Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — interfejs API rozpoznawania twarzy

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

Interfejs API rozpoznawania twarzy firmy Microsoft wykrywa i rozpoznaje ludzkie twarze na obrazach za pomocą najnowocześniejszych algorytmów rozpoznawania twarzy opartych na chmurze. Pozwala on m.in. na wykrywanie i weryfikację twarzy oraz grupowanie twarzy w celu zorganizowania podobnych twarzy w grupach.

Szczegóły cennika

Warstwa Funkcje Cena
Interfejs API rozpoznawania twarzy — warstwa Bezpłatna Do 20 transakcji na minutę Bezpłatne transakcje miesięcznie: 30 000
Interfejs API rozpoznawania twarzy — warstwa Standardowa Do 10 transakcji/s
Od 0 do 1 000 000 transakcji $- za 1000 transakcji
Od 1 000 001 do 5 000 000 transakcji $- za 1000 transakcji
Od 5 000 001 do 100 000 000 transakcji $- za 1000 transakcji
Ponad 100 000 000 transakcji $- za 1000 transakcji
Magazyn twarzy Przechowuje obrazy o rozmiarze do 4 MB każdy $- za 1000 obrazów za miesiąc

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

Interfejs API twarzy

 • W przypadku operacji dotyczących uczenia się w milionowej skali (dostępnych od 1 marca 2018 r.) transakcja jest liczona za następującą liczbę przetworzonych obrazów: 1 000. Operacje „LargePersonGroup – Train” i „LargeFaceList – Train” należą do tej kategorii. Każda operacja z tej kategorii jest zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności następującej liczby obrazów: 1 000. Na przykład dla operacji „LargeFaceList – Train” zawierającej następującą liczbę obrazów: 849 500 zostanie naliczona następująca liczba transakcji: 850.

  W przypadku wszystkich innych operacji każde wywołanie interfejsu API będzie liczone jako jedna transakcja.

  Zobacz dokumentację, aby uzyskać pełną listę i szczegółowy opis operacji.

 • Magazyn twarzy umożliwia korzystanie z subskrypcji pozwalającej na przechowywanie dodatkowych twarzy w przypadku używania obiektów osób oraz list twarzy na potrzeby identyfikacji lub dopasowywania podobieństw przy użyciu interfejsu API rozpoznawania twarzy.

 • Opłata za przechowywane twarze jest naliczana przy użyciu stawki wynoszącej $- za 1 000 twarzy proporcjonalnie do liczby dni.

  Jeśli na przykład konto korzystało z 10 000 przechowywanych twarzy w każdym dniu pierwszej połowy miesiąca i nie korzystało z twarzy w drugiej połowie miesiąca, opłata zostanie naliczona za następującą liczbę twarzy: 10 000 przy użyciu liczby dni przechowywania. Obliczenie będzie wyglądało następująco: ($-/1 000) * (10 000*15+0*16)/31 = $-

  Drugi przykład: jeśli każdego dnia miesiąca kilka twarzy, powiedzmy 1 000, jest przechowywanych przez kilka godzin, a następnie są one nocą usuwane, nadal będą naliczane opłaty za przechowywanie 1 000 twarzy każdego dnia.

 • Przydział liczby przechowywanych grup osób wynosi teraz 1 mln, przy maksymalnie 1 mln osób w grupie osób lub na liście twarzy.

Ogólne

 • W przypadku interfejsu API rozpoznawania emocji, interfejsu API rozpoznawania twarzy, interfejsu API usługi Language Understanding Intelligent Service, interfejsu API zamiany mowy na tekst Bing oraz interfejsu API zamiany tekstu na mowę Bing są naliczane opłaty za 1 000 wywołań transakcji interfejsu API podczas aktywnego wywoływania interfejsu API produkcji. Opłata jest naliczana proporcjonalnie za liczbę wywołań transakcji interfejsu API produkcji.

  W przypadku usługi interfejsu API rozpoznawania długich fragmentów mowy (Bing) jest naliczana opłata za godzinę analizowanej mowy. Opłaty są naliczane proporcjonalnie do liczby minut.

  Interfejs API zaleceń i interfejs API analizy tekstu można zakupić w stałej cenie jednostek warstwy Standardowa. Każda jednostka warstwy obejmuje pewną liczbę transakcji interfejsu API. Jeśli użytkownik przekroczy tę liczbę, za kolejne transakcje będą naliczane opłaty określone w powyższym cenniku. Opłaty za dodatkowe transakcje są naliczane proporcjonalnie, a za usługę jest naliczana opłata miesięczna. Liczba transakcji dostępnych w ramach danej warstwy jest resetowana co miesiąc.

 • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna.

 • Każda adnotacja do dokumentu jest uznawana za transakcję. Wywołania wsadowego oceniania będą uwzględniane na podstawie liczby dokumentów, które mają zostać ocenione w ramach transakcji. Na przykład wysłanie 1 000 dokumentów do analizy tonacji w jednym wywołaniu interfejsu API zostanie uznane za 1 000 transakcji. Jeśli interfejs API obsługuje więcej niż jedną operację adnotacji, również zostanie to uwzględnione. Na przykład wywołanie interfejsu API, które przeprowadza analizę tonacji i wyodrębnianie kluczowych fraz w 1 000 dokumentów, jest uznawane za 2 000 transakcji (2 adnotacje × 1 000 dokumentów).

 • W przypadku przekroczenia limitu użycia w ramach warstwy Standardowa na koncie są naliczane opłaty za dodatkowe transakcje. Dodatkowe transakcje są rozliczane miesięcznie zgodnie ze stawką określoną dla danej warstwy.

 • Usługi można w dowolnym momencie uaktualnić do wyższej warstwy. Spowoduje to natychmiastowe rozpoczęcie naliczania opłat i korzystania z liczby dostępnych transakcji odpowiadających wybranej wyższej warstwie.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto