Pomiń nawigację

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure

Rezerwuj maszyny wirtualne z wyprzedzeniem i oszczędzaj nawet 82%

Więcej chmury, mniejsze koszty

Uzyskaj znaczące oszczędności — do 72% w porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — wybierając jeden rok lub trzy lata rezerwacji maszyn wirtualnych z systemem Windows i Linux. Łącząc oszczędności związane z wystąpieniami zarezerwowanymi platformy Azure oraz z Korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure, możesz zapłacić nawet o 82%* mniej.

Obniż całkowity koszt posiadania, łącząc wystąpienia zarezerwowane z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby zarządzać kosztami przy przewidywalnych i zmiennych obciążeniach.

Dodatkowo możesz teraz lepiej planować budżet i przygotowywać trafniejsze prognozy dzięki pojedynczej płatności z góry, którą można łatwo wliczyć do inwestycji.

Prostota i elastyczność

Wybierz i kup wystąpienia zarezerwowane w trzech prostych krokach — określ swój region świadczenia usługi Azure, typ maszyny wirtualnej i okres (jeden rok lub trzy lata).

Zarezerwowane wystąpienia wymagają podjęcia pewnych zobowiązań w zakresie możliwości obliczeniowych, ale oferują też elastyczność, gdy sytuacja biznesowa ulegnie zmianie. W dowolnym momencie łatwo wymieniaj lub anuluj zarezerwowane wystąpienia.

 • Wymieniaj zarezerwowane wystąpienia między innymi regionami lub seriami stosownie do zmian potrzeb w zakresie obciążeń lub aplikacji.
 • Anuluj zarezerwowane wystąpienia, jeśli już nie potrzebujesz zakupionych możliwości obliczeniowych. Anuluj rezerwację w dowolnym momencie jej trwania, aby uzyskać skorygowany zwrot kosztów.

Wystąpienia zarezerwowane można przypisać na poziomie rejestracji lub subskrypcji, co umożliwia zarządzanie użyciem wystąpień zarezerwowanych na poziomie organizacji lub poszczególnych działów. Przypisania można również łatwo zmieniać po zakupie.

Dowiedz się więcej

Skonfiguruj maszynę wirtualną w ciągu kilku sekund.

Uaktywnij korzyść użycia hybrydowego platformy Azure.

Oszacuj miesięczny rachunek dzięki funkcji kalkulacji cen.

Wybierz platformę Azure dla swoich aplikacji dla systemu Windows Server.

Często zadawane pytania

 • Wystąpienia zarezerwowane są kupowane na okres jednego roku lub trzech lat przy pojedynczej płatności z góry.

 • Klienci z umową Enterprise Agreement (EA) mogą kupować wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure, korzystając z zobowiązania pieniężnego platformy Azure. Jeśli klient z umową EA wykorzystał już całe zobowiązanie pieniężne, nadal może kupić wystąpienie zarezerwowane, przy czym ten zakup zostanie umieszczony na następnej fakturze z rozliczeniem nadwyżki.

  W przypadku zakupów za pośrednictwem witryny Azure.com w momencie zakupu karta kredytowa klienta jest obciążana pełną kwotą należności za wystąpienia zarezerwowane platformy Azure.

 • Wystąpienie zarezerwowane zostanie natychmiast zastosowane do dowolnej działającej maszyny wirtualnej spełniającej warunki wystąpienia zarezerwowanego (przy zobowiązaniu rocznym lub trzyletnim) w zależności od tego, czy użytkownik określi zakres wystąpienia zarezerwowanego na konkretną subskrypcję, czy zastosuje je na poziomie rejestracji. W obu przypadkach okres wystąpienia zarezerwowanego rozpoczyna się natychmiast po zakupie.

 • Przypisuj korzyści związane z wystąpieniami zarezerwowanymi na poziomie rejestracji lub subskrypcji i łatwo zmieniaj przypisania po zakupie, zgodnie z potrzebami. Przypisanie umożliwia określenie, czy rezerwacja ma zostać zastosowana na poziomie rejestracji/konta platformy Azure, czy na poziomie subskrypcji. Zapewnia to większą elastyczność w uzyskiwaniu oszczędności. Na przykład aby uprościć zakup rezerwacji w celu uzyskania oszczędności dla organizacji, można przypisać wszystkie rezerwacje na poziomie konta. Jeśli konkretna jednostka biznesowa, np. dział finansowy, chce kupić rezerwację tylko do własnego użytku, może ona zostać przypisana do subskrypcji, dzięki czemu tylko ta grupa będzie mogła korzystać z oszczędności.

 • Wystąpienia zarezerwowane platformy Azure mają taką samą cenę dla każdego rozmiaru maszyny wirtualnej w regionie. Podczas zakupu wystąpienia zarezerwowanego nie ma potrzeby wybierania, czy maszyny wirtualne mają mieć system Windows, czy Linux. W przypadku wybrania maszyny wirtualnej z systemem Windows Server można zastosować Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure lub płacić zgodnie ze stawką za system Windows Server. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę z cenami platformy Azure.

 • System Windows Server można dodać do wystąpienia zarezerwowanego maszyn wirtualnych platformy Azure na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skorzystanie z Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Jeśli klient ma system Windows Server w ramach programu Software Assurance w środowisku lokalnym, może przypisać licencje do wystąpienia zarezerwowanego platformy Azure. Na platformie Azure nie zostaną pobrane żadne opłaty za system Windows Server. Klient będzie odpowiedzialny za opłacanie licencji systemu Windows Server z programem Software Assurance (L/SA), programu Software Assurance (SA) lub subskrypcji lokalnej przez cały czas stosowania Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Drugi sposób to dodanie systemu Windows Server za pomocą miernika godzinowego systemu Windows Server. Jeśli klient nie może zastosować Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, opłaty za system Windows Server będą naliczane, gdy maszyna wirtualna będzie aktywna, na podstawie liczby rdzeni wykorzystywanych przez maszynę wirtualną.

 • Wybierz menu Rezerwacje po lewej stronie witryny Azure Portal, aby wyświetlić wszystkie wystąpienia zarezerwowane skojarzone z kontem. Wszystkie wystąpienia zarezerwowane zostaną wyświetlone po prawej stronie.

 • W przypadku wymiany klient otrzymuje zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanej ilości. Całość zwrotu jest odejmowana od nowej ceny zakupu. Anulowanie powoduje zakończenie kontraktu. Klient otrzymuje zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanej ilości pomniejszony o opłatę za wcześniejsze zakończenie w wysokości 12%.

 • Rezerwację można anulować w dowolnym momencie (do $50000 rocznie). Po anulowaniu pozostałe miesiące wystąpienia zarezerwowanego zostaną zwrócone do firmy Microsoft z uwzględnieniem opłaty za wcześniejsze zakończenie w wysokości 12%. Pozostałe saldo (proporcjonalnie do użycia) pomniejszone o opłatę zostanie zwrócone w ramach pierwotnego zakupu.

 • W portalu zarządzania wyświetl spis zasobów wystąpień zarezerwowanych. Kliknij wystąpienie. Na pasku poleceń zostaną wyświetlone dwa przyciski „Zwrot” i „Wymiana”. Po wybraniu jednego z nich zostanie otwarty bilet pomocy technicznej wstępnie wypełniony wszystkimi szczegółami wystąpienia zarezerwowanego. Po wysłaniu żądanie zostanie przetworzone i zostanie wygenerowana wiadomość e-mail, aby potwierdzić zakończenie żądania.

 • Wystąpienia zarezerwowane platformy Azure są dostępne dla wszystkich rodzin maszyn wirtualnych poza serią A, A_v2 i G. Wystąpienia zarezerwowane platformy Azure są niedostępne w regionach Azure Government, Azure (Niemcy) i Azure (Chiny). Klienci z umowami EA mogą kupować rezerwacje we wszystkich krajach dostępnych obecnie na platformie Azure. W przypadku klientów, którzy zarejestrowali się za pomocą witryny azure.com (klientów korzystających z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem) oferta wystąpień zarezerwowanych platformy Azure jest niedostępna w następujących krajach: Indie, Brazylia, Tajwan, Rosja, Korea Południowa, Argentyna, SRA Hongkong, Indonezja, Liechtenstein, Malezja, Meksyk, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki i Turcja. Ze względu na oferowaną elastyczność wymiany wystąpień zarezerwowanych na wystąpienia w innym regionie lub innej rodzinie maszyn wirtualnych nie gwarantujemy dostępności możliwości obliczeniowych w danym regionie lub danej rodzinie maszyn wirtualnych. Ponadto wystąpienia zarezerwowane nie są dostępne dla klasycznych maszyn wirtualnych.

 • Klienci otrzymają powiadomienia e-mail 30 dni przed wygaśnięciem rezerwacji oraz w momencie jej wygaśnięcia. Po wygaśnięciu rezerwacji wdrożone maszyny wirtualne będą nadal działać, a opłaty będą naliczane przy użyciu stawki dla płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 • Nie. Rezerwacje rozpoczynające się w przyszłości nie są obecnie dostępne.

 • Obecnie rozmiary maszyn wirtualnych z pomijaniem rdzeni i promocyjnych maszyn wirtualnych nie mogą używać korzyści wystąpienia zarezerwowanego.

 • Tak, funkcja wystąpień zarezerwowanych jest obsługiwana w przypadku zestawu skalowania maszyn wirtualnych.

 • Usługa Azure Batch ma dwa tryby: Subskrypcja użytkownika i Usługa Batch. Wystąpienia zarezerwowane są dostępne tylko w trybie Subskrypcja użytkownika. Wystąpienia zarezerwowane będą stosowane do maszyn wirtualnych wdrożonych przez usługę Batch.

 • Funkcja wystąpień zarezerwowanych platformy Azure nadaje priorytety możliwościom obliczeniowym, ale nie gwarantuje dostępności tych możliwości na potrzeby maszyn wirtualnych klientów. Priorytety możliwości obliczeniowych są związane z wersją SKU maszyny wirtualnej w danym regionie, jednak nie dotyczą konkretnego zestawu dostępności ani zestawu skalowania maszyn wirtualnych. Jeśli zechcesz przeprowadzić wdrożenie w innym regionie lub zmienić rozmiar rodziny wystąpienia, funkcja wystąpień zarezerwowanych platformy Azure umożliwia elastyczną wymianę zakupionej opcji na inny oferowany przez nas wariant. Warunki tej wymiany są najkorzystniejsze na rynku.

*Oszczędności na podstawie wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej D4_v2 działającego przez trzy lata w regionie Zachodnie stany USA 2 i kosztu pakietu Software Assurance (poziom A) dla systemu Windows Server Standard Edition (cztery licencje 2-rdzeniowe). Rzeczywiste oszczędności mogą być różne zależnie od regionu, typu wystąpienia lub charakterystycznego dla klienta kosztu licencji systemu Windows Server. Ceny z listopada 2017 r.