Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa za pomocą platformy Azure

Obniż koszty i zmniejsz złożoność dzięki bardzo bezpiecznej usłudze w chmurze zarządzanej przez firmę Microsoft. Korzystaj z wielowarstwowych, wbudowanych mechanizmów kontroli zabezpieczeń i unikatowej analizy zagrożeń platformy Azure, aby ułatwić wykrywanie szybko rozwijających się zagrożeń i ochronę przed nimi.

Zacznij od bezpiecznej podstawy

Skorzystaj z wielowarstwowych zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Microsoft w fizycznych centrach danych, infrastrukturze i operacjach wykonywanych na platformie Azure. Zyskaj dzięki nowoczesnym zabezpieczeniom zapewnianym w centrach danych platformy Azure na całym świecie. Korzystaj z chmury bazującej na dostosowywalnym sprzęcie, oferującej mechanizmy kontroli zabezpieczeń zintegrowane ze składnikami sprzętu i oprogramowania układowego oraz z dodatkowej ochrony przed zagrożeniami, takimi jak ataki DDoS. Uzyskuj pomoc od zespołu ponad 3500 ekspertów od globalnego cyberbezpieczeństwa, którzy pracują razem, aby zabezpieczyć zasoby i dane Twojej firmy przechowywane na platformie Azure.

Uproszczone zabezpieczenia dzięki wbudowanym kontrolkom

Korzystaj z wbudowanych kontrolek i usług, aby szybko chronić pakiety robocze w różnych tożsamościach, danych, sieciach i aplikacjach platformy Azure. Uzyskaj ciągłą ochronę i dokładniejsze analizy dzięki usłudze Microsoft Defender dla Chmury. Rozszerzaj ochronę na środowiska hybrydowe i w prosty sposób integruj rozwiązania partnerskie z platformą Azure. Najlepsze rozwiązania dotyczące zabezpieczeń opisano w artykułach, do których prowadzą następujące linki:

Zarządzanie tożsamościami i kontrola dostępu

Zabezpieczanie sieci

Zabezpieczanie danych

Zarządzanie kluczami, wpisami tajnymi i certyfikatami

Uzyskiwanie centralnego wglądu i zapobieganie atakom

Wczesne wykrywanie zagrożeń za pomocą unikatowej funkcji inteligentnej analizy

Wykrywaj nowe zagrożenia i szybko na nie reaguj za pomocą usług korzystających z analizy globalnego cyberbezpieczeństwa w czasie rzeczywistym dostarczanej w skali chmury. Te szczegółowe informacje z możliwością działania są opracowywane po przeanalizowaniu ogromnej ilości danych z różnych źródeł, w tym 18 miliardów stron internetowych z serwisu Bing, 400 miliardów wiadomości e-mail, 1 miliarda aktualizacji urządzeń z systemem Windows i 450 miliardów uwierzytelnień miesięcznie. Korzystając z możliwości uczenia maszynowego, analizy behawioralnej i inteligentnej analizy bazującej na aplikacjach, analitycy danych z firmy Microsoft analizują ogromną ilość danych w usłudze Microsoft Intelligent Security Graph. Powstające dzięki temu szczegółowe informacje są źródłem danych dla usług na platformie Azure i pomagają w szybszym wykrywaniu zagrożeń.

The Microsoft Graph Security API displaying secure score, alerts, at-risk users and more

Interfejs API usługi Microsoft Intelligent Security Graph

Powiązane produkty i usługi

Microsoft Defender dla Chmury

Rozszerz ochronę przed zagrożeniami na dowolną infrastrukturę.

Application Gateway

Twórz bezpieczne, skalowalne frontony internetowe o wysokiej dostępności na platformie Azure.

Tożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure Active Directory)

Synchronizuj katalogi lokalne i włącz logowanie jednokrotne.

Azure DDoS Protection

Chroń zasoby platformy Azure przed atakami typu rozproszona odmowa usługi (DDoS).

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi.

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie.