Przejdź do głównej zawartości

Zarezerwowane wystąpienia maszyn wirtualnych na platformie Azure

Zaoszczędź do 80 procent

 • Łatwo kup wystąpienie zarezerwowane w kilku krokach.
 • Uzyskaj zautomatyzowane zarządzanie usługą Azure Reserved Virtual Machine Instances za pomocą elastyczności rozmiaru wystąpienia.
 • Przygotuj lepszy budżet i trafniejsze prognozy dzięki płatności z góry za rok lub trzy lata.
 • Uzyskaj priorytetowy dostęp do możliwości obliczeniowych w regionach świadczenia usługi Azure
 • Wybierz opcję płatności miesięcznej bez dodatkowych kosztów.

Zyskaj więcej możliwości w chmurze przy zmniejszonym koszcie

Uzyskaj znaczące oszczędności — do 72%1 w porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — wybierając roczną lub trzyletnią rezerwację maszyn wirtualnych z systemem Windows i Linux. Łącząc oszczędności związane z usługą Reserved Virtual Machine Instances z dodatkową wartością wynikającą z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, możesz zapłacić nawet o 80% mniej2.

Obniż całkowity koszt posiadania, łącząc stawki usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances z subskrypcją z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby zarządzać kosztami w przewidywalnych i zmiennych obciążeniach.

Planuj lepiej budżet i przygotowuj trafniejsze prognozy za pomocą pojedynczej płatności z góry, którą można łatwo wliczyć do inwestycji. Ewentualnie obniż ponoszone z góry wydatki pieniężne korzystając z opcji płatności miesięcznych bez żadnych dodatkowych kosztów.

Przeczytaj często zadawane pytania

1Oszczędności rzędu 72 procent obliczono przy założeniu korzystania z jednej maszyny wirtualnej M32ts platformy Azure z systemem SUSE Linux Enterprise + pomoc techniczna świadczona całodobowo w regionie Zachodnie stany USA 2, która działa przez 36 miesięcy według stawki płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w wysokości ~$1976.11/miesiąc; obniżona stawka dla 3-letniego wystąpienia zarezerwowanego w wysokości ~$552.85/miesiąc). Ceny dotyczące platformy Azure z 22 lutego 2022 r. Ceny mogą ulec zmianie. Rzeczywiste oszczędności mogą się różnić w zależności od lokalizacji, typu wystąpienia lub użycia.

2Oszczędności rzędu 80 procent obliczono przy założeniu połączenia kosztu korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server i 3-letniej rezerwacji wystąpienia zarządzanego platformy Azure. Oszacowanie nie obejmuje kosztów pakietu Software Assurance. Przykładowe porównanie rocznego kosztu dla jednej maszyny wirtualnej D8s v4 z systemem Windows Server w regionie Zachodnie stany USA 2 działającej przez 36 miesięcy według stawki płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, która wynosi $548.96/miesiąc; obniżona stawka dla 3-letniego wystąpienia zarezerwowanego z Korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure wynosi ~$105.39/miesiąc. Ceny dotyczące platformy Azure z 22 lutego 2022 r. Ceny mogą ulec zmianie. Rzeczywiste oszczędności mogą się różnić w zależności od lokalizacji, typu wystąpienia lub użycia.

Uprość proces zakupu maszyny wirtualnej

Wybierz i kup usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances, wykonując kilka prostych czynności w witrynie Azure Portal. Usługa Azure Reserved Virtual Machine Instances wymaga podjęcia z góry zobowiązań dotyczących pojemności, ale będziesz mieć dodatkowe opcje, jeśli Twoje potrzeby biznesowe się zmienią. Możesz na przykład anulować wystąpienie zarezerwowane w dowolnym momencie i zwrócić niewykorzystane saldo firmie Microsoft—do limitu rocznego—za opłatę za wcześniejsze zakończenie. Po zakupie wystąpienia zarezerwowanego możesz zmienić osobę zarządzającą rezerwacją lub jej zakresem. Możesz również podzielić rezerwację na dwie i zastosować niektóre wystąpienia zakupione do innej subskrypcji.

Optymalizuj koszty za pomocą elastyczności rozmiaru wystąpienia

Jeśli twoje wymagania biznesowe i te dotyczące aplikacji stale ewoluują, zobowiązanie się do rozmiaru maszyny wirtualnej w ramach pojedynczej płatności z góry może być trudne. Optymalizuj koszty i poświęcaj mniej czasu na zarządzanie rezerwacjami przy użyciu ustawienia elastyczności rozmiaru wystąpienia, które stosuje rabat za rezerwację do innych maszyn wirtualnych w tej samej grupie rozmiarów i regionie. Elastyczność błyskawicznego rozmiaru ma zastosowanie zarówno do maszyn wirtualnych z systemem Windows, jak i Linux.

Dowiedz się więcej na temat elastyczności rozmiaru wystąpienia

Rezerwuj pojemność obliczeniową na żądanie

Rezerwacje pojemności na żądanie umożliwiają zarezerwowanie pojemności obliczeniowej dla co najmniej jednego rozmiaru maszyny wirtualnej w regionie świadczenia platformy Azure lub w strefie dostępności na dowolny czas. Rezerwację pojemności na żądanie można utworzyć i anulować w dowolnym momencie bez żadnego zobowiązania. Po wdrożeniu pojemność jest zarezerwowana do użycia w zakresie umowy SLA i przed rzeczywistymi wdrożeniami maszyn wirtualnych. Dodatkowo obniż koszty, łącząc rezerwacje pojemności z usługą Azure Reserved Virtual Machine Instances.

Dowiedz się więcej

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Zarezerwowane wystąpienia maszyn wirtualnych na platformie Azure

 • Kup usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances na okres jednego roku lub trzech lat bezpośrednio w witrynie Azure Portal, płacąc jednorazowo z góry lub comiesięcznie. Opcja płatności miesięcznych jest dostępna bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli jednak płacisz w innej walucie niż w dolarach, miesięczna kwota płatności może różnić się w zależności od obowiązującego w danym miesiącu kursu wymiany dla Twojej lokalnej waluty.

 • Usługa Azure Reserved Virtual Machine Instances dla subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem nie jest dostępna w Argentynie, Brazylii, Kubie, Hongkongu, Indiach, Iranie, Indonezji, Korei Północnej, Liechtensteinie, Malezji, Meksyku, Rosji, Arabii Saudyjskiej, RPA, Sudanie, Syrii, Turcji, Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie, Azerbejdżanie.
 • W portalu zarządzania platformy Azure przejdź do sekcji maszyn wirtualnych, kliknij maszynę wirtualną i uzyskaj informacje o rozmiarze maszyny wirtualnej. Podaj ten rozmiar podczas zakupu wystąpienia zarezerwowanego. Rabat na wystąpienie zarezerwowane zostanie automatycznie zastosowany do maszyn wirtualnych odpowiadających atrybutom i liczbie w wystąpieniu zarezerwowanym maszyny wirtualnej platformy Azure.

  Jeśli jesteś klientem z umową Enterprise Agreement (EA) lub klientem bezpośrednim, możesz również pobrać plik użycia i odszukać w nim wartość Typ usługi w sekcji „Dodatkowe informacje”, aby uzyskać informacje o rozmiarze maszyny wirtualnej.

 • Tak. Firma Microsoft będzie generować rekomendacje na podstawie użycia z ostatnich 30 dni i Twojego potencjału oszczędnościowego.

 • Zapoznaj się z plikiem użycia, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczący rabatu na wystąpienia zarezerwowane. Maszyny wirtualne korzystające z wystąpienia zarezerwowanego mają szczegóły wystąpienia zarezerwowanego maszyn wirtualnych platformy Azure w sekcji „Dodatkowe informacje” pliku użycia. Te same informacje możesz również uzyskać z interfejsów API użycia.

  Zobacz informacje dla klientów z umowami EA.

  Zobacz więcej informacji dla klientów bezpośrednich.

  Aby wyświetlić wszystkie zakupy, przejdź do karty rezerwacji w witrynie Azure Portal.

 • Klienci z umową Enterprise Agreement (EA) mogą kupić usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances, korzystając najpierw z przedpłaty za platformę Azure. Jeśli klienci z umową EA skorzystali już z całej przedpłaty za platformę Azure, otrzymają fakturę za pojedynczą płatność z góry za usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances na następnym rachunku nadwyżkowym.

  W przypadku zakupów za pomocą witryny Azure.com w momencie zakupu karta kredytowa klienta jest obciążana pełną kwotą należności za usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances.

 • Korzyści usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances możesz przypisywać na poziomie rejestracji lub subskrypcji i łatwo zmieniać przypisania po zakupie, zgodnie z potrzebami. Przypisanie umożliwia określenie, czy wystąpienie zarezerwowane ma zostać zastosowane na poziomie konta/rejestracji platformy Azure, czy na poziomie subskrypcji. Zapewnia to większą elastyczność w uzyskiwaniu oszczędności. Na przykład jeśli chcesz kupić usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances, możesz przypisać wszystkie wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure na poziomie konta. Z drugiej strony, jeśli chcesz kupić usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances dla określonego departamentu w firmie, na przykład finansowego, możesz przypisać wystąpienia zarezerwowane do subskrypcji, w której tylko ta grupa może korzystać z oszczędności.

 • Okres korzystania z usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances zaczyna się od razu po dokonaniu zakupu. Obecnie nie można kupić usługi Reserved Virtual Machine Instances z datą rozpoczęcia w przyszłości. Korzyść cenowa usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances zostanie natychmiast zastosowana do wszystkich istniejących i działających maszyn wirtualnych, które odpowiadają lokalizacji centrum danych i wystąpieniu maszyny wirtualnej, w zależności od sposobu określenia wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure na poziomie określonej subskrypcji lub rejestracji/konta.

 • Usługa Azure Reserved Virtual Machine Instances zapewnia taką samą cenę dla każdego rozmiaru maszyny wirtualnej w regionie. Podczas kupowania usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances nie trzeba wybierać systemu operacyjnego. Jeśli na maszynie wirtualnej jest wdrożony system Windows Server, możesz skorzystać z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure lub zapłacić za korzystanie z licencji systemu Windows Server. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę z cenami platformy Azure.

 • System Windows Server można dodać do wystąpienia zarezerwowanego maszyn wirtualnych platformy Azure na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skorzystanie z Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server. Jeśli klient ma system Windows Server w ramach programu Software Assurance w środowisku lokalnym, może przypisać licencje do wystąpienia zarezerwowanego platformy Azure. Na platformie Azure nie zostaną pobrane żadne opłaty za system Windows Server. Klient będzie odpowiedzialny za opłacanie licencji systemu Windows Server z programem Software Assurance (L/SA), programu Software Assurance (SA) lub subskrypcji lokalnej przez cały czas stosowania Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Drugi sposób to dodanie systemu Windows Server za pomocą miernika godzinowego systemu Windows Server. Jeśli nie możesz zastosować Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, opłaty za licencję na korzystanie z systemu Windows Server będą naliczane, gdy maszyna wirtualna będzie aktywna, na podstawie liczby rdzeni użytych przez maszynę wirtualną.

 • Wybierz menu „Rezerwacje” po lewej stronie witryny Azure Portal, aby wyświetlić wszystkie wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure skojarzone z Twoim kontem. Po prawej stronie zostaną wyświetlone wszystkie szczegóły zakupionej usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances.

 • Wymiana umożliwia otrzymanie proporcjonalnego zwrotu kosztów na podstawie niewykorzystanej kwoty, która jest w pełni stosowana do ceny zakupu wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej.

  Pamiętaj, że wymiana będzie niedostępna dla wystąpień zarezerwowanych usług obliczeniowych zakupionych od 1 stycznia 2024 r. lub później. Przejrzyj dokumentację firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji o tej zmianie.

  Anulowanie umożliwia zwrócenie firmie Microsoft pozostałych miesięcy użycia usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances. Obecnie anulowanie nie jest naliczane, ale w przyszłości będzie naliczana opłata w wysokości 12 procent za wcześniejsze zakończenie.

 • Liczba wymian, których możesz dokonać, nie jest niczym ograniczona. Ponadto z wymianą nie jest związana żadna opłata. Najważniejsze ograniczenie polega na tym, że zakupione wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure muszą mieć co najmniej taką samą wartość jak proporcjonalny kredyt pozostały z oryginalnych wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure. Dodatkowo wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure można wymieniać tylko w ramach tej samej usługi platformy Azure, na przykład maszynę wirtualną za maszynę wirtualną.

  Pamiętaj, że wymiana będzie niedostępna dla wystąpień zarezerwowanych usług obliczeniowych zakupionych od 1 stycznia 2024 r. lub później. Przejrzyj dokumentację firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji o tej zmianie.

 • Wystąpienie zarezerwowane maszyny wirtualnej platformy Azure można anulować w dowolnym momencie (do $50000 anulacji na rok ). Anulowanie umożliwia zwrot pozostałych miesięcy zakupu wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure firmie Microsoft. Obecnie nie ma opłaty za anulowanie, ale w przyszłości będzie naliczana opłata w wysokości 12 procent za wcześniejsze zakończenie.
 • W portalu zarządzania wyświetl spis usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances. Kliknij wystąpienie, a na pasku poleceń zostaną wyświetlone dwa przyciski „Zwrot” i „Wymiana”. Po wybraniu odpowiedniej pozycji zostanie otwarty bilet pomocy technicznej wstępnie wypełniony wszystkimi szczegółami wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure. Po wysłaniu żądanie zostanie przetworzone i zostanie wysłana wiadomość e-mail, aby potwierdzić zakończenie żądania.

  Pamiętaj, że wymiana będzie niedostępna dla wystąpień zarezerwowanych usług obliczeniowych zakupionych od 1 stycznia 2024 r. lub później. Przejrzyj dokumentację firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji o tej zmianie.

 • Usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances można stosować do usługi Virtual Machine Scale Sets i subskrypcji użytkowników usługi Azure Batch.

  • Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure są niedostępne w przypadku maszyn wirtualnych z serii A, Av2 i G.
  • Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure nie dotyczą promocyjnych maszyn wirtualnych.
 • Otrzymasz powiadomienia e-mail 30 dni przed wygaśnięciem oraz ponownie w momencie wygaśnięcia. Po wygaśnięciu wystąpienia zarezerwowanego wdrożone maszyny wirtualne będą nadal działać, a opłaty będą naliczane przy użyciu aktualnej stawki dla płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 • Usługa Azure Reserved Virtual Machine Instances priorytetyzuje pojemność, ale nie gwarantuje dostępności tej pojemności na potrzeby Twoich maszyn wirtualnych. Priorytetowa pojemność będzie dostępna dla jednostki SKU maszyny wirtualnej w danym regionie, jednak nadanie priorytetu nie dotyczy konkretnego zestawu dostępności ani zestawu skalowania maszyn wirtualnych. Jeśli zdecydujesz się przeprowadzić wdrożenie w innym regionie lub zmienić rozmiar albo rodzinę wystąpienia, usługa Azure Reserved Virtual Machine Instances umożliwia elastyczną wymianę Twojego zakupu na inne wystąpienie zarezerwowane.

  Pamiętaj, że wymiana będzie niedostępna dla wystąpień zarezerwowanych usług obliczeniowych zakupionych od 1 stycznia 2024 r. lub później. Przejrzyj dokumentację firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji o tej zmianie.

  Z kolei rezerwacje pojemności na żądanie zapewniają gwarancję pojemności gwarantowaną przez umowy SLA.

 • Elastyczność rozmiaru wystąpienia to funkcja skojarzona z usługą Azure Reserved VM Instances. Funkcja elastyczności rozmiaru wystąpienia automatycznie stosuje oszczędności wystąpień zarezerwowanych do każdej maszyny wirtualnej używanej w tym samym regionie i tej samej grupie maszyn wirtualnych wystąpień zarezerwowanych platformy Azure. Funkcja elastyczności rozmiaru wystąpienia może być zastosowana do zakupów usługi Reserved Virtual Machine Instances dla maszyn wirtualnych, które nie są obecnie używane. Jeśli na przykład zakupiono wystąpienie zarezerwowane D8s_v3 w regionie Wschodnie stany USA, funkcja elastyczności rozmiaru wystąpienia zastosuje korzyść 8-rdzeniowego wystąpienia zarezerwowanego do innych maszyn wirtualnych Ds_v3 działających w tym samym regionie Wschodnie stany USA. Może to być połączenie czterech 2-rdzeniowych maszyn wirtualnych (D2s_v3) lub dwóch 4-rdzeniowych maszyn wirtualnych (D4s_v3) lub połowa kosztu jednej 16-rdzeniowej maszyny wirtualnej (D16s_v3). Rabat za wystąpienie zarezerwowane jest stosowany w kolejności odebrania. Oznacza to, że jeśli użycie maszyny D2s_v3 dotrze do systemu rozliczeniowego przed maszyną D8s_v3, korzyść związana z wystąpieniem zarezerwowanym zostanie zastosowana do maszyny D2s_v3.

  W przypadku konieczności zmiany rozmiaru maszyny wirtualnej lub zmiany wyboru maszyny wirtualnej należącej już do przedpłaconego wystąpienia zarezerwowanego platforma Azure może automatycznie zastosować korzyść wystąpienia zarezerwowanego do istniejących maszyn wirtualnych w tej samej grupie maszyn wirtualnych i tym samym regionie. Nie trzeba wcześniej zwracać wystąpienia zarezerwowanego do firmy Microsoft ani resetować okresu wystąpienia zarezerwowanego. Pełne omówienie można znaleźć w dokumentacji.

 • Grupa maszyn wirtualnych wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure obejmuje maszyny wirtualne, do których można zastosować elastyczność rozmiaru wystąpienia. Grupa maszyn wirtualnych nie jest zgodna z istniejącą serią maszyn wirtualnych platformy Azure. Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać listę grup maszyn wirtualnych i dodatkowe szczegóły.

Rezerwacje pojemności na żądanie

 • Rezerwacje pojemności na żądanie można kupić bezpośrednio w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsów API. Rezerwacje pojemności dla maszyny wirtualnej są rozliczane według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Rezerwację pojemności na żądanie można utworzyć i anulować w dowolnym momencie bez zobowiązania co do czasu trwania.
 • Cena rezerwacji pojemności na żądanie jest taka sama, jak cena podstawowej maszyny wirtualnej platformy Azure skojarzonej z tą rezerwacją. W przypadku korzystania z rezerwacji pojemności opłata będzie naliczana tylko za wybrany rozmiar maszyny wirtualnej według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, bez względu na to, czy maszyna wirtualna została aprowizowana, czy nie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony z cennikiem maszyn wirtualnych systemu Windows i Linux.
 • Nie, opłata za rezerwację pojemności na żądanie zostanie naliczona tylko raz.
 • Tak. Możesz zastosować istniejące lub przyszłe wystąpienia zarezerwowane do rezerwacji pojemności na żądanie i otrzymać rabat na wystąpienia zarezerwowane. Dostępne wystąpienia zarezerwowane są stosowane automatycznie do pojemności zarezerwowanej w taki sam sposób, jak do maszyn wirtualnych.
 • Zarówno wystąpienia zarezerwowane, jak i rezerwacje pojemności na żądanie mają zastosowanie do maszyn wirtualnych platformy Azure. Wystąpienia zarezerwowane zapewniają obniżone stawki rezerwacji dla zobowiązań na okres jednego roku lub trzech lat oraz pomagają obniżyć koszty w porównaniu ze stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Rezerwacje pojemności na żądanie nie wymagają zobowiązania i możesz je utworzyć lub anulować w dowolnym momencie, ale są one rozliczane według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, a nie stawki obniżonej. Ponadto, w przeciwieństwie do wystąpień zarezerwowanych, które określają priorytety pojemności, ale jej nie gwarantują, podczas zakupu rezerwacji pojemności na żądanie platforma Azure odkłada pojemność obliczeniową dla maszyny wirtualnej i zapewnia gwarancję umowy SLA.
 • Typowe scenariusze obejmują ciągłość działalności biznesowej, odzyskiwanie po awarii i zwiększanie skali w poziomie aplikacji o krytycznym znaczeniu dla firmy.

Rezerwuj maszyny wirtualne z wyprzedzeniem i oszczędzaj nawet 80%