Często zadawane pytania dotyczące zakupu systemu Azure

Kup teraz

Często zadawane pytania

 • Internet rozwinął się i oferuje możliwości znacznie przekraczające możliwości jego wczesnych podstaw — protokołu IPv4. Wiele nowych sieci komórkowych i nowych technologii, takich jak Internet rzeczy, zależy od praktycznie nieograniczonych możliwości korzystania z adresów, które oferuje protokół IPv6. Coraz więcej instytucji rządowych wymaga obsługi klienta protokołu IPv6 na potrzeby kupowanych i tworzonych usług. Teraz nowi klienci mogą korzystać z hostowanych usług platformy Azure na maszynach wirtualnych platformy Azure dzięki łączności z Internetem na platformie Azure oferowanej przez maszyny wirtualne tej platformy: zrównoważonej pod względem obciążenia protokołu IPv6 i obsługującej podwójny stos (IPv4+IPv6). Natywna łączność z maszyną wirtualną za pośrednictwem protokołu IPv6 (TCP, UDP, HTTP i HTTPS) umożliwia korzystanie z szerokiego zakresu architektur usług. Protokół IPv6 dla usługi Azure Virtual Machines jest teraz dostępny w większości regionów platformy Azure. Opłaty za transfery danych za pośrednictwem protokołu IPv6 są naliczane przy użyciu stawek stosowanych w przypadku protokołu IPv4. Więcej informacji można znaleźć w temacie Omówienie protokołu IPv6 dla modułu równoważenia obciążenia Azure.

 • Tak. Dzięki funkcji Limit wydatków klienci, którzy zarejestrują się w celu korzystania z oferty Bezpłatna wersja próbna, Visual Studio, MPN lub BizSpark, mogą korzystać z platformy Azure bez obaw, że zostaną obciążeni opłatami, jeśli tylko będą mieć cały czas włączoną funkcję Limit wydatków.

 • Możesz kupić platformę Azure, używając karty kredytowej. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane. Rabaty mogą być odzwierciedlane na rachunku z opóźnieniem. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne obciążenia i opłaty związane z kartą kredytową.

  Inną opcją płatności jest faktura. Po wybraniu tej opcji nie można wrócić do karty kredytowej. Aby wybrać fakturę, przejdź tutaj.

 • Plany 6- i 12-miesięczne nie są już dostępne. Klienci korzystający obecnie z tych planów mogą kontynuować korzystanie z systemu Azure na warunkach tych planów. Klienci szukający dodatkowych zniżek i korzyści w zamian za większe zobowiązania do korzystania z platformy mogą podpisać umowę Enterprise Agreement (EA).

 • Tak. Dzięki funkcji przenoszenia licencji, jeśli korzystasz z programu SA, możesz przenieść własną licencję (bring your own license) w przypadku wszystkich obsługiwanych produktów serwerowych uruchamianych na maszynach wirtualnych, z wyjątkiem systemu Windows Server.

 • Tak. Obecnie oferujemy roczne i trzyletnie okresy korzystania z wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych z możliwością zmiany lub anulowania zobowiązania w dowolnym momencie. Dowiedz się więcej o wystąpieniach zarezerwowanych maszyn wirtualnych.

 • Platforma Azure jest oferowana w ramach osobnych umów SLA dla każdej ogólnie dostępnej usługi, która nie jest oferowana w wersji zapoznawczej. Najnowsze szczegóły znajdują się na stronie umów SLA.

 • Istnieje kilka metod optymalizacji aplikacji systemu Azure:

  • Wdrożenie co najmniej dwóch wystąpień, co umożliwi korzystanie z umowy SLA.
  • Przydzielenie wystąpienia obliczeniowego o rozmiarze odpowiednim dla wymagań aplikacji.
  • Korzystanie z bezpłatnych przychodzących transferów danych w celu przekazywania danych do platformy Azure.
  • Przydzielanie wystąpienia obliczeniowego i magazynu znajdujących się w jednym regionie. Wszystkie transfery danych w obrębie regionu są bezpłatne.
  • Używanie sieci dystrybucji zawartości (Content Distribution Network, CDN) w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności.
  • Usuwanie aplikacji testowej natychmiast po zakończeniu testów. Środowisko tymczasowe systemu Azure nie jest bezpłatne. Po każdym wdrożeniu aplikacji (nawet w środowisku tymczasowym) będzie naliczana opłata. Aplikację można także wdrożyć lokalnie, używając zestawu Azure SDK, dopóki nie będzie ona gotowa do wdrożenia w chmurze platformy Azure.
  • Przydzielenie bazy danych SQL o wielkości odpowiadającej potrzebom.
  • Zapoznaj się z artykułem Getting started with Azure cost management (Wprowadzenie do zarządzania kosztami na platformie Azure).
 • Aby wyświetlać i edytować informacje o koncie na platformie Azure, musisz zalogować się do centrum kont Azure jako administrator konta.

  1. Przejdź do centrum kont Azure.
  2. Na stronie subskrypcji kliknij subskrypcję, dla której chcesz zaktualizować metodę płatności.
  3. Na stronie podsumowania subskrypcji kliknij pozycję Zarządzaj formą płatności. W oddzielnym oknie zostanie wyświetlone narzędzie Zarządzanie formą płatności.
  4. Na stronie Zarządzanie formą płatności można edytować istniejące formy płatności i dodawać nowe.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak usunąć kartę kredytową, zobacz How to change the credit card used to pay for an Azure subscription (Jak zmienić kartę kredytową używaną do płacenia za subskrypcję platformy Azure).

 • Obecnie nie jest planowane oferowanie systemu Azure ani usługi SQL Database w ramach umów SPLA.

 • Funkcja Limit wydatków może zostać automatycznie włączona ponownie na początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Wyłączonej funkcji Limit wydatków nie można ponownie włączyć dla bieżącego okresu rozliczeniowego.

 • Platforma Azure umożliwia firmom tworzenie aplikacji i usług w skali chmury. Jednak klienci indywidualni również mogą kupować usługi platformy Azure.

 • Środki w ramach umowy SLA platformy Azure są obliczane dla każdej subskrypcji jako wartość procentowa miesięcznego rozliczenia za daną usługę, w którym warunki umowy SLA nie zostały dotrzymane. Ta wartość procentowa jest stosowana do rozliczenia za następny miesiąc. Zwykle oferujemy 10% kredytu w przypadku niedotrzymania pierwszej wartości progowej (99,95% lub 99,9%, w zależności od usługi) i 25% w przypadku niedotrzymania następnej wartości progowej (99%). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie umów SLA.

 • Nie. Limit wydatków jest ustawiony na kwotę $0 i nie można go zmienić. Tę kwotę ustalono, aby umożliwić klientom korzystającym z ofert Bezpłatna wersja próbna, Visual Studio, MPN i BizSpark używanie platformy Azure z gwarancją, że nie zostaną obciążeni opłatami.

 • Umowy dotyczące poziomu usług platformy Azure są niezależne od umów licencyjnych firmy Microsoft dotyczących produktów lokalnych. Umowy SLA firmy Microsoft dotyczące platformy Azure zawierają gwarancje miesięcznego czasu dostępności usług używanych w chmurze. W przypadku niedotrzymania tych gwarancji w rozliczeniach są uwzględniane środki w ramach umowy SLA.

 • Platforma Azure została zaprojektowana tak, aby prace konserwacyjne na platformie Azure nie powodowały przestojów aplikacji klientów, magazynu ani funkcji zarządzania usługami. Zobowiązanie firmy Microsoft do zagwarantowania dostępności dotyczy aplikacji klientów, w których są używane co najmniej dwa wystąpienia ról. Najlepsze praktyki dotyczące ograniczania czasu niedostępności na platformie Azure można znaleźć w artykule High availability for applications built on Microsoft Azure (Wysoka dostępność aplikacji utworzonych na bazie platformy Microsoft Azure). Dokument z umową SLA do platformy Azure znajduje się tutaj.

  W przypadku nieplanowanego przerwania działania usługi na platformie Azure na stronie pulpitu nawigacyjnego usług zostaną wprowadzone aktualizacje stanu. Klienci otrzymają też powiadomienie w portalu zarządzania.

  • Jeśli siedziba klienta mieści się we Francji, Zjednoczonym Królestwie lub Niemczech i klient podpisał kontrakt licencji zbiorczych lokalnie, a nie z firmą Microsoft Ireland Operations, zostanie zastosowana lokalna stawka podatku VAT właściwa dla kraju klienta.
  • Jeśli siedziba klienta mieści się w Irlandii i nie ma on zwolnienia podatkowego VAT, do wszystkich faktur będzie doliczany irlandzki podatek VAT, którego obecna stawka wynosi 23%. Zwolnieni z obowiązku płacenia podatku VAT klienci irlandzcy będą mieć doliczany do faktury wystawionej przez firmę Microsoft Ireland Operations Limited podatek VAT wg stawki 0%, zgodnie z ważnym zwolnieniem VAT.
  • Jeśli siedziba klienta mieści się poza Irlandią, ale w obrębie UE, i jest on zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, zgodnie z procedurą odwrotnego obciążenia podatkiem będzie doliczany irlandzki podatek VAT wg stawki 0%, jeśli podczas zakupu klient poda prawidłowy lokalny numer płatnika podatku VAT.
  • Jeśli siedziba klienta mieści się poza Irlandią, ale w obrębie UE, i nie jest on zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT albo jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, ale podczas zakupu nie podał firmie Microsoft Ireland Operations Limited prawidłowego numeru płatnika podatku VAT, zostanie doliczony podatek VAT wg stawki lokalnej.
  • Jeśli siedziba klienta mieści się poza UE (z wyjątkiem Szwajcarii i Liechtensteinu), zostanie doliczony irlandzki podatek VAT wg stawki 0%.
  • Jeśli siedziba klienta mieści się w Szwajcarii lub Liechtensteinie, zostanie doliczony szwajcarski podatek VAT wg stawki 8%.
  • Jeśli podczas zakupu klient nie poda numeru płatnika podatku VAT, podatek VAT będzie naliczany zgodnie z powyższym opisem i będzie widoczny na każdej fakturze. Aby poprawić dane i dodać numer płatnika podatku VAT, należy skontaktować się z działem obsługi klienta
  • Uwaga: doliczony irlandzki lub szwajcarski podatek VAT może, w zależności od obowiązujących warunków, zostać zwrócony przez odpowiedni urząd skarbowy. W razie potrzeby zalecamy skontaktowanie się z doradcą podatkowym.
  • Rozpocznij od utworzenia nowego żądania w witrynie Azure Portal tutaj. Uwaga: aby móc utworzyć żądanie, musisz już mieć utworzone konto.
  • Utwórz nowe żądanie, klikając link + Nowe żądanie obsługi.
  • Wybierz pozycję „Rozliczenia” jako typ problemu, a następnie wybierz uwzględniony plan pomocy technicznej i kliknij przycisk „Dalej”.
  • Wybierz typ ważności „C” i typ problemu „Inne pytania ogólne”, a w sekcji „Szczegóły” wpisz „Żądanie dotyczące zwolnienia podatkowego”. Wybierz bieżącą datę, załącz formularze zwolnienia, korzystając z przycisku Przekazywanie plików, i kliknij przycisk „Dalej”, aby kontynuować.
  • Wybierz preferowaną metodę kontaktu i wprowadź informacje kontaktowe, a następnie kliknij przycisk „Utwórz”.
 • Tak. Jeśli chcesz określić inny adres e-mail, na który będziesz otrzymywać powiadomienia, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do lokalizacji Moje konto w prawym górnym rogu strony głównej platformy Azure.
  2. Kliknij pozycję Użycie i rozliczenia.
  3. Kliknij kartę Profil.
  4. W prawym rogu w obszarze Preferencje komunikacji kliknij tutaj, aby zaktualizować adres e-mail, na który chcesz otrzymywać powiadomienia.
 • Tak.

  • Afganistan
  • Albania
  • Algieria
  • Angola
  • Arabia Saudyjska
  • Argentyna
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Autonomia Palestyńska
  • Azerbejdżan
  • Bahamy
  • Bahrajn
  • Bangladesz
  • Barbados
  • Belgia
  • Belize
  • Bermudy
  • Białoruś
  • Boliwia
  • Bośnia i Hercegowina
  • Botswana
  • Brazylia
  • Brunei Darussalam
  • Bułgaria
  • Chile
  • China
  • Chorwacja
  • Côte d’Ivoire
  • Curaçao
  • Cypr
  • Czarnogóra
  • Dania
  • Dominikana
  • Egipt
  • Ekwador
  • Estonia
  • Etiopia
  • Fidżi
  • Filipiny
  • Finlandia
  • Francja
  • Ghana
  • Grecja
  • Gruzja
  • Gwatemala
  • Hiszpania
  • Holandia
  • Honduras
  • Hongkong SAR
  • Indie
  • Indonezja
  • Irak
  • Irlandia
  • Islandia
  • Izrael
  • Jamajka
  • Japonia
  • Jemen
  • Jordania
  • Kajmany
  • Kamerun
  • Kanada
  • Katar
  • Kazachstan
  • Kenia
  • Kirgistan
  • Kolumbia
  • Korea Południowa
  • Kostaryka
  • Kuwejt
  • Liban
  • Libia
  • Liechtenstein
  • Litwa
  • Luksemburg
  • Łotwa
  • Macedonia (BJRM)
  • Makau SAR
  • Malezja
  • Malta
  • Maroko
  • Mauritius
  • Meksyk
  • Mołdawia
  • Monako
  • Mongolia
  • Namibia
  • Nepal
  • Niemcy
  • Nigeria
  • Nikaragua
  • Norwegia
  • Nowa Zelandia
  • Oman
  • Pakistan
  • Panama
  • Paragwaj
  • Peru
  • Polska
  • Portoryko
  • Portugalia
  • Republika Cabo Verde
  • Republika Czeska
  • Republika Konga
  • Republika Południowej Afryki
  • Rosja
  • Rumunia
  • Rwanda
  • Saint Kitts i Nevis
  • Salwador
  • Senegal
  • Serbia
  • Singapur
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Sri Lanka
  • Stany Zjednoczone
  • Szwajcaria
  • Szwecja
  • Tadżykistan
  • Tajlandia
  • Tajwan
  • Tanzania
  • Trynidad i Tobago
  • Tunezja
  • Turcja
  • Turkmenistan
  • Uganda
  • Ukraina
  • Urugwaj
  • Uzbekistan
  • Wenezuela
  • Węgry
  • Wietnam
  • Włochy
  • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
  • Wyspy Owcze
  • Zambia
  • Zimbabwe
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Zjednoczone Królestwo
 • Afganistan Dolar amerykański ($)
  Albania Dolar amerykański ($)
  Algieria Dolar amerykański ($)
  Angola Dolar amerykański ($)
  Argentyna Peso argentyńskie ($)
  Armenia Dolar amerykański ($)
  Australia Dolar australijski ($)
  Austria Euro (€)
  Azerbejdżan Dolar amerykański ($)
  Bahamy Dolar amerykański ($)
  Bahrajn Dolar amerykański ($)
  Bangladesz Dolar amerykański ($)
  Barbados Dolar amerykański ($)
  Białoruś Dolar amerykański ($)
  Belgia Euro (€)
  Belize Dolar amerykański ($)
  Bermudy Dolar amerykański ($)
  Boliwia Dolar amerykański ($)
  Bośnia i Hercegowina Dolar amerykański ($)
  Botswana Dolar amerykański ($)
  Brazylia Real brazylijski (R$)
  Brunei Darussalam Dolar amerykański ($)
  Bułgaria Euro (€)
  Republika Cabo Verde Dolar amerykański ($)
  Kamerun Dolar amerykański ($)
  Kanada Dolar kanadyjski ($)
  Kajmany Dolar amerykański ($)
  Chile Dolar amerykański ($)
  Chiny Dolar amerykański ($)
  Kolumbia Dolar amerykański ($)
  Republika Konga Dolar amerykański ($)
  Kostaryka Dolar amerykański ($)
  Côte d’Ivoire Dolar amerykański ($)
  Chorwacja Euro (€)
  Curaçao Dolar amerykański ($)
  Cypr Euro (€)
  Republika Czeska Euro (€)
  Dania Korona duńska (kr)
  Dominikana Dolar amerykański ($)
  Ekwador Dolar amerykański ($)
  Egipt Dolar amerykański ($)
  Salwador Dolar amerykański ($)
  Estonia Euro (€)
  Etiopia Dolar amerykański ($)
  Wyspy Owcze Euro (€)
  Fidżi Dolar amerykański ($)
  Finlandia Euro (€)
  Francja Euro (€)
  Gruzja Dolar amerykański ($)
  Niemcy Euro (€)
  Ghana Dolar amerykański ($)
  Grecja Euro (€)
  Gwatemala Dolar amerykański ($)
  Honduras Dolar amerykański ($)
  Hongkong SAR Dolar hongkoński (HK$)
  Węgry Euro (€)
  Islandia Euro (€)
  Indie Rupia indyjska (₹)
  Indonezja Rupia indonezyjska (Rp)
  Irak Dolar amerykański ($)
  Irlandia Euro (€)
  Izrael Dolar amerykański ($)
  Włochy Euro (€)
  Jamajka Dolar amerykański ($)
  Japonia Jen japoński (¥)
  Jordania Dolar amerykański ($)
  Kazachstan Dolar amerykański ($)
  Kenia Dolar amerykański ($)
  Korea Południowa Won koreański (₩)
  Kuwejt Dolar amerykański ($)
  Kirgistan Dolar amerykański ($)
  Łotwa Euro (€)
  Liban Dolar amerykański ($)
  Libia Dolar amerykański ($)
  Liechtenstein Frank szwajcarski (chf)
  Litwa Euro (€)
  Luksemburg Euro (€)
  Makau SAR Dolar amerykański ($)
  Macedonia (BJRM) Dolar amerykański ($)
  Malezja Ringgit malezyjski (RM$)
  Malta Euro (€)
  Mauritius Dolar amerykański ($)
  Meksyk Peso meksykańskie (MXN$)
  Mołdawia Dolar amerykański ($)
  Monako Euro (€)
  Mongolia Dolar amerykański ($)
  Czarnogóra Dolar amerykański ($)
  Maroko Dolar amerykański ($)
  Namibia Dolar amerykański ($)
  Nepal Dolar amerykański ($)
  Holandia Euro (€)
  Nowa Zelandia Dolar nowozelandzki ($)
  Nikaragua Dolar amerykański ($)
  Nigeria Dolar amerykański ($)
  Norwegia Korona norweska (kr)
  Oman Dolar amerykański ($)
  Pakistan Dolar amerykański ($)
  Autonomia Palestyńska Dolar amerykański ($)
  Panama Dolar amerykański ($)
  Paragwaj Dolar amerykański ($)
  Peru Dolar amerykański ($)
  Filipiny Dolar amerykański ($)
  Polska Euro (€)
  Portugalia Euro (€)
  Portoryko Dolar amerykański ($)
  Katar Dolar amerykański ($)
  Rumunia Euro (€)
  Rosja Rubel rosyjski (руб)
  Rwanda Dolar amerykański ($)
  Saint Kitts i Nevis Dolar amerykański ($)
  Arabia Saudyjska Rial saudyjski (SR)
  Senegal Dolar amerykański ($)
  Serbia Dolar amerykański ($)
  Singapur Dolar amerykański ($)
  Słowacja Euro (€)
  Słowenia Euro (€)
  Republika Południowej Afryki Rand RPA (R)
  Hiszpania Euro (€)
  Sri Lanka Dolar amerykański ($)
  Szwecja Korona szwedzka (kr)
  Szwajcaria Frank szwajcarski (chf)
  Tajwan Dolar tajwański (NT$)
  Tadżykistan Dolar amerykański ($)
  Tanzania Dolar amerykański ($)
  Tajlandia Dolar amerykański ($)
  Trynidad i Tobago Dolar amerykański ($)
  Tunezja Dolar amerykański ($)
  Turcja Lira turecka (TL)
  Turkmenistan Dolar amerykański ($)
  Uganda Dolar amerykański ($)
  Ukraina Dolar amerykański ($)
  Zjednoczone Emiraty Arabskie Dolar amerykański ($)
  Zjednoczone Królestwo Funt brytyjski (£)
  Stany Zjednoczone Dolar amerykański ($)
  Urugwaj Dolar amerykański ($)
  Uzbekistan Dolar amerykański ($)
  Wenezuela Dolar amerykański ($)
  Wietnam Dolar amerykański ($)
  Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Dolar amerykański ($)
  Jemen Dolar amerykański ($)
  Zambia Dolar amerykański ($)
  Zimbabwe Dolar amerykański ($)