Cennik usług Cognitive Services — interfejs API usługi Content Moderator

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

Usługa Content Moderator rozszerza możliwości, aby wykrywać potencjalnie obraźliwe lub niepożądane obrazy za pomocą klasyfikatorów opartych na uczeniu maszynowym, niestandardowych list elementów zabronionych oraz funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Usługa pomaga wykrywać wulgaryzmy w ponad 100 językach i automatycznie wyszukuje tekst z list niestandardowych. Pakiet Content Moderator wyszukuje również dane osobowe. Maksymalna liczba znaków każdego wywołania interfejsu API rozpoznawania teksu wynosi 1 024. Skanowanie obrazów (minimalnie 128 pikseli, maksymalny rozmiar: 4 MB) w celu wyszukania zawartości erotycznej i przeznaczonej dla osób dorosłych, optyczne rozpoznawanie znaków oraz wykrywanie twarzy. Można również przeprowadzać dopasowywanie względem niestandardowych list obrazów. Każde wywołanie interfejsu API to transakcja.

Szczegóły cennika

Klienci mogą wysłać maksymalnie 10 transakcji/s.

Cena do 31 maja 2017 r.

Warstwa Cena
Transakcje: 0–1 000 000 $- za 1000 transakcji
Transakcje: 1 000 000–5 000 000 $- za 1000 transakcji
Transakcje: 5 000 000–10 000 000 $- za 1000 transakcji
Transakcje: 10 000 000–20 000 000 $- za 1000 transakcji

Cena od 1 czerwca 2017 r.

Warstwa Cena
0–1 000 000 transakcji $1.00 za 1000 transakcji
1 000 000–5 000 000 transakcji $0.75 za 1000 transakcji
5 000 000–10 000 000 transakcji $0.60 za 1000 transakcji
10 000 000–20 000 000 transakcji $0.40 za 1000 transakcji

Interfejs API pakietu Content Moderator będzie mieć limit transakcji na miesiąc wynoszący 20 000 000. Jeśli potrzebujesz większej liczby transakcji, skontaktuj się z nami.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Content Moderator

Ogólne

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Product Details

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Documentation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś