Pomiń nawigację

QnA Maker — cennik

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

QnA Maker to łatwa w użyciu usługa internetowa, która uczy technologię SI odpowiadać na pytania użytkownika w bardziej naturalny sposób przypominający rozmowę. Dzięki usłudze pytań i odpowiedzi z graficznym interfejsem użytkownika nie musisz być ekspertem w zakresie rozumienia języka naturalnego, aby uczyć go, zarządzać nim i używać go w wielu różnych scenariuszach.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS) Funkcje Cena
Bezpłatnie 3 transakcji/s (TPS) Każdy dokument o rozmiarze do 1 MB
Do 100 transakcji na minutę
Do 50 000 transakcji na miesiąc
Bezpłatne dokumenty zarządzane na miesiąc: 3
Standardowa 3 transakcji/s (TPS) Do 100 transakcji na minutę $- dla nieograniczonej liczby zarządzanych dokumentów

Oprócz powyższych cen płacisz również za używane zasoby zgodnie z poniższym opisem. W przypadku tworzenia zasobu usługi QnAMaker hostujesz dane i środowisko uruchomieniowe we własnej subskrypcji platformy Azure. Są one oparte na usługach Azure Cognitive Search i App Service.

Azure App Service (dla środowiska uruchomieniowego) Więcej informacji Cennik
Azure Cognitive Search (dla danych) Więcej informacji Cennik

Usługa QnAMaker opcjonalnie aprowizuje wystąpienie usługi Application Insights i będzie wyświetlana w Twojej subskrypcji platformy Azure. Będzie tu też przechowywana telemetria i dzienniki czatów. Dowiedz się więcej na temat analizy w usłudze QnAMaker.

Application Insights Więcej informacji Cennik

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące QnA Maker

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu QnA Maker.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu QnA Maker.

Często zadawane pytania

  • Still available in free Public Preview, new managed deployment option has been renamed to "Custom Question Answering" and is now part of Text Analytics. Create a Text Analytics resource to use Question Answering and other features such as named entity recognition, sentiment analytics, etc.
    • Przykładowe „dokumenty zarządzane” to:

    • adres URL często zadawanych pytań;
    • strona często zadawanych pytań w formacie TSV, PDF, DOC, DOCX lub XLS;
    • instrukcja obsługi produktu w formacie PDF.
  • Środowisko uruchomieniowe usługi QnAMaker można wdrożyć w dowolnym regionie, w którym są dostępne usługi Azure Cognitive Search i App Service. Podczas tworzenia zasobu usługi QnAMaker w witrynie Azure Portal można wybrać regiony i warstwy usług Azure Cognitive Search i App Service (oraz opcjonalnie usługi App Insights). Zapoznaj się z dokumentacją usługi QnAMaker, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze