Przejdź do głównej zawartości

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa za pomocą platformy Azure

Obniż koszty i zmniejsz złożoność dzięki bardzo bezpiecznej usłudze w chmurze zarządzanej przez firmę Microsoft. Korzystaj z wielowarstwowych, wbudowanych mechanizmów kontroli zabezpieczeń i unikatowej analizy zagrożeń platformy Azure, aby ułatwić wykrywanie szybko rozwijających się zagrożeń i ochronę przed nimi.

Zacznij od bezpiecznej podstawy

Skorzystaj z wielowarstwowych zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Microsoft w fizycznych centrach danych, infrastrukturze i operacjach wykonywanych na platformie Azure. Zyskaj dzięki nowoczesnym zabezpieczeniom zapewnianym w centrach danych platformy Azure na całym świecie. Korzystaj z chmury bazującej na dostosowywalnym sprzęcie, oferującej mechanizmy kontroli zabezpieczeń zintegrowane ze składnikami sprzętu i oprogramowania układowego oraz z dodatkowej ochrony przed zagrożeniami, takimi jak ataki DDoS. Uzyskuj pomoc od zespołu ponad 3 500 ekspertów od globalnego cyberbezpieczeństwa, którzy pracują razem, aby zabezpieczyć zasoby i dane Twojej firmy przechowywane na platformie Azure.

Obejrzyj film wideo na temat zabezpieczeń naszej infrastruktury globalnej

Uproszczone zabezpieczenia dzięki wbudowanym kontrolkom

Sprawnie chroń swoje obciążenia dzięki wbudowanym kontrolkom i usługom na platformie Azure w obrębie tożsamości, danych, sieci i aplikacji. Zapewnij ciągłą ochronę dzięki bardziej szczegółowym analizom z usługi Microsoft Defender for Cloud. Rozszerz ochronę na środowiska hybrydowe i łatwo integruj rozwiązania partnerskie na platformie Azure. Dowiedz się więcej o najlepszych rozwiązaniach w zakresie zabezpieczeń, korzystając z następujących linków:

Wczesne wykrywanie zagrożeń za pomocą unikatowej funkcji inteligentnej analizy

Wykrywaj nowe zagrożenia i szybko na nie reaguj za pomocą usług korzystających z analizy globalnego cyberbezpieczeństwa w czasie rzeczywistym dostarczanej w skali chmury. Te szczegółowe informacje z możliwością działania są opracowywane po przeanalizowaniu ogromnej ilości danych z różnych źródeł, w tym 18 miliardów stron internetowych z serwisu Bing, 400 miliardów wiadomości e-mail, 1 miliarda aktualizacji urządzeń z systemem Windows i 450 miliardów uwierzytelnień miesięcznie. Korzystając z możliwości uczenia maszynowego, analizy behawioralnej i inteligentnej analizy bazującej na aplikacjach, analitycy danych z firmy Microsoft analizują ogromną ilość danych w usłudze Microsoft Intelligent Security Graph. Powstające dzięki temu szczegółowe informacje są źródłem danych dla usług na platformie Azure i pomagają w szybszym wykrywaniu zagrożeń.

Microsoft Intelligent Security Graph API

Sprawdź, jak klienci osiągają więcej dzięki zabezpieczeniom platformy Azure

Powiązane produkty i usługi

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Usługa Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń swoje zasoby platformy Azure przed rozproszonymi atakami typu „odmowa usługi” (DDoS)

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie