Cennik usług Cognitive Services — usługa interpretacji języka (LUIS)

Używaj interfejsów API analizy, aby dodawać funkcje analizy obrazu, języka i wyszukiwania

Usługa interpretacji języka (LUIS) umożliwia szybkie i efektywne dodawanie funkcji rozpoznawania języka do aplikacji. Dzięki tym usługom można używać istniejących wbudowanych modeli klasy światowej zgodnie z określonymi wymaganiami. Jeśli potrzebujesz modeli specjalistycznych, inteligentne usługi rozpoznawania języka przeprowadzą Cię przez proces szybkiego tworzenia modeli.

Szczegóły cennika

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS)1 Funkcje Cena
Żądania tekstowe
Standardowa -
Internet/kontener
50 transakcji/s (TPS) Żądania tekstowe $- za 1000 transakcji*
Żądania wymawiane $- za 1000 transakcji*
1 Wartość transakcji na sekundę ma zastosowanie do internetowego punktu końcowego
2 Warstwa Bezpłatna uwzględnia dane wejściowe tylko w postaci tekstu.
* Funkcja Wyślij wykona 2 transakcje tekstowe na żądanie.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • W przypadku żądań tekstowych transakcja to wywołanie interfejsu API z maksymalną długością zapytania wynoszącą 500 znaków.

    W przypadku żądań wymawianych transakcja to wypowiedź z maksymalną długością zapytania wynoszącą 15 sekund.

  • Nie, warstwa Bezpłatna obejmuje tylko żądania tekstowe o maksymalnej długości wynoszącej 500 znaków.

  • Wyślij to funkcja umożliwiająca przetwarzanie 2 modeli/aplikacji przy użyciu 1 wywołania interfejsu API.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.