Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — usługa interpretacji języka (LUIS)

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

Usługa interpretacji języka (LUIS) umożliwia szybkie i efektywne dodawanie funkcji rozpoznawania języka do aplikacji. Dzięki tym usługom można używać istniejących wbudowanych modeli klasy światowej zgodnie z określonymi wymaganiami. Jeśli potrzebujesz modeli specjalistycznych, inteligentne usługi rozpoznawania języka przeprowadzą Cię przez proces szybkiego tworzenia modeli.

Szczegóły cennika

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS)1 Funkcje Cena
Bezpłatnie2 -
Internet/kontener
5 transakcji/s (TPS) Żądania tekstowe
Standardowa -
Internet/kontener
50 transakcji/s (TPS) Żądania tekstowe $- za 1000 transakcji*
Żądania wymawiane $- za 1000 transakcji*
1 Wartość transakcji na sekundę ma zastosowanie do internetowego punktu końcowego
2 Warstwa Bezpłatna uwzględnia dane wejściowe tylko w postaci tekstu.
* Dispatch will do two text transactions per request.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

LUIS

 • W przypadku żądań tekstowych transakcja to wywołanie interfejsu API z maksymalną długością zapytania wynoszącą 500 znaków.

  W przypadku żądań wymawianych transakcja to wypowiedź z maksymalną długością zapytania wynoszącą 15 sekund.

 • Nie, warstwa Bezpłatna obejmuje tylko żądania tekstowe o maksymalnej długości wynoszącej 500 znaków.

 • Dispatch is a feature that enables processing two models/applications with one API call.

Ogólne

 • Interfejsy API wyszukiwania Bing są fakturowane zgodnie z liczbą transakcji (nazywanych też wywołaniami interfejsu API). Te plany są rozliczane w ramach modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i nie powodują naliczania dodatkowych opłat za złożone zapytania i więcej niż 10 wyników (w większości przypadków do 50 przypadków).

 • W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby transakcji na sekundę (TPS) użycie zostanie ograniczone do określonego limitu. Jeśli potrzebujesz więcej transakcji na sekundę niż podano na tej stronie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej platformy Azure.

 • Na potrzeby rozliczeń transakcja to pomyśle żądanie wywołania interfejsu API usługi Bing (istnieją jednak zastrzeżenia dotyczące ataków DoS). Na potrzeby rejestrowania i raportowania, na przykład w przypadku dodatku Statystyka Bing, jest to każde wywołanie interfejsu API usługi Bing (pomyślne i zakończone niepowodzeniem).

 • Możesz w dowolnym czasie zmienić warstwę usługi. Upewnij się, że używasz odpowiednich kluczy w wywołaniach interfejsu API. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement z firmą Microsoft, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji