Cennik usług Cognitive Services — interfejs API usługi Content Moderator

Używaj interfejsów API analizy, aby dodawać funkcje analizy obrazu, języka i wyszukiwania.

Usługa Content Moderator rozszerza możliwości, aby wykrywać potencjalnie obraźliwe lub niepożądane obrazy za pomocą klasyfikatorów opartych na uczeniu maszynowym, niestandardowych list elementów zabronionych oraz funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Usługa pomaga wykrywać wulgaryzmy w ponad 100 językach i automatycznie wyszukuje tekst z list niestandardowych. Pakiet Content Moderator wyszukuje również dane osobowe. Maksymalna liczba znaków każdego wywołania interfejsu API rozpoznawania teksu wynosi 1 024. Skanowanie obrazów (minimalnie 128 pikseli, maksymalny rozmiar: 4 MB) w celu wyszukania zawartości erotycznej i przeznaczonej dla osób dorosłych, optyczne rozpoznawanie znaków oraz wykrywanie twarzy. Można również przeprowadzać dopasowywanie względem niestandardowych list obrazów. Każde wywołanie interfejsu API to transakcja.

Szczegóły cennika

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS) Funkcje Cena
Bezpłatnie 1 transakcji/s (TPS) Średnia
Przegląd
Standardowa 10 transakcji/s (TPS) Średnia, Przegląd* Od 0 do 1 mln transakcji - $- za 1 000 transakcji
Od 1 mln do 5 mln transakcji - $- za 1 000 transakcji
Od 5 mln do 10 mln transakcji - $- za 1 000 transakcji
Ponad 10 mln transakcji - $- za 1 000 transakcji

*Funkcja przeglądu nie jest dostępna w regionie US Gov Wirginia

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • W przypadku korzystania z interfejsu API obrazy muszą mieć minimalnie 128 pikseli i maksymalny rozmiar pliku wynoszący 4 MB. Maksymalnie dopuszczalna liczba znaków to 1024.

  • Interfejs API rozpoznawania tekstu zwróci kod błędu informujący o tym, że długość tekstu jest większa niż dozwolona. Interfejs API rozpoznawania obrazów zwróci kod błędy informujący o tym, że rozmiar obrazu nie spełnia wymagań.

  • Subskrypcja obejmuje również narzędzie do przeglądu przez ludzi.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji