Często zadawane pytania dotyczące zakupu systemu Azure

Kup teraz

Czy system Azure obsługuje protokół IPv6?

Internet rozwinął się i oferuje możliwości znacznie przekraczające możliwości jego wczesnych podstaw — protokołu IPv4. Wiele nowych sieci komórkowych i nowych technologii, takich jak Internet rzeczy, zależy od praktycznie nieograniczonych możliwości korzystania z adresów, które oferuje protokół IPv6. Coraz więcej instytucji rządowych wymaga obsługi klienta protokołu IPv6 na potrzeby kupowanych i tworzonych usług. Teraz nowi klienci mogą korzystać z hostowanych usług platformy Azure dzięki łączności z Internetem na platformie Azure oferowanej przez maszyny wirtualne tej platformy: zrównoważonej pod względem obciążenia protokołu IPv6 i obsługującej podwójny stos (IPv4+IPv6). Natywna łączność z maszyną wirtualną za pośrednictwem protokołu IPv6 (TCP, UDP, HTTP i HTTPS) umożliwia korzystanie z szerokiego zakresu architektur usług. Protokół IPv6 dla usługi Azure Virtual Machines jest teraz dostępny w większości regionów platformy Azure. Opłaty za transfery danych za pośrednictwem protokołu IPv6 są naliczane przy użyciu stawek stosowanych w przypadku protokołu IPv4. Więcej informacji można znaleźć w temacie Overview of IPv6 for Azure Load Balancer | Microsoft Azure (Protokół IPv6 na potrzeby usługi Azure Load Balancer — omówienie | Microsoft Azure).

Czy mogę bezpłatnie wypróbować system Azure, bez ryzyka, że zostaną naliczone opłaty?

Tak. Dzięki funkcji Limit wydatków klienci, którzy zarejestrują się w celu korzystania z oferty Bezpłatna wersja próbna, Visual Studio, MPN lub BizSpark, mogą korzystać z platformy Azure bez obaw, że zostaną obciążeni opłatami, jeśli tylko będą mieć cały czas włączoną funkcję Limit wydatków.

Jakie opcje płatności są dostępne w przypadku zakupu platformy Azure?

Możesz kupić platformę Azure, używając karty kredytowej lub debetowej. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane. Rabaty mogą być odzwierciedlane na rachunku z opóźnieniem. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne obciążenia i opłaty związane z kartą kredytową.

Inną opcją płatności jest faktura. Po wybraniu tej opcji nie można wrócić do karty kredytowej. Aby wybrać fakturę, przejdź tutaj.

Czy nadal mogę kupić platformę Azure w ramach planu 6- lub 12-miesięcznego?

Plany 6- i 12-miesięczne nie są już dostępne. Klienci korzystający obecnie z tych planów mogą kontynuować korzystanie z systemu Azure na warunkach tych planów. Klienci szukający dodatkowych zniżek i korzyści w zamian za większe zobowiązania do korzystania z platformy mogą podpisać umowę Enterprise Agreement (EA).

Mam licencje serwera. Czy mogę przenieść je do systemu Azure i uruchamiać na maszynach wirtualnych?

Tak. Dzięki funkcji przenoszenia licencji, jeśli korzystasz z programu SA, możesz przenieść własną licencję (bring your own license) w przypadku wszystkich obsługiwanych produktów serwerowych uruchamianych na maszynach wirtualnych, z wyjątkiem systemu Windows Server.

Co to jest umowa SLA do systemu Azure?

Platforma Azure jest oferowana w ramach osobnych umów SLA dla każdej ogólnie dostępnej usługi, która nie jest oferowana w wersji zapoznawczej. Najnowsze szczegóły znajdują się na stronie umów SLA.

Jak zoptymalizować opłaty?

Istnieje kilka metod optymalizacji aplikacji systemu Azure:

 • Wdrożenie co najmniej dwóch wystąpień, co umożliwi korzystanie z umowy SLA.
 • Przydzielenie wystąpienia obliczeniowego o rozmiarze odpowiednim dla wymagań aplikacji.
 • Korzystanie z bezpłatnych przychodzących transferów danych w celu przekazywania danych do platformy Azure.
 • Przydzielanie wystąpienia obliczeniowego i magazynu znajdujących się w jednym regionie. Wszystkie transfery danych w obrębie regionu są bezpłatne.
 • Używanie sieci dystrybucji zawartości (Content Distribution Network, CDN) w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności.
 • Usuwanie aplikacji testowej natychmiast po zakończeniu testów. Środowisko tymczasowe systemu Azure nie jest bezpłatne. Po każdym wdrożeniu aplikacji (nawet w środowisku tymczasowym) będzie naliczana opłata. Aplikację można także wdrożyć lokalnie, używając zestawu Azure SDK, dopóki nie będzie ona gotowa do wdrożenia w chmurze platformy Azure.
 • Przydzielenie bazy danych SQL o wielkości odpowiadającej potrzebom.
 • Zapoznaj się z artykułem Getting started with Azure cost management (Wprowadzenie do zarządzania kosztami na platformie Azure).

Jak mogę edytować informacje o płatnościach dotyczące moich subskrypcji platformy Azure?

Aby wyświetlać i edytować informacje o koncie na platformie Azure, musisz zalogować się do centrum kont Azure jako administrator konta.

 1. Przejdź do centrum kont Azure.
 2. Na stronie subskrypcji kliknij subskrypcję, dla której chcesz zaktualizować metodę płatności.
 3. Na stronie podsumowania subskrypcji kliknij pozycję Zarządzaj formą płatności. W oddzielnym oknie zostanie wyświetlone narzędzie Zarządzanie formą płatności.
 4. Na stronie Zarządzanie formą płatności można edytować istniejące formy płatności i dodawać nowe.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak usunąć kartę kredytową, zobacz How to change the credit card used to pay for an Azure subscription (Jak zmienić kartę kredytową używaną do płacenia za subskrypcję platformy Azure).

Czy system Azure i usługa SQL Database są dostępne w ramach umów SPLA?

Obecnie nie jest planowane oferowanie systemu Azure ani usługi SQL Database w ramach umów SPLA.

Czy po wyłączeniu limitu wydatków mogę go ponownie włączyć?

Funkcja Limit wydatków może zostać automatycznie włączona ponownie na początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Wyłączonej funkcji Limit wydatków nie można ponownie włączyć dla bieżącego okresu rozliczeniowego.

Kto może kupować usługi platformy Azure?

Platforma Azure umożliwia firmom tworzenie aplikacji i usług w skali chmury. Jednak klienci indywidualni również mogą kupować usługi platformy Azure.

Co to są kredyty SLA systemu Azure?

Środki w ramach umowy SLA platformy Azure są obliczane dla każdej subskrypcji jako wartość procentowa miesięcznego rozliczenia za daną usługę, w którym warunki umowy SLA nie zostały dotrzymane. Ta wartość procentowa jest stosowana do rozliczenia za następny miesiąc. Zwykle oferujemy 10% kredytu w przypadku niedotrzymania pierwszej wartości progowej (99,95% lub 99,9%, w zależności od usługi) i 25% w przypadku niedotrzymania następnej wartości progowej (99%). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie umów SLA.

Czy można dostosować kwotę limitu wydatków?

Nie. Limit wydatków jest ustawiony na kwotę $0 i nie można go zmienić. Tę kwotę ustalono, aby umożliwić klientom korzystającym z ofert Bezpłatna wersja próbna, Visual Studio, MPN i BizSpark używanie platformy Azure z gwarancją, że nie zostaną obciążeni opłatami.

Jak umowy dotyczące poziomu usług platformy Azure odnoszą się do bieżących umów licencyjnych firmy Microsoft dotyczących produktów lokalnych?

Umowy dotyczące poziomu usług platformy Azure są niezależne od umów licencyjnych firmy Microsoft dotyczących produktów lokalnych. Umowy SLA firmy Microsoft dotyczące platformy Azure zawierają gwarancje miesięcznego czasu dostępności usług używanych w chmurze. W przypadku niedotrzymania tych gwarancji w rozliczeniach są uwzględniane środki w ramach umowy SLA.

Jak można dowiedzieć się z wyprzedzeniem, kiedy usługa zostanie wyłączona w związku z planową konserwacją?

Platforma Azure została zaprojektowana tak, aby prace konserwacyjne na platformie Azure nie powodowały przestojów aplikacji klientów, magazynu ani funkcji zarządzania usługami. Zobowiązanie firmy Microsoft do zagwarantowania dostępności dotyczy aplikacji klientów, w których są używane co najmniej dwa wystąpienia ról. Najlepsze praktyki dotyczące ograniczania czasu niedostępności na platformie Azure można znaleźć w artykule High availability for applications built on Microsoft Azure (Wysoka dostępność aplikacji utworzonych na bazie platformy Microsoft Azure). Dokument z umową SLA do platformy Azure znajduje się tutaj.

W przypadku nieplanowanego przerwania działania usługi na platformie Azure na stronie pulpitu nawigacyjnego usług zostaną wprowadzone aktualizacje stanu. Klienci otrzymają też powiadomienie w portalu zarządzania.

Jaka stawka podatku VAT będzie obowiązywać w przypadku zakupu systemu Azure na terenie UE?

 • Jeśli siedziba klienta mieści się w Irlandii i nie ma on zwolnienia podatkowego VAT, do wszystkich faktur będzie doliczany irlandzki podatek VAT, którego obecna stawka wynosi 23%. Zwolnieni z obowiązku płacenia podatku VAT klienci irlandzcy będą mieć doliczany do faktury wystawionej przez firmę Microsoft Ireland Operations Limited podatek VAT wg stawki 0%, zgodnie z ważnym zwolnieniem VAT.
 • Jeśli siedziba klienta mieści się poza Irlandią, ale w obrębie UE, i jest on zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, zgodnie z procedurą odwrotnego obciążenia podatkiem będzie doliczany irlandzki podatek VAT wg stawki 0%, jeśli podczas zakupu klient poda prawidłowy lokalny numer płatnika podatku VAT.
 • Jeśli siedziba klienta mieści się poza Irlandią, ale w obrębie UE, i nie jest on zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT albo jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, ale podczas zakupu nie podał firmie Microsoft Ireland Operations Limited prawidłowego numeru płatnika podatku VAT, zostanie doliczony podatek VAT wg stawki lokalnej.
 • Jeśli siedziba klienta mieści się poza UE (z wyjątkiem Szwajcarii i Liechtensteinu), zostanie doliczony irlandzki podatek VAT wg stawki 0%.
 • Jeśli siedziba klienta mieści się w Szwajcarii lub Liechtensteinie, zostanie doliczony szwajcarski podatek VAT wg stawki 8%.
 • Jeśli podczas zakupu klient nie poda numeru płatnika podatku VAT, podatek VAT będzie naliczany zgodnie z powyższym opisem i będzie widoczny na każdej fakturze. Aby poprawić dane i dodać numer płatnika podatku VAT, należy skontaktować się z działem obsługi klienta
 • Uwaga: doliczony irlandzki lub szwajcarski podatek VAT może, w zależności od obowiązujących warunków, zostać zwrócony przez odpowiedni urząd skarbowy. W razie potrzeby zalecamy skontaktowanie się z doradcą podatkowym.

Jak zarejestrować zwolnienie podatkowe w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie?

 • Rozpocznij od utworzenia nowego żądania w witrynie Azure Portal tutaj. Uwaga: aby móc utworzyć żądanie, musisz już mieć utworzone konto.
 • Utwórz nowe żądanie, klikając link + Nowe żądanie obsługi.
 • Wybierz pozycję „Rozliczenia” jako typ problemu, a następnie wybierz uwzględniony plan pomocy technicznej i kliknij przycisk „Dalej”.
 • Wybierz typ ważności „C” i typ problemu „Inne pytania ogólne”, a w sekcji „Szczegóły” wpisz „Żądanie dotyczące zwolnienia podatkowego”. Wybierz bieżącą datę, załącz formularze zwolnienia, korzystając z przycisku Przekazywanie plików, i kliknij przycisk „Dalej”, aby kontynuować.
 • Wybierz preferowaną metodę kontaktu i wprowadź informacje kontaktowe, a następnie kliknij przycisk „Utwórz”.

Czy powiadomienia mogą być wysyłane na adres e-mail inny niż adres właściciela konta skojarzony z moim kontem?

Tak. Jeśli chcesz określić inny adres e-mail, na który będziesz otrzymywać powiadomienia, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do lokalizacji Moje konto w prawym górnym rogu strony głównej platformy Azure.
 2. Kliknij pozycję Użycie i rozliczenia.
 3. Kliknij kartę Profil.
 4. W prawym rogu w obszarze Preferencje komunikacji kliknij tutaj, aby zaktualizować adres e-mail, na który chcesz otrzymywać powiadomienia.

Czy odsprzedaż usług opartych na systemie Azure jest ograniczona w krajach objętych embargiem?

Tak.

W jakich krajach lub regionach platforma Azure jest dostępna do użytku komercyjnego?

 • Afganistan
 • Albania
 • Algieria
 • Angola
 • Arabia Saudyjska
 • Argentyna
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Autonomia Palestyńska
 • Azerbejdżan
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladesz
 • Barbados
 • Belgia
 • Belize
 • Bermudy
 • Białoruś
 • Boliwia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Botswana
 • Brazylia
 • Brunei Darussalam
 • Bułgaria
 • Chile
 • Chorwacja
 • Côte d’Ivoire
 • Curaçao
 • Cypr
 • Czarnogóra
 • Dania
 • Dominikana
 • Egipt
 • Ekwador
 • Estonia
 • Etiopia
 • Fidżi
 • Filipiny
 • Finlandia
 • Francja
 • Ghana
 • Grecja
 • Gruzja
 • Gwatemala
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Honduras
 • Hongkong SAR
 • Indie
 • Indonezja
 • Irak
 • Irlandia
 • Islandia
 • Izrael
 • Jamajka
 • Japonia
 • Jemen
 • Jordania
 • Kajmany
 • Kamerun
 • Kanada
 • Katar
 • Kazachstan
 • Kenia
 • Kirgistan
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kostaryka
 • Kuwejt
 • Liban
 • Libia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia (BJRM)
 • Makau SAR
 • Malezja
 • Malta
 • Maroko
 • Mauritius
 • Meksyk
 • Mołdawia
 • Monako
 • Mongolia
 • Namibia
 • Nepal
 • Niemcy
 • Nigeria
 • Nikaragua
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia
 • Oman
 • Pakistan
 • Panama
 • Paragwaj
 • Peru
 • Polska
 • Portoryko
 • Portugalia
 • Republika Cabo Verde
 • Republika Czeska
 • Republika Konga
 • Republika Południowej Afryki
 • Rosja
 • Rumunia
 • Rwanda
 • Saint Kitts i Nevis
 • Salwador
 • Senegal
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Sri Lanka
 • Stany Zjednoczone
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tadżykistan
 • Tajlandia
 • Tajwan
 • Tanzania
 • Trynidad i Tobago
 • Tunezja
 • Turcja
 • Turkmenistan
 • Uganda
 • Ukraina
 • Urugwaj
 • Uzbekistan
 • Wenezuela
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Wietnam
 • Włochy
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 • Wyspy Owcze
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

W jakich walutach można płacić przy zakupie systemu Azure?