Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — interfejs API przetwarzania obrazów

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

Ten najnowocześniejszy, oparty na chmurze interfejs API zapewnia deweloperom dostęp do zaawansowanych algorytmów umożliwiających wyodrębnianie rozbudowanych informacji z obrazów w celu kategoryzowania i przetwarzania danych wizualnych. Możliwości obejmują analizowanie obrazów, tagowanie, rozpoznawanie osobistości, wyodrębnianie tekstu oraz inteligentne generowanie miniatur.

Szczegóły cennika

Warstwa Funkcje Cena
Interfejs API przetwarzania obrazów — warstwa Bezpłatna Bezpłatne transakcje miesięcznie: 5 000
S1 — maksymalnie 10 transakcji na sekundę dla tych funkcji: Tagi, twarze, uzyskiwanie miniatur i kolorów oraz typ obrazu 0–1 mln transakcji — $- za 1000 transakcji
1–5 mln transakcji — $- za 1000 transakcji
Ponad 5 mln transakcji — $- za 1000 transakcji
Optyczne rozpoznawanie znaków, rozpoznawanie zawartości dla dorosłych oraz rozpoznawanie osobistości i charakterystycznych elementów krajobrazu 0–1 mln transakcji — $- za 1000 transakcji
1–5 mln transakcji — $- za 1000 transakcji
Ponad 5 mln transakcji — $- za 1000 transakcji
Opisywanie+ i rozpoznawanie tekstu* $- za 1000 transakcji

* Produkty w wersji zapoznawczej

+ Języki inne niż angielski są dostępne w wersji zapoznawczej

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

Interfejs API wizualizacji komputerowej

 • Zobacz dokumentację, aby uzyskać bardziej szczegółowy opis tych operacji.

  • Tagi — interfejs API przetwarzania obrazów zwraca tagi na podstawie ponad 2,000 rozpoznawalnych obiektów, istot żywych, scenerii i akcji. W przypadkach, w których tagi mogą być niejednoznaczne lub wykraczać poza popularną wiedzę, odpowiedź interfejsu API zapewnia „wskazówki”, aby wyjaśnić ich znaczenie.
  • Twarze — wykrywa twarze osób na zdjęciu.
  • Uzyskiwanie miniatur — po przekazaniu obrazu funkcja uzyskiwania miniatury generuje wysokiej jakości miniaturę. Algorytm interfejsu API przetwarzania obrazów analizuje obiekty na obrazie, a następnie przycina obraz zgodnie z wymaganiami „regionu zainteresowania” (ROI).
  • Kolor — algorytm przetwarzania obrazów wyodrębnia kolory z obrazu. Kolory są analizowane w trzech różnych kontekstach: na pierwszym planie, w tle i w całości obrazu. Kolory są pogrupowane na 12 dominujących kolorów akcentu.
  • Typ obrazu — interfejs API przetwarzania obrazów może ustawić flagę logiczną, aby wskazywać, że obraz jest czarno biały lub kolorowy, oraz przy użyciu tej samej metody wskazywać, czy obraz jest obiektem rysunkowym. Funkcja typu obrazu wskazuje również, czy obraz jest obiektem clipart, oraz określa jego jakość.
  • Optyczne rozpoznawanie znaków — technologia optycznego rozpoznawania znaków (OCR) wykrywa zawartość tekstową na obrazie. Zidentyfikowany tekst jest następnie wyodrębniany do strumienia znaków czytelnych dla maszyny, co umożliwia wyszukiwanie i realizację wielu innych zadań, od prowadzenia rekordów medycznych po kwestie związane z zabezpieczeniami i bankowością. Funkcja automatycznie wykrywa język. Optyczne rozpoznawanie znaków oszczędza czas i zapewnia wygodę dla użytkowników, umożliwiając im wykonywanie zdjęć tekstu zamiast jego przepisywania. Zobacz dokumentację, aby uzyskać informację o obsługiwanych językach.
  • Treści dla dorosłych — stosuj ustawienia zawartości dla dorosłych, aby umożliwić automatyczne ograniczanie takiej zawartości w obrazach.
  • Osobistości — model rozpoznawania osobistości platformy Azure rozpoznaje 200,000 osobistości z całego świata i różnych dziedzin: biznes, polityka, sport i rozrywka.
  • Analiza — pozwala wywołać wiele operacji naraz. Określ, które funkcje chcesz uruchomić, a interfejs API uruchomi je wszystkie jednocześnie. Każda operacja ujęta w „analizie” będzie liczona jako oddzielna transakcja.
 • Każda operacja, wywoływana osobno lub za pośrednictwem operacji Analiza, będzie liczona jako transakcja. Łączny rachunek będzie bazować na liczbie transakcji każdego typu operacji w trakcie miesięcznego okresu rozliczeniowego.

  Na przykład załóżmy, że w pewnym miesięcznym okresie rozliczeniowym użyte zostały następujące wywołania:

  • 1,500,000 Operacje Analiza, każda wywołująca operacje Tag i Opis
  • 500,000 Operacje OCR
  • 4,000,000 Operacje Rozpoznawanie tekstu

  Końcowy rachunek będzie wyglądać następująco:

  Operacje Obliczenia
  1,500,000 Operacje Tag: Pierwszych 1,000,000 transakcji: $-/1000 * 1,000,000 = $-
  Pozostałych 500,000 transakcji: $-/1000 * 500,000 = $-
  500,000 Operacje OCR: $-/1000 * 500,000 = $-
  5,500,000 Operacje Opisywanie i Rozpoznawanie tekstu: $-/1000 * 5,500,000 = $-

Ogólne

 • W przypadku interfejsu API rozpoznawania emocji, interfejsu API rozpoznawania twarzy, interfejsu API usługi Language Understanding Intelligent Service, interfejsu API zamiany mowy na tekst Bing oraz interfejsu API zamiany tekstu na mowę Bing są naliczane opłaty za 1 000 wywołań transakcji interfejsu API podczas aktywnego wywoływania interfejsu API produkcji. Opłata jest naliczana proporcjonalnie za liczbę wywołań transakcji interfejsu API produkcji.

  W przypadku usługi interfejsu API rozpoznawania długich fragmentów mowy (Bing) jest naliczana opłata za godzinę analizowanej mowy. Opłaty są naliczane proporcjonalnie do liczby minut.

  Interfejs API zaleceń i interfejs API analizy tekstu można zakupić w stałej cenie jednostek warstwy Standardowa. Każda jednostka warstwy obejmuje pewną liczbę transakcji interfejsu API. Jeśli użytkownik przekroczy tę liczbę, za kolejne transakcje będą naliczane opłaty określone w powyższym cenniku. Opłaty za dodatkowe transakcje są naliczane proporcjonalnie, a za usługę jest naliczana opłata miesięczna. Liczba transakcji dostępnych w ramach danej warstwy jest resetowana co miesiąc.

 • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna.

 • Każda adnotacja do dokumentu jest uznawana za transakcję. Wywołania wsadowego oceniania będą uwzględniane na podstawie liczby dokumentów, które mają zostać ocenione w ramach transakcji. Na przykład wysłanie 1 000 dokumentów do analizy tonacji w jednym wywołaniu interfejsu API zostanie uznane za 1 000 transakcji. Jeśli interfejs API obsługuje więcej niż jedną operację adnotacji, również zostanie to uwzględnione. Na przykład wywołanie interfejsu API, które przeprowadza analizę tonacji i wyodrębnianie kluczowych fraz w 1 000 dokumentów, jest uznawane za 2 000 transakcji (2 adnotacje × 1 000 dokumentów).

 • W przypadku przekroczenia limitu użycia w ramach warstwy Standardowa na koncie są naliczane opłaty za dodatkowe transakcje. Dodatkowe transakcje są rozliczane miesięcznie zgodnie ze stawką określoną dla danej warstwy.

 • Usługi można w dowolnym momencie uaktualnić do wyższej warstwy. Spowoduje to natychmiastowe rozpoczęcie naliczania opłat i korzystania z liczby dostępnych transakcji odpowiadających wybranej wyższej warstwie.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto