Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — QnA Maker

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

QnA Maker is an easy-to-use web-based service that trains AI to respond to user's questions in a more natural, conversational way. Thanks to a question and answer service with a graphical user interface, you don’t need to be an expert in natural language understanding to train, manage, and use it for a wide range of scenarios.

Szczegóły cennika

Warstwa Funkcje Cena
Bezpłatnie 3 managed documents; up to 1 MB each $-
Standard No limit on the number of managed documents $- miesięcznie

The above pricing is for the QnAMaker management services (portal and the management APIs)

Apart from the above pricing, you also pay for resources consumed as described below. When you create a QnAMaker resource, you host the data and the runtime in your own Azure subscription. These are powered by Azure Search and App Service.

Azure App Service (for the runtime) More information Pricing
Azure Search (for the data) More information Pricing

QnAMaker will optionally provision an instance of Application Insights and will appear in your Azure subscription. Telemetry and chatlogs will be stored here. Learn more about QnAMaker analytics.

Application Insights More information Pricing

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

QnA Maker

  • A “managed document” can be:

  • an FAQ URL
  • an FAQ page in tsv, pdf, doc, docx or xls format
  • a product manual in .pdf format
 • The QnAMaker runtime can be deployed to any region where Azure Search and App Service is available. You can choose the regions and the tiers of Azure Search and App Service (and optionally App insights), when you create a QnAMaker resource in the Azure portal. Please see the QnAMaker documentation for more details.

Ogólne

 • Interfejsy API wyszukiwania Bing są fakturowane zgodnie z liczbą transakcji (nazywanych też wywołaniami interfejsu API). Te plany są rozliczane w ramach modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i nie powodują naliczania dodatkowych opłat za złożone zapytania i więcej niż 10 wyników (w większości przypadków do 50 przypadków).

 • W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby transakcji na sekundę (TPS) użycie zostanie ograniczone do określonego limitu. Jeśli potrzebujesz więcej transakcji na sekundę niż podano na tej stronie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej platformy Azure.

 • Na potrzeby rozliczeń transakcja to pomyśle żądanie wywołania interfejsu API usługi Bing (istnieją jednak zastrzeżenia dotyczące ataków DoS). Na potrzeby rejestrowania i raportowania, na przykład w przypadku dodatku Statystyka Bing, jest to każde wywołanie interfejsu API usługi Bing (pomyślne i zakończone niepowodzeniem).

 • Możesz w dowolnym czasie zmienić warstwę usługi. Upewnij się, że używasz odpowiednich kluczy w wywołaniach interfejsu API. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement z firmą Microsoft, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji