Cennik usług Cognitive Services — interfejs API rozpoznawania twarzy

Używaj interfejsów API analizy, aby dodawać funkcje analizy obrazu, języka i wyszukiwania.

Interfejs API rozpoznawania twarzy firmy Microsoft wykrywa i rozpoznaje ludzkie twarze na obrazach za pomocą najnowocześniejszych algorytmów rozpoznawania twarzy opartych na chmurze. Pozwala on m.in. na wykrywanie i weryfikację twarzy oraz grupowanie twarzy w celu zorganizowania podobnych twarzy w grupach.

Szczegóły cennika

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS) * Funkcje Cena
Bezpłatnie - Internet/kontener Liczba transakcji na minutę: 20 Wykrywanie twarzy
Weryfikacja twarzy
Identyfikacja twarzy
Grupowanie twarzy
Wyszukiwanie podobnych twarzy
Standardowa - Internet/kontener 10 transakcji/s (TPS) Wykrywanie twarzy
Weryfikacja twarzy
Identyfikacja twarzy
Grupowanie twarzy
Wyszukiwanie podobnych twarzy
Od 0 do 1 mln transakcji - $- za 1000 transakcji
Od 1 mln do 5 mln transakcji - $- za 1000 transakcji
Od 5 mln do 100 mln transakcji - $- za 1000 transakcji
Ponad 100 mln transakcji - $- za 1000 transakcji
Magazyn twarzy $- za 1000 twarzy na miesiąc
* Wartość transakcji na sekundę ma zastosowanie do internetowego punktu końcowego

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • W przypadku operacji dotyczących uczenia się w milionowej skali (dostępnych od 1 marca 2018 r.) transakcja jest liczona za następującą liczbę przetworzonych obrazów: 1 000. Operacje „LargePersonGroup – Train” i „LargeFaceList – Train” należą do tej kategorii. Każda operacja z tej kategorii jest zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności następującej liczby obrazów: 1 000. Na przykład dla operacji „LargeFaceList – Train” zawierającej następującą liczbę obrazów: 849 500 zostanie naliczona następująca liczba transakcji: 850.

  W przypadku wszystkich innych operacji każde wywołanie interfejsu API będzie liczone jako jedna transakcja.

  Zobacz dokumentację, aby uzyskać pełną listę i szczegółowy opis operacji.

 • Magazyn twarzy umożliwia korzystanie z subskrypcji pozwalającej na przechowywanie dodatkowych twarzy w przypadku używania obiektów osób oraz list twarzy na potrzeby identyfikacji lub dopasowywania podobieństw przy użyciu interfejsu API rozpoznawania twarzy.

 • Opłata za przechowywane twarze jest naliczana przy użyciu stawki wynoszącej $- za 1 000 twarzy proporcjonalnie do liczby dni.

  Jeśli na przykład konto korzystało z 10 000 przechowywanych twarzy w każdym dniu pierwszej połowy miesiąca i nie korzystało z twarzy w drugiej połowie miesiąca, opłata zostanie naliczona za następującą liczbę twarzy: 10 000 przy użyciu liczby dni przechowywania. Obliczenie będzie wyglądało następująco: ($-/1 000) * (10 000*15+0*16)/31 = $-

  Drugi przykład: jeśli każdego dnia miesiąca kilka twarzy, powiedzmy 1 000, jest przechowywanych przez kilka godzin, a następnie są one nocą usuwane, nadal będą naliczane opłaty za przechowywanie 1 000 twarzy każdego dnia.

 • Przydział liczby przechowywanych grup osób wynosi teraz 1 mln, przy maksymalnie 1 mln osób w grupie osób lub na liście twarzy.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji