Pomiń nawigację

Azure Kubernetes Service (AKS)

Tworzenie i skalowanie za pomocą zarządzanego środowiska Kubernetes

Dostarczaj szybciej, obsługuj łatwiej i skaluj pewniej

Łatwiejsze wdrażanie bezpiecznych, konteneryzowanych aplikacji i zarządzanie nimi za pomocą w pełni zarządzanej usługi Kubernetes. Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) oferuje bezserwerową platformę Kubernetes, zintegrowane środowisko ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oraz zabezpieczenia i nadzór klasy korporacyjnej. Połącz zespoły deweloperskie i operacyjne na jednej platformie, aby szybko i pewnie tworzyły, dostarczały i skalowały aplikacje.

Elastic provisioning of capacity without the need to manage the infrastructure and with the ability to add event-driven autoscaling and triggers through KEDA

Faster end-to-end development experience through Visual Studio Code Kubernetes tools, Azure DevOps, and Azure Monitor

Most comprehensive authentication and authorization capabilities using Azure Active Directory, and dynamic rules enforcement across multiple clusters with Azure Policy

Dostępność w większej liczbie regionów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze

Szybsze programowanie konteneryzowanych aplikacji

Easily define, deploy, debug, and upgrade even the most complex Kubernetes applications, and automatically containerize your applications. Use modern application development to accelerate time to market.

Add a full CI/CD pipeline to your AKS clusters with automated routine tasks and set up a canary deployment strategy in just a few clicks. Detect failures early and optimize your pipelines with deep traceability into your deployments.

Gain visibility into your environment with the Kubernetes resources view, control-plane telemetry, log aggregation, and container health, accessible in the Azure portal and automatically configured for AKS clusters.

Deploy apps and configuration as code using GitOps through Azure Arc enabled Kubernetes clusters.

Przejrzyj podstawy metodyki DevOps

Zwiększona wydajność operacyjna

Rely on built-in automated provisioning, repair, monitoring, and scaling. Get up and running quickly and minimize infrastructure maintenance.

 • Get started easily with smart defaults and create scenario-specific cluster configurations in just a few clicks.
 • Easily provision fully managed clusters with Prometheus-based monitoring capabilities.
 • Use Azure Advisor to optimize and manage Kubernetes deployments with real-time, personalized recommendations.
 • Save on costs by using deeply discounted capacity with Azure Spot.
 • Elastically add compute capacity with serverless Kubernetes in seconds.
 • Achieve higher availability and protect applications from datacenter failures using availability zones.

Dowiedz się więcej na temat strategii obniżania kosztów

Twórz na bezpieczniejszych fundamentach klasy korporacyjnej

Dynamicznie wymuszaj zabezpieczenia zdefiniowane w usłudze Azure Policy w czasie wdrażania lub jako część przepływów pracy ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Wdrażaj tylko zweryfikowane obrazy w swoim prywatnym rejestrze kontenerów.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Policy

Uzyskaj szczegółową kontrolę nad tożsamościami i dostępem do zasobów platformy Kubernetes, od klastra do kontenerów, przy użyciu usługi Azure Active Directory.

Wymuszaj kontekst zabezpieczeń zasobników i konfiguruj w wielu klastrach dzięki usłudze Azure Policy. Łatwo śledź, weryfikuj i ponownie konfiguruj. Pobierz raporty dotyczące zgodności dla całego środowiska ze stopniem szczegółowości na poziomie zasobnika.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Policy

Osiągnij najwyższy poziom zabezpieczeń dzięki wzmocnionemu obrazowi systemu operacyjnego, automatycznemu stosowaniu poprawek i zaszyfrowanym dyskom przy użyciu własnych kluczy. Automatyczne wykrywanie zagrożeń i korygowanie przy użyciu zaawansowanej analizy w usłudze Azure Security Center.

Dowiedz się więcej na temat usługi Security Center

Użyj usługi Azure Private Link, aby ograniczyć dostęp serwera (płaszczyzna sterowania) interfejsu API platformy Kubernetes do sieci wirtualnej platformy Azure. Ułatwia zabezpieczanie ścieżek komunikacji między przestrzeniami nazw i węzłami za pomocą zasad sieci zdefiniowanych przez użytkownika.

Uzyskaj dodatkową warstwę ochrony danych dla obciążeń Kubernetes z kontenerami poufnymi. Ochrona danych będących w użyciu, kodu i integralności danych aplikacji kontenerów to doskonałe uzupełnienie strategii kontenerów ochrony w głębi systemu. Przetwarzaj płatności o kluczowym znaczeniu oraz zabezpieczaj udostępnianie wielostronne, generowanie kluczy i moduły kryptograficzne w bezpiecznych enklawach i nie tylko.

Dowiedz się więcej o węzłach poufnego przetwarzania w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Uruchom dowolne obciążenie w chmurze, na urządzeniu brzegowym lub jako rozwiązanie hybrydowe

Orkiestruj dowolny typ obciążenia uruchomionego w wybranym przez Ciebie środowisku. Niezależnie od tego, czy chcesz przenieść aplikacje platformy .NET do kontenerów systemu Windows Server, zmodernizować aplikacje Java w kontenerach systemu Linux, czy uruchomić aplikacje mikrousług w chmurze publicznej, na urządzeniu brzegowym, w środowiskach hybrydowych lub we własnym centrum danych za pośrednictwem usługi AKS on Azure Stack HCI, platforma Azure ma odpowiednie rozwiązanie.

Poznaj podstawowe pojęcia dotyczące platformy Kubernetes i zastosuj najlepsze rozwiązania w środowisku produkcyjnym.

Typowe zastosowania dla Azure Kubernetes Service (AKS)

Migruj istniejące aplikacje do chmury, kompiluj złożone aplikacje używające uczenia maszynowego lub korzystaj ze zwinności oferowanej przez architekturę mikrousług.

Migrowanie do kontenerów za pomocą usługi AKS

Łatwo migruj istniejące aplikacje do kontenerów i uruchamiaj je we w pełni zarządzanej usłudze Kubernetes za pomocą usługi AKS.

Mikrousługi z usługą AKS

Skorzystaj z usługi AKS, aby uprościć wdrażanie architektury opartej na mikrousługach i zarządzanie nią. Usługa AKS optymalizuje skalowanie w poziomie, mechanizm samonaprawiania, równoważenie obciążenia i zarządzanie wpisami tajnymi.

Bezpieczne praktyki DevOps dla usługi AKS

Platforma Kubernetes i metodyka DevOps lepiej działają razem. Osiągnij równowagę między szybkością i bezpieczeństwem oraz dostarczaj kod szybciej na dużą skalę przez wprowadzenie bezpiecznej metodyki DevOps dzięki usłudze Kubernetes na platformie Azure.

Przerzucanie obciążenia z usługi AKS za pomocą usługi ACI

Używaj węzła wirtualnego usługi AKS, aby aprowizować wewnątrz usługi ACI zasobniki, które są uruchamiane w ciągu zaledwie kilku sekund. Umożliwia to uruchamianie usługi AKS z pojemnością idealnie dopasowaną do Twojego średniego obciążenia.

Architektura odwołań usługi Azure IoT

Ta referencyjna architektura pokazuje zalecaną architekturę dla aplikacji IoT na platformie Azure z użyciem składników modelu platformy jako usługi (PaaS).

Trenowanie modeli uczenia maszynowego w usłudze AKS

Trenowanie modeli za pomocą dużych zestawów danych to skomplikowane zadanie wymagające użycia wielu zasobów. Skorzystaj ze znanych narzędzi, takich jak TensorFlow i Kubeflow, aby uprościć trenowanie modeli uczenia maszynowego.

Scenariusz przesyłania strumieniowego danych

Korzystaj z usługi AKS, aby szybko pozyskiwać i przetwarzać strumień danych w czasie rzeczywistym przy użyciu milionów punktów danych zebranych za pośrednictwem czujników. Szybko przeprowadzaj analizę i obliczenia w celu sprawnego opracowywania analizy złożonych scenariuszy.

;

Używaj usługi AKS i płać tylko za zasoby obliczeniowe

 • Płać wyłącznie za maszyny wirtualne, skojarzony magazyn i wykorzystane zasoby sieciowe.
 • Skorzystaj z zarządzania klastrem bez opłat.

W jaki sposób klienci używają produktu Azure Kubernetes Service (AKS)

Firma Hafslund używa oprogramowania konteneryzowanego na potrzeby inicjatyw związanych z usługami komunalnymi i w celu usprawnienia obsługi klienta

"We wanted a platform to speed development and testing but do it safely, without losing control over security and performance. That's why Azure and AKS are the perfect fit for us."

Ståle Heitmann, dyrektor ds. technologii, Hafslund Nett
Hafslund

Firma Maersk przyśpiesza dynamiczne opracowywanie rozwiązań konteneryzowanych tworzonych na platformie Kubernetes, używając chmury

"Using Kubernetes on Azure satisfies our objectives for efficient software development. It aligns well with our digital plans and our choice of open-source solutions."

Rasmus Hald, dyrektor ds. architektury chmury, A.P. Moller — Maersk
Maersk

Firma Siemens Healthineers przenosi więcej zasobów obliczeniowych do chmury, aby wesprzeć rozwój opieki opartej na wartości

"Using AKS puts us into a position to not only deploy our business logic in Docker containers, including the orchestration, but also … to easily manage the exposure and control."

Thomas Gossler, główny architekt, platforma ekosystemu cyfrowego, Siemens Healthineers
Siemens

Firma Finastra wybiera usługę AKS jako ekosystem opracowywania technologii finansowej nowej generacji

"AKS gives us a pure Kubernetes and Docker imaging environment that we don't have to manage ourselves. Our team has regained the resources to accelerate deployment and maximize our PaaS offering."

Félix Grévy, globalny dyrektor ds. zarządzania produktem, Finastra
Finastra

Firma Bosch zwiększa bezpieczeństwo pojazdów dzięki algorytmom dopasowywania map i usłudze Azure Kubernetes Service

"When we started our journey on Azure, we were a really small team—just one or two developers. Our partnership with Microsoft, the support from their advisory teams, the great AKS documentation and enterprise expertise—it all helped us very much to succeed."

Bernhard Rode, inżynier ds. oprogramowania, Bosch
Bosch

Zacznij korzystać z usługi Azure Kubernetes Service (AKS)

Poznaj podstawowe składniki infrastruktury platformy Kubernetes i zasoby obciążenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym siedmioczęściowym samouczku, aby wdrożyć i uruchomić aplikację w usłudze AKS.

Materiały szkoleniowe i zasoby

Co to jest Kubernetes?

Zapoznaj się z omówieniem platformy Kubernetes i z innymi zasobami, w tym ze ścieżką szkoleniową platformy Kubernetes, dzięki której szybciej osiągniesz biegłość w tym obszarze. Ucz się od ekspertów za pośrednictwem książek elektronicznych, wideo, krótkich samouczków i szczegółowych warsztatów praktycznych.

Dokumentacja i przewodniki Szybki start

Zapoznaj się z dokumentacją zawierającą przewodniki Szybki Start, samouczki i przewodniki z instrukcjami. Przeczytaj najlepsze rozwiązania dla usługi AKS, aby lepiej zrozumieć szczegóły techniczne, wykonać zadania praktyczne i poznać opcje konfiguracji platformy Kubernetes w środowisku produkcyjnym.

Seminaria internetowe i wideo

Obejrzyj wideo na temat usługi AKS oraz seminaria internetowe platformy Azure na żądanie, aby zapoznać się z pokazami, najważniejszymi funkcjami i sesjami technicznymi.

Blog i aktualizacje platformy Azure

Przeczytaj blog i zasubskrybuj aktualizacje, aby otrzymywać najnowsze wiadomości i informacje dotyczące produktów platformy Azure.

Fora i wydarzenia

Pogłęb swoją wiedzę, dołączając do innych użytkowników usługi AKS w serwisie GitHub, na konferencji KubeCon lub na spotkaniu dotyczącym platformy Kubernetes w Twojej okolicy.

Punkt odniesienia produkcji usługi AKS

Uzyskaj rekomendacje dotyczące sieci, zabezpieczeń, tożsamości, zarządzania i monitorowania klastrów na podstawie wymagań biznesowych organizacji.

Wskazówki ekspertów

Dołącz podczas godzin pracy usługi AKS, aby uzyskać dostęp do wskazówek ekspertów, prezentacji nowych funkcji, dyskusji dotyczących planów na przyszłość i sesji pytań i odpowiedzi.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi AKS

 • Usługa AKS jest dostępna w ponad 42 regionach na całym świecie, a nowe są regularnie dodawane.

 • Platforma Kubernetes to oprogramowanie typu open-source, które pomaga wdrażać konteneryzowane aplikacje na dużą skalę i zarządzać nimi. Orkiestruje ona klaster maszyn wirtualnych platformy Azure, tworzy harmonogram kontenerów, automatycznie zarządza odnajdywaniem usługi, wprowadza równoważenie obciążenia i śledzi alokację zasobów. Sprawdza także kondycję poszczególnych zasobów i naprawia aplikacje za pomocą automatycznego ponownego uruchamiania i automatycznej replikacji.

  Usługa AKS oferuje zarządzaną usługę Kubernetes z automatycznym aprowizowaniem, uaktualnianiem, monitorowaniem i skalowaniem na żądanie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę internetową platformy Kubernetes i stronę tematu.

 • Platformy Docker i Kubernetes uzupełniają się nawzajem. Platforma Docker zapewnia otwarty standard pakowania i dystrybucji aplikacji konteneryzowanych, natomiast platforma Kubernetes zapewnia orkiestrację rozproszonych, konteneryzowanych aplikacji utworzonych za pomocą platformy Docker i zarządzanie nimi. Innymi słowy, platforma Kubernetes oferuje infrastrukturę potrzebną do wdrażania i uruchamiania aplikacji utworzonych za pomocą platformy Docker.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure