Przejdź do głównej zawartości

Ceny dotyczące usługi Language Understanding (LUIS)

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Usługa interpretacji języka (LUIS) umożliwia szybkie i efektywne dodawanie funkcji rozpoznawania języka do aplikacji. Dzięki tym usługom można używać istniejących wbudowanych modeli klasy światowej zgodnie z określonymi wymaganiami. Jeśli potrzebujesz modeli specjalistycznych, inteligentne usługi rozpoznawania języka przeprowadzą Cię przez proces szybkiego tworzenia modeli.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS)1 Funkcje Cena
Bezpłatnie2 Tworzenie —
Internet
5 transakcji/s (TPS) Żądania tekstowe
Bezpłatnie2 Przewidywanie —
Internet/kontener
5 transakcji/s (TPS) Żądania tekstowe
Standardowa -
Internet/kontener
50 transakcji/s (TPS) Żądania tekstowe $- na 1000 transakcji przewidywania*
Żądania wymawiane $- na 1000 transakcji przewidywania*

1 Wartość transakcji na sekundę ma zastosowanie do internetowego punktu końcowego

2 Warstwa Bezpłatna uwzględnia dane wejściowe tylko w postaci tekstu.

* Funkcja Wyślij wykona 2 transakcje tekstowe na żądanie. Dla każdej frazy tekstowej wysłanej w żądaniu oceny zostanie naliczona opłata za transakcję.

Warstwy zobowiązania

Wystąpienie Funkcje Cena (miesięcznie) Nadwyżka
Azure — warstwa Standardowa Żądania tekstowe $- za 1 mln transakcji
$- za 5 mln transakcji
$- za 25 mln transakcji
$- za następującą liczbę transakcji przewidywania: 1 000
$- za następującą liczbę transakcji przewidywania: 1 000
$- za następującą liczbę transakcji przewidywania: 1 000
Połączony kontener — warstwa Standardowa Żądania tekstowe $- za 1 mln transakcji
$- za 5 mln transakcji
$- za 25 mln transakcji
$- za następującą liczbę transakcji przewidywania: 1 000
$- za następującą liczbę transakcji przewidywania: 1 000
$- za następującą liczbę transakcji przewidywania: 1 000

Odłączone kontenery

Funkcje Cena za rok Maksymalne użycie na rok Przewidywane użycie na miesiąc
Żądania tekstowe $- 300 mln transakcji 25 mln transakcji
$- 60 mln transakcji 5 mln transakcji

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp

Dowiedz się więcej

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Usługa Language Understanding (LUIS)

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Usługa Language Understanding (LUIS).

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Usługa Language Understanding (LUIS).

  • W przypadku żądań tekstowych transakcja to wywołanie interfejsu API z maksymalną długością zapytania wynoszącą 500 znaków.

    W przypadku żądań wymawianych transakcja to wypowiedź z maksymalną długością zapytania wynoszącą 15 sekund.

  • Nie, warstwa Bezpłatna obejmuje tylko żądania tekstowe o maksymalnej długości wynoszącej 500 znaków.

  • Wyślij to funkcja umożliwiająca przetwarzanie 2 modeli/aplikacji przy użyciu 1 wywołania interfejsu API.
  • Klucz tworzenia umożliwia tworzenie i publikowanie aplikacji oraz zarządzanie nią, a klucz przewidywania umożliwia wysyłanie zapytań do punktów końcowych. Dowiedz się więcej
  • Dowiedz się więcej o regionach tworzenia i publikowania
  • Jest to żądanie przewidywania dotyczące partii, które zapewnia wyniki oceny dla opublikowanego modelu. Dowiedz się więcej

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze