Cennik usług Cognitive Services — interfejs API rozpoznawania twarzy

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

Interfejs API rozpoznawania twarzy firmy Microsoft wykrywa i rozpoznaje ludzkie twarze na obrazach za pomocą najnowocześniejszych algorytmów rozpoznawania twarzy opartych na chmurze. Pozwala on m.in. na wykrywanie i weryfikację twarzy oraz grupowanie twarzy w celu zorganizowania wielu podobnych twarzy w grupach.

Szczegóły cennika

Warstwa Funkcje Cena
Interfejs API rozpoznawania twarzy — warstwa Bezpłatna Do 20 transakcji na minutę Bezpłatne transakcje miesięcznie: 30 000
Interfejs API rozpoznawania twarzy — warstwa Standardowa Do 10 transakcji/s  
Transakcje: 0–1 000 000 $- za 1000 transakcji
Transakcje: 1 000 001–5 000 000 $- za 1000 transakcji
Transakcje: 5 000 001–20 000 000 $- za 1000 transakcji
Magazyn twarzy Magazyn twarzy — obrazy o rozmiarze do 4 MB każdy $- za 1000 obrazów za miesiąc

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Interfejs API twarzy

Ogólne

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś