danych, wewnątrzpamięciową pamięć podręczną i analizę. Najnowsze generacje są idealne dla aplikacji wymagających szybszych procesorów, lepszej wydajności dysków lokalnych lub większych ilości pamięci.

Seria DC

Ochrona danych w użyciu

Maszyny wirtualne z serii DC to nowa rodzina maszyn wirtualnych, która chroni poufność i spójność Twoich danych oraz kodu, gdy są one przetwarzane na platformie Azure dzięki użyciu bezpiecznych enklaw. Jest to dodatek do istniejących wbudowanych funkcji szyfrowania, które chronią dane na platformie Azure podczas ich przesyłania i przechowywania.

Te maszyny wirtualne korzystają z najnowszej generacji procesora Intel Xeon E-2176G 3,7 GHz z technologią SGX. Dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology ten procesor może osiągać szybkość do 4,7 GHz.

Przykładowe przypadki użycia obejmują poufne wykonywanie zapytań w bazach danych, tworzenie skalowalnych sieci platformy Confidential Consortium oraz algorytmy bezpiecznego uczenia maszynowego dla wielu użytkowników. Maszyny wirtualne z serii DC idealnie nadają się do tworzenia aplikacji opartych na bezpiecznych enklawach do ochrony kodu i danych w trakcie ich używania.

Seria E

Zoptymalizowana pod kątem hiperwątkowych aplikacji w pamięci

Maszyny wirtualne platformy Azure z serii E są zoptymalizowane pod kątem aplikacji generujących duże obciążenia w pamięci, np. SAP HANA. Te maszyny wirtualne są skonfigurowane w taki sposób, że ich stosunek pamięci do liczby rdzeni jest wysoki. Dzięki temu są one odpowiednie dla serwerów relacyjnych baz danych ze średnimi i dużymi pamięciami podręcznymi oraz analizą w pamięci. Maszyny wirtualne z serii Ev3 mają od 2 do 64 procesorów wirtualnych oraz odpowiednio od 16 do 432 GiB pamięci RAM.

Maszyny wirtualne E v4 i Ed v4 są oparte na niestandardowym procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL, który działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni. Rozmiary maszyn wirtualnych E i Ed v4 mają do 504 GiB pamięci RAM i są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Seria Ed v4 zapewnia także szybki i duży, lokalny magazyn SSD (do 2400 GiB), co sprawia, że jest odpowiednia dla aplikacji korzystających z magazynu lokalnego o małych opóźnieniach i dużej szybkości. Rozmiary maszyn wirtualnych E v4 nie mają żadnego magazynu tymczasowego.

Serie Ea v4 i Eas v4 maszyn wirtualnych platformy Azure korzystają z procesora AMD EPYC™ 7452 i udostępniają do 96 procesorów wirtualnych, 672 GiB pamięci RAM oraz 2400 GiB magazynu tymczasowego opartego na dyskach SSD.

Maszyny wirtualne z serii Es, Eds i Eas obsługują zarówno dyski SSD w warstwie Premium platformy Azure, jak i magazyn Ultra Disk w zależności od dostępności regionalnej.

Przykłady zastosowań obejmują oprogramowanie SAP HANA (tylko E64s_v3), SAP S/4 HANA (warstwa aplikacji), SAP NetWeaver (warstwa aplikacji), SQL Hekaton i inne obciążenia w pamięci krytyczne dla działania firmy.

Seria F

Maszyny wirtualne oferujące zoptymalizowane możliwości obliczeniowe

Funkcje maszyn wirtualnych z serii F zapewniają dużą moc procesora w stosunku do pamięci. Są one wyposażone w 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci na lokalnym dysku półprzewodnikowym (SSD) na każdy rdzeń procesora CPU. Są zoptymalizowane pod kątem dużych obciążeń obliczeniowych. Seria Fsv2 oferuje 2 GiB pamięci RAM i 8 GB lokalnego magazynu tymczasowego (SSD) na procesor wirtualny. Maszyny wirtualne z serii Fsv2 są hiperwątkowe i oparte na procesorze Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake) 2,7 GHz, który może osiągnąć szybkość do 3,7 GHz przy użyciu technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0.

Przykładowe przypadki użycia obejmują przetwarzanie wsadowe, serwery internetowe, analizę i gry.

Seria G

Maszyny wirtualne oferujące zoptymalizowaną pamięć i magazyn

Maszyny wirtualne z serii G oferują rodzinę procesorów Intel® Xeon® E5 w wersji 3, dwukrotnie więcej pamięci i czterokrotnie większy magazyn oparty na dyskach półprzewodnikowych (SSD) niż seria D przeznaczona do zastosowań ogólnych. Seria G oferuje nawet ½ TB pamięci RAM, 32 rdzenie procesora, niezrównaną wydajność obliczeniową, dużą ilość pamięci i lokalny magazyn SSD, dzięki czemu idealnie nadaje się do obsługi najbardziej wymagających aplikacji.

Przykładowe przypadki użycia obejmują duże bazy danych SQL i NoSQL, systemy ERP i SAP oraz rozwiązania z zakresu magazynowania danych.

Seria H

Maszyny wirtualne na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności

Maszyny wirtualne z serii HB są zoptymalizowane pod kątem zastosowań HPC zależnych od przepustowości pamięci, takich jak dynamika płynów, jawna analiza elementów skończonych i modelowanie pogody. Maszyny wirtualne HB dysponują 60 rdzeniami procesorów AMD EPYC 7551, 4 GB pamięci RAM na rdzeń procesora CPU, nie korzystają z hiperwątkowości i mogą zawierać maksymalnie cztery dyski zarządzane. Platforma AMD EPYC zapewnia ponad 260 GB/s przepustowości pamięci.

Maszyny wirtualne z serii HC są zoptymalizowane pod kątem zastosowań HPC zależnych od intensywnych obliczeń, takich jak niejawna analiza elementów skończonych, symulacja złóż i chemia obliczeniowa. Maszyny wirtualne z serii HC dysponują 44 rdzeniami procesorów Intel Xeon Platinum 8168, 8 GB pamięci RAM na rdzeń procesora CPU, nie korzystają z hiperwątkowości i mogą zawierać maksymalnie cztery dyski zarządzane. Platforma Intel Xeon Platinum obsługuje szeroki ekosystem narzędzi programowych firmy Intel i zapewnia prędkość zegara 3,4 GHz dla wszystkich rdzeni w przypadku większości obciążeń.

Przykładowy przypadek użycia obejmuje dynamikę cieczy, analizę elementów skończonych, przetwarzanie danych sejsmicznych, symulację złóż, analizę ryzyka, automatyzację projektów elektronicznych, renderowanie, platformę Spark, modelowanie zjawisk pogodowych, symulację kwantową, chemię obliczeniową i symulację wymiany ciepła.

Seria Ls

Maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem magazynu

Najnowsza seria Lsv2 charakteryzuje się wysoką przepływnością, niskimi opóźnieniami i bezpośrednio mapowanym lokalnym magazynem NVMe. Maszyny wirtualne Lsv2 korzystają z procesorów AMD EPYC™ 7551 z funkcją przyspieszania wszystkich rdzeni do częstotliwości 2,55 GHz i pojedynczego rdzenia do 3 GHz. Maszyny wirtualne z serii Lsv2 oferują do 80 procesorów wirtualnych w konfiguracji hiperwątkowej z 8 GiB pamięci na każdy procesor wirtualny oraz do 19,2 TB (10 x 1,92 TB) przestrzeni dostępnej bezpośrednio dla maszyny wirtualnej.

Maszyny wirtualne z serii Ls są zoptymalizowane pod kątem magazynu. Są idealne w zastosowaniach wymagających małych opóźnień, dużej przepływności i magazynu dysków lokalnych o dużej pojemności. Te maszyny wirtualne są zbudowane na bazie procesorów w technologii Intel Haswell, a konkretnie procesorów E5 Xeon v3. Maszyny wirtualne mogą mieć następującą liczbę rdzeni: 4, 8, 16 i 32. Maszyny wirtualne z serii Ls obsługują do 6 TB miejsca na lokalnym dysku SSD i oferują niezrównaną wydajność operacji we/wy magazynu.

Przykładowe przypadki użycia obejmują bazy danych NoSQL, takie jak Cassandra, MongoDB, Cloudera i Redis. Świetnie sprawdzają się także w przypadku aplikacji do przechowywania danych, a także dużych transakcyjnych baz danych.

Seria M

Maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem pamięci

Maszyny wirtualne platformy Azure z rodziny serii M są zoptymalizowane pod kątem pamięci i są idealne do obsługi dużych obciążeń w pamięci, takich jak SAP HANA. Seria M oferuje do 4 TB pamięci RAM na pojedynczej maszynie wirtualnej. Ponadto te maszyny wirtualne są wyposażone nawet w 128 procesorów wirtualnych w ramach jednej maszyny wirtualnej, aby umożliwiać wysoce wydajne przetwarzanie równoległe.

Przykłady zastosowań obejmują wystąpienia oprogramowania SAP HANA, SAP S/4 HANA, SQL Hekaton i inne kluczowe dla działalności obciążenia w pamięci wymagające olbrzymiej mocy obliczeniowej do przetwarzania równoległego.

Seria Mv2

Największe maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem pamięci

Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure są wyposażone w funkcję wielowątkowości oraz procesory Intel® Xeon® Platinum 8180M 2,5 GHz (Skylake) i oferują do 416 procesorów wirtualnych w ramach pojedynczej maszyny wirtualnej w konfiguracjach z pamięcią o pojemności 3 TB, 6 TB i 12 TB. Jak dotąd jest to maszyna wirtualna o największej ilości pamięci oferowana na platformie Azure, która zapewnia niezrównaną wydajność obliczeniową umożliwiającą obsługę dużych baz danych w pamięci.

Przykłady zastosowań obejmują wystąpienia oprogramowania SAP HANA, SAP S/4 HANA, SQL Hekaton i inne kluczowe dla działalności obciążenia w pamięci wymagające olbrzymiej mocy obliczeniowej do przetwarzania równoległego.

Seria N

Maszyny wirtualne obsługujące procesor GPU

Seria N to rodzina maszyn wirtualnych platformy Azure zapewniająca możliwości procesora GPU. Procesory GPU świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając klientom we wprowadzaniu innowacji, takich jak wysokiej klasy zdalna wizualizacja, uczenie głębokie i analiza predykcyjna.

Seria N ma trzy różne oferty przeznaczone dla konkretnych obciążeń:

  • Seria NC koncentruje się na obciążeniach uczenia maszynowego i obliczeniowych o wysokiej wydajności. Najnowsza wersja — NCsv3 — jest wyposażona w procesor NVIDIA GPU Tesla V100.
  • W przypadku serii NDs skoncentrowano się na scenariuszach dotyczących szkolenia i wnioskowania na potrzeby uczenia szczegółowego. W tym przypadku są używane procesory GPU NVIDIA Tesla P40. Najnowsza wersja — NDv2 — jest wyposażona w procesory NVIDIA GPU Tesla V100.
  • Seria NV umożliwia obsługę zaawansowanych zdalnych obciążeń wizualizacji i innych aplikacji intensywnie korzystających z grafiki za pomocą procesora GPU NVIDIA Tesla M60.

Maszyny wirtualne z serii NCsv3, NCsv2, NC i NDs oferują opcjonalne połączenia wzajemne InfiniBand umożliwiające skalowanie wydajności.

Przykładowe przypadki użycia obejmują symulację, uczenie szczegółowe, renderowanie grafiki, edycję wideo, gry i wizualizację zdalną.

Zasoby